Samen-eraapt zeugien spöllen – – Gien Piet maer Pizza

Alfweg jannewaeri 2018 kriege ik zomaer een mailtien van ’t teneelgrupien
SaGeZo uut Wijthmen met de bosskop . . . Wi’j ebben weer een ni’j teneelstuk
instudeerd en brengen dät in de kommende wèken op de planklen.

Jaowel . . Döör bin-k veurig jöör ook naor toe ewest en eb döör dan ook
verslaggèving van edaon. Sagezo is dät dus niet vergèten en waerskauwen mi’j
now maer èven opdä-k ’t niet kanne vergèten. Want dät wazzen netuurlijk
wel weer ’t geval . . . Ik bin ’t of-elopen jöör aoste niet in ’t atelier an ’t wärk
ewest en eure dan ook niks van lokale omroepen of anderszins en komme ook
niet te völle onder de mensen en dan ontgiet ter oe toch wel een kladde.

Oeps . . . dan realiseer ik mi’j inies dät ’t dan ook al weer een jöör elèden is
dät-k samen met de vrouwe der is een keertien bin uut ewest en dus besluute
dan maer kaerties te reserveren veur zaoterdesaovens.
Op de vraoge wöör SaGeZo veur stiet is ’t antwoord . . . Samen Geraapt Zooitje.
Die uutdrukking klinken op zien Zwols as, bi’j mekaer eraapt zeugien, veur alles
wat onsamen-angend met mekaere ef te maken. Maer zo onsamen-angend is
SaGeZo eigenlijk elemaole niet. De teneelverenigink in Wijthmen is al meer dan
37 jöör actief en lek ook nog lange niet uut-espöld. Vanof september töt
jannewaeri repeteren de groep en dan is ’t al tradisie dät ter ’t ende van
jannewaeri, begun februwaeri ’t stuk op de planken wörren ebracht en der een
veertal uutvoeringen wörren egöven in ’t Parochieuus in Wijthmen.
’t Enthousiasme wöör de mensen der met an de gank bint ef vanaovend zelfs
töt een debuutoptreden van de 16 jörige Anouk Poppe eleid.
Thera Hülsmann sprakken in aer veurankondiging zels nog van een voortgaonde
tredisie van pärremetausies die zich steeds maer weer met ni’je anwas blieven
inzetten binnen de club.

’t Ons–kent–ons gevuul is in de stampvolle zaal goed märkbaer en veur völlen is
’t ier anwezig wèèn dan ook ien groot feest van (h)erkenning.

Veur de verslaggèvink bepärke ik mi’j töt de weergave van enkele beelden die
tiedens de uutvoerink binnen emaakt, umdä-k disse aovend meer op de
reacties van de toe-eurders ebbe elet, dan da-k de letterlijke tekst an-eurden

2018-01_Sagezo plat zwols

Naodät ’t publiek is uut-elegd wöörum der een antal keren met de gedienen zal

wörren eskoven ondanks dät ’t toch nog gien pauze is, en dät ien van de vaste
spöllers (Bart van der Kolk) met cärbietskieten tiedens old en ni’j gewond is
eraakt en dus zien rolle mos wörren aoverenömmen deur de anderen, wörren
em toch alle stärkte en bèterskap ewenst en kan ’t spektakel lösgaon.

1e bedrief – ’t 1e stukkien: de uuskamer

Veurt ’t teneel wörren de uuskamer espölt op ’t moment dät ter op een radio
de lottotrekking plase vinnen. Maer veur dat ’t zoverre is mut die rommelkonte
as Piet netuurlijke van alles vraogen en zuken . . . en binnen twie minuten krig de
toeskouwer een rooie draod te euren . . . zoas altied . . in ’t skoenpoetskissien!
Bep is döörintegen wiezer en skrif de winnende getallegies op . . 0 9 5 7 4 2 3

As dan nao meerdere keren vergelieken en twiefelen dan endelijk ’t kwärtien
vallen, blik die 50.000 gulden weerd te wèèn. Dät mooie bedrag wörren
trouwens zonder ienig probleem tegen een koers van 1op1 ummezet in euro’s.
De opperste bli’j-eid sköt Piet in de bolle en die begunt maer vaste met ’t
planmatig uutgèven, terwiel de nuchtere Bep lieverder de skulden bi’j aer
zuster oflöst.

De klucht is geboren!

2018-02_Sagezo plat zwols

1e bedrief – ’t 2e stukkien: de Pizzeria

Te ebben beslöten dät de twie vaste ulpkrachten, Lodewiek en Keetje, toch
maer mutten blieven en de zus van Bep, in dät verre Griekenland, ’t maer mut
uutzuken, wörren de Pizzeria an-epakt umme döör de meest prestigieuze
Pizzeria van de buurte van te maeken.

