N35: tijdelijke omrijroute in Wijthmen levert tijdwinst op

Komend najaar rijdt het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen vanuit de richting Zwolle alvast op een deel van de nieuwe weg via ‘het vrije veld’. Zo kan Heijmans aan de weg werken zonder weggebruikers te hinderen en is er dan al een betere verkeersdoorstroming.

Waar straks in het vrije veld 2×2 rijstroken komen, liggen er dit najaar al 2 klaar om in gebruik genomen te worden. Dan kunnen automobilisten vanuit Zwolle richting Heino/Raalte alvast via deze nieuwe rijstroken rijden. Het tegenovergestelde verkeer, dus vanuit Heino/Raalte richting Zwolle, blijft ondertussen ‘gewoon’ via de oude N35 rijden. Aannemer Heijmans kan zo ongestoord en zonder het verkeer te hinderen aan de andere rijstroken van de nieuwe N35 werken en het verkeer tussen Zwolle en Heino/Raalte stroomt veel beter door. Deze verkeerssituatie blijft zo tot aan de openstelling van de nieuwe N35 Zwolle-Wijthmen.

Tijdwinst
Jan Jelsma, projectmanager bij Heijmans, legt uit hoe dat zit met die betere doorstroming. ‘Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen gaat via een zogenaamde kettingkastconstructie rijden. Vanuit Zwolle volgt het verkeer de nieuwe N35 door het vrije veld en komt uiteindelijk bij de Koelmansstraat weer bij de bestaande verkeerslichten. Verkeer richting Wijthmen gaat met een boog weer terug op het huidige tracé. Daar moeten ze vervolgens een stukje terug rijden om daarna de afslag Wijthmen/Dalfsen te nemen. Dat stukje terugrijden is 2 tot 3 km om, maar weegt niet op tegen de tijdwinst dat de kettingkast oplevert. De verkeerslichten bij Wijthmen – steevast een bottleneck op de route – komen nu vrijwel altijd op groen te staan. Verkeer vanuit Zwolle richting Wijthmen slaat nu immers niet meer af bij de verkeerslichten, maar rijdt via het nieuwe tracé. Daarnaast kan het verkeer vanuit Wijthmen richting Zwolle via een “vrije rechtsaffer” invoegen op de N35 en is er geen wachttijd meer voor het verkeerslicht.’ Eén kanttekening wil Jelsma nog wel maken. ‘Landbouwverkeer vanuit Wijthmen zal de N35 nog oversteken. Maar dat is slechts af en toe.’

Overzichtelijk

Jelsma denkt wel dat het verkeer even moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. ‘In plaats van linksaf te gaan, moeten de weggebruikers rechts aanhouden en dan een rondje maken. Maar er komen grote, overzichtelijke borden waarop de nieuwe verkeerssituatie schematisch staat aangegeven. Binnen de kortste keren weten de automobilisten niet anders meer.’ Ook laten Rijkswaterstaat en Heijmans op de informatieavond van 30 oktober precies zien hoe het een en ander eruit gaat zien, met een animatiefilmpje en een tekening. Ook over de bereikbaarheid hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken. Jelsma: ‘Bedrijven blijven bereikbaar en worden nog persoonlijk ingelicht.’ En hoe zit het met de voetgangers en de fietsers? ‘Voor voetgangers en fietsers gaan we de nieuwe tijdelijke situatie duidelijk aangeven. Er komt een omleidingsroute via de fietstunnel Oudeweg,’ besluit Jelsma.

N35: uitnodiging informatieavond 30 oktober (Nieuwsbrief Rijkswaterstaat)

N35

Nieuwsbericht – Gepubliceerd op: 11 oktober 2017- Laatste update: 11 oktober 2017 17:50 uur

Rijkswaterstaat en Heijmans Infra BV organiseren op 30 oktober 2017 een informatieavond over de N35 Zwolle-Wijthmen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

We beginnen om 19.00 uur met een plenaire presentatie.

Tijdens de avond informeren we u over de stand van zaken van de wegverbreding N35 Zwolle – Wijthmen. Speciale aandacht is er voor de werkzaamheden van de komende maanden en de ‘kettingkast’: de tijdelijke verkeerssituatie die komend najaar ingaat.

