Brief gemeente Zwolle over voortgang fase 1 dorpsplan

Zwolle gemeente Logo

Aan de bewoners van Wijthmen, Herfte, Zalné

Datum 1 juni 2015

onderwerp Voortgang fase I dorpsplan

Geachte heer, mevrouw

Vorig jaar november sprak Janco Cnossen, voorzitter van de Stichting Ouderenzorg

Wjthmen (SOW), tijdens het wijkplatform de hoopvolle woorden dat mogelijk in het najaar van 2015 met de bouw van fase 1 van het dorpsplan begonnen zou kunnen worden.

Helaas moeten wij u nu melden dat dit niet meer haalbaar zal zijn.

Hierbij speelt onder meer mee dat Driezorg intern een afweging maakt op welke wijze zij nog

betrokken wil zijn bij de ontwikkeling in Wijthmen.

Op dit moment is er nog geen financieel sluitend plaatje voorde 1″ fase dorpsplan.

De SOW zoekt samen met de andere partners hard naar een oplossing.

 

In overleg met Plaatselijk Belang hebben we besloten het wijkplatform dit voorjaar uit te

stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de voortgang van fase l.

Zodra die er is, komen wij bij u terug.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Janco Cnossen van de Stichting Ouderenzorg \A/tjthmen,

Hanneke Valkeman

Wijkmanager.

WHJ.Valkeman@zwolle.nl


 

Eindelijk boek van Jan Stappenbeld over zijn werk als fotograaf bij de Telegraaf

Stappenbeld01

Fotograaf Stappenbeld

.

.

.

.

.

Eindelijk is het er toch van gekomen, Jan Stappenbeld inwoner van ons Wijthmen heeft zijn belevenissen te boek gesteld. Ooggetuige van een tijdperk heet dit prachtige boek dat dinsdag a.s. (12 mei) in de winkels zal liggen.

Fotograaf Jan Stappenbeld, die bijna een halve eeuw voor De Telegraaf werkte, maakte in december 1975 de wereldberoemde beelden van de laatste minuten van een treinpassagier in de door Molukkers gekaapte trein bij Wijster. Met zijn fotoserie won Stappenbeld de World Press Photo-wedstrijd, maar hij werd er ook om bedreigd en verguisd. Toenmalig minister van Justitie Dries van Agt noemde hem ‘een man zonder hart in z’n lijf.’

Stappenbeld03

De beroemde foto die hem de World Press Photo-prijs opleverde

Stappenbeld04

Toenmalig Minister van Justitie Dries van Agt.

Dit boek neemt de lezer, maar vooral ook de kijker, mee naar het woelige tijdperk waarin Jan Stappenbeld zijn werk deed. We zijn via zijn lens, meestal in zwart-wit, getuige van de rellen in Amsterdam, de revolutie die in Iran de sjah ten val bracht, de oorlogen in Belfast, Libië en Kosovo en een alles verwoestende aardbeving in Mexico. Tegelijkertijd voert de allround fotograaf zijn kijkers mee naar Olympische winter- en zomerspelen, langs de voetbalvelden waar Cruyff, Gullit en Van Basten glorieerden en ook naar het wereldje van de glitter en glamour.

Stappenbeld was niet alleen een fotograaf die door zijn werk een bekende Nederlander werd, hij was ook artiest en entertainer. Hij liet niet na om die eigenschappen in te zetten om ‘de kiek van zijn leven’ te schieten. Hij werd ooit in een ziekenhuis betrapt toen hij, gehuld in een witte jas, een foto van de daar opgenomen prins Bernhard probeerde te maken. Een rechercheur die de Telegraafman herkende groette hem met de woorden: ‘Goedemorgen dokter Stappenbeld.’

Humberto Tan.

Humberto Tan.

Morgen, maandag 11 mei is Jan Stappenbeld te zien in het programma van Humberto Tan.

Stappenbeld00

Boek bestellen: Klik op deze link


Red Horse Company steunen, kom naar Liederholthuis en steun de mensen op de Filippijnen

redhorse compagnie

Dank u, Thank you, Salamat!

Dankzij de steun van vele sponsoren en vrijwilligers hebben we de laatste jaren veelvuldig het ‘verschil’ kunnen maken  en vele gezinnen een waardig onderkomen kunnen bieden.

