Drone beelden N35 14 dagen voor de openingstelling

Gerard Reins maakte wederom prachtige beelden van de N35 bij Wijthmen, 14 dagen voor de openingstelling.

Vooraankondiging inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en herinrichting deel Heinoseweg


dontforget-4

Vooraankondiging

De gemeente Zwolle organiseert op woensdagavond 4 juli een startbijeenkomst over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtings-mogelijkheden voor het deel Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 19.30 uur.

Aanleiding.

De verlegging van de N 35 is voor een groot deel klaar en dat betekent dat het oude deel van de Heinoseweg naar de gemeente over komt. Voor een goede inpassing van de weg zijn op verschillende plekken aanpassingen nodig.  Daarnaast heeft de gemeenteraad eind april ingestemd met het doen van een inpassingstudie naar de mogelijke verlegging van de Kroesenallee.

Reden voor de gemeente om met u als inwoners van Wijthmen in gesprek te gaan over:

 1. Heeft u ideeën voor de herinrichting van de verschillende weggedeelten? Zo ja, laat ze ons weten.
 2. Welke eventuele knelpunten zou u daarbij graag opgelost zien.

De avond bestaat uit twee delen.

 1. Een kort plenair deel waarin de aanleiding, de werkwijze, randvoorwaarden en globale planning verder zullen worden toegelicht en u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
 2. Een vrij en meer individueel deel waarin u per deelgebied uw eigen ideeën kenbaar kunt maken en specifieke knelpunten kunt benoemen. Dit deel heeft meer het karakter van een ‘rondloopsessie’ waarbij er plattegronden beschikbaar zijn waarop u uw ideeën/droombeelden en huidige knelpunten kunt aangeven.

Op basis van uw input gaan de gemeentelijke ontwerpers aan de slag met het uitdenken van mogelijke herinrichtingsplannen.

 Inpassingstudie verlegging Kroesenallee

Voor de direct betrokkenen bij de mogelijke verlegging van de Kroesenallee wordt die

avond na het plenaire deel, in een aparte ruimte een werksessie gehouden over de consequenties ervan: wat zijn voor de betrokkenen belangrijke aandachtspunten, waar dient rekening mee gehouden te worden.

Deze groep wordt ook bij de verdere uitwerking betrokken.

Meedenkers gevraagd.

Op basis van uw inbreng tijdens de avond gaan we samen met een meedenkgroep een mogelijke herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg uitwerken. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor deze  meedenkgroep. De meedenkgroep zal bestaan uit twee leden per deelgebied aangevuld met een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang en de Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM).

We streven ernaar eind 2018 u duidelijkheid te kunnen bieden over de herinrichtings-plannen.

Graag tot ziens op 4 juli.

Verbrede N35 vanaf 25 juni open

n35

Rijkswaterstaat stelt op maandag 25 juni 2018 uiterlijk 05.00 uur de verbrede N35 en de op- en afritten van het viaduct bij Wijthmen volledig open voor het verkeer. Vanaf vrijdag 22 juni 21.00 uur tot en met 25 juni 2018 uiterlijk 05.00 uur is de N35 in beide richtingen afgesloten.

Na openstelling van de N35 vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Tijdens een inloopavond op dinsdag 12 juni 2018 geven Rijkswaterstaat en Heijmans informatie over deze werkzaamheden. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Werkzaamheden weekendafsluiting N35
Tijdens de weekendafsluiting van 22 juni tot en met 25 juni 2018 wordt vooral de geluidswerende asfaltlaag en de witte belijning op de weg aangebracht. Ook wordt de tijdelijke verkeerssituatie ‘de kettingkast’ opgeheven. Om deze werkzaamheden vlot en veilig uit te voeren is het noodzakelijk om de N35 tussen Zwolle en Wijthmen volledig af te sluiten. Bij slechte weersomstandigheden wordt de weekendafsluiting verplaatst naar 29 juni tot en met 2 juli 2018. In dat geval zal openstelling van de weg op 2 juli 2018 zijn.
Afrondende werkzaamheden N35
Na openstelling van de weg is het werk nog niet helemaal klaar. In het najaar wordt nieuw groen aangeplant en vinden werkzaamheden aan het onderliggend wegennet plaats.
Inloopavond
De inloopavond wordt gehouden op dinsdag 12 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur bij Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32 in Wijthmen. Belangstellenden die vragen hebben over de werkzaamheden en de hinder zijn van harte welkom. Naast Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans zal ook de gemeente Zwolle vertegenwoordigd zijn. Er is vrije inloop; bezoekers kunnen binnen dit tijdsbestek zelf bepalen hoe laat zij komen.
Project N35 Zwolle-Wijthmen
Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken. Daarom wordt de weg verbreed naar 2×2 rijstroken en kan de maximum snelheid omhoog naar 100 km/h. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de nieuwe N35 aangesloten. Eind 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Marleen van Ulsen benoemd tot erelid Tafeltennisbond Oost

