Column voorzitter voetbal februari 2018

Kerkum Frans

 

 

 

 

Ik begin helaas met een triest bericht. Op 28 januari j.l. overleed toch nog plotseling ons lid Jan de Wit. Jan was een graag geziene gast op ons sportpark op zaterdag en door de week. Hij had niet alleen belangstelling voor het voetbal maar was ook een trouw supporter bij het volleybal. Wij zullen hem missen.

Dierbare herinneringen

voeden zich als een kostbaar gemis
gelaten zullen we dagen dragen
het leven te leven

Door te blijven beseffen
dat er voor ons gezamenlijk
weer een nieuwe morgen is!

Wij wensen de familie veel sterkte de komende tijd.

Januari begon overigens uitstekend. Voor het onderlinge toernooi voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de “Stichting de Elshof” was veel animo. Het weer zat mee, het was gezellig en het was weer prima georganiseerd door de 3R’s. Robert, Robert en Rob onze dank hiervoor!!!!!

Op 13 januari de Fakkert Wijthmenerplasloop. Er was een record aan inschrijvingen (314). Het weer was uitstekend en dat was de laatste jaren wel anders geweest. Jenny Kloekhorst, Henk van de Berg, René Poppe en René Brinkhof bedankt voor de uitstekende organisatie en uiteraard ook dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn. Uiteraard ook alle sponsoren bedankt voor hun bijdragen!!!

Kijk voor de uitslagen en alle finishfoto’s op https://www.mijninschrijving.nl/participantResults/listParticipantResults/330 of ga naar www.wijthmenerplasloop.nl.

JCHW, de jeugdcombinatie van vv Hoonhorst en vv Wijthmen, doet het prima. Zij spelen in een prachtig tenue en we mogen inmiddels al drie herfstkampioenen feliciteren. De spelers en speelsters van JO8-1,JO9-3 en JO13-2 gefeliciteerd!!!!!

Het rookvrij maken van het sportpark op zaterdag voor 12 uur begint langzaam vorm te krijgen. Er komt nog een adviesgesprek met de Hartstichting hoe het één en ander te organiseren. De Hartstichting zorgt ook voor de nodige bordjes. Overigens staan we niet alleen in deze actie. Alle Zwolsche voetbalverenigingen willen aan het begin van het nieuwe seizoen rookvrij zijn. Dit is aangekondigd in het “Samenwerkingsverband Zwolsche voetbalverenigingen”. Dit samenwerkingsverband is de opvolger van de “Federatie Zwolsche voetbalverenigingen”.

Inmiddels begint de competitie ook weer te starten. Voor Wijthmen 1 is de eerste wedstrijd alweer geweest. Met een 6-0 winst op HFC Storica zijn zij uitstekend begonnen. Vanaf het weekend van 17 februari barst het seizoen weer in alle hevigheid los voor alle teams. Bij de senior heren zal het elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen nog wel even doorgaan. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk zijn alle blessures tijdens de winterstop hersteld. Maar we hebben ook nieuwe leden nodig. Een oproep aan iedereen om mogelijke kandidaten te interesseren om lid te worden van de gezelligste vereniging van Zwolle en te spelen op de mooiste velden van Zwolle!!!!

Al is het nog ver weg maar het 50 jarig bestaan van vv Wijthmen komt er aan. Op 28 april 2019 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. We zijn inmiddels begonnen om een organisatiecommissie samen te stellen en zijn dus op zoek naar personen die daar aan mee willen doen. We houden jullie op de hoogte.

Verder zoeken we nog steeds een vervanger voor Dick Smeenk als gastheer op zaterdag bij thuiswedstrijden van het eerste en zijn we nog steeds opzoek naar een vervanger van Jeroen Harink als wedstrijdsecretaris. Verder heeft onze secretaris aangegeven dat dit seizoen haar laatste seizoen is. Ook voor Jacqueline zoeken we dus een vervanger/ster. Denk en zoek mee aub!!!!!

