Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen op video en foto

2017-03 N35 in aanbouw-01

Ze zijn druk bezig met de “Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen” hopelijk zet dit snel door naar Raalte en verder. Rijkswaterstaat heeft Heijmans het werk gegund. Verwachting is dat eind 2018 het werk gereed moet zijn!

Hier een kort impressie! Even een snelle edit!

Verbreding N35 Zwolle Wijthmen

In februari 2017 is er een start gemaakt met de werkzaamheden Verbreding N35 Zwolle Wijthmen! De werkzaamheden bestonden vooral uit het kappen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de wegverbreding van 2 x 2 rijstroken. Later dit jaar volgt er nog een 2e kap ronde, in totaal verdwijnen er ongeveer 450 bomen en 1,6 ha bosvakken. Na de aanleg van de nieuwe weg wordt er weer nieuw groen aangeplant.

Afgelopen zaterdagmiddag heb ik met de drone even een bezoekje gebracht aan deze uitbreiding. Achter Restaurant De Mol in Wijthmen was een mooi plek om op te stijgen en daar had ik mooi zicht op de reeds uitgevoerde werkzaamheden van Heijmans. De Verbreding N35 Zwolle Wijthmen start vanaf Post sorteercentrum bij de stoplichten en gaat deels over de bestaande weg tot aan de kartbaan. Daar schiet hij over de weilanden achter Restaurant De Mol langs richting de stoplichten van Hoonhorst. Het is te hopen dat de weg snel zijn doorgang vindt richting Heino, Raalte en verder naar Nijverdal zodat het minder druk op deze weg wordt.

2017-03 N35 in aanbouw-06

2017-03 N35 in aanbouw-052017-03 N35 in aanbouw-042017-03 N35 in aanbouw-032017-03 N35 in aanbouw-06

Via deze link is een prachtige film te zien van het gebeuren rond de N35 half maart 2017

Bron: http://www.madebydrones.nl

Like de Facebookpage https://www.facebook.com/madebydrones/

Volleybal komt met de jaarlijkse plantenactie

bloemenactie-2017

Volleybal plantenactie 2017

 

Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken,

 

3 mei (een week later als anders in verband met de meivakantie) is het weer zover!

De jaarlijkse plantenactie van Volleybalvereniging Wijthmen.

Zoals voorgaande jaren komen leden van de vereniging aan het eind van de middag / begin van de avond

weer langs met een groot assortiment perkplanten en hanging baskets.

De opbrengst komt de verenigingskas ten goede.

Heeft u een grote bestelling, dan kunt u deze vóóraf doorgeven via een mail aan het secretariaat:  josimeiberg@gmail.com

 

Volleybal plantenactie 2017

Volleybal plantenactie 2017

Voorzitter voetbal Wijthmen in maandelijkse column

Kerkum Frans

Frans Kerkum

 

Uit de bestuurskamer maart 2017

De eerste maanden van 2017 zijn inmiddels voorbij. Was de maand januari nog een vrolijke maand, de maand februari begon zwart. Op 2 februari overleed Sjors Jansen of Lorkeers, erelid van de vv Wijthmen. Hoewel we wisten dat Sjors ernstig ziek was en niet meer kon herstellen kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Sjors was een fijn mens die veel voor de vv Wijthmen heeft betekend. Wij zullen hem heel erg missen.

De winter sloeg in februari toe. Wedstrijden werden afgelast door sneeuw en vorst, maar inmiddels zijn de competities weer volop losgebarsten en zijn zij weer volop aan de gang. Met alle ups en downs. Maak er met zijn alle weer wat moois van, zodat we weer een goed gevoel overhouden aan het eind van het voetbalseizoen.

In de afgelopen maanden hebben we het contract met de huidige trainer Elv Matuankotta met een jaar verlengd. Zowel het bestuur als de selectie was zeer positief over de werkwijze van Elvin, wat dus resulteerde in een contractverlenging.

Het kunstgras en de rubberkorrels. Het blijft een discussie, maar wij gaan er vanuit dat het veilig is om op kustgrasvelden met rubberkorrels te sporten. Zowel het onderzoek van het RIVM als andere buitenlandse onderzoeken wijzen daarop. Hiervan is een rapport beschikbaar. Voor belangstellenden is dit rapport bij mij opvraagbaar.

Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Het overleg van 25 januari bracht niet veel nieuws. We gaan in overleg met de verenigingsmanager van Sportservice Zwolle om eventuele verdienmodules te bekijken en toe te passen. Dit overleg is 14 maart. Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte.

Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Er zijn ontwikkelingen. Het lijkt erop dat voor het bestuurslid jeugdzaken en voor het bestuurslid algemene zaken een oplossing gevonden is. Voor het bestuurslid seniorzaken moeten we nog een vervanger zien te vinden. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!

Datums om te onthouden:

Crazy Saturday op 18 maart

Het rad van fortuin op 1 april

Einde jaars BBQ op 13 mei

 

Frans Kerkum

Open dag thuiszorgorganisatie Carinova

Open dag Carinova Zwolle

Open dag Carinova Zwolle

Carinova is een thuiszorgorganisatie die zorg levert in Wijthmen, de Herfte, Zalné en omgeving.