Wat kunt u verwachten?
In de plenaire presentatie geven we uitleg over de ‘kettingkast’. Verder volgt een toelichting op de werkzaamheden van de komende maanden en een doorkijk naar de planning van 2018. Na afloop heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u de aangepaste versie van het concept-inrichtingsplan (nieuwe bomen en bosvakken) en tekeningen van de geluidschermen bekijken.

Waar en wanneer
De avond vindt plaats op 30 oktober 2017, van 19.00 tot 21.00 uur bij Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32 in Wijthmen. Wilt u de presentatie bijwonen, zorg dan dat u er om 19.00 uur bent.

Via de ‘kettingkast’ van Zwolle naar Wijthmen

N35

Om de monsterklus die Rijkswaterstaat uitvoert aan de N35 tussen Zwolle en Wijthmen zonder problemen door te laten gaan, komt er een tijdelijke verkeerssituatie die de ‘kettingkast genoemd wordt.

Ter hoogte van Wijthmen verandert er voor het verkeer vanaf dinsdag 7 november tot de openstelling van de gloednieuwe N35, eind 2018 het één en ander.

Vanaf dat moment kunnen verkeersdeelnemers die van Zwolle richting Heino/Raalte rijden gebruikmaken van de nieuwe weg.

Zij die de omgekeerde weg afleggen, blijven over de huidige N35 tuffen.

Voor verkeer dat vanaf Zwolle komt en de afslag Wijthmen wil nemen wordt een zogenaamde ‘kettingkast’ gemaakt.

Deze weggebruikers rijden vanaf 7 november eerst over de nieuwe weg Wijthmen voorbij om iets verder  met een bocht terug te keren op de oude N35.

Ze moeten vervolgens een stukje terug rijden en de afslag naar Wijthmen en het Vechtdal nemen.

Het betekent twee tot drie kilometer extra reisafstand.

Verkeer dat vanaf de afslag Wijthmen/Dalfsen komt en richting Zwolle wil, kan via de ‘vrije rechtsaffer’de N35 opdraaien.

 

(Bron: de Stentor van 26 oktober 2017)

Nieuws van de voetbalvereniging Wijthmen

Kerkum Frans

Het blijft nog steeds een drukke tijd voor heel veel mensen van vv Wijthmen. PEC heeft nog twee keer één of twee weken bij Wijthmen getraind. Graag wilden ze nog op gras trainen voor de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord en ook voor de wedstrijd tegen NAC. Gelukkig zijn er vrijwilligers die dit willen begeleiden. Dank hiervoor. Het levert vv Wijthmen een extra inkomstenbron op en dat kunnen we goed gebruiken ter compensatie van de hoge veldhuur.

In november is het weer tijd voor een algemene ledenvergadering. De datum is 2 november 2017. Mogelijk is de ALV al geweest op het moment dat deze Elshofbode uitkomt. We hebben een positief seizoen gedraaid en eindigen dus niet in de rode cijfers. Het blijft echter opletten. Zoals ik al eerder heb aangegeven stoppen drie bestuursleden. Hiervoor zijn gelukkig prima vervangers gevonden zodat het bestuur volledig bezet blijft. Hopelijk gaat de ALV akkoord met hun aanstellingen.

In juli en augustus/september is er een mail uitgegaan over het ledentevredenheidsonderzoek. Van de 197 aangeschreven personen hebben er 42 gereageerd. Hiervan van er 31 spelende leden en 11 niet spelend. Hiervan waren er 13 van 5 tot 12 jaar, 7 van 13 tot 18 jaar, 4 van 19 tot 24 jaar, 10 van 25 tot 34 jaar, 5 van 35 tot 44 jaar, 9 van 45 tot 64 jaar en 2 van 65 tot 74 jaar.

Uit de uitkomsten blijkt dat de leden die gereageerd hebben over het algemeen tevreden zijn over het reilen en zeilen van de vereniging. Het merendeel van de 42 leden die gereageerd hebben is tevreden over het materiaal, de velden, de kantine, het aanbod van de consumpties en het prijsniveau. Ook de contributie vind men niet te hoog en is men tevreden over het functioneren van het bestuur. Over alle vragen zijn er hooguit 1 of 2 leden per vraag niet tevreden. Uiteraard zal het bestuur proberen de negatieve oordelen van deze leden naar positieve oordelen om te zetten.

