Uitnodiging wijkplatform op 8 december 2016

Hieronder de uitnodiging voor het wijkplatform Wijthmen door wijkmanager Hanneke Valkeman

 

Beste Meneer, mevrouw

Graag nodig ik, mede namens Eko Huisman van Plaatselijk Belang en wethouder Ed Anker, u uit voor het wijkplatform Wijthmen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 december 2016 in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 20.00 uur.

Zoals vaker de afgelopen jaren, combineren we ook deze keer het wijkplatform met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

De avond ziet er als volgt uit.

1. Opening en mededeling door de voorzitter Eko Huisman.

2. Verantwoording Plaatselijk Belang.

3. Dorpsplan fase 1: de stand van zaken door Janco Cnossen, voorzitter Stichting Ouderenzorg Wijthmen, en wethouder Ed Anker.

4. Aanpassing N 35: terugblik op de loopbijeenkomst over de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Willem Bosch, contactpersoon vanuit de gemeente  is aanwezig om op nog eventueel overgebleven vragen te kunnen antwoorden.

5. Rondvraag en sluiting.

Meldingen over de openbare ruimte horen wij graag via telefoonnummere 14038 of via www.zwolle.nl/meldingen .

Graag tot ziens op 8 december.

Met vriendelijke groet,

Mede namens wethouder Ed Anker en voorzitter Plaatselijk Belang Eko Huisman

Hanneke Valkeman, wijkmanager