Thuiszorg Carinova Zwolle houdt open dag!
Op zaterdag 18 maart houdt Carinova open dag in het kader van: “De week van Zorg en Welzijn”. Kom langs en maak kennis met verschillende mogelijkheden van Carinova. Op deze dag zijn verschillende samenwerkingspartners aanwezig, waaronder Vegro, Hospice Zwolle en Focus Cura. Ook als u informatie wilt over werken bij Carinova, bent u van harte welkom.

De open dag is van 10.00 – 15.00 uur aan de Kranenburgweg 8 in Zwolle!

Tijdslijn van de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné

geschiedenis tijdslijn

Wijthmen.nl heeft gisteren een chronologische tijdslijn gepubliceerd van de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné aan haar 459 abonnees (vrienden) op Facebook Historisch Wijthmen.

Op deze tijdslijn staat een kleine omschrijving van vele gebeurtenissen van ca 700 tot heden.

Dit overzicht is zeker niet volledig en zal in de komende tijd worden aangevuld met meer gebeurtenissen die hebben plaats gevonden waarbij ook uw hulp erg welkom is.

Op de tijdslijn zullen vele gebeurtenissen nader worden omschreven via links – waarvan er al enkelen aanwezig – door middel van artikelen, foto’s en video’s .

Op Wijthmen.nl zal de komende  tijd content worden aangemaakt met menu’s van alle straten uit onze drie buurtschappen. Hierin komen foto’s etc. te staan van gebeurtenissen uit die specifieke straat, gebeurtenissen die door de mensen op Facebook onder de aandacht zijn gebracht.

Verder zit er ook in de planning dat er artikelen komen over bijvoorbeeld de bijzondere gebouwen, de verenigingen, de kerken en verder alle bijzondere zaken die er zoal in Wijthmen hebben plaatsgevonden.

Doe ook mee via Facebook en/of via het contactformulier om onze geschiedenis zichtbaar te maken voor ons en zeker voor onze kinderen.

Veel plezier me deze tijdslijn

 

 

Klik hier on naar de tijdslijn te gaan

Gemeente steunt aanleg zonnepanelenveld aan Herfterlaan

impressie-zonnepanelen-herfterlaan

Op het voormalige Wezo-terrein aan de Herfterlaan kan de komende jaren een zonnepanelenveld van 7,5 hectare – bijna vijftien voetbalvelden – worden aangelegd. De zonnepanelen gaan voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien. De gemeente steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie.

De initiatiefnemer voor de zonneweide is De Herfte Beheer BV van ondernemers Teun Bouwhuis en Marc Huitink die in september 2016 de gronden van de Wezo-kwekerij overnamen van de gemeente Zwolle. Speciaal voor het aanjagen van alle maatschappelijke initiatieven op het terrein hebben zij ‘Stichting Meedoen in het groen’ opgericht.

Grootste in regio

Het terrein is in totaal 14 hectare groot en wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. Op circa de helft van het terrein worden zonnepanelen op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen, lammeren en geiten er onderdoor kunnen lopen.

De panelen worden in een zodanige hoek geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsende zonnestralen. Aan de noordzijde van het zonneveld worden bomen herplant om de panelen aan het oog te onttrekken vanuit de zijde van de Kuyerhuislaan.

Het zonnepanelenveld of ‘zonneweide’ wordt het grootste in de regio Zwolle en een van de meest productieve in de provincie Overijssel. De initiatiefnemers hopen in oktober van dit jaar met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en volgend voorjaar de eerste stroom op te gaan wekken.

Natuurlijke inrichting

De overige delen van het terrein worden op een natuurlijke manier ingericht  met mogelijkheden voor recreatie. Voor de inrichting van het voormalige kwekerijcomplex is een landschapsplan opgesteld. Door de zorgvuldige landschappelijke inpassing verbetert zowel de ecologische als de recreatieve waarde van het gebied.

Op een deel van het terrein blijft de oude bebouwing staan die onder andere gebruikt wordt voor verschillende maatschappelijke activiteiten.

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld en besloten het vooroverleg te starten

(bron: Gemeente Zwolle)

 

Kapwerkzaamheden van start voor verbreding N35 Zwolle-Wijthmen

N35

N35

 

Aannemer Heijmans en Rijkswaterstaat beginnen woensdag met de kapwerkzaamheden voor de verbreding en verlegging van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. De kap is nodig om de bestaande weg te verbreden en een nieuw gedeelte ten zuiden van Wijthmen aan te leggen.

Door het kappen verdwijnen ongeveer 450 bomen en 1,6 hectare bosvakken. Om dit te compenseren komen er in hetzelfde gebied ongeveer 250 bomen en 1,3 hectare bosvakken voor terug.

Dat aantal wordt misschien verhoogd, zodat alle bomen en bosvakken terug worden geplaatst in hetzelfde gebied. Lukt dat niet, dan wordt een deel van deze compensatie op een andere plek gerealiseerd.

Start aanleg zuidelijke parallelweg

Volgende maand start de aanleg van het eerste deel van de nieuwe zuidelijke parallelweg. Ook worden in deze periode kabels en leidingen verlegd. Daarnaast doet Heijmans onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn mogelijk aanwezig bij de kruising van de N35 met de Oldeneelallee.

In het tweede kwartaal van 2017 start de aanleg van de nieuwe weg, ten zuiden van Wijthmen. Daarna volgen de werkzaamheden voor de verbreding van het gedeelte tussen Zwolle en Wijthmen. Uiterlijk eind 2018 is de gehele weg klaar.

Bron:http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=262903