Festivalvolumeknop staat te ver open.

Vonnis over Hardshock – te veel lawaai – rond Wijthmenerplas met instemming ontvangen.

De Overijsselse rechtbank oordeelde vorige week dat de gemeente Zwolle in 2013 ten onrechte een vergunning heeft af gegeven voor het Hardshock Festival rond de Wijthmenerplas.

Toch nog gerechtigheid, zegt Eko Huisman, die in april 2013 vruchteloos bezwaar aantekende tegen

het luidruchtige evenement achter zijn huis.

Hij is een van de bewoners van het Project ‘Beter met bos’, een reeks villa’s op landgoederen pal bij de Wijthmenerplas.

In de verkoopfolders werd de kopers destijds ‘rust en Privacy voorgespiegeld, maar dat pakte anders uit, zei Huisman op 18 april in de Zwolse rechtbank.

Samen met enkele van zijn buren betoogde hij dat de housefestivals in het recreatiegebied voor ontoelaatbare geluidsoverlast zorgden.

De bewoners van het bosgebied vroegen de rechtbank daarom om het aankomende Hardshock festival te verbieden.

Een vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle stelde dat de gemeente strikt toeziet op handhaving van de grens van 85 decibel, wat een aanvaardbaar geluidsniveau zou zijn.

wijthmenerplasfestival

Bron: http://partyflock.nl/news/21823:Fusion-of-Dance-Festival-start-early-bird-verkoop

De rechter ging daarin mee; hij zette geen streep door de verleende omgevingsvergunning.

De bewoners van het recreatiegebied benutten nadien elke mogelijkheid – van de bezwaarschriftencommissie tot de gemeenteraad tot weer de rechtbank –

om hun grieven uiteen te zetten.

Telkens zonder resultaat, tot afgelopen week, toen de Rechtbank Overijssel bekendmaakte dat er in april 2013 inderdaad geen vergunning had mogen worden afgegeven.

‘Het hardcore-festival’, stelde de rechter, veroorzaakt ontoelaatbaar veel geluidsoverlast voor omwonenden.

De gemeente heeft daar bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening mee gehouden’.

Dat is precies wat de bewoners van het gebied destijds aanvoerden, zegt Eko Huisman.

,,Maar de rechter durfde er toen nog geen streep door te zetten, zo kort voor het evenement, waarvoor al 15.000 kaartjes waren verkocht.

Dat de rechtbank alsnog heeft geoordeeld dat het geluid van Hardshock te hoog is, is volgens Huisman volstrekt  logisch.

==================================================================================

Omwonenden Wijthmenerplas krijgen in tweede instantie gelijk met bezwaren festival lawaai.

==================================================================================

,,De gemeente Amsterdam heeft een akoestisch rapport laten maken voor festivals rond de Gaasperplas.

De conclusie was dat 65 decibel het maximum mag zijn voor de dichtstbijzijnde huizen,

maar Zwolle hanteert een grens van 85 decibel.

De glazen rammelen hier op tafel.”

Ter verduidelijking: de decibelschaal is logaritmisch, elke drie decibel extra betekend een verdubbeling van het geluid.

“Er is niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat in een woongebied acceptabel is en wat niet”, zegt Huisman.

“Een rapport uit Limburg stelt dat een volume boven de 60 decibel ernstig is en boven 75 onduldbaar.

Zwolle hanteert dus veel hogere normen. Deze uitspraak dwingt de gemeente om het beleid te herzien.

(bron: de stentor van 11-12-2014)