Prachtig slotwoord Antoinette Holterman, voorzitter Locatieraad Herfte-Wijthmen 22 november 2015

begraafplaats

Beste allemaal.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze bijzondere prachtige viering vol bagage.
Vanaf deze plek wil ik mijn dank uitspreken. Dank speciaal aan u, die heeft meegewerkt aan deze viering, maar ook dank aan u voor uw inzet en het meedenken de afgelopen 1½jaar. Dit is absoluut geen verspilde energie. Uw inbreng gaan we zeker gebruiken.
Deze viering was het begin van een nieuwe tijd. Niet alleen voor ons, maar voor alle locaties in de Thomas a Kempis parochie,
Dat het zeker voor ons als locatie gaat veranderen na vandaag, staat als een paal boven water.
Hoe die nieuwe tijd voor ons ingevuld gaat worden/wordt, weten we nog niet. Daar is de tijd (1½ week) te kort voor geweest.
Wat we wel weten, is dat na vandaag op 20 december de kerstsamenzang zal zijn om 19.00uur, door het plaatselijk belang georganiseerd. De eerste viering zal kerstavond 24 december om 21.00uur zijn, waarin pastoor Boogers voorgaat en op oudjaarsavond zal een viering zijn.
Zodra er meer bekend is, zullen we u informeren per mail of per brief.
Over de rest moeten we ons nog bezinnen.
Het is ook goed om even een pas op de plaats te maken. De afgelopen 1½ jaar, vergeef me de vergelijking, waren een rouwproces.
We hebben boosheid gekend, we hebben gevochten, onderhandeld. We zijn verdrietig geweest en uiteindelijk hadden we het geaccepteerd. Ja zelfs aanvaard, door met elkaar kijken hoe kunnen we verder.
Deze gevoelens kunnen en mogen we niet zo maar aan de kant schuiven, alsof er niets is gebeurd, Dat is niet goed, want dan doen we ons zelf tekort.
We zijn diep gegaan en moeten ons herpakken. Dat kost tijd.
Maar ik weet dat we het kunnen. We hebben ondertussen laten zien, dat we als locatie er de schouders onder willen zetten. Maar dat zullen we dan ook daadwerkelijk moeten tonen. Dus geen loze woorden, maar concrete daden. Laten we tonen als gemeenschap dat we het echt kunnen, dat we in staat zijn om de komende “tig” jaren open te blijven.
Ik wilde graag met passende woorden afsluiten. Ik heb een tekst gevonden, die ik iets heb aangepast en daarmee wil ik eindigen.

We gaan een nieuwe tijd betreden
een reis weg van de oude tijd.
Die paden zijn platgereden.
Een nieuwe weg, maar nog niet geplaveid.
Wat gaat er mee in de bagage.
Bedenk zelfs een beschadigd hart
raakt onderhevig aan slijtage,
maak ruimte voor een nieuwe start.
Berg in de koffer maar vertrouwen;
geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.
Moed om de toekomst op te bouwen
is nergens te koop.
En brengt de weg oneffenheden
is er soms duisternis in zicht;
voel dan de steun van Maria, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, patrones van onze kerk,
en God onze herder, gids en wegwijzer wil met ons het pad betreden.
Houd het oog op hen gericht.
Dus kijk omhoog
Hou je vast aan mij
En maak het waar

Antoinette Holterman

(Bron: http://thomasakempisparochie.nl/slotwoord-voorzitter-locatieraad-herfte-wytmen-14-november-2015/)