Droog of toch natte voeten in Wijthmen bij een dijkdoorbraak?

In het boekwerkje ‘In de schaduw van de stad” uitgegeven door de gemeente Zwolle tijdens de discussie over het dorpsplan Wijthmen zagen we dat Wijthmen op een hoge zandrug ligt, waarschijnlijk hebben hier al mensen gewoond vanaf de oertijd.   Om hun voeten droog te houden kozen deze de dekzandruggen om het wassende water voor te zijn, de zandrug lag immers hoog ten opzichte van haar omgeving.

kaart A0003

Het “Eiland” Wijthmen temidden van het rivier- en beeklandschap. De paarse vlekken zijn de Laagveenlandschap en het groene is natuurlijk het Dekzandlandschap. In de lengte van Dekzandlandschap ligt de Erfgenamenweg

Tegenwoordig is door de waterhuishouding in Nederland  alles sterk verbeterd en houden we overstromingen bijna voor onmogelijk, zo zelfs dat we vaak geen enkel idee hebben of we nu wonen in een laag of hoog landschap.  We hebben enkele jaren gelden toch gezien dat een dijk bezweek bij Wilnes en Stein respectievelijk in 2003 en 2004.

dijkdoorbraak

Dijkdoorbraken behoren tot de (kleine) risico’s in Nederland

De gevaren die ons kunnen treffen in Salland, dus ook Wijthmen komen van drie kanten: van de IJssel, het Zwarte Water en van de Vecht.  Bij een dijkdoorbraak is vooral Zwolle ‘het haasje’ om dat de hoogte van het grondgebied afneemt in de stroomrichting van de rivier.    Mocht Salland vol stromen dan zullen de kosten oplopen naar drie miljard euro volgens de deskundigen. Volgens deze zelfde deskundigen is de kans op zo’n doorbraak ééns per 110 jaar De slachtoffers worden geschat op een half procent.  Het lage slachtofferpercentage is te wijden aan het langzaam vollopen van het gebied, zodat bijna iedereen een veilig heenkomen zal weten te vinden.   Oplossingen voor dit scenario worden onder anderen gevonden in het ‘ruimte’ geven van de rivieren.

Maar krijgen we nu natte voeten of niet, of hoeven wij ons in Wijthmen geen enkele zorgen te maken?

Wilt u het antwoord weten, klik op onderstaande link en voer daar uw uw postcode in

http://www.overstroomik.nl/

gerardhulsmann

(Bron: de stentor van woensdag 28 januari 2015; Seenario: als het water ons de baas wordt)