Fietsrondje bii Wijthmenerplas als aanloop naar vijf meter hoge brug.

Een weg is maar een weg, maar toch gaat de N35 tussen Zwolle en Wijthmen er heel anders uitzien. Bij Wijthmen komen nieuw ontwikkelde geluidsschermen en bij de entree van Zwolle komt een fietsersbrug met een krul in de staart.  De weg tussen Zwolle en Almelo wordt verbreed naar twee keer twee rijbanen en krijgt op veel plekken een ander tracé. Zo ook bij Zwolle, waar de N:S opschuift naar landgoed Soesloo.

De weg is ondergeschikt aan het landschap, stelde een medewerker van Rijkswaterstaat  deze week in de welstandscommissie. Nieuwe onderdelen als bruggen, viaducten, geluidsschermen en vangrails worden bescheiden ingepast. Het scherm bij Wijthmen wordt voor het grootste deel transparant.   De gesloten delen krijgen aan de kant van de weg beton of hout en worden aan de achterzijde van klimplanten voorzien.

Dat de bomenlanen van Soesloo worden doorsneden is onvermijdelijk  maakte de ontwerper duidelijk. Enkele eeuwenoude bomen zullen omgezaagd moeten worden.    Uitgraven en herplanten is technisch  mogelijk,maar is peperduur, terwijl de bomen nog maar tien tot twintig jaar te gaan hebben. Kan de N35 geen ommetje om Soesloo maken, vroeg een lid van de Welstandscommissie.   Nee, was het antwoord een weg waar honderd kilometer per uur mag worden gereden kan niet teveel bochten hebben.

tn_DSC03271

Hier zal ergens de vijf meter hoge fietsbrug komen voor de verbinding Oldeneelallee-Wijthmenerplas (foto: Wijthmen.nl)

De fietsbrug tussen de Wijthmenerplas en de Oldeneelallee wordt vanr grijs beton en krijgt zwarte trappen voor voetgangers.   Opmerkelijk: fietsers moeten aan de kant van de recreatieplas een rondje rijden, om de aanloop naar  de vijf meter hoge brug niet te steil te maken.

door Michael Amsman

(Bron: de Stentor van zaterdag 14 feb. 2015)

Wijthmen daagt Zwolle voor Raad van State

Nu gemeenteraad groen licht geeft voor waterskibaan, volharden omwonenden in verzet tegen bestemmingsplan.

Dat de gemeenteraad maandagavond heeft ingestemd met een waterskibaan in de Wijthmenerplas is rond die recreatieplas slecht gevallen. ,,De raad is zijn controlerende functie kwijt”, zegt bewoner Eko Huisman. ,,Daardoor hebben wij nu geen andere keuze dan het bestemmingsplan aan te vechten bij de Raad van State.”

tn_DSC02759

Prachtig gebied rond Wijthmenerplas ten prooi aan lawaai en meningsverschil bewoners met Gemeenteraad.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Wijthmenerplas en de nabije omgeving voorziet in de organisatie van dancefestivals en de bouw van een waterskibaan met een horecapaviljoen.

De bewoners van het gebied verzetten zich daar al jaren tegen. Lange tijd vruchteloos, maar onlangs oordeelde de rechtbank Overijssel dat de housefeesten rond de Wijthmenerplas ontoelaatbare overlast veroorzaken voor de bewoners. Toch zijn de festivals opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, net als de ontwikkeling van horeca.

Maandagavond gaf de raad bovendien groen licht voor de bouw van een waterskibaan.

claudia_van_bruggen (D660

Claudia van Bruggen D66

Herman Sieben PVDA

Herman Sieben PVDA

 

,,PvdA en D66 waren eerst tegen, maar zijn kennelijk omgepraat”, zegt aanwonende Eko Huisman. ,,Wij zeggen: raad, dat is onverstandig, want zo ben je je controlerende taak kwijt.”

 

(Red: zie ook ons vorig artikel door op deze link te klikken )

 

Die controle zou zich  kunnen richten op het gebruik van het horecapaviljoen bij de waterskibaan.    ,,Tijdens een bijeenkomst van de gemeente voor omwonenden is nadrukkelijk gezegd, dat wij daar geen feesten willen hebben, dat past niet in het groene buitengebied.

