Wijthmen wil regie over kerk en begraafplaats

begraafplaatsZWOLLE – De katholieke kerstsamenzang, opening en afsluiting van het schooljaar, de vieringen van Markant en begrafenissen kunnen in onze kerk blijven plaatsvinden.” Doordat de geloofsgemeenschap een stichting wordt, is die ‘niet langer gebonden aan de strak richtlijnen van het bisdom kunnen we op een manier ga vieren waar we ons allen pret bij voelen’. De intentie is om wel parochiaan van Thomas a Kempis te blijven om de katholieke gedachte zeker niet uit het oog te verliezen’.

Katholieke inwoners Wijthmen proberen de kerk, begraafplaats, pastorie en grond te verwerven.

,,Maar”, zo stelde een aanwezige,dat zorgt er ook voor dat mensen van andere geloven in onze kerk kunnen trouwen of een bijeekomst kunnen houden.”
De leden van de geloofsgemeenschap zullen het geld moet gaan opbrengen dat nodig is om de plannen uit te voeren. Bovedien zijn zij ook nodig als vrijwliger en als bezoeker. ,,Zonder U geen vitale geloofsgemeenschap
(bron: de stentor van zaterdag 7 juni 2014)

De wind stond verkeerd

Eindelijk zijn ze wakker geworden  , nu een geluidsstroom van meerdere duizend bezoekers samen met snoeiharde bassen van het hardshock Festival,met de “verkeerde” wind over de Wipstreek raasde ,en men zelfs op de Thorbeckegracht voluit kon genieten van de musicale “uitspatting” aan de Wijthmenerplas. Het is na al die jaren dat zich dit geluidprobleem steeds veelvuldiger voordoet , met de welwillende goedkeuring van de “feest”-wedhouder de Heer,eindelijk uit de hand gelopen.

Niet omdat deze geluidsgolf de bordjes lieten rinkelen bij onze burgemeester thuis , maar ook bij vele andere bewoners van onze stad,die zich hier bijzonder aan hebben geergerd,zelfs bewoners aan de Heerenweg konden hun BBQ buiten door de lawaaigolf niet gebruiken.

Dit heeft tot ieders verbazing geleid tot een verklaring op onze gemeentelijke webside , waarin het gemeente –bestuur liet weten het vervelend te vinden , dat mensen daar overlast van hebben ondervonden! Dat de organisator van dit feestje het een “zeer geslaagde” derde editie vind , waarin hij beloofd er ieder jaar een tandje bij te zetten , is het de hoop van een heleboel Zwollenaren dat dan ook bij die volgende edities de wind dan ook over de Wipstreek zal waaien ..

De rest van de stad heeft in al die andere jaren al problemen genoeg gehad met deze musicale activiteiten!

Jan Stappenbeld.