Janco Cnossen wordt informateur voor nieuw college Zwolle

Tijdens het duidingsgesprek hebben de raadsfracties de ChristenUnie gevraagd het voortouw te nemen in de vorming van de nieuwe coalitie. De ChristenUnie heeft oud-wethouder Janco Cnossen gevraagd dit proces te begeleiden. Als oud-wethouder is hij bekend met de Zwolse politieke issues en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele en verbindende coalitie.

De ChristenUnie Zwolle is na de gemeenteraadsverkiezingen met zeven zetels de grootste partij gebleven in Zwolle. Het is gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college. Een goede manier om de eerste fase van dat proces vorm te geven is door het aanstellen van een informateur.

Samenwerken
De ChristenUnie Zwolle benadrukt dat zij in dit proces samen wil optrekken met alle andere fracties in de raad, waarbij specifiek oog is voor de positie van de tweede partij GroenLinks. Deze partij haalde ook zeven zetels. De informateur zal de fracties bevragen op hun ideeën over het consulteren van inwoners.

De Zwolse informateur is Janco Cnossen, hij heeft veel bestuurlijke  ervaring. Hij was wethouder in de periode 2002 – 2010 en was voorzitter van het GPV (één van de rechtsvoorgangers van de ChristenUnie). De ChristenUnie heeft hem gevraagd vanwege zijn bekendheid met de Zwolse politiek.  Hij heeft voldoende afstand om boven de partijbelangen uit te stijgen en om de vorming van een stabiel en verbindend college voor ogen te houden. Bovendien kan Cnossen rekenen op een groot draagvlak binnen en buiten de politiek.

In Wijthmen is Cnossen vooral bekend om zijn voorzitterschap van de Ouderenzorg Wijthmen.

 

(Bron: de stentor van maandag 26 maart 2018)

Column voorzitter voetbal

De winter heeft alsnog toegeslagen. Dus veel afgelastingen de laatste tijd, omdat de velden niet goed waren en voor de jeugd speelde ook de kou nog een rol. Positief was natuurlijk wel dat we weer een keer konden schaatsen. Ook leuk voor de schaatsvereniging HWZ. De ijsbaan kon weer een keer open. Zelf was ik die week met wintersport, maar op het allerlaatste moment op zondagochtend nog net kunnen schaatsen.

Het rookvrij maken van het sportpark op zaterdag voor 12 uur begint vorm te krijgen. Er is een adviesgesprek met de Hartstichting geweest en het was goed om te horen hoe het één en ander te organiseren is. De Hartstichting heeft voor de nodige bordjes gezorgd en inmiddels zijn die opgehangen. Verder wordt er nagedacht waar we de “rookplek” kunnen plaatsen. Zoals het nu is voor de ingang van de Elshof kan niet meer. De rrokplek moet dus echt verplaatst worden. Volgens mij loopt de vv Wijthmen samen met “de Stichting de Elshof” voorop in deze actie. Ik heb nog niet gehoord dat andere Zwolsche voetbalverenigingen al zover zijn, maar komend seizoen “Rookvrij” bij alle Zwolsche voetbalverenigingen is een vaststaand feit. Dit is afgesproken in het “Samenwerkingsverband Zwolsche voetbalverenigingen”, de opvolger van de “Federatie Zwolsche voetbalverenigingen”.

Overigens gaat het vooral om kinderen rookvrij te laten sporten en bedenk daarbij dat “Zien roken, doet roken”!!!

Kijk ook eens op https://rookvrijegeneratie.nl/ voor meer informatie!!!

Rookvrije kantine

 

Inmiddels begint de lente en gaan de competities weer van start. Zaterdag 17 maart zijn de eerste wedstrijden met wisselend succes gespeeld. Bij de senior heren zal het elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen nog wel even doorgaan. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk zijn alle blessures spoedig hersteld. Maar we hebben ook nieuwe leden nodig. Een oproep aan iedereen om mogelijke kandidaten te interesseren om lid te worden van de gezelligste vereniging van Zwolle en te spelen op de mooiste velden van Zwolle!!!!

Want niet alleen wij vinden dat maar ook PEC Zwolle vind dat. PEC Zwolle wil weer graag de voorbereiding op de Elshof af werken. Het is hun erg goed bevallen en vv Wijthmen is er blij mee. Wij houden jullie op de hoogte.