Daar hebben we nooit meer iets op gehoord, geen idee wat de gemeente gaat toestaan.”

De bewoners van het gebied verzetten zich daarom bij de van State tegen het bestemmingsplan. ,,Dat zetten we door. Het is zonde dat je de Raad van State nodig hebt om de gemeente aan het bestemmingsplan te houden, dus zonder festivals en horeca.”  Al die energie had beter besteed worden, verzucht de Wijthmener. ,,Het kost veel tijd en ellende. Dat was allemaal niet nodig geweest als de gemeenteraad zich aan de regels had gehouden.”

Gisteren zou bij de Raad van State een zaak dienen rond de skibaan in de Wijthmenerplas, maar op verzoek van de gemeente is die van de agenda gehaald. In maart dient namelijk de beroepszaak over het bestemmingsplan, zodat beide zaken samengevoegd kunnen worden.

door Michael Amsman.

(bron: de stentor van woensdag 11 februari.)

 fotomateriaal wijthmen.nl

 

Droog of toch natte voeten in Wijthmen bij een dijkdoorbraak?

In het boekwerkje ‘In de schaduw van de stad” uitgegeven door de gemeente Zwolle tijdens de discussie over het dorpsplan Wijthmen zagen we dat Wijthmen op een hoge zandrug ligt, waarschijnlijk hebben hier al mensen gewoond vanaf de oertijd.   Om hun voeten droog te houden kozen deze de dekzandruggen om het wassende water voor te zijn, de zandrug lag immers hoog ten opzichte van haar omgeving.

kaart A0003

Het “Eiland” Wijthmen temidden van het rivier- en beeklandschap. De paarse vlekken zijn de Laagveenlandschap en het groene is natuurlijk het Dekzandlandschap. In de lengte van Dekzandlandschap ligt de Erfgenamenweg

Tegenwoordig is door de waterhuishouding in Nederland  alles sterk verbeterd en houden we overstromingen bijna voor onmogelijk, zo zelfs dat we vaak geen enkel idee hebben of we nu wonen in een laag of hoog landschap.  We hebben enkele jaren gelden toch gezien dat een dijk bezweek bij Wilnes en Stein respectievelijk in 2003 en 2004.

dijkdoorbraak

Dijkdoorbraken behoren tot de (kleine) risico’s in Nederland

De gevaren die ons kunnen treffen in Salland, dus ook Wijthmen komen van drie kanten: van de IJssel, het Zwarte Water en van de Vecht.  Bij een dijkdoorbraak is vooral Zwolle ‘het haasje’ om dat de hoogte van het grondgebied afneemt in de stroomrichting van de rivier.    Mocht Salland vol stromen dan zullen de kosten oplopen naar drie miljard euro volgens de deskundigen. Volgens deze zelfde deskundigen is de kans op zo’n doorbraak ééns per 110 jaar De slachtoffers worden geschat op een half procent.  Het lage slachtofferpercentage is te wijden aan het langzaam vollopen van het gebied, zodat bijna iedereen een veilig heenkomen zal weten te vinden.   Oplossingen voor dit scenario worden onder anderen gevonden in het ‘ruimte’ geven van de rivieren.

Maar krijgen we nu natte voeten of niet, of hoeven wij ons in Wijthmen geen enkele zorgen te maken?

Wilt u het antwoord weten, klik op onderstaande link en voer daar uw uw postcode in

http://www.overstroomik.nl/

gerardhulsmann

(Bron: de stentor van woensdag 28 januari 2015; Seenario: als het water ons de baas wordt)

Zorgen om de zorg gaan aan Wijthmen voorbij

In Wijthmen hebben de oudere bewoners al wat langer ervaring met keukentafelgesprekken. ZIN Wijthmen de sociale organisatie in het dorp, nam daarvoor in april vorig jaar al het initiatief.   De gesprekken moesten helderheid geven over zowel het huisvestingsvraagstuk in het dorp, als de toekomstige zorgvraag.  De respons was groot.  In totaal werden 192 65-plussers in het dorp aangeschreven.

Daarvan deed 84 procent aan de keukentafelgesprekken mee. Die leverdenniet de verwachte extra zorgvraag op. ,,Het bleek dat de oudere bewonersgroep van Wijthmen heel vitaal is.

