Geplande muziekbingo op dinsdag 21 april afgelast! (ZIN)

zinWegens droevige omstandigheden is de muziekbingo van dinsdag 21 april as. in het Kulturhus afgelast. Of en wanneer de muziekbingo opnieuw wordt vastgesteld, is op dit moment nog niet bekend. We zullen u nader informeren.

ZIN Wijthmen

Leerling Kubus halen fantastisch bedrag van 1500 euro op voor de Kavitha Foundation.

De leerlingen van de Kubus hebben in hun projectweek van 6 maart t/m 2 april een bedrag van maar liefst 1500 euro voor de Kavitha Fondation.

Hieronder de bedankbrief van de Foundation.

Brief van de Kavitha Foundtion

Brief van de Kavitha Foundtion

kubus01

 

Kubus02


 

Voetbalvereniging Wijthmen organiseert weer Hemelvaart toernooi op donderdag 14 mei 2015

De plaatselijke voetbalvereniging organiseert al jaren een succesvol recreatief voetbaltoernooi waaraan buurten, vrienden families of andere gelegenheidsteam kunnen deelnemen.

Donderdag 14 mei 2015 is het weer zover, dat vind op Sportpark de Elshof dit jaarlijks terugkerend Recreatie toernooi plaats.

De spelregels zijn duidelijk er wordt telkens een wedstrijdje vijf tegen vijf gespeeld, in dit team moet minimaal één dame meespelen of maximaal twee kinderen die nog niet de leeftijd van tien jaren hebben bereikt.

Voor dit toernooi dien men zich in te schrijven en wel vóór zaterdag 9 mei aanstaande, aanmeldingen naar deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Wijthmen1

Het inschrijfformulier is te downloaden op de site van vvwijthmen.nl  en in te leveren bij de Mark Schonewille,

Woestijnenweg 16 of via mail mark.s@live.nl

De organisatie stuurt altijd een bevestiging per mail, geen bevestiging gekregen is geen deelname.

Dus zin in een gezellig partijtje voetbal in familiaire sfeer, meld je aan voor 9 mei 2015.


 

Definitief plan Wijthmenerplas d.d. 24 mrt. 2015.

Hieronder de brief die verzonden is naar alle omwonenden, betreffende het definitieve plan Wijthmenerplas.


 

Behandeld door A.H.W. Koop

Datum 24 maart 2015

Onderwerp Definitief plan Wijthmenerplas

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief wil ik u informeren over het definitieve plan voor de Wijthmenerplas.

Vorig jaar heeft in september een inloopavond plaats gevonden voor de inwoners van

Wijthmen lHerftel Zalné waarbij informatie werd gegeven over de invulling van het plan

voor de Wijthmenerplas.

Zoals u misschien uit de verschillende media heeft vernomen, hebben met name de duikverenigingen om meer ruimte gevraagd voor hun sport.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad op 9 februari 2015 is een motie aangenomen met het verzoek om een tracé voor de waterskibaan uit te werken dat meer rekening houdt met de duikers.

Randvoorwaarden Onderwatersport

Aan de hand van randvoorwaarden van de Nederlandse Onderwatersport Bond heeft

de ondernemer onderzocht welke baanvarianten alsnog mogelijk zijn. Verdere aanpassingen op de huidige locatie bleken niet te leiden tot meer ruimte voor de duikers. Omdat het tracé van de waterskibaan aan specifieke randvoorwaarden moet voldoen is er voor gekozen om de waterskibaan, en daarmee ook het paviljoen, te verplaatsen naar een ander deel van de Wijthmenerplas.

(Zie bijlage hieronder).

def plan wijthmerplas

Verplaatsing waterskibaan en paviljoen naar ander deel Wijthmenerplas, zie rode rechthoek links.

Gewijzigd plan

Het bijgevoegde ontwerp voor de waterskibaan leidt tot meer ruimte voor de duikers.

Ook ligt de waterskibaan ten opzichte van het vorige ontwerp op een grotere afstand

van de diverse stranden aan de oostzijde van de plas.

