Bisdom ontkent koerswijziging kerksluiting

begraafplaats
Dat de kerken in Wijthmen en IJsselmuiden niet mogen sluiten van het bisdom, is geen gevolg van een koerswijziging ‘van hogerhand’.

DOOR FRANCISCA MULLER

“Het Vaticaan heeft hier werkelijk helemaal niets mee te maken”, zegt perschef Hans Zuijdwijk van het aartsbisdom Utrecht. “Het bisdom kijkt bij een verzoek van een parochie tot sluiting van een kerk naar een groot aantal factoren, zoals de financiële positie, het aantal actieve vrijwilligers, het aantal activiteiten en het aantal kerkgangers. Bij deze kerken is aan de hand van deze checklist geconstateerd dat de grondslag voor sluiting ontbreekt. Aangetoond moet worden dat het echt niet langer kan. Dat was hier niet het geval. Inderdaad: de nood is niet hoog genoeg.”

Eerder deze week werd duidelijk dat het bisdom de geplande sluiting van de kerk in Wijthmen afwijst. Vorige maand gebeurde hetzelfde met de kerk in IJsselmuiden. Beide kerken vallen onder de Thomas a Kempis parochie, die de kerken wilde sluiten vanwege bezuinigingen en teruglopend kerkbezoek.

De parochie is hoogst verbaasd door de afwijzing van het bisdom en suggereerde dat ‘Rome’ de bisschop heeft opgedragen om minder soepel om te gaan met verzoeken tot kerksluitingen.

Volgens Zuijdwijk klopt het wel dat de Thomas a Kempis parochie de eerste en enige parochie in het bisdom is die nul op het rekest heeft gekregen bij verzoeken tot sluiting. “Het is ook erg zuur dat het ook nog twee kerken in één parochie betreft. Maar dit zegt helemaal niets over volgende verzoeken van deze of andere parochies. Die worden op inhoud beoordeeld.”

Afscheidsviering

De afwijzing van het verzoek kwam voor Wijthmen op een bijzonder laat moment: komende zondag zou er een afscheidsviering zijn. Maar dat kan het bisdom niet volledig aangerekend worden, zegt Zuijdwijk. “Als een parochie een sluiting van een kerk aankondigt en voorbereidt terwijl de procedure nog loopt, neemt ze daarmee een risico.”

Jo Klein Meulman van het parochiebestuur van de Thomas a Kempis bevestigt dat de parochie vooruitliep op het eindoordeel van het bisdom. “Maar wij gingen er vanuit dat het een gelopen race was, en wilden eerst het plan voor het overdragen van het kerkgebouw aan de gemeenschap rond hebben voordat we naar het bisdom zouden gaan. Dus ja, dat is een beetje het kip en ei-verhaal.”

Feit blijft dat de parochie verrast is en in gesprek wil met het bisdom over het besluit.

(Bron: de stentor van 19-11-2015)