Helikopter in moeilijkheden boven Herfte-Wijthmen?

Gisteren, zaterdag 29 april omstreeks het middag uur leek er boven Wijthmen een helikopter in moeilijkheden, het cirkelde laag over de bomen en maakte een landing in het grasland van de familie Loghtenberg aan de Valkenbergweg.

Bij enige navraag bleek het te gaan om een cadeau van het personeel van architectenbureau Moritz aan de eigenaar. Hij had de leeftijd van 65 jaar  bereikt.

Rob Moritz is onder anderen de vormgever van het prachtige H.C.O. gebouw aan de Van Wevelinkhovenstraat, waarvan het dak lijkt op een ongeslagen vel papier.

Eigenaar Loghtenberg keek heel vreemd op van deze landing omdat hiervan geen melding was gemaakt bij hem.

De helikopter bleef een ongeveer twintig minuten in het grasland staan, waarbij een aantal personen instapten. Vervolgens steeg het toestel op voor een luchtreis van ongeveer een half uur.

Bij terugkomst lande de helikopter in het grasland van de familie Klink.

We wensen Rob Moritz nog een fijne verjaardag toe en wat de eigenaren van de graslanden betreft, zij hebben vast een mooie bos bloemen gehad.

Onderstaand een impressie:

web-DSC00660 web-DSC00665 web-DSC00667 web-DSC00670web-DSC00674web-DSC00675 web-DSC00678 web-DSC00679 web-DSC00684www.hitwebcounter.com

This Website Visits

Uit de bestuurskamer, column voorzitter voetbal Frans Kerkum

Kerkum Frans

Voorzitter Frans Kerkum

 

In deze “Uit de bestuurskamer” een aantal oproepen, één voor respectvol gedrag en één voor de vervanging van een bestuurslid na de ALV van 2017.

 

 

 

Allereerst de belangrijke over respectvol gedrag. De laatste tijd bereiken ons steeds meer berichten dat er vervelend gedrag, in woord en gebaar, vertoond wordt naar de scheidsrechters en dan vooral naar de clubscheidsrechters. Beste voetballers en voetbalsters, zowel jong als oud, behandel de scheidsrechters met respect. Accepteer de beslissingen van een scheidsrechter. Natuurlijk kan een scheidsrechter fouten maken en dat mag ook. Fouten maken is menselijk. Bedenk dan ook dat je als speler/speelster tijdens de wedstrijd zelf al fout op fout gestapeld hebt. De scheidsrechters doen dit ook als hobby en bedenk dat wanneer zij er niet zijn er niet eens gevoetbald kan worden. Dus graag voortaan respect voor de scheidsrechters.

De tweede oproep betreft de vervanging van het bestuurslid seniorzaken. Zoals al in eerdere versies van “Uit de bestuurskamer” is aangegeven stoppen er 3 bestuursleden. Voor twee functies hebben we inmiddels vervanging gevonden. Voor het bestuurslid seniorzaken moeten we nog echter een vervanger zien te vinden. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!

Het kunstgras en de rubberkorrels. Na allerlei onderzoeken en discussies is het rubbergranulaat goedgekeurd om te verwerken als infill in de kunstgrasvelden. Inmiddels zijn er in Zwolle al velden die aan vervanging toe zijn. De gemeente heeft besloten om de komende jaren per jaar 2 velden te vervangen. De gemeenteraad heeft besloten om als infill rubbergranulaat te gebruiken. Voor ons speelt dit niet want het kunstgrasveld bij vv Wijthmen is nog lang niet aan vervanging toe. Over 10 jaar is dit pas aan de orde.

Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Het overleg met de verenigingsmanager van Sportservice Zwolle om eventuele verdienmodules te bekijken en toe te passen is op 14 maart geweest. De verenigingsmanager was het met ons eens dat verdienmodellen waar de gemeente aandenkt voor vv Wijthmen een utopie is. Hoe het nu verder gaat is nog niet bekend. Voorlopig is het muisstil uit de hoek van de gemeente en Sportservice Zwolle. Wordt ongetwijfeld vervolgd en we houden jullie op de hoogte.