Al is het nog ver weg maar het 50 jarig bestaan van vv Wijthmen komt er aan. Op 28 april 2019 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. We zijn inmiddels begonnen om een organisatiecommissie samen te stellen en zijn dus op zoek naar personen die daar aan mee willen doen. Wij hebben aan de seniorenteams (dames en heren) gevraagd om per team 2 personen hiervoor te leveren. Inmiddels zijn er een paar aanmeldingen, maar we wachten nog op de teams die nog niet gereageerd hebben. Wie de schoen past trekke hem aan .

Datums en evenementen om te onthouden: zaterdag 31 maart oudijzeraktie, 19 mei (vermoedelijk) einde seizoens-BBQ, mei 2019 50 jarig bestaan vv Wijthmen.

Geniet van de wedstrijden op een rookvrije accommodatie en speel met RESPECT !!!

Kijk ook altijd even op de site van de v.v. Wijthmen www.vvwijthmen.nl

 

Frans Kerkum

Kroesenallee straks mogelijk om Wijthmen heen

De omlegging van de weg vormt een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen dat in 2011 samen met de inwoners is opgesteld. Om deze wens van de inwoners zeven jaren na datum te toetsen  is er een enquete gehouden onder bewoners van Wijthmen en Herfte. Een ruime meerderheid (83%) heeft aangegeven nog steeds achter het voorstel te staan om de Kroesenallee te verleggen.

Uitgebreid onderzoek

De gemeente start nu met een breed onderzoek naar de precieze effecten voor onder andere de omgeving, direct omwonenden en het verkeer. Het onderzoek wordt samen met onder meer Provincie Overijssel, Plaatselijk Belang en Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) uitgevoerd. Naar verwachting is het onderzoek eind 2018 afgerond. De kosten voor het onderzoek  worden betaald  uit het budget dat de gemeente van het Rijk  ontvangt voor het overnemen van de  oude Heinoseweg.

Betere doorstroming N35

De Kroesenallee sluit aan op de N35. Rijkswaterstraat werkt op dit moment aan de nieuwe N35. Zij verbreedt de weg, verlegt een deel van de weg en maakt een nieuwe aansluiting van de Kroesenallee op de N35 door de aanleg van een viaduct met op- en afritten. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio 2018 gereed.

 

Aanpak treintraject Zwolle-Herfte kost 170 miljoen euro

image-4283925

Goed nieuws voor treinreizigers die regelmatig tussen Zwolle en Groningen of Leeuwarden heen en weer pendelen. Het traject Zwolle-Herfte wordt aangepakt. Kosten? 170 Miljoen euro. Ingrid Willems van regionaal dagblad De Stentor schreef er over.

Reizigers profiteren straks van kortere reistijden en ook de aansluitingen op station Zwolle worden beter. Bovendien rijden er straks extra treinen tussen Zwolle en Leeuwarden. Reizigers moeten nog wel even geduld hebben. De verwachting is dat het werk in 2021 klaar is.

Bij de ondertekening van de overeenkomst gaat het projectdeel IJssel-Herfte, waarin onder meer het spoortraject Zwolle-Herfte wordt verdubbeld. Het spoor tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte is nu een knelpunt. Door hier extra sporen aan te leggen, hoeven treinen van en naar Emmen of Meppel straks niet meer op elkaar te wachten. Op deze manier kunnen meer treinen bij Zwolle tegelijk aankomen of vertrekken en wordt Zwolle als belangrijk overstapstation beter benut.

Eerder dit jaar al kondigde ProRail aan dat vanwege het werk aan de spooruitbreiding Zwolle-Herfte, het station in Zwolle liefst zestien dagen op slot gaat. In die periode wordt er gewerkt aan wissels, sporen, perrons en beveiliging.

Na Utrecht is Zwolle het tweede spoorknooppunt van Nederland. Treinen komen hier vanuit acht richtingen en op werkdagen tikt het aantal reizigers de 60.000 aan. Steeds meer treinreizigers stappen in Zwolle op de trein of maken er een overstap. Daar wil ProRail de dienstregeling op aanpassen en maakt daarom het station en de sporen klaar voor de toekomst.

Facebook Historisch Wijthmen voorlopig op zwart.

Asfaltfabriek Wijthmen-01 v Ittersum-banner

 

Velen van u hebben het inmiddels al ontdekt: “Facebook Historisch Wijthmen” is verdwenen van internet.