Door letterlijk en figuurlijk naast hen te staan, en mét en vóór hen een nieuw onderkomen te bouwen, hebben we hen weer  een ‘naam’ kunnen geven! En daarmee hun eigenwaarde.

Als dank voor al deze steun willen we dan ook erg graag iets terug doen, dit willen we doen in de vorm van een Filippijnse culturele middag met zang, dans en lekkere hapjes.

Met dank aan de vele mensen uit de Filippijnse gemeenschap in Nederland die ons hun belangeloze medewerking hebben toegezegd.

We nodigen onze sponsoren en allen die ons werk een warm hart toedragen dan ook van harte uit om deze middag bij te wonen.

Dus, graag tot 31 mei in Lierderholthuis.

Reuverkamp Bart

 

 

 

Namens RHC,

Bart Reuvekamp – voorzitter

 

Red horse philipine Reuverkamp bart red horses

SOW op viering 200 jaar Koninkrijk

zin

 Op zaterdag 25 april. jl. werd in het Provinciehuis en Park De Weezenlanden in Zwolle 200 jaar koningrijk gevierd in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Bedoeling van het organiserende nationaal comité was ‘de vrijwilliger’ in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde onder het motto De Toekomst Van De Club. Stichting Ouderenzorg Wijthmen was tijdens het symposium bij één van de workshops gevraagd een korte presentatie gegeven. Hieronder is deze te lezen.

Goedemorgen beste mensen,

Stimuland, steun en toeverlaat van het Overijssels platteland, heeft ons  gevraagd iets te vertellen over het fenomeen ‘burgerintiatief’. En meer specifiek over het burgerinitiatief in Wijthmen.

In Wijthmen hebben we onszelf twee doelen gesteld: een eigen zorgconcept voor het dorp en de bouw van 85 woningen, waarvan ongeveer de helft zorggerelateerd. Het eerste is inmiddels een feit, het tweede zit in de finale besluitvorming.

Maar eerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Koen Nijmeijer. Ik ben hier samen met Thera Hülsmann namens Stichting Ouderenzorg Wijthmen. Beiden zijn we als echte Wijthmeners betrokken bij de ambitieuze toekomstplannen voor het dorp. Plannen – en dat klinkt misschien wat bombastisch op deze feestelijke ochtend – die van levensbelang zijn voor ons dorp.

Voor wie Wijthmen niet kent: Wijthmen is een dorp in de landelijke omgeving van de driehoek Zwolle-Heino-Dalfsen. Een van oudsher boerengemeenschap met nauwelijks 1.000 inwoners, op een kwartiertje fietsen van hartje Zwolle. U kent Wijthmen misschien van de 18 holes golfbaan, Café De Mol, skelterbaan Karba, Sauna Swoll, de Wijthmenerplas of (de files op) de N35.

Een jaartje geleden waren wij ook al als stichting in ditzelfde huis uitgenodigd voor een symposium. Het burgerinitiatief werd toen aangeprezen als een soort tovermiddel. Succes was verzekerd. Maar – durf ik proefondervindelijk te zeggen – zo gemakkelijk heb je het als burgerinitiatief niet; wij niet in elk geval.

Als burgerinitiatief moet je aan nogal wat kwalificaties voldoen. Je moet over een brede kennis beschikken, niet bang zijn voor verantwoordelijkheid, durven ondernemen zonder een dubbeltje op de bank, doorzettingsvermogen tonen,  de juiste partners vinden, je weg zoeken in een bureaucratisch doolhof en kunnen omgaan met tegengestelde belangen, regeldruk, politieke of ambtelijke willekeur. En je moet ook nog eens het hoofd bieden aan iets ongrijpbaars als een wereldwijde economische crisis. En toch, ja toch, is dit een warm pleidooi voor het burgerinitiatief, hoe kleinschalig ook. Ik durf de stelling aan, dat er al lang een streep was gezet door onze plannen als wij geen burgerinitiatief waren geweest.

Terug naar Wijthmen. Wijthmen is, als zeg ik het zelf, een open, ondernemend en oplossingsgericht dorp. De zelfredzaamheid is er groot, de vrijwilligersgraad  hoog. We zorgen graag voor elkaar en we kijken naar elkaar om.

Maar door toenemende vergrijzing en weinig nieuwbouw staan leefbaarheid en levensvatbaarheid onder grote druk. Voorzieningen zijn uit het dorp verdwenen of dreigen te verdwijnen.

