Facebook Historisch Wijthmen voorlopig op zwart.

Asfaltfabriek Wijthmen-01 v Ittersum-banner

 

Velen van u hebben het inmiddels al ontdekt: “Facebook Historisch Wijthmen” is verdwenen van internet.

Na we mogen hopen spreken we hier van een tijdelijke status , maar wat is er aan de hand?

De pollicy van Facebook heeft een wijziging ondergaan en één van die wijzigingen is dat de Facebook gebruikers hun eigennaam moeten gaan gebruiken zoals zij dit ook in het dagelijks leven doen, dus bijvoorbeeld geen pseudoniem.

Hier valt natuurlijk veel van te zeggen, misbruik ligt natuurlijk altijd op de loer.

Historisch Wijthmen is de naam die is gekozen omdat dit de mensen aanspreekt en er direct duidelijk wordt gemaakt wat deze Facebook pagina nu daadwerkelijk in houd.

Op dit moment vindt er nog een briefwisseling plaats met Facebook om toch de oorspronkelijke naam als leidraad te behouden met op de achtergrond de naam van de beheerder(s).

Hoe lang deze ontwikkeling gaat duren hangt voor een groot deel af wat de werkzaamheden die er moeten komen als er een geheel nieuwe pagina moet worden opgezet.

Basis van een eventuele nieuwe pagina zal altijd de inbreng van onze 555 vrienden moeten zijn, hun inbreng is van essentieel belangvoor onze geschiedenis.

Welke kant we ook opgaan, de bijdragen uit het verleden zijn zeker gesteld en worden via deze website gepubliceerd zoals afgesproken.

We hopen dat u begrip heb voor de nu ontstane situatie en vragen u dit bericht te delen.

 

Gerard Hulsmann

Hoonhorst bloeit in 2018…… Misschien ook bij u?

Hoonhorst

De gemeente Dalfsen vindt versterking van de biodiversiteit belangrijk, het draagt namelijk bij aan het verbeteren van de leefomgeving van de (wilde) bijen. Vorig jaar organiseerden zij een bijeenkomst en zij stelden de vraag:

Wat kunt u doen om de biodiversiteit te versterken en welke rol kunnen (wilde) bijen hierin spelen?

Met een aantal buren waren wij in 2017 aanwezig bij deze vergadering. In samenwerking met Landschap Overijssel werd de Tibbensteeg ingezaaid.

Nu is het 2018 en hebben wij als bewoners van de Tibbensteeg samen met de gemeente Dalfsen een nieuwe actie opgezet om nog meer vergeten hoekjes in het komende seizoen in te zaaien.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden en heeft u vorig jaar ook zo genoten van de stroken wilde bloemen? Kom dan naar de informatieavond op

19 maart om 19.30 uur Anjerpunt Hoonhorst

Landschap Overijssel, de gemeente Dalfsen en de bijenvereniging zullen een korte presentatie geven over biodiversiteit, over bijen en over de mogelijkheden die u zelf heeft om de biodiversiteit te stimuleren (bijvoorbeeld via de erfbeplantingsregeling Boeren Planten Bomen).

Het is prettig wanneer u zich opgeeft op onderstaand mailadres. Graag uw naam, adres en met hoeveel personen u komt via het mailadres:

hoonhorstbloeit@gmail.com

Graag tot ziens, namens de voorbereidingsgroep

Ans Wijnen

Samen-eraapt zeugien spöllen – – Gien Piet maer Pizza

Alfweg jannewaeri 2018 kriege ik zomaer een mailtien van ’t teneelgrupien
SaGeZo uut Wijthmen met de bosskop . . . Wi’j ebben weer een ni’j teneelstuk
instudeerd en brengen dät in de kommende wèken op de planklen.

Jaowel . . Döör bin-k veurig jöör ook naor toe ewest en eb döör dan ook
verslaggèving van edaon. Sagezo is dät dus niet vergèten en waerskauwen mi’j
now maer èven opdä-k ’t niet kanne vergèten. Want dät wazzen netuurlijk
wel weer ’t geval . . . Ik bin ’t of-elopen jöör aoste niet in ’t atelier an ’t wärk
ewest en eure dan ook niks van lokale omroepen of anderszins en komme ook
niet te völle onder de mensen en dan ontgiet ter oe toch wel een kladde.

