Terug naar de openingspagina van toneelgroep Sagezo

2017 Een grote familie Sagezo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Een grote familie
Een blijspel in drie bedrijven geschreven door Jan Tol.

Overzicht bedrijven;
1e bedrijf: ‘s-middags
2e bedrijf: Een week later
3e bedrijf: De volgende ochtend
.

Regie: Thera Hülsmann.
Soufleur: Benny van Beesten.
Grimme: Wim van Lenthe c.s.

Penningmeester: Bep Spijker.

.

De rolverdeling:

Paul de Wit, huiseigenaar………………………………………………………………
Adriaan van Krevel.

Marja de Wit, zijn echtgenote…………………………………………………………
Rita Boerkamp.

Annie Bakker, huurder…………………………………………………………………
Gemma Rosendaal.

Bertus Brandt, huurder………………………………………………………………….
Peter Bastiaans.

Hanny de Jong, huurder……………………………………………………………….
Ester Damman.

Ireen van Tongeren, huurder………………………………………………………….
Jacqueline Noordman.

Jaap van der Dungen, huurder………………………………………………………
Benny van Eekeren.

Tante Jo, tante van Marja……………………………………………………………..
Bep Spijker.

Koos Geestman, rechercheur……………………………………………………….
Bart van der Kolk.

Ans Bakker……………………………………………………………………………….
Thera Hülsmann.

 

Korte samenvatting:

Het is één grote familie bij Sagezo

Nou ja, niet echt natuurlijk, al zit er wel wat schoonfamilie bij. Nee, Eén grote familie is de titel van het stuk dat toneelgroep Sagezo volgend jaar op de planken gaat brengen. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Jan Tol. Even een tipje van de sluier.

Omdat hun tante in Engeland is gaan wonen, hebben Marja en Paul de Wit haar villa tot hun beschikking gekregen. Die kan hun eigendom worden als ze aan een paar voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat ze de villa niet verhuren. En daar zit hem nu juist de kneep, want met het salaris van Paul is het onmogelijk de villa te onderhouden. Dus… toch kamers verhuren! Daar komen enkele bijzondere types op af…

Noteer alvast de volgende data in uw agenda: zaterdag 28 januari, vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiehuis, aanvang 20:00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden 6 euro.

Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro. We hopen dat u ook na de verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.

De voorstellingen vonden plaats op:

Zaterdag 28 januari 2017

Vrijdag 3 februari 2017

Zaterdag 4 februari 2017

Plaats van uitvoering: Het parochiehuis te Wijthmen.

De toegangsprijzen in Wijthmen bedragen:  voor alle avonden 6 euro.

 

Samen-eraapt zeugien (Een verslag in het Zwols van Görendrögien W.)

Umdät ik ’t aover ’t algemeen ’t niet zo op grote wereldgebeuren ebbe en mien actieradius berpärke töt de umgèveving wöör ik lève en wärke, Zwolle dus, prebeer ik meestens ook naor de locare radiozenders te luusteren op de momenten dät de zaag,- of skaafmechine niet dreijen. Dat was ook op vri’jdesmiddes 20 jannewaeri ’t geval en ston rtv-ZOo an met ’t pregramma ZOo-Zwols. In de uutzending wazze Bennie van Beesten an-t woord en die is de souffleur van een teneelgrupien uut Wijthmen, wat een Zwollenaer weer uutsprèk as Wietum. Bennie kwamp vertellen dät de teneelgroep SAGEZO der weer in is eslaagd een stuk te ebben instudeerd en die in twie weekenden en veer veurstellingen ter uutvoering op de planken zollen brengen.