Zodoende hebben we in 2008 als dorp van harte ingestemd met de  ingrijpende uitbreidingsplannen van de gemeente Zwolle. Maximaal 250 nieuwe woningen waren ons toegezegd, want zo voelde dat, een verdubbeling van de bestaande woningvoorraad. De redding voor het dorp leek nabij. Maar – en ik zeg het tot mijn spijt – de crisis moest toen nog in alle hevigheid losbarsten.

Het begon destijds allemaal voor ons met een gevoel van onbehagen, dat Wijthmeners op hoge leeftijd soms nog noodgedwongen uit hun vertrouwde omgeving werden gehaald, omdat ze niet langer thuis verzorgd konden worden. Maar al gauw kwamen we erachter dat Wijthmen veel te klein was om een eigen verzorgingshuis (oude stijl) te exploiteren. De moed zonk ons dan ook in de schoenen, toen plotseling begrippen als scheiden van wonen en zorg hun intrede deden. En toen de gemeente ook nog eens bij ons aanklopte in haar zoektocht naar nieuwe bouwlocaties, zagen wij als dorp onze kans schoon.

We ontwikkelden een eigen zorgconcept, waarbij we de ouderen en vergrijzing niet als probleem zagen, maar juist als deel van de oplossing. Want Wijthmen telt relatief veel fitte ouderen. En ouderen beschikken weer over veel vrije tijd. Onder de naam ZIN Wijthmen begonnen we een eigen sociaal wijkteam, het allereerste van Zwolle. ZIN staat voor zorg in nabijheid. Heel eenvoudig en toch professioneel van opzet met een wijkverpleegkundige van zorginstelling Driezorg, een wijkondersteuner van de gemeente (afkomstig uit de Wmo-hoek), mantelzorgers en een heel team van vrijwilligers.

Nog voor de landelijke transitie zijn we met het dorp in gesprek gegaan; eerst in groepsverband, later in keukentafelgesprekken met het overgrote deel van alle 65-plussers. We hebben een vangnet voor de zorg gecreëerd en ondersteuning en welzijnsactiviteiten geregeld. We wisten al gauw  veel van de onrust over de veranderingen in de zorg weg te nemen.

Ons piepklein, betaalbaar sociaal wijkteam loopt inmiddels voortreffelijk. Mensen weten de weg te vinden naar het wekelijkse spreekuur, twee uurtjes op de donderochtend in het Kulturhus, of ze bellen rechtstreeks met wijkverpleegkundige of dorpsondersteuner. Vrijwilligers rijden onze eigen rolstoelbus, scholieren doen achterstallig tuinonderhoud. De beweeggroep is een succes en voor andere welzijnactiviteiten, belangrijk tegen eenzaamheid, is volop belangstelling.

Toch is ons burgerinitiatief geen volmaakte successtory. Nog niet. Want de bouwplannen verlopen door de crisis zeer stroperig. Samen met bouwbedrijf Salverda en de gemeente, met een subsidie van de provincie als opstart, is een gronddeal gemaakt en zijn plannen uitgewerkt voor 85 woningen. Niet alleen voor ouderen, inclusief 24-uurszorg, ook voor starters en zelfbouwers. Met appartementen, rijtjeswoningen, 2-onder-1-kappers en vrijstaande villa’s. Het zakelijke risico nemen we gedrieën. We maken geen gebruik peperdure adviseurs of projectontwikkelaar. De winst, die dit verdienmodel ons oplevert, laten we terugvloeien naar het dorp om ons zorgconcept in stand te houden.

Ik ga afronden. Er is in de afgelopen jaren bergen werk verzet. Van niets is iets gemaakt. Toch zijn we er nog niet. De spreekwoordelijke laatste loodjes wegen het zwaarst. En zoals zo vaak is de financiering het allerlastigst. En vergis u niet, we praten wel over miljoenen. Van burgerinitiatief naar burgeronderneming dus. Dat vereist het uithoudingsvermogen van een marathonloper en het incasseringsvermogen van een bokser. Je moet lobbyen, dealen en besturen, vertrouwen winnen, deskundige hulp inroepen en Chinese muren slechten. Als goedwillende burgers zijn we aangeschoven bij wethouders, het halve ambtelijk apparaat, de architect, een stedenbouwkundige, de aannemer, de directie van een zorginstelling, potentiële investeerders. Allemaal met hun eigen beleidskader, belangen en – in een enkel geval – nukken.

