Aanpassing wegen Herfte gaat ondanks boerenverzet door

tn_DSC04136Extra drempels op wegen in het Zwolse buitengebied Herfte gaan er gewoon komen. De gemeente Zwolle weigert nog langer te wachten, ondanks de tegenstand van pakweg tien boeren.

 JORDY BOSCHMAN

Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten op vragen van oppositiepartij CDA. De vierkoppige fractie sommeerde het college de werkzaamheden uit te stellen om zo eerst tijd te nemen om met de kritische boeren in gesprek te gaan. De agrariërs vrezen voor veel vertraging en schade aan hun tractoren als ze straks met hun voertuigen over tal van verkeersdrempels moeten rijden.

Het college van B en W is echter van mening dat de ingrepen aan de Kuyerhuislaan, Herfterlaan en Helmhorstweg noodzakelijk zijn, omdat er zich meerdere ernstige ongevallen hebben voorgedaan op deze sluipwegen én de maatregelen kunnen rekenen op steun van veel bewoners.

Ook meldt het college dat al enigszins tegemoetgekomen is aan de wensen, door enkele wijzigingen in het oorspronkelijke plan door te voeren. ,,Gelet op de gepleegde aanpassingen op basis van alle binnengekomen reacties en de nadrukkelijke wens van de gemeente Zwolle en belanghebbenden om de verkeersveiligheid te verbeteren, zien wij geen noodzaak voor verder uitstel”, laten B en W weten.

Tevens zou dat leiden tot het verliezen van een provinciale subsidie, omdat die niet opgeschort kan worden. De werkzaamheden moeten voor de zomer starten. Op meerdere plekken worden binnenkort drempels aangelegd en diverse kruisingen krijgen een verhoogd plateau.

 

Bon: de stentor

https://krant.destentor.nl/titles/destentor/7144/publications/15404/pages/42