De aanvragen voor woningaanpassingen of huishoudelijke hulp die we hadden verwacht, kwamen niet of nauwelijks”, vertelt dorpsondersteuner Marion Tolhuis, die de gemeente Zwolle vertegenwoordigt in het sociale wijkteam van Wijthmen.   ,,Mensen zijn wel bewuster gaan nadenken welke zorg ze misschien in de toekomst nodig hebben.”   Het bleek dat het omzien naar elkaar, het ‘noaberschap’, al lang in het dorp is ingeburgerd.

Een aantal senioren heeft zorgen over de toekomstige huisvesting.  In het dorp staan veel oudere woningen met steile trapopgangen. Ook wordt de tuin vaker meer een last dan een lust. Doorstromen naar een kleinere (zorg)woning kan bij gebrek aan aanbod niet terwijl men wel het liefst in Wijthmen zou willen blijven wonen.

Nu in tussen plannen voor nieuwbouw in het dorp met zorgwoningen concreter worden, besluiten meer ouderen tóch er te blijven wonen, weet Tolhuis.   Anderen zijn er meer van overtuigd geraakt dat ze met aanpassingen nog langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Door het vroegtijdig houden van de keukentafelgesprekken is de zorg over de nieuwe zorgstructuur die per r januari van kracht is in het land, aan Wijthmen voorbijgegaan, concludeert Annet Uijttewaal. Zij zit als wijkverpleegkundige namens Driezorg in het sociale wijkteam van Wijthmen.

,,Mensen weten waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.   Elf Medewerkers van sociale wijkteams gaan in de komende weken op pad om de zorgvraag van burgers in kaart te brengen.    ‘mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.

—————————————————————————————————————–

‘Mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen

(Annet Uijttewaal, Driezorg.)

—————————————————————————————————————–

Elke week houden we in het Kultuurhus een spreekuur en de rest de dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar.”   Maar storm loopt nodig niet.  ,,De Wijthmeners zijn heel zelfredzaam.”   De gevoerde gesprekken heb wel nieuwe dorpsinitiatieven geleverd. Zo komt er een dienst team voor tuinonderhoud en er naast de al bestaande oudersoos nu ook gymlessen voor senioren en toneel- en muziekmiddagen.   Senioren worden gestimuleerd daaraan mee te doen.

ZIN Wijthmen , de sociale organisatie binnen het dorp, verwacht dat door goed georganiseerde zorg in de abijheid, met trouwde gezichten en een goede kennis van de sociale kaart, voorkomen wordt dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg in verzorgingshuizen

(Bron: artikel van Ingrid Stijkel uit de stentor van zaterdag 31 januari 2015)

Infiltranten in voetbalkantines om drank- en horeawet te controleren

 

Alcoholverbod_1.jpg

Voorzitters met gestrekt been duel in kopte de de Stentor zaterdag 31 januari.

De woorden van wijlen sportcommentator Herman Kuiphof werden historisch toen Gert Muller in 1974 het vonnis voltrok door het doelpunt dat er toe leidde dat Nederland geen wereldkampioen voetballen werd. “Zijn we er toch ingetuind” constateerde de verslaggever.

Dit is het gevoel dat 40 jaar later in Dalfsen overheerst.

Burgemeester Han Notten maakte afgelopen woensdag bekend met een vileine glimlach, dat er infiltranten kunnen rondlopen in voetbalkantines.

Infiltranten?  Wat is er hier dan toch allemaal aan de hand?

In de Drank- en Horecawet , waarbij de gemeenten nu zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving is het niet langer toegestaan alcohol te schenken aan jongeren onder de achtien jaar. Om controle hierop te kunnen uitoefenen heeft de gemeente noodzakelijk geacht een soort ‘Paard van Troje” in te zetten,  bemand door een minderjarige die doodleuk aan de bar om een biertje vraagt.

Als deze minderjarige – dus bekend bij de opsporingsambtenaar – toch zijn biertje krijgt van de niets vermoedende vrijwilliger is de vereniging gevangen in het net en wordt het op de bon geslingerd.

Daar waar de ene gemeente alles op z’n beloop laat is burgemeester Notten een stuk strikter.

