Assevoort (ook wel op kaarten aangeduid als Hassenvoort of Hersenvoort) werd in 1841 niet meer geregistreerd als een buitenplaats. Het verval van dit buitengoed kan zeer goed worden verklaard door de wat excentrieke ligging langs de hoofdweg van Zwolle naar Almelo. (de huidige N35)

De overige goederen (Soeslo, Veldwijk en de Horte), beschikten allen over goede ontsluitingen met lanen die aansloten op deze weg.

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat Assevoort langs het buitengoed Veldwijk werd ontsloten: de beide goederen waren namelijk lange tijd in handen van dezelfde familie. (zie ook het artikel over veldwijk in het menu hiernaast)

Assevoort kaart Hottingeraltlas

Op de Hottingeratlas hierboven beschikt Assevoort over een typisch aanleg van een relatief eenvoudig buitengoed met een laanstructuur.

Op de kadastrale kaart van 1832 worden bovendien enkele vijverpartijen afgebeeld.

Assevoort lanenstr pijl

Op de satellietfoto hierboven is boerderij “Assevoort” aangegeven met daarin gestippeld in het groen de vroegere laanstructuur. In het landschap is een deel van deze oorspronkelijke aanleg tot op de dag van vandaag bewaard gebleven

Als  we over de Eierweg richting Wijthmen gaan zien we rechts van de weg nog deze oorspronkelijke laanstructuren die dus onderdeel waren van buitenplaats en later boerderij Assevoort.

Assevoort foto A

Foto A:Hier de laanstructuur rechts haaks op de Eierweg en links langs de Eierweg, zie de satellietfoto voor de kijkrichting van foto’s A t/m C.

Assevoort foto B

Foto B: Rechts de Eierweg richting Herfterlaan, rechts de laanstructuur langs- en links de structuur haaks op de weg. (2017)

Assevoort foto C

Foto C: De nieuwe bebouwing anno 2017 op de plaats van het vroegere buitenverblijf/boerderij. Deze weg komt haaks op de Eierweg uit.

Bronnen:

  • In de schaduw van de stad. Een cultuurhistorische analyse van het dorpsgebied Wijthmen
  • Foto’s Gerard Hülsmann