marleen_van_ulsen

Marleen van Ulsen uit Zwolle is afgelopen week benoemd tot erelid van de afdeling Oost van de Nederlandse Tafeltennisbond. Van Ulsen is sinds de oprichting in 2001 als secretaris van het bestuur verbonden aan de bond. Daarvoor bekleedde zij deze functie al bij de afdeling Zwolle. De afdeling Oost heeft zo’n 3000 actieve tafeltennissers en bestrijkt de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, de Veluwe, Salland, Twente en een klein gedeelte van de Achterhoek.

(Bron: De Stentor van 6 juni 2018)

Zomerregeling voor kantine vanaf 2 juni van kracht

zomerregeling-01

Zaterdag 2 juni wordt de zomerregeling voor de kantine van kracht. Dat betekent dat de reguliere kantinediensten op zaterdag voor dit seizoen zijn gestopt. Alleen voor een aantal bijzondere activiteiten of een restantje wedstrijden worden de deuren opengezet.

In de zomermaanden is overigens nog van alles te doen. Zo wordt het traditionele zomeravondvolleybal gespeeld, komt PEC Zwolle zich vanaf 25 juni opnieuw voorbereiden op het nieuwe seizoen (met twee wedstrijden) en zit een informatieavond van de gemeente in de pen over de herinrichting van de Heinoseweg en woningbouw. Let u vooral op de agenda op www.wijthmen.nl om te weten wat er te doen is op en rond De Elshof.

Column voorzitter voetbal: Uit de bestuurskamer juni 2018

Kerkum Frans

In verband met mijn vakantie dit keer een korte “Uit de bestuurskamer”.

 PEC Zwolle wil weer graag de voorbereiding op de Elshof af werken. Het betreft de periodes maandag 25 juni 2018 t/m zaterdag 7 juli 2018 en maandag 16 juli t/m zaterdag 28 juli 2018. Naast de trainingen spelen ze in elk geval op 10 juli (tegen sv Meppen) en op 28 juli (tegen Roda JC) een oefenwedstrijd. De beloften komen ook op 18 juli een oefenwedstrijd spelen.

Al is het nog ver weg maar het 50 jarig bestaan van vv Wijthmen komt er aan. Op 28 april 2019 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. We zijn inmiddels begonnen om een organisatiecommissie samen te stellen en zijn dus op zoek naar personen die daar aan mee willen doen. Wij hebben aan de seniorenteams (dames en heren) gevraagd om per team 2 personen hiervoor te leveren. Inmiddels zijn er een paar aanmeldingen, maar we wachten nog op de teams die nog niet gereageerd hebben. Dus spelers van het eerste, het derde en de vrouwen toon belangstelling en help ons. Een conceptdraaiboek is inmiddels gemaakt.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2018 stop ik als voorzitter en draag dan het stokje over aan Robert Hulsmann. Het bestuur is blij dat Robert Hulsmann dit wil gaan doen. In onze ogen een prima voorzitter. Ook stoppen dan de secretaris Jacqueline Noordman en de penningmeester Hermien Meijer.

