Zorgen om de zorg gaan aan Wijthmen voorbij

In Wijthmen hebben de oudere bewoners al wat langer ervaring met keukentafelgesprekken. ZIN Wijthmen de sociale organisatie in het dorp, nam daarvoor in april vorig jaar al het initiatief.   De gesprekken moesten helderheid geven over zowel het huisvestingsvraagstuk in het dorp, als de toekomstige zorgvraag.  De respons was groot.  In totaal werden 192 65-plussers in het dorp aangeschreven.

Daarvan deed 84 procent aan de keukentafelgesprekken mee. Die leverdenniet de verwachte extra zorgvraag op. ,,Het bleek dat de oudere bewonersgroep van Wijthmen heel vitaal is.

De aanvragen voor woningaanpassingen of huishoudelijke hulp die we hadden verwacht, kwamen niet of nauwelijks”, vertelt dorpsondersteuner Marion Tolhuis, die de gemeente Zwolle vertegenwoordigt in het sociale wijkteam van Wijthmen.   ,,Mensen zijn wel bewuster gaan nadenken welke zorg ze misschien in de toekomst nodig hebben.”   Het bleek dat het omzien naar elkaar, het ‘noaberschap’, al lang in het dorp is ingeburgerd.

Een aantal senioren heeft zorgen over de toekomstige huisvesting.  In het dorp staan veel oudere woningen met steile trapopgangen. Ook wordt de tuin vaker meer een last dan een lust. Doorstromen naar een kleinere (zorg)woning kan bij gebrek aan aanbod niet terwijl men wel het liefst in Wijthmen zou willen blijven wonen.

Nu in tussen plannen voor nieuwbouw in het dorp met zorgwoningen concreter worden, besluiten meer ouderen tóch er te blijven wonen, weet Tolhuis.   Anderen zijn er meer van overtuigd geraakt dat ze met aanpassingen nog langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Door het vroegtijdig houden van de keukentafelgesprekken is de zorg over de nieuwe zorgstructuur die per r januari van kracht is in het land, aan Wijthmen voorbijgegaan, concludeert Annet Uijttewaal. Zij zit als wijkverpleegkundige namens Driezorg in het sociale wijkteam van Wijthmen.

,,Mensen weten waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.   Elf Medewerkers van sociale wijkteams gaan in de komende weken op pad om de zorgvraag van burgers in kaart te brengen.    ‘mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.

—————————————————————————————————————–

‘Mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen

(Annet Uijttewaal, Driezorg.)

—————————————————————————————————————–

Elke week houden we in het Kultuurhus een spreekuur en de rest de dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar.”   Maar storm loopt nodig niet.  ,,De Wijthmeners zijn heel zelfredzaam.”   De gevoerde gesprekken heb wel nieuwe dorpsinitiatieven geleverd. Zo komt er een dienst team voor tuinonderhoud en er naast de al bestaande oudersoos nu ook gymlessen voor senioren en toneel- en muziekmiddagen.   Senioren worden gestimuleerd daaraan mee te doen.

ZIN Wijthmen , de sociale organisatie binnen het dorp, verwacht dat door goed georganiseerde zorg in de abijheid, met trouwde gezichten en een goede kennis van de sociale kaart, voorkomen wordt dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg in verzorgingshuizen

(Bron: artikel van Ingrid Stijkel uit de stentor van zaterdag 31 januari 2015)