Het paviljoen is vanwege de samenhang met het startpunt van de waterskibaan in

noordwestelijke richting verplaatst. (Locatie 3 van de inpassingsvisie).

Het ontwerp voor het paviljoen met terras is niet gewijzigd. Een combinatie van een steiger/ vlonder

verbindt het terras met het startpunt van de waterskibaan.

De ondernemer heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor het vorige plan ingetrokken en een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Het doel van de ondernemer is om dit jaar al met haar activiteiten te starten.

Beheerplan

Zoals bekend wordt gewerkt aan een beheerplan. Dit plan is bijna afgerond. Het doel

van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside worden georganiseerd.

Om het beheerplan compleet te maken wordt nog informatie over de toegestane maximum geluidsniveaus toegevoegd. Ook wordt een tekening gemaakt waarop staat aangegeven binnen welk gebied rond het paviljoen Lakeside haar vaste activiteiten organiseert.

Zodra deze informatie beschikbaar is ontvangen alle omwonenden het volledige beheerplan. Aansluitend wordt een moment georganiseerd waarbij nog op het beheerplan kan worden gereageerd en/of vragen kunnen worden gesteld.

Tot slot wordt het beheerplan door het College vastgesteld.

Het vastgestelde beheerplan wordt vervolgens naar de omwonenden gestuurd.

lk vertrouw er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Eventuele vragen kunt u richten aan YMP.Mieremet@zwolle.nl.

Met vriendelijke groeten,

Aldert Koop

Projectmanager.


 

Ed Anker, onze nieuwe wijkwethouder over zijn ‘Wijthmen’

Beeldschoon Wijthmen

Is de wijk van de solidariteit en gemeenschapszin.

“Beeldschoon” , zo betitelt wijkwethouder Ed Anker ‘zijn’ Wijthmen.

“Het is een prachtig buitengebied, nabij het Zwolse stadscentrum. De sfeer is ook prettig. De wijk heft veel honkvaste bewoners. De nieuwkomers die naar de wijk trekken, vallen allemaal voor het karakter van dit stukje Zwolle

Langs de Heinoseweg, een klein aantal kilometers buiten het stadshart van Zwolle, ligt een kleine ‘dorpsgemeenschap’. Het centrum wordt hoofdzakelijk gevormd door het Kulturhus waar een sporthal, voetbalclub, gemeenschapscentrum en een basisschool in zijn gevestigd.

Verder veel vrijstaande woningen en boerderijtjes. Een echt Hollands dorp. Bijna negentig procent van de huizen zijn koopwoningen; slechts 13 procent is huurwoning. Gestapelde woningen komen niet voor in deze buurt.

Groen en water

“Wie praat over wonen in Zwolle, heeft het vaak direct over het historische sfeervolle stadscentrum”, zegt Ed Anker. “Begrijpelijk, want Zwolle heeft een mooi stadshart. Maar mensen staan er soms niet bil stil hoe fijn je kunt. wonen in het buitengebied. Het is heerlijk wonen daar. Er is zo veel groen en vergeet de Wijthmenerplas niet. Dat zijn echt kwaliteiten van dit dorp.”

Bron: NVM Zwolle Magazine

Bron: NVM Zwolle Magazine

 OnaÍhankelijk en daadkrachtig

“Het zou zomaar eens kunnen dat alle bewoners van Wijthmen elkaar kennen”, beaamt de wijkwethouder.

“Er wonen immers 630 mensen en velen daarvan wonen er al lange tijd.”

“Bovendien zijn de bewoners erg actief het is een kleine maar sterke gemeenschap.

Ze steken zelf de handen uit de mouwen. Onlangs wilde men meer verlichting in de buurt Ze hebben toen via Marktplaats zelf lantaarnpalen op de kop getikt en deze geplaatst.

Voor de stroomvoorziening hebben ze contact met de gemeente gezocht.