Op de vraoge wöör sagezo veur stiet kwamp as antwoordt . . . Samen Geraapt Zooitje. En toen adden zi’j mien andacht te pakken . . . Die uutdrukking gebruke ik zels wel vakerder maer dan op zien zwols as, bi’j mekaer-eraapt zeugien, veur alles wat as lös zand met mekaere is verbunnen. En oewel der de leste decennia aoveral verenigingen aover de kop gaot umdät deur de 24 uur economie ’t aoste gien doen meer is verenigingslèven in stand te ollen, slaagt zo’n kleine buurtskap as Wijthmen der dan wel in. Oezo kan dät in de stad dan aoste niet meer? Of zol dät dan toch al de wille van de mensen zels lègen? De teneelvereniging in Wijthmen is zo’n 36 jöör actief en ooit ontstaon vanuut de Kärke wöör een grupien veur of onder leidink van meneer pestoor een teneel-veurstellink ef egöven. ’t Enthousiasme wöör de mensen der toen met an de gank bint egaon ef der toe eleid dät zi’j der met deur bint blieven gaon. Vanof september töt jannewaeri repeteerd de groep en dan is ’t al tradisie dät der in ’t begin van ’t ni’je jöör antal uutvoeringen wörren egöven in ’t Parochieuus in Wijthmen. Bennie van Beesten gaven an dät der zo’n tien spöllers bint, maer ijzelf allenig maer as veurzegger mèèdöt en is gien teneelspöller. IJ zitten dus lieverder onder ’t teneel dan dät ij op de planken stiet. Ie mut oe plase netruurlijk wel kennen. In de wèke döörop verskeen der ook nog een ärtikel in de Sweollenaer en èven zukend op de website van teneelvereniging Sagezo kwam ik nog völle meer infemasie tegen wööronder die van de uutverköchte opvoeringen van de jören ierveur. ’t Ien en ander op mi’j in laoten wärken, besluut ik maer èven te bellen en twie plasen te reserveren veur de vri’jdagaovend. Moeders de vrouwe wol ook wel met en dus kon der taxivervoer eregeld wörren. Op de vri’jdagaovend was ’t de 3 e keer dät ’t teneelstuk wier op-evoerd en ’t Parochieuus was ofgelajen vol.Toen mien vrouwe en ikke binnenkwammen is de gries-eidfactor inies stukken oger ewörren, maer der was toch ook wel jonger publiek anwezig.

 

Echt een gemêleerd

gezelskap wöörvan

de meesten mekander

skienen te kennen.

 

 

 

Dät ons–kent–ons gevuul is netruurlijk ook niet zo vremd in een actieve buurskap, der wier druk epraot en was ’t ien groot feest van erkenning. Ik wille ier niet ’t ele teneelstuk woordelijk gaon eralen, dan a-j der zels maer en mutten gaon, maer wille mi’j bepärken töt enkele beelden die tiedens de uutvoerink binnen emaakt.

IMG_2493

teneelgroep SAGEZO brengt oe vanaovend . . .

Iene grote Pärremetaosie.

teneelstuk eskröven deur Jan Tol. Regie: Thera Hülsmann

Naodät ’t publiek uutleg is egöven aover ’t teneelstuk en dät ’t meugelijk is de pries veur de toegangskaerties al meerdere jören op 6 euro te ollen deur bi’jdragen van de locale ondernemmers die as sponsers veur disse aovenden fungeren, giet ’t doek open en kriegen wi’j as ‘t waere ’t veurstellen van de personages van vanaovend veurespöld.

Rita Boerkamp en Adriaan van Krevel als Marja en Paul de Wit

’t Verael in disse is dät een jong stel de villa van aer tante Jo maggen bewonen umdät die naor Engeland is vertrökken. De villa ef en bettien ärg volle achterstallig onderold en dät is met un inkommen niet op te brengen. Umme die tegenslagen te kunnen bekostigen wil ’t stel, tegen de uutdrukkelijke wil van de tante in, toch kamers gaon veruren.

En zo kommen de verskillende personages as toekomstige uurders, ien veur ien of met zien twieën in beeld. De verskillende meugelijkeden in toepassen van onderlinge ofspraeken en geldelijke vergoedingen kommen raozendsnel in verskillende varianten veurbi’j en ie mutten goed opletten wie der al dan niet now bèter van giet wörren. De grap is echter dät de ele zaal moesstille is en op ’t moment dät de spöllers allemaole èven achter de coulissen bint verdwenen en de zaal naor een löög podium zit te kieken, inies een geroezemoes deur de zaal giert. Men döt gewoon in eigen emoties met. Alle spöllers sprèken hun eigen taal, abn met eigen tongval, allenig uurder Bertus sprèk met een Kärspels dialect, maer iederiene begrip mekeare teminste wel.

