Grassparty traktoren tocht 2018

2018 web-Grassparty Tractoren (146)

Wijthmen.nl had deze tocht al aangegeven in de diverse social media omdat er problemen waren met de website, hieronder de link naar de foto’s op verzoek:

Klik hier om de foto’s te bekijken

Veel plezier

Gemeente komt 4 juli met informatie over bouwplannen

 

Logo-zwolle

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door Hanneke Valkeman

Datum 27 juni 2018

Onderwerp: Bijeenkomst 4 juli 2018

 

Geachte heer, mevrouw,

Een aantal dagen geleden heeft u een uitnodiging ontvangen voor een startbijeenkomst op 4 juli aanstaande over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtingsmogelijkheden voor het deel van de Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.

Daarbij is helaas onvermeld gebleven dat ook de projectleider van fase I, dhr. Anton Westenberg aanwezig zal zijn. Hij is de opvolger van dhr. Aldert Koop en zal tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst aanwezig zijn om u te informeren over de stand van zaken van de gewenste woningbouw op de locatie naast het Kulturhus.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in De Elshof.

Met vriendelijke groet,

Hantekening Hanneke Valkeman

Overzicht 14 Dronefilms Gerard Reins nieuwe N35 bij Wijthmen

De N35 is nu opengesteld, Gerard Reins maakte een aantal films over de bouw van de N35. Hieronder een blik op de werkzaamheden vanaf maart 2017 tot de opening op 25 juni 2018 een en ander samengevat in 14 films.

 • Film 01: Situatie N35 op 10 maart 2017
 • Film 02: Situatie N35 op 9 april 2017 en op 12 mei 2017
 • Film 03: Situatie N35 op 21 juli 2017
 • Film 04: Situatie N35 op 22 juli 2017
 • Film 05: Situatie op zaterdagavond 22 juli 2017
 • Film 06: Situatie N35 op 29 september 2017, Marslanden tot Wijthmen
 • Film 07: Situatie N35 op 26 oktober 2017 bij Wijthmen
 • Film 08: Situatie N35 op 4 november 2017, 2 dagen voor ingebruikname kettingkast
 • Film 09: Situatie 7 N35 op 7 november 2017 , opening kettingkast
 • Film 10: Situatie N35 op 10 juni 2018, 14 dagen voor de openstelling
 • Film 11: Situatie N35 op 20 juni 2018, vijf dagen voor de opening
 • Film 12: Situatie N35 op 23 juni 2018, werkzaamheden tijdens weekendafsluiting
 • Film 13: Situatie N35 op zondagmiddag 24 juni 2018, 12 uur voor de opening
 • Film 14: Opening N35 25 juni 2018

Brede N35 zegen voor de Mol

Opening weg

Henry Teusink: "We zijn er altijd van uitgegaan dat het probleem ooit aangepakt zou worden"(Foto Frans Paalman)

Henry Teusink: “We zijn er altijd van uitgegaan dat het probleem ooit aangepakt zou worden”(Foto Frans Paalman)

Ze hebben er jaren naartoe geleefd,maar toen de N35 werd aangepakt, werd het toch nog spannend voor De Mol. Vandaag gaat de vlag uit.

Door HANS KEESMAAT

De vierbaans N35 tussen Zwolle en Wijthmen gaat vandaag over de hele breedte open voor het verkeer.

Henry en Mariëtta Teusink vormen de vijfde generatie van de familie die al een kleine tweehonderd jaar café-restaurant De Mol langs de N35 in eigendom heeft. De verkeersdrukte op het voormalige ‘karrespoor’ is van alle tijden, weten ze. Henry Teusink ziet vanuit zijn restaurant annex zalencentrum vrijwel dagelijks hoe het lint van auto’s zich traag aaneenrijgt op de N35. ,,Met name in de ochtend- en avondspits staat het hier altijd vast. Dat is al zo sinds de jaren tachtig en het werd steeds erger.” Of het hen klanten kostte, is moeilijk te meten, zegt Teusink. ,,Maar het is geen aantrekkelijk idee als je hier wilt komen eten en de kans loopt dat je in de file komt te staan. Ik denk dat dat heel wat mensen heeft weerhouden.”

Ze zijn optimistisch van aard: ,,We zijn er altijd van uitgegaan dat het probleem ooit zou worden aangepakt” In die stellige overtuiging investeerden ze vijf jaar geleden nog fors in het tweehonderd jaar oude etablissement. Er werd een vrijwel compleet nieuw gebouw neergezet, inclusief een veel grotere parkeerplaats. ,,Ook omdat we zagen dat de wereld veranderde. Het bestedingspatroon verschoof, er kwam meer vraag naar zalenverhuur. Daar hebben we op ingespeeld,”

Toen de kogel ruim twee jaar geleden door de kerk ging, brak er alsnog een spannende tijd aan. ,,We waren blij dat er eindelijk iets gebeurde, maar zagen ook wel op tegen de tijd die komen ging, met alle afsluitingen en omleidingen. Om klanten op de hoogte te houden, zijn we heel actief geworden op sociale media.”

