Voetbalvoorzitter Wijthmen: Samen de schouders er onder blijven zetten voor ons dorp

Voorziter Robert Hülsmann tijdens zijn jubileum Speech (Foto vvwijthmen.nl)

Voorzitter Robert Hülsmann tijdens zijn jubileum speech (Foto vvwijthmen.nl)

Op vrijdag 17 (officiële receptie) en 18 mei (feestavond) vierde Voetbalvereniging Wijthmen haar 50-jarig jubileumfeest. In totaal vierden circa 250 verschillende leden, ereleden en ex-leden, verdeeld over beide avonden, dit heuglijke feit. Voor de jeugd was overdag een spelenparkoers opgesteld. Voorzitter Robert Hülsmann was gastheer. Hieronder integraal zijn feestrede.

‘Beste mensen, ik wil U allen een goedenavond toewensen op deze bijzondere avond. Onze voetbalvereniging bestaat 50 jaar en het is mooi en goed U allen hier te ontmoeten.

Allereerst  een welkom aan onze sponsoren, die ons al vele jaren steunen.  Het merendeel van jullie doet de sponsoring uit sympathie voor onze club. Jullie zien de omzet niet explosief stijgen door de sponsoring en wij zijn ons daar terdege van bewust, daarom  onze  speciale dank hiervoor aan jullie.  Ook een welkom aan de club van 50, een hele groep mensen die spontaan 50 euro per jaar aan de jeugd van Wijthmen geeft. Hierdoor kunnen we dit jaar nieuwe trainingspakken aanschaffen. Opgezet door Jos Nijboer.  Max Beernink en Nick v Gurp zijn de aanjagers hiervan. Een mooi initiatief.

Verder een welkom aan de besturen  van Stichting De Elshof, de volleybal, de gymnastiek  en het Plaatselijk Belang. Met deze verenigingen hebben we nauw contact om er samen voor te zorgen, om  het gebouw en de accommodatie in stand te houden. Dat zal de komende jaren een hele klus worden. De voetbalvereniging zal daarin niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid en  zal  hierin terdege haar steentje bijdragen.

Een heel  bijzonder welkom aan onze ere leden: Willy Rosendaal, Wim Meijerman  en Dick Smeenk. Zij hebben in het verleden en  zelfs nu nog veel betekend voor onze mooie club.

Ook een warm welkom aan voetbalvereniging  Hoonhorst, waarmee  onze jeugdafdeling is samengegaan als JCHW, Jeugd Combinatie Hoonhorst Wijthmen. Er wordt fantastisch werk geleverd. Door dit samengaan is het mogelijk geworden dat  de jeugd in onze dorpen kan blijven voetballen in hun eigen leeftijdcategorieën. Uiteraard ook welkom aan oud -voorzitters van VV Wijthmen, vertegenwoordigers van de KNVB en PEC-Zwolle, dat we dit jaar alweer voor de derde keer mogen begroeten op ons sportpark voor hun voorbereidingen op het nieuwe seizoen. En daar zijn wij, als voetbalvereniging , maar ook als het hele dorp Wijthmen best wel trots op.  Ook welkom aan andere voetbalverenigingen uit de omgeving,  mensen van de Rova, de Gemeente Zwolle en de redactie van de Elshofbode. En niet te vergeten de maandagmorgenploeg en onderhoudsploeg  die er samen voor zorgen dat alles buiten en binnen er altijd spick en span uit komt te zien . Misschien ben nog vergeten mensen te noemen, maar ik heet bij deze  iedereen  van harte welkom. Het is goed en mooi dat jullie er allemaal zijn.

In het hedendaagse voetbal zijn de vrouwen niet meer weg te denken.  Vroeger was dat wel anders. Voetbal was toen echt een mannensport en daarom is het bijzonder dat 50 jaar geleden drie vrouwen misschien wel het eerste duwtje gegeven hebben om hier in Wijthmen een voetbalclub te starten te weten Sien  Vosman, Bea Groters en Ria Smeek. Vroeger moest vrouwlief namelijk op de kinderen passen, ja zo ging dat toen. De mannen gingen op vrijdagavond biljarten en op  zondagmiddag naar het voetbal in Heino, wat was dat eigenlijk een mooie tijd!  Weer samen bij terugkomst van de mannen was het idee zo geboren: kunnen we niet een  voetbalclub   beginnen in Wijthmen , dat is ook gezelliger voor de vrouwen.

En zo kwam het op een zondag, nadat er weer een wedstrijd was afgelast vanwege te weinig spelers in Heino,  bij Café-Restaurant De Mol, hoe kan het anders, onze  huidige hoofdsponsor, het idee om zelf een club te beginnen in dit mooie dorp. Elke straat werd nagelopen of er potentiële spelers waren die konden worden benaderd hiervoor. Er kwamen spelers van Hoonhorst, Heino en  Zwolle.  Zo kwam het, dat op 28 april 1969 onze voetbalclub  officieel  werd ingeschreven bij de KNVB. Dick Smeek, Jan Groters en Tonny Vosman waren de initiatiefnemers. Het weiland achter de Mol werd omgetoverd tot voetbalveld. Doelen werden er geplaatst, lijnen uitgezet.