Oeps . . . dan realiseer ik mi’j inies dät ’t dan ook al weer een jöör elèden is
dät-k samen met de vrouwe der is een keertien bin uut ewest en dus besluute
dan maer kaerties te reserveren veur zaoterdesaovens.
Op de vraoge wöör SaGeZo veur stiet is ’t antwoord . . . Samen Geraapt Zooitje.
Die uutdrukking klinken op zien Zwols as, bi’j mekaer eraapt zeugien, veur alles
wat onsamen-angend met mekaere ef te maken. Maer zo onsamen-angend is
SaGeZo eigenlijk elemaole niet. De teneelverenigink in Wijthmen is al meer dan
37 jöör actief en lek ook nog lange niet uut-espöld. Vanof september töt
jannewaeri repeteren de groep en dan is ’t al tradisie dät ter ’t ende van
jannewaeri, begun februwaeri ’t stuk op de planken wörren ebracht en der een
veertal uutvoeringen wörren egöven in ’t Parochieuus in Wijthmen.
’t Enthousiasme wöör de mensen der met an de gank bint ef vanaovend zelfs
töt een debuutoptreden van de 16 jörige Anouk Poppe eleid.
Thera Hülsmann sprakken in aer veurankondiging zels nog van een voortgaonde
tredisie van pärremetausies die zich steeds maer weer met ni’je anwas blieven
inzetten binnen de club.

’t Ons–kent–ons gevuul is in de stampvolle zaal goed märkbaer en veur völlen is
’t ier anwezig wèèn dan ook ien groot feest van (h)erkenning.

Veur de verslaggèvink bepärke ik mi’j töt de weergave van enkele beelden die
tiedens de uutvoerink binnen emaakt, umdä-k disse aovend meer op de
reacties van de toe-eurders ebbe elet, dan da-k de letterlijke tekst an-eurden

2018-01_Sagezo plat zwols

Naodät ’t publiek is uut-elegd wöörum der een antal keren met de gedienen zal

wörren eskoven ondanks dät ’t toch nog gien pauze is, en dät ien van de vaste
spöllers (Bart van der Kolk) met cärbietskieten tiedens old en ni’j gewond is
eraakt en dus zien rolle mos wörren aoverenömmen deur de anderen, wörren
em toch alle stärkte en bèterskap ewenst en kan ’t spektakel lösgaon.

1e bedrief – ’t 1e stukkien: de uuskamer

Veurt ’t teneel wörren de uuskamer espölt op ’t moment dät ter op een radio
de lottotrekking plase vinnen. Maer veur dat ’t zoverre is mut die rommelkonte
as Piet netuurlijke van alles vraogen en zuken . . . en binnen twie minuten krig de
toeskouwer een rooie draod te euren . . . zoas altied . . in ’t skoenpoetskissien!
Bep is döörintegen wiezer en skrif de winnende getallegies op . . 0 9 5 7 4 2 3

As dan nao meerdere keren vergelieken en twiefelen dan endelijk ’t kwärtien
vallen, blik die 50.000 gulden weerd te wèèn. Dät mooie bedrag wörren
trouwens zonder ienig probleem tegen een koers van 1op1 ummezet in euro’s.
De opperste bli’j-eid sköt Piet in de bolle en die begunt maer vaste met ’t
planmatig uutgèven, terwiel de nuchtere Bep lieverder de skulden bi’j aer
zuster oflöst.

De klucht is geboren!

2018-02_Sagezo plat zwols

1e bedrief – ’t 2e stukkien: de Pizzeria

Te ebben beslöten dät de twie vaste ulpkrachten, Lodewiek en Keetje, toch
maer mutten blieven en de zus van Bep, in dät verre Griekenland, ’t maer mut
uutzuken, wörren de Pizzeria an-epakt umme döör de meest prestigieuze
Pizzeria van de buurte van te maeken.

2018-04_Sagezo plat zwols

De andel mut tiedens de verbouwing wel deurgaon en dus wörren een olde transpörtfietse eliend en ontstiet ter wat verwarrink aover wie dan wat en (h)oe mut gaon doen. Van dät ge-arrewar kriegen de eren döörst as een achterlijke en maken ’t teneel èven vri’j veur een stellegien ni’jskierige buren die aopen dät de Pizzeria failliet giet en zi’j de ruumte kunnen toevoegen an un juwelierswinkel. En ook al ef de buurman ’t aover een failliete tent of faillissement; verstierd Keetje em zels as een vieze vent en de buurvrouwe roeken naor odeklonje.