Maar een burgerinitiatief maakt vooral ongelooflijk veel goeds los: creativiteit, ondernemerschap, betrokkenheid, saamhorigheid en genoegdoening. Veel burgers zijn bereid een stap voor de ander, de gemeenschap of de maatschappij te zetten. Vooral als het de eigen woon- en leefomgeving betreft. De kunst is alleen het allemaal ‘even’ te organiseren met het woordje even tussen vette aanhalingstekens. Maar we eindigen positief: in 2017 gaan wij in Wijthmen bouwen! Dank u wel.

(Zwolle, 25 april 2015)


 

Gerard Logtenberg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

lintjeregenDe jonge Gerard Logtenberg zette zich al heel vroeg in als vrijwilliger voor de katholieke geloofsgemeenschap van Herfte-Wijthmen. Hij begon als kleine jongen en hielp zijn vader die doodgraver was voor deze gemeenschap. Toen zijn vader met het werk moest stoppen heeft hij deze  vrijwillige taak overgenomen. Ook nu nog omringt hij de graven, die tot voor kort nog met de hand werden gegraven, met zorg. De heer Logtenberg zet zich daarnaast in als koster bij uitvaarten, avondwaken en huwelijksvieringen. En waar nodig pakt hij onderhoudswerkzaamheden in en rond de parochie en tijdens de jaarlijkse klusdag op.

Ook op sportief gebied  weet de heer Logtenberg van wanten. Zo was hij vijf jaar trainer en leider van de A1 en B1 jeugdvoetbalvereniging Wijthmen.  Daarna maakte hij de overstap naar volleybalvereniging Wijthmen. Bij de volleybalvereniging heeft hij zich   als trainer, scheidsrechter, onderhoudsman en klusjesman verdienstelijkgemaakt.

Tot 1995 was hij coach van het damesteam en trainde en coachte vervolgens verschillende jeugdteams. Op dit moment is de heer Logtenberg actief als trainer van de herenrecreanten, is inzetbaar als scheidsrechter en draait kantinediensten.

In de periode dat het Gemeenschapscentrum De Elshof ingrijpend verbouwd werd tot Kulturhus heeft de heer Logtenberg anderhalf jaar lang het schilderwerk in en rond het gebouw voor zijn rekening genomen. Dankzij de inzet van tal van vrijwilligers is het Kulturhus in 2007 officieel heropend.

 

Lintjesregen zwolle 2015

De lintjesregen in Zwolle met op de acherste rij Gerard Logtenberg

 


 

Geplande muziekbingo op dinsdag 21 april afgelast! (ZIN)

zinWegens droevige omstandigheden is de muziekbingo van dinsdag 21 april as. in het Kulturhus afgelast. Of en wanneer de muziekbingo opnieuw wordt vastgesteld, is op dit moment nog niet bekend. We zullen u nader informeren.

ZIN Wijthmen

Leerling Kubus halen fantastisch bedrag van 1500 euro op voor de Kavitha Foundation.

De leerlingen van de Kubus hebben in hun projectweek van 6 maart t/m 2 april een bedrag van maar liefst 1500 euro voor de Kavitha Fondation.

Hieronder de bedankbrief van de Foundation.

Brief van de Kavitha Foundtion

Brief van de Kavitha Foundtion

kubus01

 

Kubus02


 

Voetbalvereniging Wijthmen organiseert weer Hemelvaart toernooi op donderdag 14 mei 2015

De plaatselijke voetbalvereniging organiseert al jaren een succesvol recreatief voetbaltoernooi waaraan buurten, vrienden families of andere gelegenheidsteam kunnen deelnemen.

Donderdag 14 mei 2015 is het weer zover, dat vind op Sportpark de Elshof dit jaarlijks terugkerend Recreatie toernooi plaats.

De spelregels zijn duidelijk er wordt telkens een wedstrijdje vijf tegen vijf gespeeld, in dit team moet minimaal één dame meespelen of maximaal twee kinderen die nog niet de leeftijd van tien jaren hebben bereikt.

Voor dit toernooi dien men zich in te schrijven en wel vóór zaterdag 9 mei aanstaande, aanmeldingen naar deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Wijthmen1

Het inschrijfformulier is te downloaden op de site van vvwijthmen.nl  en in te leveren bij de Mark Schonewille,

Woestijnenweg 16 of via mail mark.s@live.nl

De organisatie stuurt altijd een bevestiging per mail, geen bevestiging gekregen is geen deelname.

