Spoorwegvertakkingi in Herfte

Spoorwegvertakking in Herfte

Een van de in het oog vallende fenomenen in Herfte zijn de spoorbanen die het Herfter landschap doorkruisen van uit Zwolle richting Leeuwarden en Emmen en visa versa.

Herfte maakte voor het eerst officieel kennis met de spoorwegen op 1 oktober 1867 met de ingebruikneming van de lijn Zwolle-Meppel als onderdeel van staatslijn  A,  die met een lengte van 166,2 km Arnhem met Leeuwarden ging verbinden.

Deze Staatslijn A vormde samen met nog negen andere lijnen een uitgebreid netwerk tussen Nederlandse steden, noodzakelijk geacht om de achterstand die Nederland had ten opzichte van de spoorwegaanleg enigszins in te kunnen halen. Dit netwerk vormt bijna 150 jaar later nog altijd voor een belangrijk deel de ruggengraat van het Nederlandse spoorwegnet. De treindienst werd uitgevoerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, kortweg de SS genoemd.

Mat'34_27_Epse

DE V wacht op de sloper, Geldermalsen 21 mei 1974.

 

 

 

 

 

 

 

Links: DE3 eerste Nederlandse dieseltrein, ingezet vanaf 1934 tot 1964. Rechts de DE5 waarop doorgeborduurd werd op de DE5 ingezet vanaf 1945/1945 tot 1974. (foto 1 en 2)

Eind jaren 30 werd er op dit baanvak van stoom overgegaan naar diesel, waarbij de zogenoemde

treinstellen DE3 en DE5 haar intrede deden. In 1952 werden de spoorbanen geëlektrificeerd waardoor er een keur van verschillend treinstellen van dit baanvak gebruik gingen maken.

Op 15 januari 1905 wordt de lijn Zwolle-Ommen, als onderdeel van de 106,7 km lange lijn Zwolle-Stadskanaal in gebruik gesteld. Hiertoe werd in Herfte een tak aan de baan Zwolle-Leeuwarden gerealiseerd.

Na een gefaseerde sluiting in het verleden van verschillende delen van de lijn is thans alleen het baanvak Zwolle – Emmen, bekend als de Emmerlijn nog in gebruik.

Het traject werd tussen 1985 en 1987 volledig gesaneerd en gemoderniseerd.

Het werd hierbij volledig geëlektrificeerd en gedeeltelijk dubbelsporig gemaakt tussen Zwolle – Dalfsen en tussen Mariënberg – Gramsbergen.

Met deze reconstructie werd een halfuursdienst mogelijk gemaakt.

Hea002

De aftakkende sporen in zuidelijke richting op 26 augustus 1975 (foto 3 van W. Vos)

 

 

De sporen in noordelijke richting met de overgang in Herfte links en recht de aftakking naar Emmen op 26 augustus 1975. (foto 4 van W. Vos)

De sporen in noordelijke richting met de overgang in Herfte links en
recht de aftakking naar Emmen op 26 augustus 1975. (foto 4 van W. Vos)

 

Gebouwtje tussen de baanvakken, wat was haar functie? (foto 5 van Historisch Centrum Overijssel)

Gebouwtje tussen de baanvakken, wat was haar functie? (foto 5 van Historisch Centrum Overijssel)

 

Het lichtsein 110 voor treinen uit Emmen en de uitschakelbare post Hea op 8 maart 1964. In onze rug is de spoorwegovergang Herfterlaan. (Foto 6 van R. Ankersmit)

Het lichtsein 110 voor treinen uit Emmen en de uitschakelbare post Hea op 8 maart 1964.
In onze rug is de spoorwegovergang Herfterlaan. (Foto 6 van R. Ankersmit)

Als we nu de aftakking in Herfte beschouwen, ongeveer 5 spoorkilometers vanaf station Zwolle (zie foto 3 en 4 )  weten we dat er in vroegere tijd plaatselijk nog wel het een en ander moest gebeuren met fysieke aanwezigheid van spoormensen om een veilige treinpassage te kunnen garanderen.

Hierbij valt te denken aan het wisselbeleid en het seinlichtenbeleid bij het naderen van de trein bij de aftakking.

Hiertoe werd er langs de spoorbaan Zwolle-Meppel bij km 77.332 een post ingericht genoemd “Post Herfte”, kortweg Hea.

 

Het voorsein 114 langs de spoorlijn uit Dalfsen, aan de linkerzijde maakt het spoor dat in later jaren dubbel zou worden uitgevoerd de aftakking naar Zwolle, recht zien we enkele huizen langs de Herfterlaan op 8 maart 1964. (Foto 7 van R. Ankersmit)

Het voorsein 114 langs de spoorlijn uit Dalfsen, aan de linkerzijde maakt het spoor dat in later jaren dubbel zou worden uitgevoerd de aftakking naar Zwolle, recht zien we enkele huizen langs de Herfterlaan op 8 maart 1964. (Foto 7 van R. Ankersmit)

Als we nu de aftakking in Herfte beschouwen, ongeveer 5 spoorkilometers vanaf station Zwolle (zie foto 3 en 4 )  weten we dat er in vroegere tijd plaatselijk nog wel het een en ander moest gebeuren met fysieke aanwezigheid van spoormensen om een veilige treinpassage te kunnen garanderen.