Na we mogen hopen spreken we hier van een tijdelijke status , maar wat is er aan de hand?

De pollicy van Facebook heeft een wijziging ondergaan en één van die wijzigingen is dat de Facebook gebruikers hun eigennaam moeten gaan gebruiken zoals zij dit ook in het dagelijks leven doen, dus bijvoorbeeld geen pseudoniem.

Hier valt natuurlijk veel van te zeggen, misbruik ligt natuurlijk altijd op de loer.

Historisch Wijthmen is de naam die is gekozen omdat dit de mensen aanspreekt en er direct duidelijk wordt gemaakt wat deze Facebook pagina nu daadwerkelijk in houd.

Op dit moment vindt er nog een briefwisseling plaats met Facebook om toch de oorspronkelijke naam als leidraad te behouden met op de achtergrond de naam van de beheerder(s).

Hoe lang deze ontwikkeling gaat duren hangt voor een groot deel af wat de werkzaamheden die er moeten komen als er een geheel nieuwe pagina moet worden opgezet.

Basis van een eventuele nieuwe pagina zal altijd de inbreng van onze 555 vrienden moeten zijn, hun inbreng is van essentieel belangvoor onze geschiedenis.

Welke kant we ook opgaan, de bijdragen uit het verleden zijn zeker gesteld en worden via deze website gepubliceerd zoals afgesproken.

We hopen dat u begrip heb voor de nu ontstane situatie en vragen u dit bericht te delen.

 

Gerard Hulsmann

Hoonhorst bloeit in 2018…… Misschien ook bij u?

Hoonhorst

De gemeente Dalfsen vindt versterking van de biodiversiteit belangrijk, het draagt namelijk bij aan het verbeteren van de leefomgeving van de (wilde) bijen. Vorig jaar organiseerden zij een bijeenkomst en zij stelden de vraag:

Wat kunt u doen om de biodiversiteit te versterken en welke rol kunnen (wilde) bijen hierin spelen?

Met een aantal buren waren wij in 2017 aanwezig bij deze vergadering. In samenwerking met Landschap Overijssel werd de Tibbensteeg ingezaaid.

Nu is het 2018 en hebben wij als bewoners van de Tibbensteeg samen met de gemeente Dalfsen een nieuwe actie opgezet om nog meer vergeten hoekjes in het komende seizoen in te zaaien.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden en heeft u vorig jaar ook zo genoten van de stroken wilde bloemen? Kom dan naar de informatieavond op

19 maart om 19.30 uur Anjerpunt Hoonhorst

Landschap Overijssel, de gemeente Dalfsen en de bijenvereniging zullen een korte presentatie geven over biodiversiteit, over bijen en over de mogelijkheden die u zelf heeft om de biodiversiteit te stimuleren (bijvoorbeeld via de erfbeplantingsregeling Boeren Planten Bomen).

Het is prettig wanneer u zich opgeeft op onderstaand mailadres. Graag uw naam, adres en met hoeveel personen u komt via het mailadres:

hoonhorstbloeit@gmail.com

Graag tot ziens, namens de voorbereidingsgroep

Ans Wijnen

Samen-eraapt zeugien spöllen – – Gien Piet maer Pizza

Alfweg jannewaeri 2018 kriege ik zomaer een mailtien van ’t teneelgrupien
SaGeZo uut Wijthmen met de bosskop . . . Wi’j ebben weer een ni’j teneelstuk
instudeerd en brengen dät in de kommende wèken op de planklen.

Jaowel . . Döör bin-k veurig jöör ook naor toe ewest en eb döör dan ook
verslaggèving van edaon. Sagezo is dät dus niet vergèten en waerskauwen mi’j
now maer èven opdä-k ’t niet kanne vergèten. Want dät wazzen netuurlijk
wel weer ’t geval . . . Ik bin ’t of-elopen jöör aoste niet in ’t atelier an ’t wärk
ewest en eure dan ook niks van lokale omroepen of anderszins en komme ook
niet te völle onder de mensen en dan ontgiet ter oe toch wel een kladde.