Dus zin in een gezellig partijtje voetbal in familiaire sfeer, meld je aan voor 9 mei 2015.


 

Definitief plan Wijthmenerplas d.d. 24 mrt. 2015.

Hieronder de brief die verzonden is naar alle omwonenden, betreffende het definitieve plan Wijthmenerplas.


 

Behandeld door A.H.W. Koop

Datum 24 maart 2015

Onderwerp Definitief plan Wijthmenerplas

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief wil ik u informeren over het definitieve plan voor de Wijthmenerplas.

Vorig jaar heeft in september een inloopavond plaats gevonden voor de inwoners van

Wijthmen lHerftel Zalné waarbij informatie werd gegeven over de invulling van het plan

voor de Wijthmenerplas.

Zoals u misschien uit de verschillende media heeft vernomen, hebben met name de duikverenigingen om meer ruimte gevraagd voor hun sport.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad op 9 februari 2015 is een motie aangenomen met het verzoek om een tracé voor de waterskibaan uit te werken dat meer rekening houdt met de duikers.

Randvoorwaarden Onderwatersport

Aan de hand van randvoorwaarden van de Nederlandse Onderwatersport Bond heeft

de ondernemer onderzocht welke baanvarianten alsnog mogelijk zijn. Verdere aanpassingen op de huidige locatie bleken niet te leiden tot meer ruimte voor de duikers. Omdat het tracé van de waterskibaan aan specifieke randvoorwaarden moet voldoen is er voor gekozen om de waterskibaan, en daarmee ook het paviljoen, te verplaatsen naar een ander deel van de Wijthmenerplas.

(Zie bijlage hieronder).

def plan wijthmerplas

Verplaatsing waterskibaan en paviljoen naar ander deel Wijthmenerplas, zie rode rechthoek links.

Gewijzigd plan

Het bijgevoegde ontwerp voor de waterskibaan leidt tot meer ruimte voor de duikers.

Ook ligt de waterskibaan ten opzichte van het vorige ontwerp op een grotere afstand

van de diverse stranden aan de oostzijde van de plas.

Het paviljoen is vanwege de samenhang met het startpunt van de waterskibaan in

noordwestelijke richting verplaatst. (Locatie 3 van de inpassingsvisie).

Het ontwerp voor het paviljoen met terras is niet gewijzigd. Een combinatie van een steiger/ vlonder

verbindt het terras met het startpunt van de waterskibaan.

De ondernemer heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor het vorige plan ingetrokken en een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Het doel van de ondernemer is om dit jaar al met haar activiteiten te starten.

Beheerplan

Zoals bekend wordt gewerkt aan een beheerplan. Dit plan is bijna afgerond. Het doel

van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside worden georganiseerd.

Om het beheerplan compleet te maken wordt nog informatie over de toegestane maximum geluidsniveaus toegevoegd. Ook wordt een tekening gemaakt waarop staat aangegeven binnen welk gebied rond het paviljoen Lakeside haar vaste activiteiten organiseert.

Zodra deze informatie beschikbaar is ontvangen alle omwonenden het volledige beheerplan. Aansluitend wordt een moment georganiseerd waarbij nog op het beheerplan kan worden gereageerd en/of vragen kunnen worden gesteld.

Tot slot wordt het beheerplan door het College vastgesteld.

Het vastgestelde beheerplan wordt vervolgens naar de omwonenden gestuurd.

lk vertrouw er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Eventuele vragen kunt u richten aan YMP.Mieremet@zwolle.nl.

Met vriendelijke groeten,

Aldert Koop

Projectmanager.


 

Ed Anker, onze nieuwe wijkwethouder over zijn ‘Wijthmen’

Beeldschoon Wijthmen

Is de wijk van de solidariteit en gemeenschapszin.

“Beeldschoon” , zo betitelt wijkwethouder Ed Anker ‘zijn’ Wijthmen.

“Het is een prachtig buitengebied, nabij het Zwolse stadscentrum. De sfeer is ook prettig. De wijk heft veel honkvaste bewoners. De nieuwkomers die naar de wijk trekken, vallen allemaal voor het karakter van dit stukje Zwolle

Langs de Heinoseweg, een klein aantal kilometers buiten het stadshart van Zwolle, ligt een kleine ‘dorpsgemeenschap’. Het centrum wordt hoofdzakelijk gevormd door het Kulturhus waar een sporthal, voetbalclub, gemeenschapscentrum en een basisschool in zijn gevestigd.

