Het wordt rustig in Wijthmen maar daar gaat grote drukte aan vooraf

 Tracé N35

2017-04-04 N35

Als een lange baan van omgewoelde grond toont het nieuwe tracé van de N35 ter hoogte van het dorp Wijthmen bij Zwolle zich.
Over niet al te lange tijd rollen aannemer Heijmans en Rijkswaterstaat hier 2×2 banen nieuw asfalt uit en mag het verkeer er met maximaal 100 kilometer overheen razen.
De verbreding moet veel fileleed in de spitstijden tussen Dalfsen/Heino en Zwolle voorkomen. Want het is er al jaren meer stilstaan dan vooruitgaan in de ochtend- en avondspits.
Voor een groot deel wordt het bestaande tracé verbreed. Alleen ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw wegdeel, dat weer aansluiting op het bestaande tracé krijgt ter hoogte van de Koelmansstraat. De Kroesenallee richting
Dalfsen wordt via een viaduct met op- en afritten op de nieuwe N35 aangesloten. Veel groen moet wijken voor het nieuwe asfalt. In totaal 450 bomen worden gekapt en 1,6 hectare ‘bosvakken’ langs de provinciale weg verdwijnt. Een deel van dat groen wordt later gecompenseerd door herplant elders. De aanpassing van de weg is eind 2018.

Het wordt rustig in Wijthmen maar daar gaat grote drukte aan vooraf

Dat wordt nog wat met de aanleg van de nieuwe N35 bij Wijthmen. Omrijden, sluipverkeer…

INGRID STIJKEL

Verbreding van de weg, bouw van een viaduct, aansluiting op de bestaande wegen, fietstunnels, een fietsbrug en ‘hop-overs’ voor beschermde vleermuizen. Bezoekers van de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden de komende maanden aan de N35, duizeklde het zoveel informatie kregen ze te verstouwen in restaurant De Mol bij Wijthmen.

Ook na twee jaar voorbereiding en inspraak over de verbreding van de provinciale weg richting Heino, moest een flink aantal geïnteresseerden bij de hand worden genomen bij het zien van de technische tekeningen van aannemer Heijmans. Want ingewikkeld is het wel, dat nieuwe tracé; een twee-keer-tweebaansweg waarmee de doorstroming van het verkeer van en naar Zwolle volgens Rijkswaterstaat aanzienlijk verbetert.

Naast de automobilist lijken de inwoners van Wijthmen het meeste voordeel te hebben bij de wegverbreding. Het nieuwe tracé komt exact ter hoogte van het dorp een stuk van de bestaande weg én het dorp af te liggen. En dat betekent minder geluidsoverlast.

Nadeel is weer dat het verkeer van en naar Wijthmen moet omrijden over een nieuw aan te leggen viaduct.

Argwaan is er vooral bij bewoners aan de Kuyerhuislaan/Herfterlaan en de verderop gelegen Kanaalweg. Daar is nu veel overlast van sluipverkeer dat de files op de Ceintuurbaan/N35 probeert te omzeilen. Ook met de verbreding is dat sluipprobleem niet opgelost, is er de algemene verwachting. Verkeer richting Dalfsen zal, komende vanuit Zwolle, de lus bij het viaduct weer terug naar de Kroesenallee niet willen nemen. Automobilisten zullen dan vanaf de Kuyerhuislaan hun weg langs de Wijthmenerplas over landwegen gaan zoeken is de vrees.

De nieuwe N35 ligt

verder van Wijthmen

af dan de bestaande:

dat betekend minder

geluidsoverlast

Aan de Kanaalweg wordt met enige vrees gekeken naar de aangekondigde weekendafsluiting op 22 en 23 juli tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat. Verkeer tussen Raalte en Zwolle wordt dan omgeleid via Wijhe. Dat zal nog meer zijn weg over de sluiproute langs de Kanaalweg gaan zoeken, is ook hier de verwachting.

In juni wordt een begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe viaduct bij Wijthmen.

In het najaar geldt een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie bij Wijthmen, waarbij deels de oude weg nog wordt gebruikt en deels de nieuwe N35.

Medio 2018 moet het nieuwe tracé in zijn geheel klaar zijn.

(Bron: de stentor van dinsdag 4 april 2017)