Alcoholverbod_2.jpg

De verschillende voorzitters in de omgeving zijn natuurlijk razend: “Uitlokking” stellen ze.

Een een rondje langs de velden bij enkele verenigingen:

  •  SV Nieuwleusen:

Dit verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs stelt voorzitter Bert de Roo die het handelen van de gemeente bekritiseert. Ik denk zelfs dat het een onrechtmatige manier is om bewijs te verzamelen, maar zover wil ik helemaal niet gaan, misleiding zo ziet hij het.   Als iemand onder de 18 jaar om alcohol vraagt, dan steken wij daar een stokje voor. Helaas is dit in ons geval niet gebeurd.

  •  Voetbalvereniging Lemerelerveld:

Ook voetbalvereniging Lemerlerveld ging voor de bijl en dat werd door voorzitter René Jansen betreurd. Juist omdat de vereniging haar eigen leden nog zo heeft geïnformeerd en nu genekt word door een buitenstander.  “We hebben voordat de nieuwe wetgeving werd ingesteld de leeftijdsgroep van zestien- en zeventien bij elkaar geroepen.  We snappen dat het vervelend is” hebben we gezegd, “Maar breng ons barpersoneel niet in de problemen”  Dat het nu juist een buitenstaander wel is gelukt, noemt Jansen dan ook  ‘uitlokking’.  “Het was netjes geweest om ons eerst te informeren en dan pas de pers, maar goed.”

  •  ASC’64:

Prese Vissscher is niet te spreken over de ietwat doortrapte drankcontrole van Dalfsen. Meer nog omdat het barpersoneel bij ASC’62 wel degelijk naar een leeftijd heeft gevraagd, maar ‘vergat’ om identiteitsbewijzen op te eisen.  “Ja als je zegt dat je achttien bent, maar je bent het niet, dan begin je al verkeerd. Ik ben meer van een open houding dan van liegen en bedriegen. Maar laten we wel  wezen ik ben bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente geweest.  En heb daar niemand om legitimatiebewijzen zien vragen.”

Een hele hoop zorgen voor de diverse voorzitters dus, a.s. woensdag praten ze bij met Noten.

Ook voor de vrijwilligers van Wijthmen geld ook kennis te nemen van dit artikel, zodat de clubkas niet voor verrassingen kan komen te staan.

gerardhulsmann

(Bron: Dit artikel ontleent aan het artikel van Arjan Bosch in de Stentor van zaterdag 31 januari 2015)


 

Wijthmen in de sneeuw

Zaterdag 24 januari kwam Wijthmen geheel onverwacht in de sneeuw, sneeuwpret alom.

Hier een kleine impressie van dit natuur fenomeen via een fietstochtje langs wijthmenerplas en de kern van Wijthmen.


 

Wil jij ook je sneeuwpret delen door deze op wijthmen.nl te plaatsen, mail je foto’s dan naar wijthmen.nl@gmail.com

 


tn_DSC03094.jpg

De sneeuwval op 24-01-2015

tn_DSC03096.jpg

Zicht op de Wijthmenerplas

tn_DSC03101.jpg

Wandelpad achter de Wijthmenerplas

tn_DSC03102.jpg

Zicht vanaf de Wijthmenerplas richting Heinosewg

tn_DSC03103.jpg

Tunneltje onder Heinoseweg

tn_DSC03107.jpg

Prachtig winters schouwspel naast de Heinoseweg

tn_DSC03108.jpg

Winterpret aan de Ploegweg

tn_DSC03109.jpg

Hoek Egweg Woestijnenweg

 

tn_DSC03110.jpg

Ook Egweg in winterse sfeer

tn_DSC03111.jpg

Zicht op kruising Veldhoekweg-Woestijnenweg

tn_DSC03113.jpg

Veldhoekweg

tn_DSC03114.jpg

Rechterzijde Veldhoekweg

tn_DSC03115.jpg

Nog meer Veldhoekweg

tn_DSC03117.jpg

Zicht op de Kroesenallee vanaf de Erfgenamenweg

tn_DSC03116.jpg

Erfgenamenweg

tn_DSC03119.jpg

Erfgenamenweg met de kerk op de achtergrond

tn_DSC03121.jpg

Toegang tot de begraafplaats
Zwolle: jongen mishandeld in fietsenstalling NS station (met video)

Weet u wie dit stel is? Neem dan contact op met de politie via het gratis telefoonnummer 0800-6070 of geef anoniem uw informatie door bij Bel-M; 0800-7000.