Oeps . . . dan realiseer ik mi’j inies dät ’t dan ook al weer een jöör elèden is
dät-k samen met de vrouwe der is een keertien bin uut ewest en dus besluute
dan maer kaerties te reserveren veur zaoterdesaovens.
Op de vraoge wöör SaGeZo veur stiet is ’t antwoord . . . Samen Geraapt Zooitje.
Die uutdrukking klinken op zien Zwols as, bi’j mekaer eraapt zeugien, veur alles
wat onsamen-angend met mekaere ef te maken. Maer zo onsamen-angend is
SaGeZo eigenlijk elemaole niet. De teneelverenigink in Wijthmen is al meer dan
37 jöör actief en lek ook nog lange niet uut-espöld. Vanof september töt
jannewaeri repeteren de groep en dan is ’t al tradisie dät ter ’t ende van
jannewaeri, begun februwaeri ’t stuk op de planken wörren ebracht en der een
veertal uutvoeringen wörren egöven in ’t Parochieuus in Wijthmen.
’t Enthousiasme wöör de mensen der met an de gank bint ef vanaovend zelfs
töt een debuutoptreden van de 16 jörige Anouk Poppe eleid.
Thera Hülsmann sprakken in aer veurankondiging zels nog van een voortgaonde
tredisie van pärremetausies die zich steeds maer weer met ni’je anwas blieven
inzetten binnen de club.

’t Ons–kent–ons gevuul is in de stampvolle zaal goed märkbaer en veur völlen is
’t ier anwezig wèèn dan ook ien groot feest van (h)erkenning.

Veur de verslaggèvink bepärke ik mi’j töt de weergave van enkele beelden die
tiedens de uutvoerink binnen emaakt, umdä-k disse aovend meer op de
reacties van de toe-eurders ebbe elet, dan da-k de letterlijke tekst an-eurden

2018-01_Sagezo plat zwols

Naodät ’t publiek is uut-elegd wöörum der een antal keren met de gedienen zal

wörren eskoven ondanks dät ’t toch nog gien pauze is, en dät ien van de vaste
spöllers (Bart van der Kolk) met cärbietskieten tiedens old en ni’j gewond is
eraakt en dus zien rolle mos wörren aoverenömmen deur de anderen, wörren
em toch alle stärkte en bèterskap ewenst en kan ’t spektakel lösgaon.

1e bedrief – ’t 1e stukkien: de uuskamer

Veurt ’t teneel wörren de uuskamer espölt op ’t moment dät ter op een radio
de lottotrekking plase vinnen. Maer veur dat ’t zoverre is mut die rommelkonte
as Piet netuurlijke van alles vraogen en zuken . . . en binnen twie minuten krig de
toeskouwer een rooie draod te euren . . . zoas altied . . in ’t skoenpoetskissien!
Bep is döörintegen wiezer en skrif de winnende getallegies op . . 0 9 5 7 4 2 3

As dan nao meerdere keren vergelieken en twiefelen dan endelijk ’t kwärtien
vallen, blik die 50.000 gulden weerd te wèèn. Dät mooie bedrag wörren
trouwens zonder ienig probleem tegen een koers van 1op1 ummezet in euro’s.
De opperste bli’j-eid sköt Piet in de bolle en die begunt maer vaste met ’t
planmatig uutgèven, terwiel de nuchtere Bep lieverder de skulden bi’j aer
zuster oflöst.

De klucht is geboren!

2018-02_Sagezo plat zwols

1e bedrief – ’t 2e stukkien: de Pizzeria

Te ebben beslöten dät de twie vaste ulpkrachten, Lodewiek en Keetje, toch
maer mutten blieven en de zus van Bep, in dät verre Griekenland, ’t maer mut
uutzuken, wörren de Pizzeria an-epakt umme döör de meest prestigieuze
Pizzeria van de buurte van te maeken.

2018-04_Sagezo plat zwols

De andel mut tiedens de verbouwing wel deurgaon en dus wörren een olde transpörtfietse eliend en ontstiet ter wat verwarrink aover wie dan wat en (h)oe mut gaon doen. Van dät ge-arrewar kriegen de eren döörst as een achterlijke en maken ’t teneel èven vri’j veur een stellegien ni’jskierige buren die aopen dät de Pizzeria failliet giet en zi’j de ruumte kunnen toevoegen an un juwelierswinkel. En ook al ef de buurman ’t aover een failliete tent of faillissement; verstierd Keetje em zels as een vieze vent en de buurvrouwe roeken naor odeklonje.