Het veld werd beschikbaar gesteld door Café De Mol, er werd één gulden aan huur betaald per jaar, en zo kon vanaf seizoen 69/70 worden gevoetbald. Kleedkamers waren er nog niet, de tegenstander moest zich bij Rehoboth in de kelder omkleden. De thuisploeg op de deel achter Café De Mol tussen de koeien. De  scheidsrechter  was bevoorrecht en kon zich omkleden en douchen bij de familie Smeek. Niet veel later werden er barakken geplaatst, deze werden toen via Dommerholt door Stevin beschikbaar gesteld. Dit kan ik mij ook nog goed herinneren, grote ronde wasbakken waar je je na de wedstrijd kon wassen, overigens met koud water.

Het voorlopige bestuur bestond uit voorzitter Dick Smeek,  Jan Groters,  Rietveld, Tonny Vosman, Antoon Logtenberg , Harm Rientjes   en  Henk Fidder.  Gelijk schreven zich 35 leden in, het ledental  steeg snel naar 50 en voor dat men het door had, stonden er 100 mannen en jongens op de ledenlijst. Het eerste officiële bestuur bestond uit voorzitter  Johan  Elshof, verdere bestuursleden waren  Jan Groters, Rein Visscher, Frits Pluim,   Wijnand de Munnik, Frits van Dam en Harm Mulder.

Wijthmen begon de competitie  als SV Wijthmen, met alleen een afdeling voetbal in het seizoen 1969/1970: 2 senioren-, 2 junioren- en 2 pupillenelftallen.  De eerste wedstrijd werd verloren tegen Nieuwleusen met 6-2 . Het  eerste doelpunt werd gemaakt door Herman Mulder. In dat jaar werd Hans Bendijk de eerste topscorer  van de club met 10 treffers.

Het eerste aansprekende succes boekte Wijthmen in het seizoen 1970/71, onder trainer  Henk Nijmeijer in een bloedstollende halve finale werd  Elburger Sport Club via penalty’s verslagen. Roelof Borgmeier, de doelman, was de held van de dag. Hij  stopte twee penalty’s   en bracht zo Wijthmen in de finale tegen  IJVV . In de finale  was onze spits Jan Wesseldijk de held van de dag. Hij scoorde tweemaal en zo ging de eerste prijs , de KNVB -beker van de afdeling Zwolle,  mee naar Wijthmen.

In het seizoen  74/75 was SV Wijthmen, waartoe inmiddels een paar jaar ook  de Volleybal en de Gymnastiek behoorden, te groot geworden voor dat ene veld achter  het café.  We verhuisden toen  naar onze huidige accommodatie : Sportpark de Elshof hier aan de Erfgenamenweg.

In 1983 werd in Wijthmen  het damesvoetbal opgericht. Riet Rientjes en Arja Wegerif maakten zich sterk hiervoor en vonden na even doorzeuren een gewillig oor bij het bestuur. In het seizoen 83/84 begonnen zij aan de competitie. In het seizoen 87/88 werden de dames kampioen  Nog steeds hebben we damesvoetbal in Wijthmen en daar zijn we best wel trots op.

Wellicht is het meest succesvolle seizoen voor de voetbal wel het seizoen 86/87 geweest.  Wijthmen had op dat moment vijf seniorenelftallen in de competitie en in het voorjaar van 1987 kwamen we bloemen tekort. Het was constant raak, lange tafels met meters bier  want vier van de vijf elftallen behaalden het kampioenschap. Het vlaggenschip bleef niet achter. We werden drie keer kampioen.

Zoals eerder genoemd zijn we verhuisd naar deze prachtige accommodatie.

Een mooi compliment kwam van een  PEC-Zwolle medewerker, die zei:  “De spelers van ons denken dat ze in Zeist aan het trainen zijn, zo mooi is het hier”. Er zijn nogal wat mensen druk mee om het zo mooi te houden, o.a.  de Rova, de maandagmorgenploeg, vrijwilligers  en  Alfred Meiberg met zijn mannen, heel veel dank daarvoor.

In al die jaren zijn negen voorzitters  de revue  gepasseerd van wie Douwe van der Werf de langst zittende voorzitter was, liefst 12 jaar. Hij zorgde er onder meer voor dat we nu een mooie bestuurskamer hebben. Een  ander mooi  initiatief was het kunstgrasveld, dat onder mijn voorganger Frans van Kerkum werd gerealiseerd. En ook van de komst van de reclameborden, onder Jan van der Kolk, plukken we tot op de dag van vandaag onze vruchten.

In totaal 18 trainers hebben we gehad  in de afgelopen 50 jaar, van wie Henk Nijmeijer de eerste was. Henk gaf  conditietraining over Soeslo, daarbij zelf rijdend op zijn solex om de  mannen aan te sporen  nog harder te lopen.  Een  humoristisch moment  uit het verleden.