Dat hebben we geregeld. Fantastisch zulk ondernemerschap. lk ben van meerdere kleine dorpsgemeenschappen in het Zwolse buitengebied wijkwethouder, maar deze groep mensen springt eruit qua onafhankelijkheid’

Een van de hoogtepunten van de Wijthmener daadkracht is volgens Ed Anker het plan dat de gemeenschap zelf ontwikkelde.

“Er moesten woningen bij komen voor senioren.

Het doel van de gemeenschap was tweeledig: allereerst konden de ouderen dan in de wijk blijven wonen en ten tweede kwamen er door de verhuizingen weer woningen vrij voor nieuwe, jonge aanwas in de wijk’

Sociaal

Ook was het Wijthmen die in Zwolle vooruitliep op de komst van sociale wijkteams, die sinds I januari 20 I 5 de toegang tot zorg en ondersteuning op wijkniveau organiseren.

“Overal in Nederland spreekt men over de overgang naar de ‘participatiesamenleving’ en dat dat best spannend is, maar in Wijthmen was men al lang op die manier bezig.

Begin vorig jaar ging er een wijkteam aan de slag met een wijkverpleegkundige en een dorpsondersteuner vanuit de gemeente Zwolle. Bewoners hebben daarnaast zelf een dienstenteam opgericht vrijwilligers waarop ouderen een beroep kunnen doen voor hulp bij boodschappen, vervoer of bijvoorbeeld tuinonderhoud. De gemeenschap loopt wat dat betreft voor op de rest van de stad.”

Leefbaar

Enig minpuntje dat geregeld wordt gehoord in Wijthmen, is het geluid waarmee de feesten aan de Wijthmenerplas in voorjaar en zomer gepaard gaan.”Op die dance-festivals wordt soms pittige muziek gedraaid. En omdat het in de openlucht is, hoor je dat in het buitengebied goed”, legt de wijkwethouder uit. “Daarnaast zijn er ook feesten met mildere muzieksoorten en daarover wordt dan ook beduidend minder geklaagd’

“In Wijthmen scoort de leefbaarheid hoe dan ook beter dan gemiddeld in Zwolle”, weet Ed Anker op basis van onderzoeken die in Zwolle per wijk worden gehouden.

“Veel bewoners van Wijthmen hebben een sterke band met de buurt.  Ondanks het lagere voorzieningsniveau – om echt te winkelen moet je naar het centrum of aangrenzende wijken –  worden woonomgeving en leefbaarfheid zeer goed gewaardeerd.

Ja Wijthmen is gewoon nog zo’n dorp waar het goed toeven is.”

(Bron: NVM Zwolle Magazine. Tekst: MCM tekst).

 


 

 

Overzicht activiteiten 55+

Dinsdag 7 april is er om 14.30 uur een optreden van de muziekband Las Paljas.

Het optreden zal plaatsvinden in het Kulturhus en de entree is 5 euro inclusief koffie/ thee.

Muziekband Las Paljas bestaat al sinds 1972.

Hun doel is om een gezellig optreden te verzorgen met zang en muziek.

De groep bestaat uit door de wol geverfde amateurmuzikanten met een professionele inslag:

Drummer, accordeonist, gitarist, bassist, saxofonist, klarinettist en trompettist. Door de variëteit van de muzikale nummers blijft het programma boeiend en een genot voor oog en oor.


 

Dinsdag 21 april is er om 15.00 uur een muziekbingo met live muziek!

De bingo zal plaatsvinden in het Kulturhus en de entree is 5 euro, inclusief koffie/ thee en deelname aan de muziekbingo.

De muzikale klanken worden verzorgd door pianist Ruud de Nooij.

U bent van harte welkom!


 

 Binnenkort verwacht: historisch café, computercursus en uitstapjes!

 Op korte termijn zullen we starten met het Historische Café. In samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is het ‘café’ om de twee weken geopend in het Kulturhus.

Doel is om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen over de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné. Heeft u (oude)foto’s, verhalen of wat dan ook, dan kunt u dat inbrengen en zal het gearchiveerd worden. We zijn nog op zoek naar enkele enthousiastelingen die ons hiermee willen helpen. Uiteindelijk zal er (in het Kulturhus)een expositie plaatsvinden van alle ingebrachte materiaal. Nadere info volgt z.s.m.