De jeugd is verder samengegaan met de jeugd van vv Hoonhorst. Alle teams voetballen  nu onder de JCHW (Jeugdcombinatie Hoonhorst Wijthmen). De jeugd heeft nu een eigen tenue (paars wit). Zoals het voorheen al geregeld was blijven er een aantal teams in Wijthmen en in Hoonhorst voetballen. Dit wordt per seizoen gewisseld.

Oproep voor scheidsrechters. We hebben nog steeds een chronisch gebrek aan scheidsrechters en hebben er echt meer nodig om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Zoals het gezegde is dat vele handen licht werk maken is dat bij scheidsrechteren ook zo. Wanneer er meer zijn hoef je niet zo vaak!!!! Geef je dus op want zonder scheidsrechters wordt er ook niet gevoetbald!!!! Opgeven kan uiteraard bij mij of Jeroen Harink.

Allemaal veel succes dit seizoen en heb respect voor elkaar

Frans Kerkum

Partiële herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas

Datum  19 september 2017

Het bestemmingsplan voor het Recreatiegebied Wijthmenerplas is vanaf 18 maart 2015 van kracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal zaken niet of niet helemaal goed in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom willen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Wijthmenerplas op een aantal onderdelen gaan herzien.

Inhoudelijk verandert er niets aan de afspraken over het aantal en de soort evenementen die toegestaan zijn rond de plas (3 grote evenementen en 5 overige evenementen), dat blijft hetzelfde. We passen alleen het bestemmingsplan en de APV zo aan dat de huidige regels er goed in staan. Door deze aanpassingen wordt het duidelijker waarom een melding voor activiteiten in het recreatiegebied al dan niet wordt geaccepteerd of een vergunning wordt verleend of afgewezen. Daarmee wordt eveneens meer duidelijk op grond waarvan de gemeente wel of niet handhavend kan optreden. .

Zo is onder meer gebleken dat het evenemententerrein op de plankaart moet worden vergroot. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is namelijk per ongeluk het parcours en het rennerskwartier van het evenement NK 50cc wegraces niet op de plankaart verwerkt. Een ander punt is dat voor kleine evenementen met maximaal 250 deelnemers zonder elektronisch versterkte muziek niets was opgenomen in het bestemmingsplan. Op grond van de APV moeten deze activiteiten wel gemeld worden bij de gemeente, maar is geen evenementenvergunning vereist. Het gaat dan bijvoorbeeld om volleybaltoernooien die door families, scholen of verenigingen worden georganiseerd en incidentele recreatieve activiteiten door commerciële organisaties die altijd al plaatsvonden in het recreatiegebied.

De procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan duurt tot ongeveer medio volgend jaar. Onderdeel van de procedure is de ter visielegging van het plan.

Daarvoor zullen wij te zijner tijd ook een inloopavond organiseren.. Het is in de procedure ook mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het gewijzigde bestemmingsplan.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de heer Tromp (Tel. 038-4982360 of mailadres: G.J.Tromp @Zwolle.nl)

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Hanneke Valkeman
Wijkmanager

Voetbalvereniging Wijthmen start een nieuw seizoen op

Wijthmen start het seizoen 2017-2018 op, voorzitter Frans Kerkum kijkt even terug en kijkt ook dit seizoen weer uit naar vrijwilligers

 

Uit de bestuurskamer september 2017

Alweer de eerste “Uit de bestuurskamer” van het nieuwe seizoen. De vakanties zijn voorbij en het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. De velden liggen er fantastisch bij met dank aan de Rova en onze eigen Alfred Meiberg. Laten we dat zo houden. Wanneer er een pol gras los ligt trap hem dan weer even vast. Dus na de wedstrijd even met zijn allen over het veld. Zo blijven de velden langer goed. De eerste bekerwedstrijden zijn alweer met wisselend succes gespeeld en de competitie begint op 23 september.