Gemma Rosendaal en Peter Bastiaans als Anneke Bakker en Bertus Brandt

Der bint 6 kamers in de veruur dus kommen der nogal wat personen an oe veurbi’j. Zo ook de oog alemerdieks praotende Hannie de Jong umdät die zich anders veur mut doen dan zi’j is en een stellegien eel ampärt, dät twie kamers wil maer naost mekander umdät zi’j niks met mekaere ebben. (of zo iets)

IMG_5020

IMG_5025

IMG_5031 (2)

Alle respect veur Ireen . . . ik gèèf ’t oe te doen as de zaal in gieren uutbaerst, ie gewoon in oe rolle mut blieven van de onnözelaer.

 

 

 

 

Maer met de komst van de leste uurder begun der wat te mörrelen.

 

De rechercheur Koos Geestman blieken alle, töt dan toe verbörgen verlèdens, van de andere uurders te kennen en met ier en döör een versprèkink kommen de poppen an ’t dansen.

IMG_5046

Nao de kennismakink met Ans Bakker, de moe van Anneke, die wi’j al op ’t podium adden ezien as Thera Hülsmann in de veurankondiging, ebben wi’j zo’n bettien alle personen wel e-ad.

Gemma Rosendaal en Thera Hülsmann als Anneke en Ans Bakker

’t Twiede bedrief spöllen zich in de wèken nao de komst van de huurders of. De perseunlijke ge-eimen kommen lankzaem an ’t licht en de toe-eurders rollen van de iene verbazink in de andere.

IMG_5030IMG_5026IMG_5032

Töt zover zo goed . . . dan inies an-t ende van ’t twiede bedrief . . . kump Tante Jo ten tonele.

Verrassing !!!

Rita Boerkamp en Bep Spijker als Marja de Wit en Tante Jo.

De pauze wier goed benut umme drankies te gaon alen, want aneuren en kieken is ärtstikke mooi maer ik krege der wel een dreuge strotte van.

’t Derde bedrief . . . ie konnen ’t op de vingers naogaon . . oe ollen wi’j tante Jo van de domme? Dat dät de neudige bedenksels kosten is wel dudelijk. Eerstens alle uurders op iene liene preberen te kriegen ’t spellegien mèè te spöllen dät iederiene as ’t waere weer parremataosie is van een ander, maer dät mut dan wel weer serieus enummen wörren, want ’t is gien teneelstukkien . . of toch ook weer wel? Wat ’t ook is . . . der bint genog woordspöllingen te heuren en ie maggen oe gelukkig priezen a-j s’mörgens de bi’jde-andties ebt egèten.

3 in 1

Dit derde bedrief was wel echt ’t deel wöör ie as kieker ’t best op de koppen van de spöllers konnen letten. Dan a-j ’t al druk genog want de gelaotsuutdrukkingen zeien vaker meer dan woorden.

3 in 1(2)

Al met al durve ik rustig te stellen dät ’t teneelgrupie SaGeZo gerust trots mag wèèn met wat zi’j met disse veurstellingen ebben weten te bewärkstelligen.

De twaalf leden binnen der dan toch maer weer in eslaagd umme onderden mensen in disse veer veustellingen een ontspannen aovend te bezörgen. Zoe zie ie maer weer dät de wille ’t te doen altied resultaat oplèverd.

IMG_5061IMG_5064IMG_5068

’t Applaus en de bloemen an-t ende van de opvoerink bint echt absoluut verdiend.

En ja eur . . . döör stiet inies ook de veuzegger op ’t podium. Ie weten misskien nog wè . . . die man die liever onder ’t podium zitten te koekeloeren onder dät zwärte kappie. IJ die der veur mut zörgen dät der niet al te grote stiltes vallen veur ’t geval de spöllers èven de tekst kwiet zollen kunnen wèèn.

Bennie van Beesten als souffleur

 

Dit is now echt zo’n baantien wöör a-j pas wat met kunt as anderen dät niet (meer) kunnen.

Toch . . as Bennie van Beesten niet naor de studio van rtv-ZOo waz ekommen umme döör de opvoering van teneelgoep SaGeZo te promoten . . ad ik der misskien elemaole gien ärg in e-ad . .

En dus ook niks te skrieven.

As SaGeZo volgend jöör weer een teneelstuk in opvoering ef . . en ie binnen der van op de eugte . . . mu-j gewoon is een keertein engaon . . . lachen toch ?

IMG_5070

februwaeri 2017

Görendrögien W.

 *****************************************

Nog meer foto’s zien, klik op deze tekst

*****************************************