2018-05_Sagezo plat zwols

Aover ’t algemeen is de zaal moesstille en is ter andach veur ’t epröken woord, maer zodra der ook maer èven een stilte vallen of de spöllers gaon èven achter de coulissen . . . kump ter geroezemoes of eur ik stukkies tekst zoas de an-eurders dänken dät ter giet kommen.

1 e bedrief – ’t 3 e stukkien: de verbouwing in volle gang

Deur ’t niet gebruken van een Belgische-amer aowen Piet zich tiedens de wärkzaemeden ongenaodig op de doeme . . .

2018-06_Sagezo plat zwols

De dochter Georgina kump ook een paer daegen elpen en nemmen ook een studievriendinne, iene Kees, met. Die vriendinne vallen wel in de smaak van Lodewiek, maer Keetje ? . . . Kees of Kee . . . wat mot je der mee ?

2018-07_Sagezo plat zwols

2 e bedrief – 2 stukkies: de leste punties op de pizzeria

Steeds bint ter van die kleine momenties dät de buurvrouwe Elise èven stiekem binnenslöp umme ien en ander op te meten, en vrög alvaste priesopgaven veur een märmervloere. Elise is ter elemaole van aovertuugd dät zi’j de zake wel in annen zal kriegen. De zaal is mevrouw neus in de wind niet sympathiek ezind.

2018-08_Sagezo plat zwols

Maer biezundere kwinkslagen kommen vake verskölen tussen de règelties ook wel langes. De bezörging van Pizza’s giet ook al niet te best . . wel twie stuks wöörvan iene bi’j Lodewiek zels thuus.

2018-09_Sagezo plat zwols

Toch kump ’t ende in zicht, maer dan vinnen Keetje netuurlijk de eerder ekommen en vergèten brieve weer en kumt ter toch nog een onrustige aovend en de poppen an ’t dansen.

De zaal mompelt al te weten wat ter in stiet en van wie dät dink ofkump.

Dus de gevolgen blieven dan ook niet uut . . . personages mutten vertrekken umme verwaering te veurkommen, maer maken ’t ter niksniet makkelijkder op.

2018-10_Sagezo plat zwols

2018-11_Sagezo plat zwols

En jao eur . . . wi’j zatten der al op te wachen . . . een dag veur de opening van de Pizzeria der e-j inies de zus van Bep, iene Riet met aer Griekse vriend et kleppen.

Die Georgos Theodopolos spöllen de rolle van zien lèven . . . sprakken allenig maer Grieks met een Amsterdamse tongval en ad mi’j döör een kladde tekst wöör een analfabeet nog gien muuite met zollen ebben.

Nè, Nè . . en nog is Nè !

Nè is dus jao! . . en dus ku-j wè naogaon dät de verwaerink en (h)ilariteit niet van de lucht bint. Net ’t spellegien gien jao en gien nee , maer dan anders.

2018-12_Sagezo plat zwols

 

2018-13_Sagezo plat zwols

 

2018-14_Sagezo plat zwols

3 e bedrief – ’t 1e stukkien: de aovend en nacht van de opening van de Pizzeria

As de ele pärremetausie op ’t nöst an is, mutten Pedro nog effen oprumen, maer ij krig bezuuk van Georgos wat steeds meer begunnen te klinken as yoghurt die preberen dudelijk te maken nog wel wat te drinken wil.

2018-15_Sagezo plat zwols

De gebaerentaal van Pedro dät e mos gaon slaopen alen niks uut. En nao wat ge-arrewar kommen Louise der ook bi’j en de flesse wörren anteerd en giet ’t ter steeds ontspannender an toe.

De alve nacht wörren ele gesprekken evoerd, umdät de maskeraedes vervagen en Georgos een ras-Amsterdammer uut de Piepe blèk te wèèn, pröt dät inies stukken makkelijkder. Maer oe giet dät? . . . sst . . niks zègen.

2018-16_Sagezo plat zwols

As Keetje nog is op ’t lewaai ofkump met ’t idee der iene met een koekepanne een engst te verkopen, giet iederiene naor zien eigen nöst en is de kater veur de andere dag.

3 e bedrief – ’t 2 e stukkien: s’mörgens

Pedro-Piet ef ergens een zweur eufd in maer weten eigenlijk niet wat ter is gebeurd, maer ef zich wel vergèten an te kleden.

2018-17_Sagezo plat zwols

 

 

2018-19_Sagezo plat zwols

Riet döörentegen ef wöörachtig een echt Bèverwiekien weten te skoren en giet maer even joggen.

