Beheersplan Wijthmenerplas en uitnodiging informatie bijeenkomst 24 juni 2015.

Hieronder de brief van de gemeente Zwolle gericht aan de inwoners van Wijthmen d.d. 12 mei 2015.

In onze brief van 28 maart bent u geïnformeerd over het gewijzigde plan voor de waterskibaan. In die brief hebben we ook gemeld dat het beheerplan zou worden toegestuurd zodra de informatie over het geluid beschikbaar is.

Bij deze brief vindt u de laatste versie van het beheerplan (versie 4). In de bijlagen van het beheerplan is een tekening opgenomen en het Concept Maatwerkbesluit geluid is toegevoegd.

Om u de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de bijgevoegde stukken wordt een informatie avond georganiseerd op woensdag 24 juni 2015 van 19.30 tot 21.00 uur in het Kulturhus Wijthmen, Erfgenamenweg 14, 8026 PS te Zwolle.

Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 20.00 uur start de plenaire bijeenkomst.

Mocht vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze voorafgaand aan de avond al sturen naar YHM.Mieremet@zwolle.nl onder vermelding van “Beheerplan Wijthmenerplas”.

met vriendelijke groet,

Aldert Koop

Projectmanager