PEC ZWOLLE. Het was een drukke zomer voor heel veel betrokkenen van vv Wijthmen en de stichting de Elshof, maar alles ging perfect bij de trainingen en de wedstrijden Van PEC Emmen en de beloften van PEC tegen Al Rayyan. De organisatie stond als een huis, e velden waren perfect en door de vele vrijwilligers liep het allemaal op rolletjes. Het is PEC goed bevallen wil graag terugkomen. Wijthmen is hierdoor op de kaart gezet. Alle vrijwilligers heel erg bedankt!!!!!!!!

Wat is er tijdens de zomermaanden nog verder gebeurt. De jeugd van Wijthmen en Hoonhorst is nu echt samen en voetballen voortaan onder de naam JCHW (Jeugdcombinatie Hoonhorst Wijthmen) in een paars shirt en witte broek en paarse sokken. De jeugdcommissie samen met de sponsorcommissies van zowel Wijthmen en Hoonhorst hebben hier hard aan moeten werken maar het is gelukt. De volgende teams spelen in Wijthmen: JO19-1, MO19-1, JO15-1, JO15-2, JO11-1, JO11-2, JO11-3.

Wanneer je nog nieuwe sportspullen nodig hebt kijk dan ook eens bij Reuvers Sport. Leden krijgen daar 10% korting. Dit geldt uiteraard voor alle leden, jeugd en senioren.

In oktober is het weer tijd voor een algemene ledenvergadering. De datum is nog niet bekend, maar volgt spoedig.

Zoals al in eerdere versies van “Uit de bestuurskamer” is aangegeven stoppen 3 bestuursleden. Voor twee functies hebben we inmiddels vervanging gevonden. Met de derde functie zijn we bezig.

Oproep voor scheidsrechters. We hebben een chronisch gebrek aan scheidsrechters en hebben er echt meer nodig om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Zoals het gezegde is dat vele handen licht werk maken is dat bij scheidsrechteren ook zo. Wanneer er meer zijn hoef je niet zo vaak!!!! Geef je dus op want zonder scheidsrechters wordt er ook niet gevoetbald!!!! Opgeven kan uiteraard bij mij of Jeroen Harink.

Allemaal veel succes dit seizoen. Maak er een mooi en sportief seizoen van!!!!

Frans Kerkum

Veel animo bij de optocht van tractoren bij Grassparty Wijthmen

 

Zo'n 80 tractoren namen deel aan de Grassparty tocht

Zo’n 80 tractoren namen deel aan de Grassparty tocht

De organisatie van de Grassparty kan terugkijken naar een succesvolle optocht van vele soorten traktoren deze editie.

Ongeveer 80 tractoren starten vanmorgen omstreeks 11.00 uur (2 september 2017) vanaf het feestterrein aan de Heinoseweg om een tocht te maken over landgoed Soeslo naar Laag Zutphen richting de oude IJsselcentrale.

Vervolgens werd Windesheim , Herxen, Lierderholthuis en het Colckhof bij Heino aangedaan om vervolgens via de Ganzepan weer op het feestterrein te arriveren.

Bekijk het fotoverslag van deze bijzondere rit door op deze tekst te klikken

 

 Grassparty bestaat dan 30 jaar! 

Na een geslaagde eerst wintereditie van de Grassparty, barst het feest op 1, 2 en 3 september weer los aan de Heinoseweg. De editie van 2017 is niet zomaar een editie, de Grassparty bestaat 30 jaar!

Uiteraard mag dit heugelijke feit niet zomaar aan ons voorbij gaan. Daarom heeft de organisatie weer een mooi programma op poten weten te zetten.

De vrijdag trappen we als vanouds af met de kinderspelen. Vervolgens zullen de straten van Herfte en Wijthmen met elkaar de strijd aan gaan. Dit maal zal er een beroep worden gedaan op het
geheugen van de straten. Op vrijdagavond staat er namelijk een quiz op het programma die overgoten is met een saus van 30 jaar Grassparty. Compleet met quiz desks en uiteraard een quizmaster. Hierna kunnen de beentjes van de vloer want dan zal de band in samenwerking met DJ Kappa de tent op zijn kop zetten.