Helaas!!! Het jeugdtoernooi dat op 27 mei gehouden zou worden gaat niet door. Er is te weinig belangstelling van andere verenigingen en wanneer er geen respons komt van andere verenigingen dan houdt het uiteindelijk op. Arjan, bedankt voor je inspanningen om het te organiseren. Hopelijk lukt het volgend seizoen wel.

Overigens is op 27 mei nu de sport- en speldag bij Hoonhorst gepland.

We werden nog aangenaam verrast met een gulle gift van voor de jeugd van Wijthmen vanuit de crayzy kerst. Een gift uit de opbrengst van de kerststukjes en de balkenbrij. Heel erg bedankt.

Ook is de opbrengst van de Oud IJzeraktie nog met € 100,– verhoogd. Bedankt hiervoor Raymond Hooiveld.

 Datums om te onthouden:

Einde seizoens-BBQ incl. rad van fortuin op 13 mei. Deze BBQ wordt georganiseerd voor senior spelers en speelsters, JO19 (zowel jongens als meisjes), veteranen, verenigingsleden, scheidsrechters en vaste supporters en ook aanhang is natuurlijk welkom. Deelname kost 15 euro pp. Iedereen die meedoet, krijgt 2 consumpties gratis. De aanvang is ongeveer 17.00/17.15 uur en het duurt tot 19.30.

Opgeven bij de eigen leider/leidster en gelijk afrekenen. Ook kan je je opgeven bij mij (voorzitter@vvwijthmen.nl) en uiteraard ook dan vooraf afrekenen. Graag uiterlijk 29 april opgeven zodat we ruim op tijd weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

 

 

Frans Kerkum

Het wordt rustig in Wijthmen maar daar gaat grote drukte aan vooraf

 Tracé N35

2017-04-04 N35

Als een lange baan van omgewoelde grond toont het nieuwe tracé van de N35 ter hoogte van het dorp Wijthmen bij Zwolle zich.
Over niet al te lange tijd rollen aannemer Heijmans en Rijkswaterstaat hier 2×2 banen nieuw asfalt uit en mag het verkeer er met maximaal 100 kilometer overheen razen.
De verbreding moet veel fileleed in de spitstijden tussen Dalfsen/Heino en Zwolle voorkomen. Want het is er al jaren meer stilstaan dan vooruitgaan in de ochtend- en avondspits.
Voor een groot deel wordt het bestaande tracé verbreed. Alleen ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw wegdeel, dat weer aansluiting op het bestaande tracé krijgt ter hoogte van de Koelmansstraat. De Kroesenallee richting
Dalfsen wordt via een viaduct met op- en afritten op de nieuwe N35 aangesloten. Veel groen moet wijken voor het nieuwe asfalt. In totaal 450 bomen worden gekapt en 1,6 hectare ‘bosvakken’ langs de provinciale weg verdwijnt. Een deel van dat groen wordt later gecompenseerd door herplant elders. De aanpassing van de weg is eind 2018.

Het wordt rustig in Wijthmen maar daar gaat grote drukte aan vooraf

Dat wordt nog wat met de aanleg van de nieuwe N35 bij Wijthmen. Omrijden, sluipverkeer…

INGRID STIJKEL

Verbreding van de weg, bouw van een viaduct, aansluiting op de bestaande wegen, fietstunnels, een fietsbrug en ‘hop-overs’ voor beschermde vleermuizen. Bezoekers van de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden de komende maanden aan de N35, duizeklde het zoveel informatie kregen ze te verstouwen in restaurant De Mol bij Wijthmen.

Ook na twee jaar voorbereiding en inspraak over de verbreding van de provinciale weg richting Heino, moest een flink aantal geïnteresseerden bij de hand worden genomen bij het zien van de technische tekeningen van aannemer Heijmans. Want ingewikkeld is het wel, dat nieuwe tracé; een twee-keer-tweebaansweg waarmee de doorstroming van het verkeer van en naar Zwolle volgens Rijkswaterstaat aanzienlijk verbetert.

