Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen op video en foto

2017-03 N35 in aanbouw-01

Ze zijn druk bezig met de “Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen” hopelijk zet dit snel door naar Raalte en verder. Rijkswaterstaat heeft Heijmans het werk gegund. Verwachting is dat eind 2018 het werk gereed moet zijn!

Hier een kort impressie! Even een snelle edit!

Verbreding N35 Zwolle Wijthmen

In februari 2017 is er een start gemaakt met de werkzaamheden Verbreding N35 Zwolle Wijthmen! De werkzaamheden bestonden vooral uit het kappen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de wegverbreding van 2 x 2 rijstroken. Later dit jaar volgt er nog een 2e kap ronde, in totaal verdwijnen er ongeveer 450 bomen en 1,6 ha bosvakken. Na de aanleg van de nieuwe weg wordt er weer nieuw groen aangeplant.

Afgelopen zaterdagmiddag heb ik met de drone even een bezoekje gebracht aan deze uitbreiding. Achter Restaurant De Mol in Wijthmen was een mooi plek om op te stijgen en daar had ik mooi zicht op de reeds uitgevoerde werkzaamheden van Heijmans. De Verbreding N35 Zwolle Wijthmen start vanaf Post sorteercentrum bij de stoplichten en gaat deels over de bestaande weg tot aan de kartbaan. Daar schiet hij over de weilanden achter Restaurant De Mol langs richting de stoplichten van Hoonhorst. Het is te hopen dat de weg snel zijn doorgang vindt richting Heino, Raalte en verder naar Nijverdal zodat het minder druk op deze weg wordt.

2017-03 N35 in aanbouw-06

2017-03 N35 in aanbouw-052017-03 N35 in aanbouw-042017-03 N35 in aanbouw-032017-03 N35 in aanbouw-06

Via deze link is een prachtige film te zien van het gebeuren rond de N35 half maart 2017

Bron: http://www.madebydrones.nl

Like de Facebookpage https://www.facebook.com/madebydrones/

Volleybal komt met de jaarlijkse plantenactie

bloemenactie-2017

Volleybal plantenactie 2017

 

Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken,

 

3 mei (een week later als anders in verband met de meivakantie) is het weer zover!

De jaarlijkse plantenactie van Volleybalvereniging Wijthmen.

Zoals voorgaande jaren komen leden van de vereniging aan het eind van de middag / begin van de avond

weer langs met een groot assortiment perkplanten en hanging baskets.

De opbrengst komt de verenigingskas ten goede.

Heeft u een grote bestelling, dan kunt u deze vóóraf doorgeven via een mail aan het secretariaat:  josimeiberg@gmail.com

 

Volleybal plantenactie 2017

Volleybal plantenactie 2017

Voorzitter voetbal Wijthmen in maandelijkse column

Kerkum Frans

Frans Kerkum

 

Uit de bestuurskamer maart 2017

De eerste maanden van 2017 zijn inmiddels voorbij. Was de maand januari nog een vrolijke maand, de maand februari begon zwart. Op 2 februari overleed Sjors Jansen of Lorkeers, erelid van de vv Wijthmen. Hoewel we wisten dat Sjors ernstig ziek was en niet meer kon herstellen kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Sjors was een fijn mens die veel voor de vv Wijthmen heeft betekend. Wij zullen hem heel erg missen.

De winter sloeg in februari toe. Wedstrijden werden afgelast door sneeuw en vorst, maar inmiddels zijn de competities weer volop losgebarsten en zijn zij weer volop aan de gang. Met alle ups en downs. Maak er met zijn alle weer wat moois van, zodat we weer een goed gevoel overhouden aan het eind van het voetbalseizoen.

In de afgelopen maanden hebben we het contract met de huidige trainer Elv Matuankotta met een jaar verlengd. Zowel het bestuur als de selectie was zeer positief over de werkwijze van Elvin, wat dus resulteerde in een contractverlenging.

Het kunstgras en de rubberkorrels. Het blijft een discussie, maar wij gaan er vanuit dat het veilig is om op kustgrasvelden met rubberkorrels te sporten. Zowel het onderzoek van het RIVM als andere buitenlandse onderzoeken wijzen daarop. Hiervan is een rapport beschikbaar. Voor belangstellenden is dit rapport bij mij opvraagbaar.

Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Het overleg van 25 januari bracht niet veel nieuws. We gaan in overleg met de verenigingsmanager van Sportservice Zwolle om eventuele verdienmodules te bekijken en toe te passen. Dit overleg is 14 maart. Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte.

Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Er zijn ontwikkelingen. Het lijkt erop dat voor het bestuurslid jeugdzaken en voor het bestuurslid algemene zaken een oplossing gevonden is. Voor het bestuurslid seniorzaken moeten we nog een vervanger zien te vinden. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!

Datums om te onthouden:

Crazy Saturday op 18 maart

Het rad van fortuin op 1 april

Einde jaars BBQ op 13 mei

 

Frans Kerkum

Open dag thuiszorgorganisatie Carinova

Open dag Carinova Zwolle

Open dag Carinova Zwolle

Carinova is een thuiszorgorganisatie die zorg levert in Wijthmen, de Herfte, Zalné en omgeving.

Thuiszorg Carinova Zwolle houdt open dag!
Op zaterdag 18 maart houdt Carinova open dag in het kader van: “De week van Zorg en Welzijn”. Kom langs en maak kennis met verschillende mogelijkheden van Carinova. Op deze dag zijn verschillende samenwerkingspartners aanwezig, waaronder Vegro, Hospice Zwolle en Focus Cura. Ook als u informatie wilt over werken bij Carinova, bent u van harte welkom.

De open dag is van 10.00 – 15.00 uur aan de Kranenburgweg 8 in Zwolle!

Tijdslijn van de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné

geschiedenis tijdslijn

Wijthmen.nl heeft gisteren een chronologische tijdslijn gepubliceerd van de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné aan haar 459 abonnees (vrienden) op Facebook Historisch Wijthmen.

Op deze tijdslijn staat een kleine omschrijving van vele gebeurtenissen van ca 700 tot heden.

Dit overzicht is zeker niet volledig en zal in de komende tijd worden aangevuld met meer gebeurtenissen die hebben plaats gevonden waarbij ook uw hulp erg welkom is.

Op de tijdslijn zullen vele gebeurtenissen nader worden omschreven via links – waarvan er al enkelen aanwezig – door middel van artikelen, foto’s en video’s .

Op Wijthmen.nl zal de komende  tijd content worden aangemaakt met menu’s van alle straten uit onze drie buurtschappen. Hierin komen foto’s etc. te staan van gebeurtenissen uit die specifieke straat, gebeurtenissen die door de mensen op Facebook onder de aandacht zijn gebracht.

Verder zit er ook in de planning dat er artikelen komen over bijvoorbeeld de bijzondere gebouwen, de verenigingen, de kerken en verder alle bijzondere zaken die er zoal in Wijthmen hebben plaatsgevonden.

Doe ook mee via Facebook en/of via het contactformulier om onze geschiedenis zichtbaar te maken voor ons en zeker voor onze kinderen.

Veel plezier me deze tijdslijn

 

 

Klik hier on naar de tijdslijn te gaan

Gemeente steunt aanleg zonnepanelenveld aan Herfterlaan

impressie-zonnepanelen-herfterlaan

Op het voormalige Wezo-terrein aan de Herfterlaan kan de komende jaren een zonnepanelenveld van 7,5 hectare – bijna vijftien voetbalvelden – worden aangelegd. De zonnepanelen gaan voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien. De gemeente steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie.

De initiatiefnemer voor de zonneweide is De Herfte Beheer BV van ondernemers Teun Bouwhuis en Marc Huitink die in september 2016 de gronden van de Wezo-kwekerij overnamen van de gemeente Zwolle. Speciaal voor het aanjagen van alle maatschappelijke initiatieven op het terrein hebben zij ‘Stichting Meedoen in het groen’ opgericht.

Grootste in regio

Het terrein is in totaal 14 hectare groot en wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. Op circa de helft van het terrein worden zonnepanelen op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen, lammeren en geiten er onderdoor kunnen lopen.

De panelen worden in een zodanige hoek geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsende zonnestralen. Aan de noordzijde van het zonneveld worden bomen herplant om de panelen aan het oog te onttrekken vanuit de zijde van de Kuyerhuislaan.

Het zonnepanelenveld of ‘zonneweide’ wordt het grootste in de regio Zwolle en een van de meest productieve in de provincie Overijssel. De initiatiefnemers hopen in oktober van dit jaar met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en volgend voorjaar de eerste stroom op te gaan wekken.

