Duizend jaar oude bouwresten gevonden in bodem achter café de Mol

archeologie

Duizend jaar oude bouwresten gevonden in bodem bij Zwolle

Archeologen zijn volop aan het graven in een terrein achter café De Mol in Wijthmen, waarvan wordt vermoed dat het tot in de vroege middeleeuwen een belangrijke woon- en werklocatie is geweest. Honderden verkleuringen in de bodem duiden op de aanwezigheid van houten palen, die mogelijk de dragende constructie hebben gevormd van schuren en boerderijen.

HENRY VAN DER WAL

,,We hebben het hier over de periode 1000 tot 1300. Van het hout zelf is niks meer over, vanwege de zuurgraad van de zandgrond op deze plek”, legt Zwolles stadsarcheoloog Michael Klomp uit. ,,Door de paalkuilen te couperen kunnen we de doorsnede zien, zodat we kunnen bepalen wat mogelijk bij elkaar hoort. Daarna zullen we proberen er een patroon in te ontdekken.” Vanuit de archieven is volgens Klomp niets bekend over deze locatie, waar binnenkort een verbindingsweg wordt aangelegd tussen de nieuwe N35 en de oude Heinoseweg. ,,In die tijd waren er nog geen archieven. Maar uit het aantal verkleuringen is wel op te maken dat er een lange periode is gewoond en dat het dus een belangrijke locatie was.” Naast verkleuringen zijn er scherven gevonden, waarvan de ouderdom nog niet is vastgesteld. Die scherven zijn volgens Klomp meegekomen met de grond waarmee de palen in de paalputten zo’n duizend jaar geleden zijn vastgezet. ,,Aardewerk duidt bijvoorbeeld op de vroege middeleeuwen, maar zouden we ook vuursteen vinden dan hebben we het over een veel vroegere periode.”

Na het veldwerk is er nog geruime tijd nodig voor nader onderzoek van de vondsten. Klomp schat dat pas over een jaar een beeld is gecreëerd van aard en omvang van de bebouwing.

(Bron: de stentor van vrijdag 1 december 2017)