Uitnodiging Wijkplatform Wijthmen.

Wilt u meer weten, meepraten en/0f meebeslissen over belangrijke onderwerpen van uw wijk?

Dat kan! U bent van harte welkom op het wijkplatform Wijthmen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 november 2014 in het Kulturhus, Efgenamenweg 14

en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan:

1. Opening door Gerard Ganzeboer (Plaatselijk Belang Wijthmen).

2. Kennismaking met wijkwethouder Ed Anker.

3. Mededelingen o.a. stand van zaken plannen Wijthmenerplas.

4. Dorpsplan Wijthmen.

Achter de schermen wordt gestaag doorgewerkt aan de realisatie van de ouderenvoorziening en het zorgconcept.

Op het wijkplatform:

♦  de evaluatie van de keukentafelgesprekken.

♦  een toelichting op de stand van zaken fase 1 waaronder het bestemmingsplan.

5. Verslag Wijkplatform 5 maart 2014.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

 

Graag tot 26 november.

Met vriendelijke groet,

Mede namens wethouder Ed Anker,

Hanneke Valkeman (wijkmanager)

Eko Huisman. (Voorzitter Plaatselijk Belang)