.

In de bewaakte fietsenstalling van het centraal station in Zwolle is een jongen van 18 mishandeld door een man en een vrouw. Vanuit het niets wordt de jongen op de grond gegooid, geschopt en meer dan tien keer tegen zijn hoofd geslagen. De jongen houdt wonder boven wonder weinig over van de mishandeling omdat het hem lukt zijn armen voor zijn gezicht te houden. De aanleiding voor de mishandeling lijkt een woordenwisseling verderop in Zwolle. Als de jongen over de brug tussen de Diezerkade en de Menno van Coehoornsingel fietst roept de man hem na. Hij roept naar de jongen: “gaan we stoer doen”, waarop de jongen reageerde met de woorden: “moet je horen wie het zegt”. Daarna wordt de jongen door het stel gevolgd tot aan de fietsenstalling bij het station waar ze hem mishandelen. Na de mishandeling loopt het stel weg alsof er niets gebeurd is.

Signalement daders:


Man:

Leeftijd: 20-30 jaar.

Lengte: 1.80 meter

Postuur: tenger, ingevallen gezicht.

Haardracht: kort stekelig.veel gel, Zwols accent,oude ATB-fiets


Vrouw:

Leeftijd: 25-35 jaar.

Lengte: 1,70 – 1.75 meter,

Postuur: mollig.

oude zwarte damesfiets met fietstassen.


Meer weten: Klik hier voor weblog Zwolle


 

Veel vragen in gemeenteraad over waterskibaan Wijthmen

Gemeenteraad praat over waterskibaan.

Voor de komst van de van de waterskibaan in de Wijthmenerplas komt er een scherp beheersplan.

Hierin wordt rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de huidige gebruikers van de

plas. Dat zegde wethouder René de Heer maandag de gemeenteraad toe.

wethouder_rene_de_heer

Wethouder René de Heer

 

Door Joop de Haan

De raad sprak tot laat over de komst van de, zoals het officieel heet, groene vrijetijdsvoorziening in de recreatieplas. Het gaat om een waterskibaan met paviljoen.

De waterskiërs worden er voortgetrokken door een met een elektromotor aangedreven kabel.

Het paviljoen is het gehele jaar door geopend, in de winter zijn er activiteiten die passen bij die tijd van het jaar.

 


PLAN VRAAGT GOEDE AFSTEMMING VAN BELANGEN GEBRUIKERS

wijthmenerplas

De prachtige Wijthmenerplas, straks met waterskibaan?

 


Initiatiefneemster Esther Vredeveld van Lake Side legde de plannen voorafgaand aan het debat nog een keer uit aan de raad.

“We hechten aan samenwerking met de partijen die de plas gebruiken en willen een open relatie met de buren” benadrukte ze.

Dat vraagt een goede afstemming, want de plas kent veel gebruikers.

Zomerse recreanten, vissers, lange afstandzwernmers, natuurliefhebbers, gebruikers van

het naaktstrandje en duikers.

Bij die laatste was het overleg misgegaan, pas eind deze maand is er een eerste gesprek met duikcentrum de Tuimelaar.

“Waterskiën en duikers gaan niet samen, zei Vincent Ossewold van het duikcentrum tegen de

gemeenteraad. Onder de waterspiegel heeft het duikcenlrum, met instemming van de gemeente een pacours van objecten gemaakt.

 


Wethouder belooft balans voor plas.

Esther Vredeveld van Lakeside wil wel kijken of de waterskibaan enigszins kan worden opgeschoven, en anders wil ze meewerken aan het verhuizen van de onderwaterobjecten.

“lk denk dat we wel een oplossing kunnen vinden”, zei ze maandag.

 door Joop de Haan

Alle fracties noemen de voorzieningen een mooie aanvulling op de  vrijetijdsaanbod van Zwolle.

Maar voor realisatie moeten nog wat  plooien worden gladgestreken.