2018-05_Sagezo plat zwols

Aover ’t algemeen is de zaal moesstille en is ter andach veur ’t epröken woord, maer zodra der ook maer èven een stilte vallen of de spöllers gaon èven achter de coulissen . . . kump ter geroezemoes of eur ik stukkies tekst zoas de an-eurders dänken dät ter giet kommen.

1 e bedrief – ’t 3 e stukkien: de verbouwing in volle gang

Deur ’t niet gebruken van een Belgische-amer aowen Piet zich tiedens de wärkzaemeden ongenaodig op de doeme . . .

2018-06_Sagezo plat zwols

De dochter Georgina kump ook een paer daegen elpen en nemmen ook een studievriendinne, iene Kees, met. Die vriendinne vallen wel in de smaak van Lodewiek, maer Keetje ? . . . Kees of Kee . . . wat mot je der mee ?

2018-07_Sagezo plat zwols

2 e bedrief – 2 stukkies: de leste punties op de pizzeria

Steeds bint ter van die kleine momenties dät de buurvrouwe Elise èven stiekem binnenslöp umme ien en ander op te meten, en vrög alvaste priesopgaven veur een märmervloere. Elise is ter elemaole van aovertuugd dät zi’j de zake wel in annen zal kriegen. De zaal is mevrouw neus in de wind niet sympathiek ezind.

2018-08_Sagezo plat zwols

Maer biezundere kwinkslagen kommen vake verskölen tussen de règelties ook wel langes. De bezörging van Pizza’s giet ook al niet te best . . wel twie stuks wöörvan iene bi’j Lodewiek zels thuus.

2018-09_Sagezo plat zwols

Toch kump ’t ende in zicht, maer dan vinnen Keetje netuurlijk de eerder ekommen en vergèten brieve weer en kumt ter toch nog een onrustige aovend en de poppen an ’t dansen.

De zaal mompelt al te weten wat ter in stiet en van wie dät dink ofkump.

Dus de gevolgen blieven dan ook niet uut . . . personages mutten vertrekken umme verwaering te veurkommen, maer maken ’t ter niksniet makkelijkder op.

2018-10_Sagezo plat zwols

2018-11_Sagezo plat zwols

En jao eur . . . wi’j zatten der al op te wachen . . . een dag veur de opening van de Pizzeria der e-j inies de zus van Bep, iene Riet met aer Griekse vriend et kleppen.

Die Georgos Theodopolos spöllen de rolle van zien lèven . . . sprakken allenig maer Grieks met een Amsterdamse tongval en ad mi’j döör een kladde tekst wöör een analfabeet nog gien muuite met zollen ebben.

Nè, Nè . . en nog is Nè !

Nè is dus jao! . . en dus ku-j wè naogaon dät de verwaerink en (h)ilariteit niet van de lucht bint. Net ’t spellegien gien jao en gien nee , maer dan anders.

2018-12_Sagezo plat zwols

 

2018-13_Sagezo plat zwols

 

2018-14_Sagezo plat zwols

3 e bedrief – ’t 1e stukkien: de aovend en nacht van de opening van de Pizzeria

As de ele pärremetausie op ’t nöst an is, mutten Pedro nog effen oprumen, maer ij krig bezuuk van Georgos wat steeds meer begunnen te klinken as yoghurt die preberen dudelijk te maken nog wel wat te drinken wil.

2018-15_Sagezo plat zwols

De gebaerentaal van Pedro dät e mos gaon slaopen alen niks uut. En nao wat ge-arrewar kommen Louise der ook bi’j en de flesse wörren anteerd en giet ’t ter steeds ontspannender an toe.

De alve nacht wörren ele gesprekken evoerd, umdät de maskeraedes vervagen en Georgos een ras-Amsterdammer uut de Piepe blèk te wèèn, pröt dät inies stukken makkelijkder. Maer oe giet dät? . . . sst . . niks zègen.

2018-16_Sagezo plat zwols

As Keetje nog is op ’t lewaai ofkump met ’t idee der iene met een koekepanne een engst te verkopen, giet iederiene naor zien eigen nöst en is de kater veur de andere dag.