Op zaterdag staan uiteraard de motor en trekker toertochten weer op het programma. Ook gaat er weer gestreden worden om de beker van het beachvolleybal toernooi. s’Avonds zullen DJ Kappa en de band The Guilty Six de tent weer in extase brengen. The Guilty Six speelt de pareltjes die jij stiekem het hardst mee schreeuwt in de auto, tijdens het koken en onder de douche.
Dus kom vooral langs en maak het mee!

Op zondag staat er voor de sportievelingen onder ons een trial run op het programma. Ook word er weer lekker gefietst bij de fietstocht die leid langs mooie bossen en landerijen. s’Middags is er muzikaal spektakel met toppers van toen. In de 30 jaar dat de Grassparty bestaat heeft het al vaak een playbackshow georganiseerd. Op zondagmiddag zullen de echte toppers hun kunsten nogmaals vertonen. Om het weekend feestend af te sluiten staat er op zondagmiddag ook een band op het programma. Straight on Stage zal nadat het vorig jaar het weekend opende, dit jaar het weekend afsluiten. Uiteraard in samenwerking met onze huis DJ’s.

Al met al weer een vol programma, dus kom weer gezellig langs voor de 30ste editie van de Grassparty! Voor het 30 jarig bestaan is de organisatie op zoek naar beeldmateriaal van voorgaande edities. Dus heb je nog foto’s of video’s van de afgelopen 30 jaar dan ziet de organisatie deze graag in de mailbox
verschijnen: info@grassparty.nl.

Uiteraard is het ook mogelijk om een hardcopy bij een van de organisatoren in te leveren. Aanmeld formulieren en meer info met betrekking tot de activiteiten in de Elshofbode.
Hou ook de website en onze facebook pagina in de gaten.

Met feestelijke groet,
De Grassparty organisatie.

Voetbal Wijthmen 11 augustus weer in picture met Michael Laudrup

Michael Laudrup

Michael Laudrup op 11 augustus op de Elshof in Wijthmen

Vrijdagmiddag 11 augustus om 14.00 uur vindt op de Elshof opnieuw een interessante wedstrijd plaats. Dit keer een oefenduel van Jong PEC Zwolle tegen Al-Rayyan. De ploeg uit het oliestaatje Qatar staat onder leiding van Michael Laudrup.

Gerard Nijkamp, de technisch manager van PEC Zwolle, was van januari 2010 tot juni 2011 werkzaam bij de club uit deze golfstaat.

De Deen Laudrup is sinds september 2016 hoofdtrainer van Al-Rayyan. Hij was in de jaren ’80 en jaren ’90 van de twintigste eeuw profvoetballer bij onder andere Juventus, FC Barcelona, Real Madrid en Ajax.

Laudrup neemt het met zijn team op tegen het elftal van trainer-coach Albert van der Haar. Ongetwijfeld zal Wijthmen trainer Elvin Matuankotta in het kader van zijn stage ook op de bank te vinden zijn bij de beloften van PEC.

Zwollenaar Antoon Hutten (80) laat zich niet wegjagen

Zwollenaar Antoon Hutten (80) had na twee inbraken al maatregelen genomen en camera’s geplaatst. Toch werd hij een paar dagen geleden opnieuw slachtoffer van een brute inbraak. Hij peinst er niet over om te verhuizen.

FOTO BOVEN: ANTOON HUTTEN IN ZIJN WONING. ,,ALLES STOND OP DE KOP, STEKKERS WAREN KAPOT GETROKKEN.'

FOTO BOVEN: ANTOON HUTTEN IN ZIJN WONING. ,,ALLES STOND OP DE KOP, STEKKERS WAREN KAPOT GETROKKEN.’

,,Hoepel op, man!” Het is half vier ‘s nachts als Antoon Hutten (80) door een inbreker terug in zijn bed geduwd wordt. Het nachtlampje geeft net voldoende licht om een zwarte gedaante te kunnen ontwaren, met handschoenen aan, een bivakmuts op. Zijn slaapkamer is overhoop gehaald. Hutten probeert nog een keer om overeind te komen. Weer duwt de inbreker hem terug op zijn kussen. ,,Blijf liggen, we moeten geld hebben.” Een ander houdt bij het raam de wacht.