Natuurlijke inrichting

De overige delen van het terrein worden op een natuurlijke manier ingericht  met mogelijkheden voor recreatie. Voor de inrichting van het voormalige kwekerijcomplex is een landschapsplan opgesteld. Door de zorgvuldige landschappelijke inpassing verbetert zowel de ecologische als de recreatieve waarde van het gebied.

Op een deel van het terrein blijft de oude bebouwing staan die onder andere gebruikt wordt voor verschillende maatschappelijke activiteiten.

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld en besloten het vooroverleg te starten

(bron: Gemeente Zwolle)

 

Samen-eraapt zeugien (Een verslag in het Zwols van Görendrögien W.)

Umdät ik ’t aover ’t algemeen ’t niet zo op grote wereldgebeuren ebbe en mien actieradius berpärke töt de umgèveving wöör ik lève en wärke, Zwolle dus, prebeer ik meestens ook naor de locare radiozenders te luusteren op de momenten dät de zaag,- of skaafmechine niet dreijen. Dat was ook op vri’jdesmiddes 20 jannewaeri ’t geval en ston rtv-ZOo an met ’t pregramma ZOo-Zwols. In de uutzending wazze Bennie van Beesten an-t woord en die is de souffleur van een teneelgrupien uut Wijthmen, wat een Zwollenaer weer uutsprèk as Wietum. Bennie kwamp vertellen dät de teneelgroep SAGEZO der weer in is eslaagd een stuk te ebben instudeerd en die in twie weekenden en veer veurstellingen ter uutvoering op de planken zollen brengen.

Op de vraoge wöör sagezo veur stiet kwamp as antwoordt . . . Samen Geraapt Zooitje. En toen adden zi’j mien andacht te pakken . . . Die uutdrukking gebruke ik zels wel vakerder maer dan op zien zwols as, bi’j mekaer-eraapt zeugien, veur alles wat as lös zand met mekaere is verbunnen. En oewel der de leste decennia aoveral verenigingen aover de kop gaot umdät deur de 24 uur economie ’t aoste gien doen meer is verenigingslèven in stand te ollen, slaagt zo’n kleine buurtskap as Wijthmen der dan wel in. Oezo kan dät in de stad dan aoste niet meer? Of zol dät dan toch al de wille van de mensen zels lègen? De teneelvereniging in Wijthmen is zo’n 36 jöör actief en ooit ontstaon vanuut de Kärke wöör een grupien veur of onder leidink van meneer pestoor een teneel-veurstellink ef egöven. ’t Enthousiasme wöör de mensen der toen met an de gank bint egaon ef der toe eleid dät zi’j der met deur bint blieven gaon. Vanof september töt jannewaeri repeteerd de groep en dan is ’t al tradisie dät der in ’t begin van ’t ni’je jöör antal uutvoeringen wörren egöven in ’t Parochieuus in Wijthmen. Bennie van Beesten gaven an dät der zo’n tien spöllers bint, maer ijzelf allenig maer as veurzegger mèèdöt en is gien teneelspöller. IJ zitten dus lieverder onder ’t teneel dan dät ij op de planken stiet. Ie mut oe plase netruurlijk wel kennen. In de wèke döörop verskeen der ook nog een ärtikel in de Sweollenaer en èven zukend op de website van teneelvereniging Sagezo kwam ik nog völle meer infemasie tegen wööronder die van de uutverköchte opvoeringen van de jören ierveur. ’t Ien en ander op mi’j in laoten wärken, besluut ik maer èven te bellen en twie plasen te reserveren veur de vri’jdagaovend. Moeders de vrouwe wol ook wel met en dus kon der taxivervoer eregeld wörren. Op de vri’jdagaovend was ’t de 3 e keer dät ’t teneelstuk wier op-evoerd en ’t Parochieuus was ofgelajen vol.Toen mien vrouwe en ikke binnenkwammen is de gries-eidfactor inies stukken oger ewörren, maer der was toch ook wel jonger publiek anwezig.

 

Echt een gemêleerd

gezelskap wöörvan

de meesten mekander

skienen te kennen.

 

 

 

Dät ons–kent–ons gevuul is netruurlijk ook niet zo vremd in een actieve buurskap, der wier druk epraot en was ’t ien groot feest van erkenning. Ik wille ier niet ’t ele teneelstuk woordelijk gaon eralen, dan a-j der zels maer en mutten gaon, maer wille mi’j bepärken töt enkele beelden die tiedens de uutvoerink binnen emaakt.