2018-20_Sagezo plat zwols

Georgos zöt de meubels nog steeds dreien, maer Louise kiepert der gelieke maer wat ouzo in, zadät e niks meer märken van de kater en wel de sirtaki wil dansen.

2018-21_Sagezo plat zwols

 

Lankzaem maer zekers kommen de ele kluut weer bi’j mekander en valt de iene maskerade nao ’t andere lögenachtig verzinsel umme en kreg iederiene zien eigen gezichte en perseunlijkeid weer terugge.

2018-22_Sagezo plat zwols

Wie now wie met lögenties om de tuin ef willen leiden wörren rap dudelijk, al e-k wel ’t idee dä-k de alve aovend toch verzunsels ebbe an-e-eurd. Ien en ander wört allemaol weer bi’j-elegd . . de buurvrouwe beslöt zels maer te vertrekken . . . Lodewiek en Kees willen wel veur un zels begunnen en zien ’t wel zitten de juwelierszake van de buren bi’j de Pizzeria an te trekken .

En Keetje . . . . die ef now endelijk wel trek an een Pizza!

De spollers nemmen ofskeid van ’t publiek . . ’t welverdiende applaus en de bloemen in ontvangst en dan rest ons allenig nog de verloting.

2018-23_Sagezo plat zwols

Maer de devaluatoie van de Drachme giet de Grieken niet in de kolde kleren zitten en dus wöörren der goed op-elet of ter nog wat te winnen valt.

2018-24_Sagezo plat zwols

 

Al met al mag ’t teneelgezeskap SaGeZo gerust trots wèèn met wat zi’j met disse veurstellingen weten te bewärkstelligen. Ze slagen der toch maer weer in umme onderden mensen in veer veurstellingen een bettien ontspanning te gèven.

Dät ondefinieerbaere stukkien gezondeidszörg is met gien enkel pillegien van een dokter te bealen. Ik ebbe genöten en bin veur èven andere sores vergèten . . . en rèkent ter op . . . ik bin vaste niet de ienige.

’t Applaus en de bloemen an-t ende bint echt en absoluut verdiend.

2018-25_Sagezo plat zwols

 

 

 

Column voorzitter voetbal februari 2018

Kerkum Frans

 

 

 

 

Ik begin helaas met een triest bericht. Op 28 januari j.l. overleed toch nog plotseling ons lid Jan de Wit. Jan was een graag geziene gast op ons sportpark op zaterdag en door de week. Hij had niet alleen belangstelling voor het voetbal maar was ook een trouw supporter bij het volleybal. Wij zullen hem missen.

Dierbare herinneringen

voeden zich als een kostbaar gemis
gelaten zullen we dagen dragen
het leven te leven

Door te blijven beseffen
dat er voor ons gezamenlijk
weer een nieuwe morgen is!

Wij wensen de familie veel sterkte de komende tijd.

Januari begon overigens uitstekend. Voor het onderlinge toernooi voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de “Stichting de Elshof” was veel animo. Het weer zat mee, het was gezellig en het was weer prima georganiseerd door de 3R’s. Robert, Robert en Rob onze dank hiervoor!!!!!

Op 13 januari de Fakkert Wijthmenerplasloop. Er was een record aan inschrijvingen (314). Het weer was uitstekend en dat was de laatste jaren wel anders geweest. Jenny Kloekhorst, Henk van de Berg, René Poppe en René Brinkhof bedankt voor de uitstekende organisatie en uiteraard ook dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn. Uiteraard ook alle sponsoren bedankt voor hun bijdragen!!!

Kijk voor de uitslagen en alle finishfoto’s op https://www.mijninschrijving.nl/participantResults/listParticipantResults/330 of ga naar www.wijthmenerplasloop.nl.

JCHW, de jeugdcombinatie van vv Hoonhorst en vv Wijthmen, doet het prima. Zij spelen in een prachtig tenue en we mogen inmiddels al drie herfstkampioenen feliciteren. De spelers en speelsters van JO8-1,JO9-3 en JO13-2 gefeliciteerd!!!!!