3 e bedrief – ’t 2 e stukkien: s’mörgens

Pedro-Piet ef ergens een zweur eufd in maer weten eigenlijk niet wat ter is gebeurd, maer ef zich wel vergèten an te kleden.

2018-17_Sagezo plat zwols

 

 

2018-19_Sagezo plat zwols

Riet döörentegen ef wöörachtig een echt Bèverwiekien weten te skoren en giet maer even joggen.

2018-20_Sagezo plat zwols

Georgos zöt de meubels nog steeds dreien, maer Louise kiepert der gelieke maer wat ouzo in, zadät e niks meer märken van de kater en wel de sirtaki wil dansen.

2018-21_Sagezo plat zwols

 

Lankzaem maer zekers kommen de ele kluut weer bi’j mekander en valt de iene maskerade nao ’t andere lögenachtig verzinsel umme en kreg iederiene zien eigen gezichte en perseunlijkeid weer terugge.

2018-22_Sagezo plat zwols

Wie now wie met lögenties om de tuin ef willen leiden wörren rap dudelijk, al e-k wel ’t idee dä-k de alve aovend toch verzunsels ebbe an-e-eurd. Ien en ander wört allemaol weer bi’j-elegd . . de buurvrouwe beslöt zels maer te vertrekken . . . Lodewiek en Kees willen wel veur un zels begunnen en zien ’t wel zitten de juwelierszake van de buren bi’j de Pizzeria an te trekken .

En Keetje . . . . die ef now endelijk wel trek an een Pizza!

De spollers nemmen ofskeid van ’t publiek . . ’t welverdiende applaus en de bloemen in ontvangst en dan rest ons allenig nog de verloting.

2018-23_Sagezo plat zwols

Maer de devaluatoie van de Drachme giet de Grieken niet in de kolde kleren zitten en dus wöörren der goed op-elet of ter nog wat te winnen valt.

2018-24_Sagezo plat zwols

 

Al met al mag ’t teneelgezeskap SaGeZo gerust trots wèèn met wat zi’j met disse veurstellingen weten te bewärkstelligen. Ze slagen der toch maer weer in umme onderden mensen in veer veurstellingen een bettien ontspanning te gèven.

Dät ondefinieerbaere stukkien gezondeidszörg is met gien enkel pillegien van een dokter te bealen. Ik ebbe genöten en bin veur èven andere sores vergèten . . . en rèkent ter op . . . ik bin vaste niet de ienige.

’t Applaus en de bloemen an-t ende bint echt en absoluut verdiend.

2018-25_Sagezo plat zwols

 

 

 

Column voorzitter voetbal februari 2018

Kerkum Frans

 

 

 

 

Ik begin helaas met een triest bericht. Op 28 januari j.l. overleed toch nog plotseling ons lid Jan de Wit. Jan was een graag geziene gast op ons sportpark op zaterdag en door de week. Hij had niet alleen belangstelling voor het voetbal maar was ook een trouw supporter bij het volleybal. Wij zullen hem missen.

Dierbare herinneringen

voeden zich als een kostbaar gemis
gelaten zullen we dagen dragen
het leven te leven

Door te blijven beseffen
dat er voor ons gezamenlijk
weer een nieuwe morgen is!

Wij wensen de familie veel sterkte de komende tijd.

Januari begon overigens uitstekend. Voor het onderlinge toernooi voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de “Stichting de Elshof” was veel animo. Het weer zat mee, het was gezellig en het was weer prima georganiseerd door de 3R’s. Robert, Robert en Rob onze dank hiervoor!!!!!

Op 13 januari de Fakkert Wijthmenerplasloop. Er was een record aan inschrijvingen (314). Het weer was uitstekend en dat was de laatste jaren wel anders geweest. Jenny Kloekhorst, Henk van de Berg, René Poppe en René Brinkhof bedankt voor de uitstekende organisatie en uiteraard ook dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn. Uiteraard ook alle sponsoren bedankt voor hun bijdragen!!!

Kijk voor de uitslagen en alle finishfoto’s op https://www.mijninschrijving.nl/participantResults/listParticipantResults/330 of ga naar www.wijthmenerplasloop.nl.