IMG_2493

teneelgroep SAGEZO brengt oe vanaovend . . .

Iene grote Pärremetaosie.

teneelstuk eskröven deur Jan Tol. Regie: Thera Hülsmann

Naodät ’t publiek uutleg is egöven aover ’t teneelstuk en dät ’t meugelijk is de pries veur de toegangskaerties al meerdere jören op 6 euro te ollen deur bi’jdragen van de locale ondernemmers die as sponsers veur disse aovenden fungeren, giet ’t doek open en kriegen wi’j as ‘t waere ’t veurstellen van de personages van vanaovend veurespöld.

Rita Boerkamp en Adriaan van Krevel als Marja en Paul de Wit

Rita Boerkamp en Adriaan van Krevel als Marja en Paul de Wit

’t Verael in disse is dät een jong stel de villa van aer tante Jo maggen bewonen umdät die naor Engeland is vertrökken. De villa ef en bettien ärg volle achterstallig onderold en dät is met un inkommen niet op te brengen. Umme die tegenslagen te kunnen bekostigen wil ’t stel, tegen de uutdrukkelijke wil van de tante in, toch kamers gaon veruren.

En zo kommen de verskillende personages as toekomstige uurders, ien veur ien of met zien twieën in beeld. De verskillende meugelijkeden in toepassen van onderlinge ofspraeken en geldelijke vergoedingen kommen raozendsnel in verskillende varianten veurbi’j en ie mutten goed opletten wie der al dan niet now bèter van giet wörren. De grap is echter dät de ele zaal moesstille is en op ’t moment dät de spöllers allemaole èven achter de coulissen bint verdwenen en de zaal naor een löög podium zit te kieken, inies een geroezemoes deur de zaal giert. Men döt gewoon in eigen emoties met. Alle spöllers sprèken hun eigen taal, abn met eigen tongval, allenig uurder Bertus sprèk met een Kärspels dialect, maer iederiene begrip mekeare teminste wel.

Gemma Rosendaal en Peter Bastiaans als Anneke Bakker en Bertus Brandt

Gemma Rosendaal en Peter Bastiaans als Anneke Bakker en Bertus Brandt

Der bint 6 kamers in de veruur dus kommen der nogal wat personen an oe veurbi’j. Zo ook de oog alemerdieks praotende Hannie de Jong umdät die zich anders veur mut doen dan zi’j is en een stellegien eel ampärt, dät twie kamers wil maer naost mekander umdät zi’j niks met mekaere ebben. (of zo iets)

IMG_5020

Ester Damman als Hannie de Jong

IMG_5025

Jacqueline Noordman en Benny van Eekeren als Ireen van Tongeren en Jaap van der Dungen

IMG_5031 (2)

Alle respect veur Ireen . . . ik gèèf ’t oe te doen as de zaal in gieren uutbaerst, ie gewoon in oe rolle mut blieven van de onnözelaer.

 

 

 

 

Maer met de komst van de leste uurder begun der wat te mörrelen.

 

De rechercheur Koos Geestman blieken alle, töt dan toe verbörgen verlèdens, van de andere uurders te kennen en met ier en döör een versprèkink kommen de poppen an ’t dansen.

IMG_5046

Bart van der Kolk als rechercheur Koost Geestman

Nao de kennismakink met Ans Bakker, de moe van Anneke, die wi’j al op ’t podium adden ezien as Thera Hülsmann in de veurankondiging, ebben wi’j zo’n bettien alle personen wel e-ad.

Gemma Rosendaal en Thera Hülsmann als Anneke en Ans Bakker

Gemma Rosendaal en Thera Hülsmann als Anneke en Ans Bakker

’t Twiede bedrief spöllen zich in de wèken nao de komst van de huurders of. De perseunlijke ge-eimen kommen lankzaem an ’t licht en de toe-eurders rollen van de iene verbazink in de andere.

IMG_5030 IMG_5026 IMG_5032

Töt zover zo goed . . . dan inies an-t ende van ’t twiede bedrief . . . kump Tante Jo ten tonele.

Verrassing !!!

Rita Boerkamp en Bep Spijker als Marja de Wit en Tante Jo.

Rita Boerkamp en Bep Spijker als Marja de Wit en Tante Jo.