Zo stelde de gemeenteraad veel vragen over de botsende belangen van gebruikers van de plas.

eildert_noorda (groenlinks)

Eildert Noorda (Groenlinks)

 

EildertNoorda(Groenlinks) opperde een verplaatsing was gaan kijken in het Gel-

van de waterskibaan naar de Millegerplas.  “De baan legt een enorme claim op de natuur en heeft negatieve ker. Jammer dat we niet met

gevolgen voor omwonenden  en andere gebruikers”, zei hij.

 

 

silvia_bruggenkamp (Swollwacht)

Silvia Bruggenkamp (Swollwacht)

 

Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) vroeg zich af in hoeverre er verwachtingen zijn gewekt bij  omwonenden dat het rustig rond de plas zou blijven.

 

 

 

 

harold_van_vilsteren (CDA)

Harold van Vilsteren (CDA)

 

 

Ook Harold van Vilsteren (CDA) tilde zwaar aan de kritiek die buurtbewoners hebben.

“Zíjn we nog wel een betrouwbare overheid”, vroeg hij zich af.

 

 

 

brammert_geerling (SP)

Brammert Geerling (SP)

 

Brammert Geerling (SP) pleitte daarom voor een “stevig beheersplan”.

Ook wil hij een oplossing voor de duikers.

 

 

 

 

claudia_van_bruggen (D660

Caudia_van Bruggen (D66)

 

Claudia van Bruggen (D66) had twijfels. “De balans slaat nu door naar de waterskibaan en in het nadeel van de huidige gebruikers.

 

Hoe brengen de balans terug in de belangen”, vroeg ze de wethouder.

 

 

 

herman_sieben (PVDA)

Herman Sieben (PvdA)

 

Herman  Sieben (PvdA) was enthousiast over de komst van een beachclub.

“Dat is een prima centrum voor een keur aan groene activiteiten.

Maar wat is de impact van de skibaan op de rust en de ruimte van de plas?”wilde hij weten.

 

 

Volgens Michiel van Willegen valat dat wel mee. Hij was gaan ki;jken in het Gelderse Emst, waar  een vergelijkbare waterskibaan ligt.

“Die baan is geen druktemaker. Jammer dat we niet met z’n allen zijn gaan kijken.”

aly_van_der_vegte_-_poot (VVD)

Aly van der Vegte-Poot (VVD)

 

 

Aly van der Vegte (VVD) had niks dan lof voor het voorstel van Lakeside.

“Het proces is prima verlopen, de ondernemer heeft  communicatie hoog in het vaandel staan.

Ik had nog geen enkel probleem gehoord dat niet opgelost kon worden.”

 

Dat vond wethouder René de Heer ook. Volgens hem is vanaf 2008 een zorgvuldig traject doorlopen om meer dynamiek bij de Wijthmenerplas te krijgen. “De plannen voor de skibaan zijn van februari 2014. Sindsdien hebben we op frequente basis overleg met de klankbordgroep waarin ook omwonenden zitten.

En dat is geen applausmachine.”

De wethouder baalt ervan dat er niet eerder overleg is geweest met duikcentrum De Tuimelaar.

“We wilden het zo zorgvuldig mogelijk doen en zijn toch iemand vergeten.

Maar we gaan open in gesprek met de duikers. We gaan de balans terugbrengen.”

 

Aan het beheersplan wordt gewerkt, meldde De Heer.

‘Als die klaar is gaat het eerst nog naar de bewoners, en dan nog een keer naar het college van B en W.”

Volgens de wethouder heeft de stadsecoloog geen bezwaar.

“Hij heeft kritisch gekeken en aanvullende maatregelen zijn niet nodig.” Hij beloofde die onderbouwing naar de gemeenteraad te sturen.

De gemeenteraad.neemt maandag, 26 januari een besluit.

 


(Tekst Bron De Peperbus van woensdag 14 januari 2015, foto website gemeente Zwolle geplaatst door Wijthmen.nl)

Robbie van Krevel erevoorzitter

Elshof Stichting Logo

Robbie van Krevel is tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 3 januari benoemd tot erevoorzitter van Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof (lees: Kulturhus).

Robbie van Krevel, op 14 januari 65 jaar geworden, heeft een lange staat van dienst voor ‘Wijthmen’. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor volleybalvereniging en stichting. Altijd met aandacht voor het algemeen belang. Altijd met de bedoeling om de boel bij elkaar te houden.