JCHW, de jeugdcombinatie van vv Hoonhorst en vv Wijthmen, doet het prima. Zij spelen in een prachtig tenue en we mogen inmiddels al drie herfstkampioenen feliciteren. De spelers en speelsters van JO8-1,JO9-3 en JO13-2 gefeliciteerd!!!!!

Het rookvrij maken van het sportpark op zaterdag voor 12 uur begint langzaam vorm te krijgen. Er komt nog een adviesgesprek met de Hartstichting hoe het één en ander te organiseren. De Hartstichting zorgt ook voor de nodige bordjes. Overigens staan we niet alleen in deze actie. Alle Zwolsche voetbalverenigingen willen aan het begin van het nieuwe seizoen rookvrij zijn. Dit is aangekondigd in het “Samenwerkingsverband Zwolsche voetbalverenigingen”. Dit samenwerkingsverband is de opvolger van de “Federatie Zwolsche voetbalverenigingen”.

Inmiddels begint de competitie ook weer te starten. Voor Wijthmen 1 is de eerste wedstrijd alweer geweest. Met een 6-0 winst op HFC Storica zijn zij uitstekend begonnen. Vanaf het weekend van 17 februari barst het seizoen weer in alle hevigheid los voor alle teams. Bij de senior heren zal het elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen nog wel even doorgaan. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk zijn alle blessures tijdens de winterstop hersteld. Maar we hebben ook nieuwe leden nodig. Een oproep aan iedereen om mogelijke kandidaten te interesseren om lid te worden van de gezelligste vereniging van Zwolle en te spelen op de mooiste velden van Zwolle!!!!

Al is het nog ver weg maar het 50 jarig bestaan van vv Wijthmen komt er aan. Op 28 april 2019 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. We zijn inmiddels begonnen om een organisatiecommissie samen te stellen en zijn dus op zoek naar personen die daar aan mee willen doen. We houden jullie op de hoogte.

Verder zoeken we nog steeds een vervanger voor Dick Smeenk als gastheer op zaterdag bij thuiswedstrijden van het eerste en zijn we nog steeds opzoek naar een vervanger van Jeroen Harink als wedstrijdsecretaris. Verder heeft onze secretaris aangegeven dat dit seizoen haar laatste seizoen is. Ook voor Jacqueline zoeken we dus een vervanger/ster. Denk en zoek mee aub!!!!!

Datums en evenementen om te onthouden: vrijdag 30 maart oudijzeraktie, 19 mei (vermoedelijk) einde seizoens-BBQ, mei 2019 50 jarig bestaan vv Wijthmen.

Een sportief en succesvol vervolg van het seizoen 2017-2018!!!

Frans Kerkum

Na jaren nu toch studie naar woningbouw in Wijthmen

Woningbouwplannen in Wijthmen lagen jarenlang stil vanwege de crisis, maar worden nu weer actueel. De gemeente Zwolle heeft een intentieovereenkomst getekend met twee projectontwikkelaars om de mogelijkheden te bekijken.

Voorzitter van de dorpsvereniging Plaatselijk Belang Wijthmen, Eko Huisman, reageert verheugd op het besluit van de gemeente. Meer woningen in het dorp is van onschatbare waarde voor Wijthmen. ,,Het betekent geen zorgen over de sluiting van de school, want er komt nieuwe aanwas bij en bijvoorbeeld geen zorgen over de toekomst van de sportvereniging. Dit heeft effect op de levensvatbaarheid van ons dorp.”

Het onderzoek richt zich op de bouwlocatie naast het Kulturhus, het dorpshuis van Wijthmen. Daar is plek voor ongeveer negentig woningen. Het precieze aantal en het soort woningen waaraan behoefte is, bijvoorbeeld seniorenwoningen, wordt de komende periode onderzocht. Plaatselijk Belang Wijthmen-voorzitter Huisman vindt het op dit moment lastig om aan te geven waar de grootste behoefte aan is.

Contract studie woningbouw Wijthmen(foto redactie)

De gecontracteerde projectontwikkelaars Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels uit Apeldoorn gaan het onderzoek uitvoeren. Naar verwachting komen zij nog voor de zomer met een woningbouwprogramma waarin staat wat wenselijk en haalbaar is.

Over een woningbouwplan in het dorp Wijthmen wordt al jaren gesproken. In 2010 heeft de gemeenteraad het Dorpsplan Wijthmen vastgesteld, dat de toekomstige ontwikkeling van het dorp in de komende vijftien tot twintig jaar schetst. Kreator Projecten en Loostad Vastgoedontwikkeling zien nu duidelijk ontwikkelkansen en pakken het woningbouwplan weer op.