Dipje

De klandizie liet in die periode wel eens een dipje zien, maar mede door hun positieve instelling kwamen ze deze periode goed door. Slechts op één moment werd Teusink ‘een beetje pissig’. ,,Ik heb Rijkswaterstaat gevraagd of ze tijdens de werkzaamheden de bereikbaarheid van onze zaak met borden wilden aangeven. Dat weigerden ze, omdat we niet pal aan de provinciale weg lagen. Dan is het moeilijk om bij de officiële start je gezicht in de plooi te houden.”

Hij ziet nieuwe kansen nu de weg gereed is. ,,We krijgen nu al meer toeristen en dagjesmensen op bezoek. We willen actiever aansluiten bij de fietsroutes in het Vechtdal.”

 

(Bron: de stentor van 25 juni 2018)

 

Plan voor zonnepark aan Molenhoekweg: informatieavond op 3 juli bij Zaal Kapper Hoonhorst

Betreft: Uitnodiging Inspraak-informatiebijeenkomst 3 juli zonneweide Molenhoek Dalfsen

Enige tijd geleden ben ik met u in gesprek gegaan over het idee om een zonneweide te realiseren op de locatie in eigendom van Micha van Pijkeren. De locatie bevindt zich aan de Molenhoekweg – Mataramweg. We houden daarbij rekening met het gemeentelijk beleid. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame energieopwekking. ZONXP is het bedrijf dat dit project opzet, uitvoert en beheert. We zijn daarmee een leverancier van duurzame energie.

Graag informeren wij u uitgebreider over ons plan. Voor een goede landschappelijke inpassing is het bureau Eelerwoude met tekeningen aanwezig waarop u zelf met stift eventuele wijzigingen kunt aanbrengen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om uw eventuele bezwaren, wensen en ideeën te horen. Waar mogelijk houden wij hier rekening mee. Ook participatie zoals bijvoorbeeld een postcode roos, korting op zonnepanelen e.d. behoort tot de mogelijkheden. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs, ons plan is niet in beton gegoten.

We organiseren daarom een inspraak-informatieavond op dinsdag 3 juli. De bijeenkomst is in zaal Kappers te Hoonhorst, Kerkstraat 7 van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Onze uitgangspunten bij het project zijn:

 • Zonneweide wordt landschappelijk ingepast d.w.z. de zonneweide zal vanwege de door ons aan te brengen begroeiing niet of nauwelijks te zien zijn. · Hoogte van de panelen circa 2 meter. · Oppervlakte is ongeveer 17 ha.
 • Vermogen 18.85 Mwp en dat is voldoende voor 5.400 huishoudens · CO2 besparing circa 9.000 ton per jaar · Een goede landschappelijke inpassing en ecologische waardevermeerdering door aanplant struiken en bloemen en tevens dubbelfunctie als schapenweide.
 • Een maatschappelijk en economisch haalbaar plan. Dit plan is bekend bij de gemeente Dalfsen. We zitten in het voorstadium om het plan verder uit te werken. De omgevingsvergunning is niet officieel aangevraagd bij de gemeente. Over de eventuele verlening van de vergunning wordt door het gemeentebestuur pas een besluit genomen nadat de gebruikelijke inspraakprocedures zijn doorlopen. Wij zien u graag op 3 juli.
Zonneweide Molenweg

Figuur dwarsprofielen: Concept zonneweide met schapen

 

 

thumbnail_180614_SJR-8765_inrichtingsvoorstel_1

Inrichtingsvoorstel 1

 

 

thumbnail_180614_SJR_8765_Inrichtingsvoorstel_2

Inrichtingsvoorstel 2

 

Bron: ZONXP Zon Exploitatie Nederland BV

Klik hier voor de website van ZONXP

Dalfsen, 19 juni 2018

 

Wijthmen klaar voor PEC Zwolle

Seizoen 2018-2019 kan beginnen
 
KLAAR VOOR PEC ZWOLLE

Trainer John van ‘t Schip en de rest van PEC Zwolle kunnen gerust zijn: VV Wijthmen is er weer klaar voor als maandag (25 juni) om 19.00 uur de eerste training wordt afgewerkt op Sportpark De Elshof aan de Erfgenamenweg. De spelers worden er een maand lang, met een korte onderbreking, klaargestoomd voor het nieuwe seizoen. Hopelijk kan de droomstart van vorig jaar nog eens dunnetjes worden overgedaan.
IMG-20180623-WA0008(web)

