Geluid moet ‘gelijkmatig’ op festivals

Wijthmenerplas In 2016 weer toneel van diverse festivals

Wijthmenerplas In 2016 weer toneel van festivals

De Raad van State vindt dat het geluid tijdens muziekevenementen aan de Wijthmenerplas ‘gelijkmatiger’ moet.

Hoewel de gemeente Zwolle deze zomer in opdracht van de Raad van State de geluidsregels voor dance- en muziekevenementen op het Wijthmenerplas-evenemententerrein al had aangescherpt, is de Raad nog niet helemaal tevreden.

De Raad paste daarom gisteren in de definitieve uitspraak over het bestemmingsplan Wijthmenerplas zelf de geluidsnormen aan met een technische meetregel. In het kort komt het erop neer dat er bij concerten en evenementen minder overlastgevende bassende geluidspieken of scherpe uithalen mogen zijn. Tijdens concerten moet de geluidsinstallatie ‘gelijkmatiger worden afgesteld’.

Met die aanpassing is de Raad omwonenden van de plas meer tegemoet gekomen dan de gemeente van plan was. Maar voor de rest heeft de Raad alle bezwaren, waaronder die tegen de gevreesde verkeers- en parkeeroverlast van tafel geveegd. Ook vormen de evenementen geen bedreiging voor de beschermde vleermuizen die in het gebied rondfladderen, zo meent ‘s lands hoogste bestuursrechtscollege. Kortom, concerten en evenementen mogen doorgaan, maar wel een tikkie minder dan de gemeente en organisatoren voor ‘oren’ hadden.

De gemeente Zwolle zegt in een reactie: ‘De Raad van State heeft de argumentatie van de gemeente Zwolle voor het overgrote deel gevolgd en de aanpassingen die op basis van de tussenuitspraak gedaan zijn, zijn door de Raad voldoende bevonden. We buigen ons nog over de uitwerking van een andere wijze van geluid meten en het effect daarvan voor de organisatoren van evenementen bij de Wijthmenerplas’.

Pinkstereo

Voor komend jaar staan twee grootschalige muziekevenementen op het programma op het recreatieterrein, waarvan een op twee achtereenvolgende dagen. Dat betreft het nieuwe dancefeest Pinkstereo, op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Organisator High Energy Events meldt dat de zaterdag in het teken staat van housemuziek; op de zondag komen hardere muziekstijlen aan bod.

Daarnaast is op zaterdag 4 juni opnieuw het Wildnessfestival gepland bij de Wijthmenerplas, met een mix van muziekstijlen.

(Bron: de Stentor van zaterdag 24 december 2015)