2018-04_Sagezo plat zwols

De andel mut tiedens de verbouwing wel deurgaon en dus wörren een olde transpörtfietse eliend en ontstiet ter wat verwarrink aover wie dan wat en (h)oe mut gaon doen. Van dät ge-arrewar kriegen de eren döörst as een achterlijke en maken ’t teneel èven vri’j veur een stellegien ni’jskierige buren die aopen dät de Pizzeria failliet giet en zi’j de ruumte kunnen toevoegen an un juwelierswinkel. En ook al ef de buurman ’t aover een failliete tent of faillissement; verstierd Keetje em zels as een vieze vent en de buurvrouwe roeken naor odeklonje.

2018-05_Sagezo plat zwols

Aover ’t algemeen is de zaal moesstille en is ter andach veur ’t epröken woord, maer zodra der ook maer èven een stilte vallen of de spöllers gaon èven achter de coulissen . . . kump ter geroezemoes of eur ik stukkies tekst zoas de an-eurders dänken dät ter giet kommen.

1 e bedrief – ’t 3 e stukkien: de verbouwing in volle gang

Deur ’t niet gebruken van een Belgische-amer aowen Piet zich tiedens de wärkzaemeden ongenaodig op de doeme . . .

2018-06_Sagezo plat zwols

De dochter Georgina kump ook een paer daegen elpen en nemmen ook een studievriendinne, iene Kees, met. Die vriendinne vallen wel in de smaak van Lodewiek, maer Keetje ? . . . Kees of Kee . . . wat mot je der mee ?

2018-07_Sagezo plat zwols

2 e bedrief – 2 stukkies: de leste punties op de pizzeria

Steeds bint ter van die kleine momenties dät de buurvrouwe Elise èven stiekem binnenslöp umme ien en ander op te meten, en vrög alvaste priesopgaven veur een märmervloere. Elise is ter elemaole van aovertuugd dät zi’j de zake wel in annen zal kriegen. De zaal is mevrouw neus in de wind niet sympathiek ezind.

2018-08_Sagezo plat zwols

Maer biezundere kwinkslagen kommen vake verskölen tussen de règelties ook wel langes. De bezörging van Pizza’s giet ook al niet te best . . wel twie stuks wöörvan iene bi’j Lodewiek zels thuus.

2018-09_Sagezo plat zwols

Toch kump ’t ende in zicht, maer dan vinnen Keetje netuurlijk de eerder ekommen en vergèten brieve weer en kumt ter toch nog een onrustige aovend en de poppen an ’t dansen.

De zaal mompelt al te weten wat ter in stiet en van wie dät dink ofkump.

Dus de gevolgen blieven dan ook niet uut . . . personages mutten vertrekken umme verwaering te veurkommen, maer maken ’t ter niksniet makkelijkder op.

2018-10_Sagezo plat zwols

2018-11_Sagezo plat zwols

En jao eur . . . wi’j zatten der al op te wachen . . . een dag veur de opening van de Pizzeria der e-j inies de zus van Bep, iene Riet met aer Griekse vriend et kleppen.

Die Georgos Theodopolos spöllen de rolle van zien lèven . . . sprakken allenig maer Grieks met een Amsterdamse tongval en ad mi’j döör een kladde tekst wöör een analfabeet nog gien muuite met zollen ebben.

Nè, Nè . . en nog is Nè !

Nè is dus jao! . . en dus ku-j wè naogaon dät de verwaerink en (h)ilariteit niet van de lucht bint. Net ’t spellegien gien jao en gien nee , maer dan anders.

2018-12_Sagezo plat zwols

 

2018-13_Sagezo plat zwols

 

2018-14_Sagezo plat zwols

3 e bedrief – ’t 1e stukkien: de aovend en nacht van de opening van de Pizzeria

As de ele pärremetausie op ’t nöst an is, mutten Pedro nog effen oprumen, maer ij krig bezuuk van Georgos wat steeds meer begunnen te klinken as yoghurt die preberen dudelijk te maken nog wel wat te drinken wil.

2018-15_Sagezo plat zwols

De gebaerentaal van Pedro dät e mos gaon slaopen alen niks uut. En nao wat ge-arrewar kommen Louise der ook bi’j en de flesse wörren anteerd en giet ’t ter steeds ontspannender an toe.

De alve nacht wörren ele gesprekken evoerd, umdät de maskeraedes vervagen en Georgos een ras-Amsterdammer uut de Piepe blèk te wèèn, pröt dät inies stukken makkelijkder. Maer oe giet dät? . . . sst . . niks zègen.

2018-16_Sagezo plat zwols

As Keetje nog is op ’t lewaai ofkump met ’t idee der iene met een koekepanne een engst te verkopen, giet iederiene naor zien eigen nöst en is de kater veur de andere dag.

3 e bedrief – ’t 2 e stukkien: s’mörgens

Pedro-Piet ef ergens een zweur eufd in maer weten eigenlijk niet wat ter is gebeurd, maer ef zich wel vergèten an te kleden.

2018-17_Sagezo plat zwols

 

 

2018-19_Sagezo plat zwols

Riet döörentegen ef wöörachtig een echt Bèverwiekien weten te skoren en giet maer even joggen.

2018-20_Sagezo plat zwols

Georgos zöt de meubels nog steeds dreien, maer Louise kiepert der gelieke maer wat ouzo in, zadät e niks meer märken van de kater en wel de sirtaki wil dansen.