Hierbij valt te denken aan het wisselbeleid en het seinlichtenbeleid bij het naderen van de trein bij de aftakking.

Hiertoe werd er langs de spoorbaan Zwolle-Meppel bij km 77.332 een post ingericht genoemd “Post Herfte”, kortweg Hea.

 

Post T Herfte Aansluiting in zuidelijke richting nu op 26 augustus 1975.(Foto8 van W. Vos)Hea op 8 maart 1964. In onze rug is de spoorwegovergang Herfterlaan. (Foto 6 van R. Ankersmit)

Post T Herfte Aansluiting in zuidelijke richting nu op 26 augustus 1975.(Foto 8 van W. Vos)

Interieur Post T, de handelinrichting d.d. 26 augustus 1975 (Foto 9 van W. Vos)

Interieur Post T, de handelinrichting d.d. 26 augustus 1975 (Foto 9 van W. Vos)

Seinhuis post Herft kort voor afbraak

Foto 10 Marius Broos

 

Op 1 april 1978, NS DE-3 139, trein 8038 op de lijn Emmen – Zwolle, bij aankomst te Herfte bij seinhuis post Herfte kort voor afbraak van deze post.

Op de achtergrond is het gebouwtje op de vijfde foto tussen de aftakking nog te zien.

Op de foto hieronder nu een trein op het baanvlak Zwolle-Leeuwarden bij de post Herfte.

Post T Herfte Aansluiting in noordelijke richting.

Foto 11 Marius Broos

01-04-1978, NS, DE-3 147, trein 8035 (Zwolle - Emmen), nabij Herfte (aansluiting).

Foto 12 Marius Broos

 

De foto hierboven is van 1 april 1987, de NS, DE-3 147, trein 8035 op het baanvak Zwolle – Emmen, nabij de Herfte-aansluiting  passeert over enkele ogenblikken de spoorwegovergang Valkenbergweg

Op tweede foto hieronder van 14 april 2012 is de trein net de overgang is gepasseerd en vervolgt het zijn reis richting Emmen

we 2 Plan V's richting Emmen rijden hier ter hoogte van Zwolle Herfte. De foto is gemaakt op 14 april 2012

De treintype’s op de voorgaande foto’s maken tegenwoordig geen gebruik meer van deze lijn.

De Arriva trein op de spoorwegovergang Valkenbergweg maart 2017

De Arriva trein op de spoorwegovergang Valkenbergweg maart 2017

Op 9 december 2012 kreeg de lijn een nieuwe exploitant: Arriva. Bij de start van Arriva werd de dienstregeling uitgebreid. Nieuw is een spitstrein tussen Zwolle en Coevorden, die twee keer per uur rijdt.

De vertakking bij Herfte Anno 2012.

De vertakking bij Herfte Anno 2012.

Op ongeveer 5 spoorkilometers ten noordoosten van station Zwolle ligt het punt waar de dubbelsporige spoorlijnen Zwolle – Meppel en Zwolle – Dalfsen splitsen c.q. samenkomen. Er liggen overloopwissels ten behoeve van het spoorgebruik. Het tweesporige baanvak Zwolle – Herfte Aansluiting is een knelpunt vanwege de gewenste dienstregeling. Aan plannen voor capaciteitsverruiming wordt gewerkt.

Op 4 december 2016 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit Spooruitbreiding Zwolle-Herfte vastgesteld en ondertekend. Hiermee is het besluit voor de spooruitbreiding tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte en de bouw van een dive-under bij Herfte genomen. Met het tracébesluit wordt de laatste fase ingezet van de besluitvorming rond de maatregelen die ProRail gaat treffen om het spoor van Zwolle en het station voor te bereiden op de toekomst.

*******************************************

Heb je meer informatie , laat het ons weten!

**************************************************************************************************************

Geraadpleegde bronnen en naamsvermeldingen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Arnhem_-_Leeuwarden

https:/nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Zwolle_-_Stadskanaal

http://www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenHea.htm

http://www.mariusbroos.nl

foto 1:Door Niels Karsdorp, Dh3201 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3761149;

foto 2: Door Dick van Aggelen – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14975108;

foto 3 en 4: W. de Vos;

foto 5: Historisch Centrum Overijssel;

foto 6 en 7: R. Ankersmiet;

foto 8 en 9: W. de Vos;

foto 10 t/m 13 Marinus Bros

foto 14: Gerard Hulsmann:

foto 15 : onbekend

gerardhulsmann

 

**************************************************************************************************************


http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

WebPage Visits