In zijn lange periode als bestuurslid van de stichting, voorzitter van de beheerscommissie en uiteindelijk stichtingsvoorzitter (als opvolger van wijlen Wessel Beekman vanaf 2000 tot 2010) is de herbouw van het oorspronkelijke gemeenschapscentrum tot Kulturhus met Basisshool De Kubus gerealiseerd. Dat was een helse operatie met veel hoofdbrekens aan de bestuurstafel, maar Robbie was ook niet te beroerd om vele zaterdagen met zijn knieën in de modder te liggen om met het zware straatwerk te helpen.

Foto Robbie van Krevel

Kersverse erevoorzitter Robbie van Krevel, geflankeerd door zijn vrouw Annie, doet een dankwoordje

Bij de heropening  van het Kulturhus in 2007 lanceerde Robbie het plan voor een ouderenvoorziening, waardoor mede-Wijthmeners op hoge leeftijd vanwege hun gezondheid niet meer zouden hoeven te verhuizen. Nog steeds is hij penningmeester van Stichting Ouderenzorg Wijthmen en achter de schermen betrokken bij de redding van de RK-kerk voor het dorp. Hij zingt ook nog steeds in het kerkkoor.

 

Meer foto’s van de nieuwjaarsreceptie, klik hier!

ZIN Wijthmen gaat op dezelfde voet door!

zin

Het eerste operationele jaar van ZIN Wijthmen zit erop! Al met al is het een zeer geslaagd jaar geworden. Zelfs zozeer, dat wij als Zorg In Nabijheid (ZIN) Wijthmen van de gemeente en Driezorg op dezelfde voet mogen doorgaan en met dezelfde mensen.

Annet Uijttewaal blijft dus als wijkverpleegkundige aan ‘Wijthmen’ verbonden en Marion Tolhuis zal haar werkzaamheden als dorpsondersteuner voorzetten. Tenminste één van hen zal ook in het jaar 2015 tijdens het spreekuur van ZIN Wijthmen (elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur) in het Kulturhus zijn om u te helpen met al uw zorgvragen of alle andere zaken (zoals jeugdzorg, werk en participatie), die onder een sociaal wijkteam vallen.

Wijthmen is weliswaar onderdeel van het nieuwe Sociaal Wijktean Stadsdeel Oost, maar u hoeft niet naar het kantoor aan het Simon Van Slingelandtplein. U kunt nog steeds vanuit het Kulturhus geholpen worden of direct met Annet of Marion bellen. Indien u doorverwezen moet worden, dan weten zij de weg.

Hun telefoonnummers zijn ongewijzigd gebleven: 06 13 13 57 63 (Annet) en 038 498 32 30 (Marion).

Op het algemene telefoonnummer van ZIN Wijthmen (06 22606073) kunt u bellen voor zaken als (rolstoel)vervoer.

Inmiddels hebben wij ook kennisgemaakt met Joke Wierbos als de nieuwe teamleider van Sociaal Wijkteam Stadsdeel Oost en ook zij is enthousiast op de manier waarop wij in Wijthmen bezig zijn. Dat schept vertrouwen voor de toekomst. Samen gaan wij kijken of wij een aantal activiteiten bovenwijks beter zouden kunnen regelen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijnsactiviteiten, de vervoersdienst of een boodschappendienst. We zijn dus nog niet klaar, maar op de goede weg.

Dat laatste blijkt, in alle bescheidenheid, ook uit het feit, dat we ons zorgconcept op verzoek van de gemeente in meerdere wijken hebben mogen uitleggen en – opnieuw na tussenkomst van de gemeente – door de landelijke krant Nederlands Dagblad zijn gevraagd ons verhaal te doen. De betrokken journalist is ook bij Ina Visscher en Lies en Wicher Kieskamp op bezoek geweest om hun ervaringen op te tekenen. Het ND gaat ons in de komende maanden volgen en zal daar later nogmaals verslag van doen. De kop van het eerste artikel luidde: Zorgzaam buurtschap Wijthmen als voorbeeld voor de stad Zwolle. (Wie een kopie van het artikel wil, kan zich bij ZIN melden)