Naast de automobilist lijken de inwoners van Wijthmen het meeste voordeel te hebben bij de wegverbreding. Het nieuwe tracé komt exact ter hoogte van het dorp een stuk van de bestaande weg én het dorp af te liggen. En dat betekent minder geluidsoverlast.

Nadeel is weer dat het verkeer van en naar Wijthmen moet omrijden over een nieuw aan te leggen viaduct.

Argwaan is er vooral bij bewoners aan de Kuyerhuislaan/Herfterlaan en de verderop gelegen Kanaalweg. Daar is nu veel overlast van sluipverkeer dat de files op de Ceintuurbaan/N35 probeert te omzeilen. Ook met de verbreding is dat sluipprobleem niet opgelost, is er de algemene verwachting. Verkeer richting Dalfsen zal, komende vanuit Zwolle, de lus bij het viaduct weer terug naar de Kroesenallee niet willen nemen. Automobilisten zullen dan vanaf de Kuyerhuislaan hun weg langs de Wijthmenerplas over landwegen gaan zoeken is de vrees.

De nieuwe N35 ligt

verder van Wijthmen

af dan de bestaande:

dat betekend minder

geluidsoverlast

Aan de Kanaalweg wordt met enige vrees gekeken naar de aangekondigde weekendafsluiting op 22 en 23 juli tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat. Verkeer tussen Raalte en Zwolle wordt dan omgeleid via Wijhe. Dat zal nog meer zijn weg over de sluiproute langs de Kanaalweg gaan zoeken, is ook hier de verwachting.

In juni wordt een begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe viaduct bij Wijthmen.

In het najaar geldt een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie bij Wijthmen, waarbij deels de oude weg nog wordt gebruikt en deels de nieuwe N35.

Medio 2018 moet het nieuwe tracé in zijn geheel klaar zijn.

(Bron: de stentor van dinsdag 4 april 2017)

Einde aan overlast dreunende bas

Het artikel uit de Stentor van zaterdag 25 maart 2016

Het artikel uit de Stentor van zaterdag 25 maart 2016

Geluid handleiding festivals

Eko Huisman uit Zwolle verlaat een aantal keer per jaar zijn huis, vlakbij de Wijthmenerplas. De reden? Festivals en evenementen, waarbij urenlang harde basdreunen klinken. ,,De kopjes trilden er van. Het is niet uit te houden.” Een handleiding van vrijwel alle betrokken partijen moet die overlast nu definitief de kop indrukken.

Elk jaar worden er in ons land tienduizenden evenementen gehouden. Een feest voor de bezoekers en sommige omwonenden. Maar andere ‘buren’ gruwelen van met name de harde bastonen, die tot diep in de woon- en slaapkamers binnendringen.

Eko Huisman is één van omwonenden die stress ervaart. ,,De muziek, het gedreun gaat urenlang door. Soms tot in de late uurtjes.” Hij stapte samen met andere Zwollenaren naar de rechter. De gemeente paste de regels aan. ,,Daardoor trillen de kopjes nu niet meer uit de kast. Maar nog steeds kunnen wij er heel slecht tegen en pakken we een hotel, als het allemaal teveel wordt.”

Dat wordt ook elders in het land zo ervaren. Theo van Gelder is in Leeuwarden een zelfde strijd aan het voeren. ,,Je voelt je er soms letterlijk ziek door. Allerlei aspecten spelen een rol: tot hoe laat gaat de muziek door? Hoe lang achter elkaar?”

Nu hebben voor het eerst alle partijen de handen ineengeslagen: gemeenten, organisatoren van evenementen, omwonenden en de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Zij werken samen aan een handleiding die alle vragen rondom geluid moet beantwoorden. ,,Dan weet je precies hoe groot de overlast is op welke plek”, zegt Erik Roelofsen van de stichting.

Er wordt specifiek rekening gehouden met de harde bastonen, want vooral die zorgen voor overlast. ,,Soms zelfs op kilometers afstand.” Het verbaast Roelofsen dat de bas zo hard staat. ,,Eigenlijk is het raar dat we op evenementen oordoppen uitdelen. Dat geeft wel aan dat het te hard gaat.”

