Zwolle controleert geluidsnorm, nieuw dancefestival Wijthmen

Wijthmenerplas In 2016 weer toneel van festivals

Voorzitter Eko Huisman van Plaatselijk Belang Wijthmen wil een zienswijze indienen bij de gemeente Zwolle over een nieuw dancefestival bij de Wijthmenerplas. Nadat voorgaande evenementen voor veel overlast hebben gezorgd, zijn de geluidsnormen aangescherpt. ,,Ik ben benieuwd of dat wordt gehandhaafd.”
HESSEL VAN DER WAL
Duco Nijp van het Veldtrip Festival zegt dat de organisatie zal er alles aan doen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving. ,,Het is niet anders dan deelnemen aan het verkeer: wij horen ons aan de regels te houden.”

Eko Huisman van Plaatselijk Belang Wijthmen heeft zijn twijfels: ,,Tot nu toe is er elk jaar wel een organisator die zich niet aan de geluidsnorm houdt. De gemeente Zwolle speelt hier ook een rol in. Als ze pas na drie, vier of vijf overtredingen ingrijpt, heeft het weinig zin.”

Voorheen werden bij de Wijthmenerplas meerdere keren per jaar dancefestivals gehouden. Doordat de omwonenden hier veel overlast van hadden, heeft de gemeente in juli 2016 de geluidsnormen aangescherpt, in een beleidsplan over evenementen in de buitenlucht. Dit had als gevolg dat veel festivals zijn verdwenen.

In juni komt nu toch weer een nieuw evenement, Veldtrip Festival, dat al een vergunning heeft van de gemeente. De plannen van de organisatie zijn ambitieus, maar nog kleinschalig. ,,Wij doen onze uiterste best om geen overlast te veroorzaken. Speakers en stages worden gericht zodat ze het minste overlast veroorzaken”, zegt Nijp. ,,Het moet natuurlijk wel vet blijven klinken.”

Netjes
Huisman: ,,Als de organisatie zich aan de maatstaven houdt van het plan, is er niets aan de hand. Ik ben niet tegen festivals, als ze het maar netjes doen.”

De Nationale Hoorstichting heeft een convenant met de evenementenbranche om gehoorbeschadiging te voorkomen. Hierin staan maatregelen voor geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming. Volgens Huisman wordt het geluidsniveau regelmatig overschreden en verstopt de gemeente Zwolle zich achter smoezen over foutmarges.

De gemeente Zwolle geeft aan dat het beleidsplan regels bevat over het geluidsniveau. De organisatie en geluidsmedewerkers van de gemeente stellen vooraf het geluidsniveau vast zodat de geluidsnormen niet worden overschreden. ,,Beiden verrichten metingen tijdens het evenement en houden hierover contact”, geeft woordvoerder Marieke Stenfert aan.

(Bron: de stentor van 28 mrt 2018)