Ook zal er binnenkort een computercursus starten, indien u hier interesse in heeft kunt u contact opnemen met welzijnmedewerkster Ineke Schoenmakers van Driezorg; 06-10995428

Daarnaast zijn we druk doende om de bus op een effectievere wijze in te kunnen zetten. Er zullen onder meer enkele uitstapjes gepland worden. Meer nieuws volgt.


 

Bezoek regionale markten.

 Naast de te plannen uitstapjes zullen er (mits er voldoende animo is) bezoekjes aan de regionale markten gebracht worden. Bij wijze van proef zal er gestart worden met de zaterdagmarkt in Zwolle op zaterdag 18 april, van ca. 9.30 tot 11.30 uur.

Minimaal aantal vier en maximaal aantal acht deelnemers! In volgorde van aanmelding!

Aanmelden kan via 06-2260607


 

Fietsrondje bii Wijthmenerplas als aanloop naar vijf meter hoge brug.

Een weg is maar een weg, maar toch gaat de N35 tussen Zwolle en Wijthmen er heel anders uitzien. Bij Wijthmen komen nieuw ontwikkelde geluidsschermen en bij de entree van Zwolle komt een fietsersbrug met een krul in de staart.  De weg tussen Zwolle en Almelo wordt verbreed naar twee keer twee rijbanen en krijgt op veel plekken een ander tracé. Zo ook bij Zwolle, waar de N:S opschuift naar landgoed Soesloo.

De weg is ondergeschikt aan het landschap, stelde een medewerker van Rijkswaterstaat  deze week in de welstandscommissie. Nieuwe onderdelen als bruggen, viaducten, geluidsschermen en vangrails worden bescheiden ingepast. Het scherm bij Wijthmen wordt voor het grootste deel transparant.   De gesloten delen krijgen aan de kant van de weg beton of hout en worden aan de achterzijde van klimplanten voorzien.

Dat de bomenlanen van Soesloo worden doorsneden is onvermijdelijk  maakte de ontwerper duidelijk. Enkele eeuwenoude bomen zullen omgezaagd moeten worden.    Uitgraven en herplanten is technisch  mogelijk,maar is peperduur, terwijl de bomen nog maar tien tot twintig jaar te gaan hebben. Kan de N35 geen ommetje om Soesloo maken, vroeg een lid van de Welstandscommissie.   Nee, was het antwoord een weg waar honderd kilometer per uur mag worden gereden kan niet teveel bochten hebben.

tn_DSC03271

Hier zal ergens de vijf meter hoge fietsbrug komen voor de verbinding Oldeneelallee-Wijthmenerplas (foto: Wijthmen.nl)

De fietsbrug tussen de Wijthmenerplas en de Oldeneelallee wordt vanr grijs beton en krijgt zwarte trappen voor voetgangers.   Opmerkelijk: fietsers moeten aan de kant van de recreatieplas een rondje rijden, om de aanloop naar  de vijf meter hoge brug niet te steil te maken.

door Michael Amsman

(Bron: de Stentor van zaterdag 14 feb. 2015)

Wijthmen daagt Zwolle voor Raad van State

Nu gemeenteraad groen licht geeft voor waterskibaan, volharden omwonenden in verzet tegen bestemmingsplan.

Dat de gemeenteraad maandagavond heeft ingestemd met een waterskibaan in de Wijthmenerplas is rond die recreatieplas slecht gevallen. ,,De raad is zijn controlerende functie kwijt”, zegt bewoner Eko Huisman. ,,Daardoor hebben wij nu geen andere keuze dan het bestemmingsplan aan te vechten bij de Raad van State.”

tn_DSC02759

Prachtig gebied rond Wijthmenerplas ten prooi aan lawaai en meningsverschil bewoners met Gemeenteraad.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Wijthmenerplas en de nabije omgeving voorziet in de organisatie van dancefestivals en de bouw van een waterskibaan met een horecapaviljoen.