De pauze wier goed benut umme drankies te gaon alen, want aneuren en kieken is ärtstikke mooi maer ik krege der wel een dreuge strotte van.

’t Derde bedrief . . . ie konnen ’t op de vingers naogaon . . oe ollen wi’j tante Jo van de domme? Dat dät de neudige bedenksels kosten is wel dudelijk. Eerstens alle uurders op iene liene preberen te kriegen ’t spellegien mèè te spöllen dät iederiene as ’t waere weer parremataosie is van een ander, maer dät mut dan wel weer serieus enummen wörren, want ’t is gien teneelstukkien . . of toch ook weer wel? Wat ’t ook is . . . der bint genog woordspöllingen te heuren en ie maggen oe gelukkig priezen a-j s’mörgens de bi’jde-andties ebt egèten.

3 in 1

Dit derde bedrief was wel echt ’t deel wöör ie as kieker ’t best op de koppen van de spöllers konnen letten. Dan a-j ’t al druk genog want de gelaotsuutdrukkingen zeien vaker meer dan woorden.

3 in 1(2)

Al met al durve ik rustig te stellen dät ’t teneelgrupie SaGeZo gerust trots mag wèèn met wat zi’j met disse veurstellingen ebben weten te bewärkstelligen.

De twaalf leden binnen der dan toch maer weer in eslaagd umme onderden mensen in disse veer veustellingen een ontspannen aovend te bezörgen. Zoe zie ie maer weer dät de wille ’t te doen altied resultaat oplèverd.

IMG_5061 IMG_5064 IMG_5068

’t Applaus en de bloemen an-t ende van de opvoerink bint echt absoluut verdiend.

En ja eur . . . döör stiet inies ook de veuzegger op ’t podium. Ie weten misskien nog wè . . . die man die liever onder ’t podium zitten te koekeloeren onder dät zwärte kappie. IJ die der veur mut zörgen dät der niet al te grote stiltes vallen veur ’t geval de spöllers èven de tekst kwiet zollen kunnen wèèn.

Bennie van Beesten als souffleur

Bennie van Beesten als souffleur

 

Dit is now echt zo’n baantien wöör a-j pas wat met kunt as anderen dät niet (meer) kunnen.

Toch . . as Bennie van Beesten niet naor de studio van rtv-ZOo waz ekommen umme döör de opvoering van teneelgoep SaGeZo te promoten . . ad ik der misskien elemaole gien ärg in e-ad . .

En dus ook niks te skrieven.

 

 

 

 

 

As SaGeZo volgend jöör weer een teneelstuk in opvoering ef . . en ie binnen der van op de eugte . . . mu-j gewoon is een keertein engaon . . . lachen toch ?

IMG_5070

februwaeri 2017

Görendrögien W.

 *****************************************

Nog meer foto’s zien, klik op deze tekst

*****************************************Free track counters

Lovely Counter

Kapwerkzaamheden van start voor verbreding N35 Zwolle-Wijthmen

N35

N35

 

Aannemer Heijmans en Rijkswaterstaat beginnen woensdag met de kapwerkzaamheden voor de verbreding en verlegging van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. De kap is nodig om de bestaande weg te verbreden en een nieuw gedeelte ten zuiden van Wijthmen aan te leggen.

Door het kappen verdwijnen ongeveer 450 bomen en 1,6 hectare bosvakken. Om dit te compenseren komen er in hetzelfde gebied ongeveer 250 bomen en 1,3 hectare bosvakken voor terug.

Dat aantal wordt misschien verhoogd, zodat alle bomen en bosvakken terug worden geplaatst in hetzelfde gebied. Lukt dat niet, dan wordt een deel van deze compensatie op een andere plek gerealiseerd.

Start aanleg zuidelijke parallelweg

Volgende maand start de aanleg van het eerste deel van de nieuwe zuidelijke parallelweg. Ook worden in deze periode kabels en leidingen verlegd. Daarnaast doet Heijmans onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn mogelijk aanwezig bij de kruising van de N35 met de Oldeneelallee.

In het tweede kwartaal van 2017 start de aanleg van de nieuwe weg, ten zuiden van Wijthmen. Daarna volgen de werkzaamheden voor de verbreding van het gedeelte tussen Zwolle en Wijthmen. Uiterlijk eind 2018 is de gehele weg klaar.

Bron:http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=262903