 Datums en evenementen om te onthouden:

 • 9 juni jubileumwedstrijd Hoonhorst (’92-’93) – Wijthmen (’93-’94) te Hoonhorst
 • 25 juni tot en met 7 juli en 16 juli tot en met 28 juli: Voorbereiding PEC Zwolle.
  Op 25 juni is de eerste training van PEC Zwolle voor het nieuwe seizoen.
 • Dinsdag 10 juli oefenwedstrijd PEC Zwolle – sv Meppen
 • Woensdag 18 juli oefenwedstrijd Jong PEC Zwolle.
 • Zaterdag 28 juli oevenwedstrijd PEC Zwolle – Roda JC
 • Begin van het seizoen BBQ augustus/september. De precieze datum wordt later bekend gemaakt.
 • Algemene ledenvergadering. Donderdag 27 september in de Elshof . Aanvang 21.00 uur.

Geniet van de wedstrijden op een rookvrije accommodatie en speel met RESPECT !!!

Kijk ook altijd even op de site van de v.v. Wijthmen www.vvwijthmen.nl

Geniet van de zomer!!!!!

Frans Kerkum

Jos Nijboer vervangt Robert Hülsmann in dagelijks bestuur van Kulturhus

omroeper

Jos Nijboer is toegetreden tot het (dagelijks) bestuur van Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof, dat het Kulturhus beheert en exploiteert.

Met zijn benoeming is veel bestuurlijke ervaring gemoeid. In een eerder stadium fungeerde Jos onder meer als voorzitter van de voetbal en is hij nog steeds actief in de sponsorcommissie. Namens de stichting onderhoudt hij al jaren de contacten met de gemeente over accommodatiezaken en sleutelbeheer.

Met de benoeming van Jos voorziet het dagelijks bestuur in het toekomstige vertrek van Robert Hülsmann, die voorzitter wordt van Voetbalvereniging Wijthmen. De tijd tot de bekrachtiging van zijn benoeming in de jaarlijkse ledenvergadering van de voetbal in september as. zal Robert gebruiken om zijn werkzaamheden aan Jos over te dragen. Overigens blijft hij nauw bij het Kulturhus betrokken. In de hoedanigheid van voorzitter van de voetbal heeft Robert automatisch zitting in het algemeen bestuur.

Boerderij op tracé Wijthmen blijft nog even staan

Asbest in de muren stelt sloop wéér uit

DSC03088-web

(Foto  Wijthmen.nl)

De langverwachte sloop van de allerlaatste boerderij op het vernieuwde tracé van de N35 begon gisterochtend optimistisch, maar moest al na enkele uren worden gestaakt. Reden: er werd tussen een binnen- en buitenmuur asbest aangetroffen.

INGRID STIJKEL

Eerder moest de geplande sloop al maanden worden opgeschort vanwege de beschermde dwergvleermuizen die er hun winterslaap hielden.

De asbestvondst in de ‘vleermuisboerderij’ komt voor Rijkswaterstaat als een complete verrassing, vertelt woordvoerster Sandra van der Zweep. Voor de sloop is de noodzakelijke controle op asbest nog uitgevoerd. ,,Daarbij is gekeken op de gebruikelijke plekken waar asbest zou kunnen zitten.” Het gevaarlijke materiaal is daarbij ook aangetroffen en verwijderd, waaronder op het dak en bij het leidingwerk. ,,Asbest tussen een binnen en een buitenmuur is niet gebruikelijk”, zegt Van der Zweep.

Sloper Boverhoff uit Heerde kon na de vondst gisterochtend weer huiswaarts keren. Rijkswaterstaat moet nu eerst een tweede saneringsplan voor asbest maken en dat ter goedkeuring aan de gemeente Zwolle voorleggen.

Van der Zweep hoopt dat het al met al tot slechts enkele dagen vertraging gaat leiden, maar volstrekt helder is dat nog niet. ,,We wilden begin juni het nieuwe weggedeelte op het al vernieuwde tracé laten aansluiten. Het is koffiedik kijken wanneer dat nu gaat gebeuren.”

Automobilisten moeten nog even langer met 30 km/u langs de oude boerderij rijden. Af en toe staan daar verkeersregelaars om het bouwverkeer te begeleiden dat de N35 moet oversteken.

De verbreding van de N35 met 2×2 rijbanen heeft als doel de doorstroming op de provinciale weg te verbeteren. Nu staat het verkeer van en naar Zwolle geregeld vast in de spitsuren. De wegverbetering is naar verwachting eind 2018 afgerond.

(Bron: Stentor van 16 mei 2018)