De bewoners van het gebied verzetten zich daar al jaren tegen. Lange tijd vruchteloos, maar onlangs oordeelde de rechtbank Overijssel dat de housefeesten rond de Wijthmenerplas ontoelaatbare overlast veroorzaken voor de bewoners. Toch zijn de festivals opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, net als de ontwikkeling van horeca.

Maandagavond gaf de raad bovendien groen licht voor de bouw van een waterskibaan.

claudia_van_bruggen (D660

Claudia van Bruggen D66

Herman Sieben PVDA

Herman Sieben PVDA

 

,,PvdA en D66 waren eerst tegen, maar zijn kennelijk omgepraat”, zegt aanwonende Eko Huisman. ,,Wij zeggen: raad, dat is onverstandig, want zo ben je je controlerende taak kwijt.”

 

(Red: zie ook ons vorig artikel door op deze link te klikken )

 

Die controle zou zich  kunnen richten op het gebruik van het horecapaviljoen bij de waterskibaan.    ,,Tijdens een bijeenkomst van de gemeente voor omwonenden is nadrukkelijk gezegd, dat wij daar geen feesten willen hebben, dat past niet in het groene buitengebied.

Daar hebben we nooit meer iets op gehoord, geen idee wat de gemeente gaat toestaan.”

De bewoners van het gebied verzetten zich daarom bij de van State tegen het bestemmingsplan. ,,Dat zetten we door. Het is zonde dat je de Raad van State nodig hebt om de gemeente aan het bestemmingsplan te houden, dus zonder festivals en horeca.”  Al die energie had beter besteed worden, verzucht de Wijthmener. ,,Het kost veel tijd en ellende. Dat was allemaal niet nodig geweest als de gemeenteraad zich aan de regels had gehouden.”

Gisteren zou bij de Raad van State een zaak dienen rond de skibaan in de Wijthmenerplas, maar op verzoek van de gemeente is die van de agenda gehaald. In maart dient namelijk de beroepszaak over het bestemmingsplan, zodat beide zaken samengevoegd kunnen worden.

door Michael Amsman.

(bron: de stentor van woensdag 11 februari.)

 fotomateriaal wijthmen.nl

 

Droog of toch natte voeten in Wijthmen bij een dijkdoorbraak?

In het boekwerkje ‘In de schaduw van de stad” uitgegeven door de gemeente Zwolle tijdens de discussie over het dorpsplan Wijthmen zagen we dat Wijthmen op een hoge zandrug ligt, waarschijnlijk hebben hier al mensen gewoond vanaf de oertijd.   Om hun voeten droog te houden kozen deze de dekzandruggen om het wassende water voor te zijn, de zandrug lag immers hoog ten opzichte van haar omgeving.

kaart A0003

Het “Eiland” Wijthmen temidden van het rivier- en beeklandschap. De paarse vlekken zijn de Laagveenlandschap en het groene is natuurlijk het Dekzandlandschap. In de lengte van Dekzandlandschap ligt de Erfgenamenweg

Tegenwoordig is door de waterhuishouding in Nederland  alles sterk verbeterd en houden we overstromingen bijna voor onmogelijk, zo zelfs dat we vaak geen enkel idee hebben of we nu wonen in een laag of hoog landschap.  We hebben enkele jaren gelden toch gezien dat een dijk bezweek bij Wilnes en Stein respectievelijk in 2003 en 2004.

dijkdoorbraak

Dijkdoorbraken behoren tot de (kleine) risico’s in Nederland

De gevaren die ons kunnen treffen in Salland, dus ook Wijthmen komen van drie kanten: van de IJssel, het Zwarte Water en van de Vecht.  Bij een dijkdoorbraak is vooral Zwolle ‘het haasje’ om dat de hoogte van het grondgebied afneemt in de stroomrichting van de rivier.    Mocht Salland vol stromen dan zullen de kosten oplopen naar drie miljard euro volgens de deskundigen. Volgens deze zelfde deskundigen is de kans op zo’n doorbraak ééns per 110 jaar De slachtoffers worden geschat op een half procent.  Het lage slachtofferpercentage is te wijden aan het langzaam vollopen van het gebied, zodat bijna iedereen een veilig heenkomen zal weten te vinden.   Oplossingen voor dit scenario worden onder anderen gevonden in het ‘ruimte’ geven van de rivieren.

