Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging Wijthmen.

Op dinsdag 17 februari a.s. om 19.30 uur zal het bestuur van de gymnastiekvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Graag willen we hiervoor onze leden en ouder/verzorgers van onze jeugdleden uitnodigen.

De agenda zal te zijner tijd worden opgehangen in de Elshof (Kultuurhus) en zal per mail naar onze leden worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymnastiekvereniging Wijthmen.