Verder veel vrijstaande woningen en boerderijtjes. Een echt Hollands dorp. Bijna negentig procent van de huizen zijn koopwoningen; slechts 13 procent is huurwoning. Gestapelde woningen komen niet voor in deze buurt.

Groen en water

“Wie praat over wonen in Zwolle, heeft het vaak direct over het historische sfeervolle stadscentrum”, zegt Ed Anker. “Begrijpelijk, want Zwolle heeft een mooi stadshart. Maar mensen staan er soms niet bil stil hoe fijn je kunt. wonen in het buitengebied. Het is heerlijk wonen daar. Er is zo veel groen en vergeet de Wijthmenerplas niet. Dat zijn echt kwaliteiten van dit dorp.”

Bron: NVM Zwolle Magazine

Bron: NVM Zwolle Magazine

 OnaÍhankelijk en daadkrachtig

“Het zou zomaar eens kunnen dat alle bewoners van Wijthmen elkaar kennen”, beaamt de wijkwethouder.

“Er wonen immers 630 mensen en velen daarvan wonen er al lange tijd.”

“Bovendien zijn de bewoners erg actief het is een kleine maar sterke gemeenschap.

Ze steken zelf de handen uit de mouwen. Onlangs wilde men meer verlichting in de buurt Ze hebben toen via Marktplaats zelf lantaarnpalen op de kop getikt en deze geplaatst.

Voor de stroomvoorziening hebben ze contact met de gemeente gezocht.

Dat hebben we geregeld. Fantastisch zulk ondernemerschap. lk ben van meerdere kleine dorpsgemeenschappen in het Zwolse buitengebied wijkwethouder, maar deze groep mensen springt eruit qua onafhankelijkheid’

Een van de hoogtepunten van de Wijthmener daadkracht is volgens Ed Anker het plan dat de gemeenschap zelf ontwikkelde.

“Er moesten woningen bij komen voor senioren.

Het doel van de gemeenschap was tweeledig: allereerst konden de ouderen dan in de wijk blijven wonen en ten tweede kwamen er door de verhuizingen weer woningen vrij voor nieuwe, jonge aanwas in de wijk’

Sociaal

Ook was het Wijthmen die in Zwolle vooruitliep op de komst van sociale wijkteams, die sinds I januari 20 I 5 de toegang tot zorg en ondersteuning op wijkniveau organiseren.

“Overal in Nederland spreekt men over de overgang naar de ‘participatiesamenleving’ en dat dat best spannend is, maar in Wijthmen was men al lang op die manier bezig.

Begin vorig jaar ging er een wijkteam aan de slag met een wijkverpleegkundige en een dorpsondersteuner vanuit de gemeente Zwolle. Bewoners hebben daarnaast zelf een dienstenteam opgericht vrijwilligers waarop ouderen een beroep kunnen doen voor hulp bij boodschappen, vervoer of bijvoorbeeld tuinonderhoud. De gemeenschap loopt wat dat betreft voor op de rest van de stad.”

Leefbaar

Enig minpuntje dat geregeld wordt gehoord in Wijthmen, is het geluid waarmee de feesten aan de Wijthmenerplas in voorjaar en zomer gepaard gaan.”Op die dance-festivals wordt soms pittige muziek gedraaid. En omdat het in de openlucht is, hoor je dat in het buitengebied goed”, legt de wijkwethouder uit. “Daarnaast zijn er ook feesten met mildere muzieksoorten en daarover wordt dan ook beduidend minder geklaagd’

“In Wijthmen scoort de leefbaarheid hoe dan ook beter dan gemiddeld in Zwolle”, weet Ed Anker op basis van onderzoeken die in Zwolle per wijk worden gehouden.

“Veel bewoners van Wijthmen hebben een sterke band met de buurt.  Ondanks het lagere voorzieningsniveau – om echt te winkelen moet je naar het centrum of aangrenzende wijken –  worden woonomgeving en leefbaarfheid zeer goed gewaardeerd.

Ja Wijthmen is gewoon nog zo’n dorp waar het goed toeven is.”

(Bron: NVM Zwolle Magazine. Tekst: MCM tekst).