De handleiding, die naar alle Nederlandse gemeenten wordt gestuurd, bevat geen keiharde norm. Desondanks denkt de NSG dat iedereen met die handleiding gaat werken. ,,De evenementenbranche werkt er zelf aan mee, net zoals gemeenten. Waarom zou je je eigen ideeën dan niet volgen?”

De handleiding gaat ook in op de vraag hoe er met omwonenden gecommuniceerd moet worden. Iets wat nu nog wel eens fout gaat, zo blijkt uit de hausse aan klachten die NSG binnenkrijgt.

Hoopvol

Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers, waarbij zo’n beetje alle grote organisatoren aangesloten zijn, zit ook aan tafel en is hoopvol gestemd. ,,We willen hier met elkaar uitkomen. Natuurlijk staan wij er anders in dan bewoners. Wij zien bijvoorbeeld dat veel bezoekers houden van harde basgeluiden. Die willen de muziek voelen. Maar aan ruzies hebben we niets, daarom moet er één handleiding komen.”

Heijmans realiseert ook fietsbrug ingang Wijthmenerplas

Heijmans gaat een nieuwe fietsbrug plaatsen die de N35 ter hoogte van de Oldeneelallee/Zalneweg kruist. Het extra project wordt ingepast in de werkzaamheden die Heijmans uitvoert aan de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. De nieuwe brug zorgt voor een betere en veiligere verbinding tussen de Oldeneelallee en de Wijthemerplas in Wijthmen.

In opdracht van Rijkswaterstaat is Heijmans in februari begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het verbreden van de N35 naar 2×2 rijstroken en het realiseren van een viaduct. Aan deze werkzaamheden is nu ook de bouw van de fietsbrug toegevoegd. De nieuwe brug gaat aan een kant van de weg als een ruime ‘wokkel’ naar beneden.

fietsbrug-01

Project N35

Met de uitvoering van het project N35 Zwolle-Wijthmen worden de doorstroming en verkeersveiligheid op en nabij de N35 verbeterd, zodat ook in de toekomst vlot en veilig verkeer mogelijk blijft. Het traject krijgt grotendeels geluidsarm asfalt. Naast de verbreding van de weg en de realisatie van het viaduct en de fietsbrug, maakt Heijmans ook drie nieuwe wegonderdoorgangen voor dassen onder de N35.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk eind 2018 afgerond.


Fietsbrug-04

Fietsbrug-03

Fietsbrug-02

 Bron: https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-realiseert-fietsbrug-bij-n35-zwolle-wijthmen/

Aankondiging: inloopavond voor wegverbreding N35 Zwolle – Wijthmen op 3 april 2017

De eerstvolgende inloopavond over de N35 Zwolle – Wijthmen vindt plaats op maandag 3 april 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie is Café Restaurant De Mol in Wijthmen.

Tijdens de inloopavond van 3 april ligt de nadruk op de werkzaamheden die buiten plaatsvinden – vanaf de start in februari tot en met de zomer. Vooral aannemer Heijmans zal hierover uitleg geven. Tijdens de avond wordt ook het definitieve ontwerp van de weg gepresenteerd.

 

Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen op video en foto

2017-03 N35 in aanbouw-01

Ze zijn druk bezig met de “Verbreding N35 Zwolle – Wijthmen” hopelijk zet dit snel door naar Raalte en verder. Rijkswaterstaat heeft Heijmans het werk gegund. Verwachting is dat eind 2018 het werk gereed moet zijn!

Hier een kort impressie! Even een snelle edit!

Verbreding N35 Zwolle Wijthmen

In februari 2017 is er een start gemaakt met de werkzaamheden Verbreding N35 Zwolle Wijthmen! De werkzaamheden bestonden vooral uit het kappen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de wegverbreding van 2 x 2 rijstroken. Later dit jaar volgt er nog een 2e kap ronde, in totaal verdwijnen er ongeveer 450 bomen en 1,6 ha bosvakken. Na de aanleg van de nieuwe weg wordt er weer nieuw groen aangeplant.