Maar krijgen we nu natte voeten of niet, of hoeven wij ons in Wijthmen geen enkele zorgen te maken?

Wilt u het antwoord weten, klik op onderstaande link en voer daar uw uw postcode in

http://www.overstroomik.nl/

gerardhulsmann

(Bron: de stentor van woensdag 28 januari 2015; Seenario: als het water ons de baas wordt)

Zorgen om de zorg gaan aan Wijthmen voorbij

In Wijthmen hebben de oudere bewoners al wat langer ervaring met keukentafelgesprekken. ZIN Wijthmen de sociale organisatie in het dorp, nam daarvoor in april vorig jaar al het initiatief.   De gesprekken moesten helderheid geven over zowel het huisvestingsvraagstuk in het dorp, als de toekomstige zorgvraag.  De respons was groot.  In totaal werden 192 65-plussers in het dorp aangeschreven.

Daarvan deed 84 procent aan de keukentafelgesprekken mee. Die leverdenniet de verwachte extra zorgvraag op. ,,Het bleek dat de oudere bewonersgroep van Wijthmen heel vitaal is.

De aanvragen voor woningaanpassingen of huishoudelijke hulp die we hadden verwacht, kwamen niet of nauwelijks”, vertelt dorpsondersteuner Marion Tolhuis, die de gemeente Zwolle vertegenwoordigt in het sociale wijkteam van Wijthmen.   ,,Mensen zijn wel bewuster gaan nadenken welke zorg ze misschien in de toekomst nodig hebben.”   Het bleek dat het omzien naar elkaar, het ‘noaberschap’, al lang in het dorp is ingeburgerd.

Een aantal senioren heeft zorgen over de toekomstige huisvesting.  In het dorp staan veel oudere woningen met steile trapopgangen. Ook wordt de tuin vaker meer een last dan een lust. Doorstromen naar een kleinere (zorg)woning kan bij gebrek aan aanbod niet terwijl men wel het liefst in Wijthmen zou willen blijven wonen.

Nu in tussen plannen voor nieuwbouw in het dorp met zorgwoningen concreter worden, besluiten meer ouderen tóch er te blijven wonen, weet Tolhuis.   Anderen zijn er meer van overtuigd geraakt dat ze met aanpassingen nog langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Door het vroegtijdig houden van de keukentafelgesprekken is de zorg over de nieuwe zorgstructuur die per r januari van kracht is in het land, aan Wijthmen voorbijgegaan, concludeert Annet Uijttewaal. Zij zit als wijkverpleegkundige namens Driezorg in het sociale wijkteam van Wijthmen.

,,Mensen weten waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.   Elf Medewerkers van sociale wijkteams gaan in de komende weken op pad om de zorgvraag van burgers in kaart te brengen.    ‘mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.

—————————————————————————————————————–

‘Mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen

(Annet Uijttewaal, Driezorg.)

—————————————————————————————————————–

Elke week houden we in het Kultuurhus een spreekuur en de rest de dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar.”   Maar storm loopt nodig niet.  ,,De Wijthmeners zijn heel zelfredzaam.”   De gevoerde gesprekken heb wel nieuwe dorpsinitiatieven geleverd. Zo komt er een dienst team voor tuinonderhoud en er naast de al bestaande oudersoos nu ook gymlessen voor senioren en toneel- en muziekmiddagen.   Senioren worden gestimuleerd daaraan mee te doen.

ZIN Wijthmen , de sociale organisatie binnen het dorp, verwacht dat door goed georganiseerde zorg in de abijheid, met trouwde gezichten en een goede kennis van de sociale kaart, voorkomen wordt dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg in verzorgingshuizen

(Bron: artikel van Ingrid Stijkel uit de stentor van zaterdag 31 januari 2015)