Van de toekomst weet niemand wat het brengen zal. De buitensport is kostbaar, het onderhoud van velden en de bijdrage aan de gemeente is erg hoog, veel hoger dan bij omliggende verenigingen die buiten de Gemeente Zwolle vallen. Misschien moet er gezocht worden naar andere mogelijkheden of uitdagingen om de buitensport betaalbaar te houden voor onze club. Voetbalvereniging Wijthmen wil hier zeker graag in meedenken.

Er zal/moet steeds meer gedaan worden door de vereniging zelf, wat neerkomt op de vrijwilligers, en daar zit nu onze zorg. Wij kunnen relatief nog wel makkelijk vrijwilligers vinden, voor de  kleinere klusjes, zoals evenementen voor één dag. Maar onze grote zorg is om vrijwilligers te vinden voor de  langlopende functies als bestuursleden, trainers, leiders.  Je ziet een tendens dat je steeds moeilijker  mensen hiervoor kan krijgen.

Met de uitbreiding van het dorp zijn we erg gelukkig, dit komt niet alleen ten goede van de voetbal, maar van het hele dorp. Je zult zien dat dit een enorme boost gaat  geven aan de school, voetbal, volleybal en gymnastiek. En misschien komen  er dan nog wel andere sporten bij. We zullen zien.

Dan iets over de uitstraling van de club. Wat willen we uitstralen als club?  Ik heb daar gek genoeg toch wel  over na moeten denken.…… Daarom wil ik jullie meenemen naar mijn tijd als leider bij deze club. Vroeger had je wedstrijdformulieren. Die  bestond  uit drie bladzijden. Op de voorkant vulde je de gegevens over spelers, de  uitslag en verdere informatie  in. Bladzijde 2 en 3 werden d.m.v. doordruk vanzelf ingevuld. Bladzijde  1 moest opgestuurd worden naar de KNVB, bladzijde  2/3 waren voor de clubs.  U kent het vast nog wel. Als leider van de jeugd konden we het desbetreffende vel inleveren in de kantine, maar Dick Smeek,  toen jeugdsecretaris,  of beter gezegd  Ria vond het beter dat we het bij hen thuis moesten inleveren. En zo kwam het, dat daar op elke zaterdagmorgen de keukentafel vol zat met jeugdleiders van onze vereniging.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik daar met Sjors Jansen of Lorkeers, Rob  Blankvoort, Robert Krul, Marcel Poppe, de zonen  Freddy en Henk zat aan de Veldhoekweg 6. We  kregen een bakkie koffie  en als het tegen de middag liep zelfs soep. We hadden het over allerlei dingen, natuurlijk voetbal, maar ook andere zaken. Wat  hadden we een  lol met elkaar en elke zaterdag keken we hier weer naar uit!

Als ik hierop terug kijk , geeft me dat een goed en warm gevoel. Je was welkom en de deur stond  voor iedereen open,  je werd  geholpen en niets was te veel gevraagd. En dat gevoel wil ik meenemen naar onze vereniging.

Ook hier is iedereen welkom, ongeacht waar je vandaan komt, hier staat de deur voor iedereen open, hier helpen we elkaar, hier kan iedereen voetballen, ook al kan je er geen snars van. Dit moet zaterdags voor iedereen een ontspanning zijn. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Een mooi dorp, dat is Wijthmen zei een vriend tegen mij! Hoe we hier met elkaar omgaan, hoe we het hier voor elkaar hebben, en wat we met elkaar doen en er voor moeten doen. Daar is de voetbal niet alleen verantwoordelijk voor, dat doen we samen, samen nemen we de verantwoordelijkheid hiervoor. We hebben elkaar in de toekomst hard nodig. Laten we samen de schouders er onder blijven zetten voor ons dorp, want  daar heeft iedereen  baat bij. Ik ben trots dat ik voorzitter mag zijn van deze mooie voetbalclub, trots op dit dorp, trots op de mensen die elke keer weer hun vrije tijd steken in onze vereniging.

Heel veel Dank daarvoor! Ik ga naar de  afronding want we hebben feest!  We zijn jarig en daar horen cadeautjes  bij. 50 jaar bestaat deze mooie club en er zijn mensen die al 50 jaar lid zijn. Ik wil ze – ter afsluiting nog graag even naar voren halen en ben blij dat ze er allemaal zijn:

Frans v Gurp.

Gerard Holterman

Henk Kok

Koen Nijmeijer

Freek Onderdijk

Arie Veldman

Tevens onze ere leden:

Willy Rozendaal.

Wim Meijerman

Dick Smeek.

Dank voor uw aandacht’.

Onderstaande link zijn foto’s gemaakt door de Voetbalvereniging.

Foto’s van de officiële receptie zijn te zien via deze link.
Foto’s van de sport- en speldag jeugd zijn te zien via deze link.
Foto’s van de feestavond zijn te zien via deze link en het 2e deel via deze link.