Als de haalbaarheid van de woningbouwplannen is aangetoond, volgt een stedenbouwkundig plan dat als basis gaat dienen voor de benodigde bestemmingsplanprocedures.

 

(Bron: Ingrid Stijkel, de stentor van 31 januari 2018)

Besteding afkoopsom N35 (Enquête inwoners Wijthmen)

Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november jl. is gesproken over de besteding van

de afkoopsom die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie voor de oude

Heinoseweg/N35. De afkoopsom bedraagt € 3 miljoen. Een deel daarvan, € 1,5 miljoen,

is bestemd voor beheer en onderhoud. De andere helft is in principe beschikbaar voor

de herinrichting van de bestaande (oude) Heinoseweg inclusief het kruispunt met de

Kroesenallee.

Dit ligt echter niet hard vast. En dan komt de vraag: hoe deze middelen zo slim mogelijk

te benutten voor de leefbaarheid van Wijthmen e.o. De uiteindelijke beslissing voor de

besteding van dit bedrag ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Voor de gemeenteraad

zijn meningen vanuit Wijthmen en Herfte over de wijze van besteding ook van belang.

 

Visie van de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij

Voor de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij (afgekort WOM, waar Plaatselijk

Belang en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen deel van uitmaken, opgericht na de

vaststelling van het Dorpsplan) is het Dorpsplan 2010 nog steeds leidend. De WOM

vindt het belangrijk dat voor de leefbaarheid en de toekomstige

ontwikkelingsmogelijkheden van Wijthmen, de verlegging van de Kroesenallee wordt

meegenomen in het bestedingsplan. Dit leidt tot minder verkeer door het dorp en het

betekent dat de oude Heinoseweg/Kroesenallee een 30 km weg kan worden.

 

Reactie Wijkplatform : rondsturen enquête

Tijdens het Wijkplatform is een toelichting gegeven en is aan de aanwezigen gevraagd:

 • Kunt u zich vinden in het voornemen om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede

te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan

staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

 

 • Zijn er zwaarwegende redenen voor eventueel een andere bestemming van het

bedrag bijvoorbeeld een voetgangersbrug over de N35 naar Soeslo?

 

De aanwezige bewoners op het Wijkplatform vonden het lastig gelijk te moeten

reageren op de vragen en vroegen om wat meer bedenktijd. Vervolgens is afgesproken

dat alle bewoners van Wijthmen d.m.v. een korte enquête op de vragen kunnen

reageren. (Deze brief wordt op alle woonadressen in Wijthmen en Herfte bezorgd.)

Graag uw mening.

U kunt de vragen beantwoorden via internet of via de thuis ontvangen brief met enquêteformulier en deze zonder postzegel terugzenden.

U kunt de vragen via internet beantwoorden, gebruik de in de brief aangegeven inloggegevens:

 • Ga naar zwolle.nl/onderzoek
 • Klik op ‘Enquête Wijthmen’
 • Log in met de volgende persoonlijke codes onder:
 • Project lD:
 • Wachtwoord:

————————————————————————

Meedoen via internet kan tot en met 31 januari 2018.

————————————————————————-

 Hebt u geen internet en wilt u wel graag meedoen aan de enquête? Stuur deze brief

dan vóór 31 januari 2018 terug in de bijgevoegde antwoordenvelop (Gemeente Zwolle,

Onderzoek & lnformatie, Antwoordnummer 119, 8000 VB Zwolle (geen postzegel

nodig)).

In de bijlage vindt u informatie (voor- en nadelen) van de verschillende mogelijkheden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via e-mail:

whi.valkeman@zwolle.nl of via het telefoonnummer aangegeven in de brief.

 

Bijlage

Voor- en nadelen van de bestedingsmogelijkheden

De verschillende bestedingsmogelijkheden die op het Wijkplatform zijn toegelicht:

 •  Besteding volledig voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg;
 •  Besteding gedeeltelijk voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg in
  combinatie met de verlegging van de Kroesenallee;
 • Besteding aan een voetgangersbrug ten behoeve van een extra recreatieve
  verbinding tussen Wijthmen en Soeslo.