Het rookvrij maken van het sportpark op zaterdag voor 12 uur begint langzaam vorm te krijgen. Er komt nog een adviesgesprek met de Hartstichting hoe het één en ander te organiseren. De Hartstichting zorgt ook voor de nodige bordjes. Overigens staan we niet alleen in deze actie. Alle Zwolsche voetbalverenigingen willen aan het begin van het nieuwe seizoen rookvrij zijn. Dit is aangekondigd in het “Samenwerkingsverband Zwolsche voetbalverenigingen”. Dit samenwerkingsverband is de opvolger van de “Federatie Zwolsche voetbalverenigingen”.

Inmiddels begint de competitie ook weer te starten. Voor Wijthmen 1 is de eerste wedstrijd alweer geweest. Met een 6-0 winst op HFC Storica zijn zij uitstekend begonnen. Vanaf het weekend van 17 februari barst het seizoen weer in alle hevigheid los voor alle teams. Bij de senior heren zal het elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen nog wel even doorgaan. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk zijn alle blessures tijdens de winterstop hersteld. Maar we hebben ook nieuwe leden nodig. Een oproep aan iedereen om mogelijke kandidaten te interesseren om lid te worden van de gezelligste vereniging van Zwolle en te spelen op de mooiste velden van Zwolle!!!!

Al is het nog ver weg maar het 50 jarig bestaan van vv Wijthmen komt er aan. Op 28 april 2019 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. We zijn inmiddels begonnen om een organisatiecommissie samen te stellen en zijn dus op zoek naar personen die daar aan mee willen doen. We houden jullie op de hoogte.

Verder zoeken we nog steeds een vervanger voor Dick Smeenk als gastheer op zaterdag bij thuiswedstrijden van het eerste en zijn we nog steeds opzoek naar een vervanger van Jeroen Harink als wedstrijdsecretaris. Verder heeft onze secretaris aangegeven dat dit seizoen haar laatste seizoen is. Ook voor Jacqueline zoeken we dus een vervanger/ster. Denk en zoek mee aub!!!!!

Datums en evenementen om te onthouden: vrijdag 30 maart oudijzeraktie, 19 mei (vermoedelijk) einde seizoens-BBQ, mei 2019 50 jarig bestaan vv Wijthmen.

Een sportief en succesvol vervolg van het seizoen 2017-2018!!!

Frans Kerkum

Na jaren nu toch studie naar woningbouw in Wijthmen

Woningbouwplannen in Wijthmen lagen jarenlang stil vanwege de crisis, maar worden nu weer actueel. De gemeente Zwolle heeft een intentieovereenkomst getekend met twee projectontwikkelaars om de mogelijkheden te bekijken.

Voorzitter van de dorpsvereniging Plaatselijk Belang Wijthmen, Eko Huisman, reageert verheugd op het besluit van de gemeente. Meer woningen in het dorp is van onschatbare waarde voor Wijthmen. ,,Het betekent geen zorgen over de sluiting van de school, want er komt nieuwe aanwas bij en bijvoorbeeld geen zorgen over de toekomst van de sportvereniging. Dit heeft effect op de levensvatbaarheid van ons dorp.”

Het onderzoek richt zich op de bouwlocatie naast het Kulturhus, het dorpshuis van Wijthmen. Daar is plek voor ongeveer negentig woningen. Het precieze aantal en het soort woningen waaraan behoefte is, bijvoorbeeld seniorenwoningen, wordt de komende periode onderzocht. Plaatselijk Belang Wijthmen-voorzitter Huisman vindt het op dit moment lastig om aan te geven waar de grootste behoefte aan is.

Contract studie woningbouw Wijthmen(foto redactie)

De gecontracteerde projectontwikkelaars Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels uit Apeldoorn gaan het onderzoek uitvoeren. Naar verwachting komen zij nog voor de zomer met een woningbouwprogramma waarin staat wat wenselijk en haalbaar is.

Over een woningbouwplan in het dorp Wijthmen wordt al jaren gesproken. In 2010 heeft de gemeenteraad het Dorpsplan Wijthmen vastgesteld, dat de toekomstige ontwikkeling van het dorp in de komende vijftien tot twintig jaar schetst. Kreator Projecten en Loostad Vastgoedontwikkeling zien nu duidelijk ontwikkelkansen en pakken het woningbouwplan weer op.

Als de haalbaarheid van de woningbouwplannen is aangetoond, volgt een stedenbouwkundig plan dat als basis gaat dienen voor de benodigde bestemmingsplanprocedures.

 

(Bron: Ingrid Stijkel, de stentor van 31 januari 2018)