Deze kolk was in vroegere tijd waarschijnlijk een sieraad der natuur, is mogelijk ontstaan uit een restant van de Vecht die in vroegere jaren hier het stroomgebied had en niet het stroomgebied zoals we die tegenwoordig kennen.

Zie hiervoor ons artikel “Wijthmen, Sallands buurtschap in Romeinse tijd en Middeleeuwen”. De Blankenkolk lag ongeveer bij de grens waar de Oude Twentseweg overgaat in de Molenhoekweg. De kolk lag tussen de beide bochten aan de bovenzijde van deze weg (zie het zanderig gedeelte).

De Blankenkolk niet meer zichtbaar, onder is een recent gemaakt vijver (foto: google Maps)

De Blankenkolk niet meer zichtbaar, onder is een recent gemaakt vijver (foto: Google Maps)

In de laatste tientallen jaren van haar bestaan kreeg deze Blankenkolk een wat negatief karakter.
De kolk werd zeker in de begin zestiger jaren gebruikt om afval te dumpen door iedereen in de omgeving die van zijn rommel afwilde.  Echter spreken we hier niet alleen van huis, tuin en keukenafval!

Een omwonende en anderen zagen dat er ook in de nachtelijke uren giftige vaten gestort werden (we spreken van 1961-1962), die vervolgens onder de grond werden geschoven.

Bennie Jansen of Lorkeers destijds bewoner vlak bij de kolk weet nog:

Dat er in die tijd  jagers rondliepen om op ratten te schieten die tussen het vuil liepen, van wie deze opdracht kwam is  niet duidelijk.
Regelmatig stond het gestorte vuil in brand, wat vaak gepaard ging met enorme rookwolken en dan belden we de brandweer.

Er waren ook we positieve dingen, zo was er kwam er regelmatig een vrachtwagen van Hevea uit Raalte die er afgekeurde laarzen stortte. Deze laarzen waren meestal stuk gesneden, maar wij vonden ook wel hele laarzen die we meenamen en gebruikten.

De bomen langs de weg legden na verloop van tijd het loodje. Dat zal gekomen zijn door de verontreinigingen in de grond. Of deze grond ooit gesaneerd is niet bekend. Misschien is het belangrijk dit eens te onderzoeken.

Het storten van afval was in vroegere tijd een geaccepteerd verschijnsel op het platteland, achter woningen en boerderijen werden in de grond gaten gegraven waar al het huisafval in verdween. Hadden we met groter spullen te maken dan was een kolk een handige stortplaats waarbij men destijds minder oog had voor de eventuele consequenties voor mens en natuur die een dergelijke stortingen met zich mee brachten.

De Blankenkolk in 1897 (Topetijdreis.nl)

De Blankenkolk in 1897 (Topetijdreis.nl)

Op de bovenste kaart staat de Balkenkolk in vroegere tijd aangegeven, voor het eerst op een kaart van 1897, maar haar bestaan moet veel en veel ouder zijn als ze ooit een onderdeel van de Vecht was.

De Blankenkolk in 1897 (Topetijdreis.nl)

De Blankenkolk in 1974 (Topetijdreis.nl)

De laatst bekende kaart waarop de Blankenkolk vermeld staat is die van 1974. Omstreeks deze tijd zal de kolk gedempt zijn. We zien als we beide kaarten vergelijken zien we dat aan de vorm van de kolk in de loop der tijd wijzigingen hebben plaatsgevonden

Bronvermelding:

* De verdwenen Blankenkok op Facebook Historisch Wijthmen van 7 december 2018 en de opmerkingen aldaar geplaatst.

* Het Dalfsennet: https://www.dalfsennet.nl/nieuws/224381/verhaal-over-vrogger-probleem-voor-de-toekomst-blankenkolk.html

* Samenstelling Gerard Hülsmann

Opmerking

** Kun je dit artikel uitbreiden of heb je opmerking(en) over deze tekst.

** Wil je een fout of feitelijke onjuistheid melden?

mail  dit alstublieft naar historischwijthmen@gmail.com  of gebruik het contact formulier.

Alvast hartelijk dank voor  uw medewerking.

** Zie voor ons privacybeleid: https://www.wijthmen.nl/ons-privacybeleid/