Bebording nieuwe sponsor aanbrengen

Aan de velden zal het niet liggen. Die liggen er weer geweldig bij. Met en macht en macht, onder de bezielende leiding van Alfred Meiberg, en in nauwe samenwerking met de ROVA is eraan gewerkt om de beide velden in optimale conditie te krijgen. Dat is dus gelukt.
De belangstelling van pers en publiek zal maandag ongetwijfeld groot zijn als een keur aan versterkingen de eerste meters in het trainingsshirt van PEC Zwolle afleggen. Inclusief Mike van Duinen. Het heeft even geduurd en het kostte een paar centen maar deze week kwam de recordtransfer van de 26-jarige spits, overgenomen van Excelsior, dan eindelijk toch rond. De alsmaar groeiende supportersschare zal hem ongetwijfeld een warm welkom heten.
Van Duinen is bepaald niet de enige aangetrokken nieuweling. Ook Gustavo Hamer (van Feyenoord), Zian Flemming (van Ajax), Kenneth Paal (van PSV) zullen zich voorstellen. Dat hoeft Darryl Lachman (van Willem 2) niet echt. Hij speelde reeds eerder in Zwolle.
Ook een blikvanger is Australiër Michael Vakalis, de nieuwe assistent-trainer, die de plaats inneemt van de naar het Oranje van Ronald Koeman vertrokken Dwight Lodewege.
Wie met de auto naar Wijthmen komt, wordt aangeraden over de dan net geopende nieuwe N35 te rijden.
De laatste voorbereidingen op de komst van PEC Zwolle.
IMG-20180623-WA0010 web IMG-20180623-WA0009(web) IMG-20180623-WA0007 (web)

Drone beelden N35 14 dagen voor de openingstelling

Gerard Reins maakte wederom prachtige beelden van de N35 bij Wijthmen, 14 dagen voor de openingstelling.

Vooraankondiging inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en herinrichting deel Heinoseweg


dontforget-4

Vooraankondiging

De gemeente Zwolle organiseert op woensdagavond 4 juli een startbijeenkomst over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtings-mogelijkheden voor het deel Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 19.30 uur.

Aanleiding.

De verlegging van de N 35 is voor een groot deel klaar en dat betekent dat het oude deel van de Heinoseweg naar de gemeente over komt. Voor een goede inpassing van de weg zijn op verschillende plekken aanpassingen nodig.  Daarnaast heeft de gemeenteraad eind april ingestemd met het doen van een inpassingstudie naar de mogelijke verlegging van de Kroesenallee.

Reden voor de gemeente om met u als inwoners van Wijthmen in gesprek te gaan over:

 1. Heeft u ideeën voor de herinrichting van de verschillende weggedeelten? Zo ja, laat ze ons weten.
 2. Welke eventuele knelpunten zou u daarbij graag opgelost zien.

De avond bestaat uit twee delen.

 1. Een kort plenair deel waarin de aanleiding, de werkwijze, randvoorwaarden en globale planning verder zullen worden toegelicht en u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
 2. Een vrij en meer individueel deel waarin u per deelgebied uw eigen ideeën kenbaar kunt maken en specifieke knelpunten kunt benoemen. Dit deel heeft meer het karakter van een ‘rondloopsessie’ waarbij er plattegronden beschikbaar zijn waarop u uw ideeën/droombeelden en huidige knelpunten kunt aangeven.

Op basis van uw input gaan de gemeentelijke ontwerpers aan de slag met het uitdenken van mogelijke herinrichtingsplannen.

 Inpassingstudie verlegging Kroesenallee

Voor de direct betrokkenen bij de mogelijke verlegging van de Kroesenallee wordt die

avond na het plenaire deel, in een aparte ruimte een werksessie gehouden over de consequenties ervan: wat zijn voor de betrokkenen belangrijke aandachtspunten, waar dient rekening mee gehouden te worden.

Deze groep wordt ook bij de verdere uitwerking betrokken.

Meedenkers gevraagd.

Op basis van uw inbreng tijdens de avond gaan we samen met een meedenkgroep een mogelijke herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg uitwerken. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor deze  meedenkgroep. De meedenkgroep zal bestaan uit twee leden per deelgebied aangevuld met een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang en de Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM).

We streven ernaar eind 2018 u duidelijkheid te kunnen bieden over de herinrichtings-plannen.

Graag tot ziens op 4 juli.