Afgelopen zaterdagmiddag heb ik met de drone even een bezoekje gebracht aan deze uitbreiding. Achter Restaurant De Mol in Wijthmen was een mooi plek om op te stijgen en daar had ik mooi zicht op de reeds uitgevoerde werkzaamheden van Heijmans. De Verbreding N35 Zwolle Wijthmen start vanaf Post sorteercentrum bij de stoplichten en gaat deels over de bestaande weg tot aan de kartbaan. Daar schiet hij over de weilanden achter Restaurant De Mol langs richting de stoplichten van Hoonhorst. Het is te hopen dat de weg snel zijn doorgang vindt richting Heino, Raalte en verder naar Nijverdal zodat het minder druk op deze weg wordt.

2017-03 N35 in aanbouw-06

2017-03 N35 in aanbouw-052017-03 N35 in aanbouw-042017-03 N35 in aanbouw-032017-03 N35 in aanbouw-06

Via deze link is een prachtige film te zien van het gebeuren rond de N35 half maart 2017

Bron: http://www.madebydrones.nl

Like de Facebookpage https://www.facebook.com/madebydrones/

Volleybal komt met de jaarlijkse plantenactie

bloemenactie-2017

Volleybal plantenactie 2017

 

Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken,

 

3 mei (een week later als anders in verband met de meivakantie) is het weer zover!

De jaarlijkse plantenactie van Volleybalvereniging Wijthmen.

Zoals voorgaande jaren komen leden van de vereniging aan het eind van de middag / begin van de avond

weer langs met een groot assortiment perkplanten en hanging baskets.

De opbrengst komt de verenigingskas ten goede.

Heeft u een grote bestelling, dan kunt u deze vóóraf doorgeven via een mail aan het secretariaat:  josimeiberg@gmail.com

 

Volleybal plantenactie 2017

Volleybal plantenactie 2017

Voorzitter voetbal Wijthmen in maandelijkse column

Kerkum Frans

Frans Kerkum

 

Uit de bestuurskamer maart 2017

De eerste maanden van 2017 zijn inmiddels voorbij. Was de maand januari nog een vrolijke maand, de maand februari begon zwart. Op 2 februari overleed Sjors Jansen of Lorkeers, erelid van de vv Wijthmen. Hoewel we wisten dat Sjors ernstig ziek was en niet meer kon herstellen kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Sjors was een fijn mens die veel voor de vv Wijthmen heeft betekend. Wij zullen hem heel erg missen.

De winter sloeg in februari toe. Wedstrijden werden afgelast door sneeuw en vorst, maar inmiddels zijn de competities weer volop losgebarsten en zijn zij weer volop aan de gang. Met alle ups en downs. Maak er met zijn alle weer wat moois van, zodat we weer een goed gevoel overhouden aan het eind van het voetbalseizoen.

In de afgelopen maanden hebben we het contract met de huidige trainer Elv Matuankotta met een jaar verlengd. Zowel het bestuur als de selectie was zeer positief over de werkwijze van Elvin, wat dus resulteerde in een contractverlenging.

Het kunstgras en de rubberkorrels. Het blijft een discussie, maar wij gaan er vanuit dat het veilig is om op kustgrasvelden met rubberkorrels te sporten. Zowel het onderzoek van het RIVM als andere buitenlandse onderzoeken wijzen daarop. Hiervan is een rapport beschikbaar. Voor belangstellenden is dit rapport bij mij opvraagbaar.

Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Het overleg van 25 januari bracht niet veel nieuws. We gaan in overleg met de verenigingsmanager van Sportservice Zwolle om eventuele verdienmodules te bekijken en toe te passen. Dit overleg is 14 maart. Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte.

Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Er zijn ontwikkelingen. Het lijkt erop dat voor het bestuurslid jeugdzaken en voor het bestuurslid algemene zaken een oplossing gevonden is. Voor het bestuurslid seniorzaken moeten we nog een vervanger zien te vinden. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!

Datums om te onthouden:

Crazy Saturday op 18 maart

Het rad van fortuin op 1 april

Einde jaars BBQ op 13 mei

 

Frans Kerkum