Plan voor zonnepark aan Molenhoekweg: informatieavond op 3 juli bij Zaal Kapper Hoonhorst

Betreft: Uitnodiging Inspraak-informatiebijeenkomst 3 juli zonneweide Molenhoek Dalfsen

Enige tijd geleden ben ik met u in gesprek gegaan over het idee om een zonneweide te realiseren op de locatie in eigendom van Micha van Pijkeren. De locatie bevindt zich aan de Molenhoekweg – Mataramweg. We houden daarbij rekening met het gemeentelijk beleid. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame energieopwekking. ZONXP is het bedrijf dat dit project opzet, uitvoert en beheert. We zijn daarmee een leverancier van duurzame energie.

Graag informeren wij u uitgebreider over ons plan. Voor een goede landschappelijke inpassing is het bureau Eelerwoude met tekeningen aanwezig waarop u zelf met stift eventuele wijzigingen kunt aanbrengen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om uw eventuele bezwaren, wensen en ideeën te horen. Waar mogelijk houden wij hier rekening mee. Ook participatie zoals bijvoorbeeld een postcode roos, korting op zonnepanelen e.d. behoort tot de mogelijkheden. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs, ons plan is niet in beton gegoten.

We organiseren daarom een inspraak-informatieavond op dinsdag 3 juli. De bijeenkomst is in zaal Kappers te Hoonhorst, Kerkstraat 7 van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Onze uitgangspunten bij het project zijn:

  • Zonneweide wordt landschappelijk ingepast d.w.z. de zonneweide zal vanwege de door ons aan te brengen begroeiing niet of nauwelijks te zien zijn. · Hoogte van de panelen circa 2 meter. · Oppervlakte is ongeveer 17 ha.
  • Vermogen 18.85 Mwp en dat is voldoende voor 5.400 huishoudens · CO2 besparing circa 9.000 ton per jaar · Een goede landschappelijke inpassing en ecologische waardevermeerdering door aanplant struiken en bloemen en tevens dubbelfunctie als schapenweide.
  • Een maatschappelijk en economisch haalbaar plan. Dit plan is bekend bij de gemeente Dalfsen. We zitten in het voorstadium om het plan verder uit te werken. De omgevingsvergunning is niet officieel aangevraagd bij de gemeente. Over de eventuele verlening van de vergunning wordt door het gemeentebestuur pas een besluit genomen nadat de gebruikelijke inspraakprocedures zijn doorlopen. Wij zien u graag op 3 juli.
Zonneweide Molenweg

Figuur dwarsprofielen: Concept zonneweide met schapen

 

 

thumbnail_180614_SJR-8765_inrichtingsvoorstel_1

Inrichtingsvoorstel 1

 

 

thumbnail_180614_SJR_8765_Inrichtingsvoorstel_2

Inrichtingsvoorstel 2

 

Bron: ZONXP Zon Exploitatie Nederland BV

Klik hier voor de website van ZONXP

Dalfsen, 19 juni 2018