Iedere keer kreeg ik een duw met de boodschap dat ik moest blijven liggen

-Antoon Hutten

Enkele dagen na de derde inbraak in drie jaar tijd, kan de bejaarde Zwollenaar elk moment nog haarscherp voor de geest halen. Hij tuurt vanuit het ouderlijk huis, aan een aftakking van de Herfterlaan, over het perceel van elf hectare. Zijn paarden sjokken door de wei, in de verte gaat de trein naar Dalfsen. De zandweg naar de woning van de vrijgezelle tachtiger is doodlopend. De woorden rust en ruimte zijn nergens meer op hun plek dan hier. Maar afgelopen weekeinde veranderde het leven in Huttens paradijs voor even in een regelrechte nachtmerrie.

Hij hoorde kort voor de ‘bedscene’ al wat gestommel. Wat hij toen nog niet besefte, was dat er twee mannen via een open raam zijn woning binnen waren gekomen. ,,Je hoort hier wel vaker wat, maar dan is het de wind of een vallend takje.” Nu vliegen midden in de nacht spullen die de dief uit een kast gegrist heeft om z’n oren. ,,Alles stond op de kop, stekkers waren kapot getrokken en iedere keer kreeg ik een duw met de boodschap dat ik moest blijven liggen.” Een worsteling om Huttens horloge is het kantelpunt in de nacht van zaterdag op zondag. Een pleister op z’n arm herinnert er nog aan. ,,M’n horloge krijgen ze niet. Ik ben heel hard gaan schreeuwen, toen werden ze hysterisch en gingen ze ervandoor.” Met z’n portemonnee, inclusief pinpas en – ‘ja, dat doe ik dus maar niet weer’ – een spiekbriefje met pincode.

,,Slapen ging daarna niet meer, dus toen ben ik hier maar gaan zitten”, zegt het slachtoffer deze dinsdagochtend in zijn woonvertrek dat in alles nog bouwjaar 1952 ademt. Op tafel ligt een pijp. Langzaam trekt de blauwe rook weg uit de kamer. Hier zat Hutten zondagnacht ook, moederziel alleen naast een dode telefoonlijn. De buren waren een weekend weg. Dus keek hij de duisternis in, wachtend op de ochtend én bezoek. Want dat krijgt hij veel hier. Zo ook de ochtend na de inbraak. ,,Iemand die voor de paarden zorgt heeft de politie en de bank gebeld. ‘Wanneer hebt u voor het laatst gepind?’ werd me gevraagd. Veertien dagen geleden. ‘Nou, vannacht is er ook wat afgeschreven.'”

Hoeveel, dat weet Hutten nog niet. ,,Ik ben nog niet erg in de stemming om naar de bank te gaan. En als ik het wel weet, dan heb ik er nog niks aan.”

FOTO : HUTTEN WOONT IN EEN BOERDERIJ AAN DE RAND VAN ZWOLLE.

FOTO : HUTTEN WOONT IN EEN BOERDERIJ AAN DE RAND VAN ZWOLLE.

Camera’s

Een inbraak bij een hoogbejaarde man, wie doet nou zoiets? Wellicht dat die vraag dankzij Hutten nog beantwoord gaat worden. Door schade en schande wijs geworden, heeft hij eerder al op twee plekken beveiligingscamera’s laten ophangen. ,,Misschien worden ze toch nog gepakt, want de vorm van de gezichten is wel te zien op de foto’s. De ene heeft een grote neus.”

De Herfterlaan is al acht decennia Huttens thuis. En zal dat blijven ook. ,,’s Avonds ga ik liever niet meer weg, dan is het huis veel te lang alleen.” Maar slapen, hoe doe je dat na zo’n gebeurtenis?

,,Daar heb ik een foefje voor. Ik ga liggen en zoek plaatsnamen die met dezelfde letter beginnen, dan val ik zo in slaap. Na een vorige inbraak bleef er twee man bij mij slapen, maar die waren ‘s nachts nog banger dan ik. Die heb ik dus maar weggestuurd.”

Hulp
,,Na een vorige inbraak bleef er twee man bij mij slapen,” vertelt Antoon Hutten. ,,Maar die waren ‘s nachts nog banger dan ik. Die heb ik dus maar weggestuurd.”

(Publicatie van de stentor  van 26 juli 2017)