De voor – en nadelen van elke mogelijkheid staan hieronder toegelicht.

 

Omlegging best heinoseweg-02

 

Herinrichting best heinoseweg-02

 

Omlegging best heinoseweg-01

 

 

Datum 15 januari 2018

Carbid schieten aan Woestijnenweg maakt slachtoffer

Enkele container- en afvalbrandjes, illegaal geschiet met carbid, maar ook een twintiger die ernstige brandwonden in zijn gezicht heeft opgelopen. Dit tekent de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Zwolle.

Lokatie Woestijnenweg

Lokatie Woestijnenweg

Volgens burgemeester Henk Jan Meijer is oudejaarsnacht vergelijkbaar geweest met andere jaren. Wel is er meer illegaal geschoten met carbid, weet hij. ,,Gemeente en politie hebben hier samen tegen opgetreden. Het gemeentelijk telefoonnummer voor het melden van carbidoverlast is een aantal keren gebeld.” Op de locatie waar het zondagmiddag misging, werd wel legaal geschoten. De Woestijnenweg in Wijthmen was één van de veertien aangewezen schietplekken in de gemeente. De eerste knal moest nog gelost worden toen kort na één uur ‘s middags een schutter gewond raakte. Volgens Jorn Noordman van de organisatie gebeurde het door één seconde van onoplettendheid. Z’n kameraad van midden twintig maakte zich op voor de eerste knal van de dag, maar kreeg een steekvlam in z’n gezicht. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis en de organisatie besloot meteen het evenement te stoppen.

Na het incident werd het evenement afgeblazen

Na het incident werd het evenement afgeblazen

Het slachtoffer heeft tweede-graads brandwonden opgelopen. Zijn oren en ogen zijn nog goed, weet Noorman. ,,Maar hij heeft een lange weg te gaan, werd in het ziekenhuis gezegd.”

(Bron: de stentor van 2 januari 2017 door Jordy Boschman)

 

 Home Remedies For Wrinkles


<>

Historisch Wijthmen in 2018 en een kleine terugblik op 2017

gelukkig-nieuwjaar

Historisch Wijthmen en Wijthmen.nl wensen u allen een gelukkig en gezond 2018 toe.

In 2018 staat er weer veel op stapel, zo zal een begin gemaakt worden alle foto’s van Historisch Wijthmen naar Wijthmen.nl over te hevelen en daar onder de straatnamen, verenigingen etc.  te plaatsen zodat u een makkelijk overzicht krijgt van onze historie.

Zal uw straat of vereniging er dan ook vertegenwoordigd zijn?

Ook hopen we in 2018 weer een beroep op u te kunnen doen door uw film/foto materiaal op de tijdlijn van Facebook  te plaatsen, deze te zenden via de chat op hetzelfde Facebook of via mail naar Historisch  Wijthmen te zenden, het adres is: historischwijthmen@gmail.com

De tijd tussen Kerst en Oud- en Nieuw is vaak een mooie gelegenheid om die zolang niet bekeken fotoboeken weer eens te voorschijn  te halen.

In 2017 bereikte Historisch Wijthmen ongeveer 170 foto’s , dit is ongeveer gemiddeld 32%.

Hierbij maakte wel veel foto’s deel uit van een enkele inzending en onderwerp, dus hier valt nog wat te winnen met uw medewerking.

Wij willen iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage en voor het bezoeken van onze Facebookpagina en de website Wijthmen.nl

We hopen u volgend jaar weer te kunnen begroeten.

Kerstbingo en stamppotbuffet in de Elshof, bekijk hier de foto’s

DSC_0035-web

Stichting Ouderen Zorg Wijthmen zorgde plande 21 december een inloopmiddag voor de mensen van 55 jaar en ouder.

De bezoekers werden welkom geheten met een kop koffie en een cake.

Daarna was het de beurt aan Toby Joku om een kerstbingo te presenteren waarbij mooie prijzen vielen te verdienen.

Theo van de Stouwe van “Het Parochiehuis” verzorgde een smakelijk stamppotbuffet die ieder zich wel liet smaken.

Bep Spijker maakte verschillende foto’s van dit bijzondere middag, haar bijdrage kunt U zien door op de onderstaande link te klikken.

Wijthmen.nl wenst u alvast een gezond en mooi 2018 toe

Klik hier voor de foto’s