2018-21_Sagezo plat zwols

 

Lankzaem maer zekers kommen de ele kluut weer bi’j mekander en valt de iene maskerade nao ’t andere lögenachtig verzinsel umme en kreg iederiene zien eigen gezichte en perseunlijkeid weer terugge.

2018-22_Sagezo plat zwols

Wie now wie met lögenties om de tuin ef willen leiden wörren rap dudelijk, al e-k wel ’t idee dä-k de alve aovend toch verzunsels ebbe an-e-eurd. Ien en ander wört allemaol weer bi’j-elegd . . de buurvrouwe beslöt zels maer te vertrekken . . . Lodewiek en Kees willen wel veur un zels begunnen en zien ’t wel zitten de juwelierszake van de buren bi’j de Pizzeria an te trekken .

En Keetje . . . . die ef now endelijk wel trek an een Pizza!

De spollers nemmen ofskeid van ’t publiek . . ’t welverdiende applaus en de bloemen in ontvangst en dan rest ons allenig nog de verloting.

2018-23_Sagezo plat zwols

Maer de devaluatoie van de Drachme giet de Grieken niet in de kolde kleren zitten en dus wöörren der goed op-elet of ter nog wat te winnen valt.

2018-24_Sagezo plat zwols

 

Al met al mag ’t teneelgezeskap SaGeZo gerust trots wèèn met wat zi’j met disse veurstellingen weten te bewärkstelligen. Ze slagen der toch maer weer in umme onderden mensen in veer veurstellingen een bettien ontspanning te gèven.

Dät ondefinieerbaere stukkien gezondeidszörg is met gien enkel pillegien van een dokter te bealen. Ik ebbe genöten en bin veur èven andere sores vergèten . . . en rèkent ter op . . . ik bin vaste niet de ienige.

’t Applaus en de bloemen an-t ende bint echt en absoluut verdiend.

2018-25_Sagezo plat zwols

 

 

 

Sagezo speelt “Geen Piet, maar pizza”

Volgend jaar gaat Sagezo het stuk Geen Piet, maar pizza op de planken brengen. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Wilma Renes-Leertouwer.

Het stuk speelt zich af in een pizzeria, die een flinke verbouwing ondergaat. Dat vergt nogal wat van de decorbouwers onder ons. In de voorbereiding, maar ook tijdens de voorstellingen. Het doek zal wat vaker dichtgaan dan normaal: niet alleen tussen de bedrijven, maar af en toe ook midden in een bedrijf.

Piet en Bep runnen een wat verlopen pizzeria. Als ze een mooie geldprijs winnen, kunnen ze eindelijk hun zaak opknappen en zijn ze van de ondergang gered. Maar u snapt het al, er zit een addertje onder het gras. Alles loopt anders dan ze het zich zo mooi hadden voorgesteld en de oplossingen die Piet bedenkt, maken het er niet beter op…

Onze toneelgroep is uitgebreid met een jonge blom, de 16-jarige Anouk Poppe. Zij treedt in de voetsporen van haar moeder Willemien, die jarenlang bij Sagezo heeft gespeeld. Kom haar kunsten en die van de andere spelers bewonderen tijdens een van onze voorstellingen: zaterdag 27 januari, vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiehuis, aanvang 20:00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden 6 euro.

Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro. We hopen dat u ook na de verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.

Kaarten à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij:

Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741

Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 0529-401926 of 06-16884981

Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen!

Namens Sagezo,

Gemma Rosendaal

 

Toneelgroep Sagezo interview n.a.v. 35e jarig bestaan

Toneelgroep Sagezo, met links staande Benny van Eekeren

Toneelgroep Sagezo, met links staande Benny van Eekeren

 

 

Rtvzoo maakte  in nieuwsgroep focus op Zwolle een interview met toneelgroep SAGEZO n.a..v  het 35e bestaat van deze toneelgroep uit Wijthmen.

Benny van Eekeren ging  namens de toneelgroep naar de studio  in Zwolle.

Door op de onderstaande driehoekje te te klikken kunt u dit interview beluisteren die op 6 januari 2016 werd gehouden.

 

 

Alles weten over het toneelstuk Rag en Rauw, klik op deze tekst of kijk onder verenigingen en dan Sagezo

Met het ZIN-busje naar Sagezo!

Sagezo

Wilt u graag een van de voorstellingen van toneelgroep Sagezo bezoeken op vrijdag 22 januari, zaterdag 23 januari en zaterdag 30 januari, maar bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar het Parochiehuis te komen?

Als u aan de voorwaarden voor de vervoersdienst voldoet, kunt u op aanvraag gebruikmaken van het busje van vervoersdienst ZIN Wijthmen!

Meld u in dat geval minimaal 24 uur van tevoren aan via de website www.zinzwolle.nl (hier info voorwaarden) of

via telefoonnr. 06 22606073 (op werkdagen van 9.30 11.00 uur).

Nog even alles weten over de voorstellingen van Sagezo, klik hier

 

zin