Datums en evenementen om te onthouden: vrijdag 30 maart oudijzeraktie, 19 mei (vermoedelijk) einde seizoens-BBQ, mei 2019 50 jarig bestaan vv Wijthmen.

Een sportief en succesvol vervolg van het seizoen 2017-2018!!!

Frans Kerkum

Na jaren nu toch studie naar woningbouw in Wijthmen

Woningbouwplannen in Wijthmen lagen jarenlang stil vanwege de crisis, maar worden nu weer actueel. De gemeente Zwolle heeft een intentieovereenkomst getekend met twee projectontwikkelaars om de mogelijkheden te bekijken.

Voorzitter van de dorpsvereniging Plaatselijk Belang Wijthmen, Eko Huisman, reageert verheugd op het besluit van de gemeente. Meer woningen in het dorp is van onschatbare waarde voor Wijthmen. ,,Het betekent geen zorgen over de sluiting van de school, want er komt nieuwe aanwas bij en bijvoorbeeld geen zorgen over de toekomst van de sportvereniging. Dit heeft effect op de levensvatbaarheid van ons dorp.”

Het onderzoek richt zich op de bouwlocatie naast het Kulturhus, het dorpshuis van Wijthmen. Daar is plek voor ongeveer negentig woningen. Het precieze aantal en het soort woningen waaraan behoefte is, bijvoorbeeld seniorenwoningen, wordt de komende periode onderzocht. Plaatselijk Belang Wijthmen-voorzitter Huisman vindt het op dit moment lastig om aan te geven waar de grootste behoefte aan is.

Contract studie woningbouw Wijthmen(foto redactie)

De gecontracteerde projectontwikkelaars Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels uit Apeldoorn gaan het onderzoek uitvoeren. Naar verwachting komen zij nog voor de zomer met een woningbouwprogramma waarin staat wat wenselijk en haalbaar is.

Over een woningbouwplan in het dorp Wijthmen wordt al jaren gesproken. In 2010 heeft de gemeenteraad het Dorpsplan Wijthmen vastgesteld, dat de toekomstige ontwikkeling van het dorp in de komende vijftien tot twintig jaar schetst. Kreator Projecten en Loostad Vastgoedontwikkeling zien nu duidelijk ontwikkelkansen en pakken het woningbouwplan weer op.

Als de haalbaarheid van de woningbouwplannen is aangetoond, volgt een stedenbouwkundig plan dat als basis gaat dienen voor de benodigde bestemmingsplanprocedures.

 

(Bron: Ingrid Stijkel, de stentor van 31 januari 2018)

Besteding afkoopsom N35 (Enquête inwoners Wijthmen)

Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november jl. is gesproken over de besteding van

de afkoopsom die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie voor de oude

Heinoseweg/N35. De afkoopsom bedraagt € 3 miljoen. Een deel daarvan, € 1,5 miljoen,

is bestemd voor beheer en onderhoud. De andere helft is in principe beschikbaar voor

de herinrichting van de bestaande (oude) Heinoseweg inclusief het kruispunt met de

Kroesenallee.

Dit ligt echter niet hard vast. En dan komt de vraag: hoe deze middelen zo slim mogelijk

te benutten voor de leefbaarheid van Wijthmen e.o. De uiteindelijke beslissing voor de

besteding van dit bedrag ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Voor de gemeenteraad

zijn meningen vanuit Wijthmen en Herfte over de wijze van besteding ook van belang.

 

Visie van de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij

Voor de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij (afgekort WOM, waar Plaatselijk

Belang en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen deel van uitmaken, opgericht na de

vaststelling van het Dorpsplan) is het Dorpsplan 2010 nog steeds leidend. De WOM

vindt het belangrijk dat voor de leefbaarheid en de toekomstige

ontwikkelingsmogelijkheden van Wijthmen, de verlegging van de Kroesenallee wordt

meegenomen in het bestedingsplan. Dit leidt tot minder verkeer door het dorp en het

betekent dat de oude Heinoseweg/Kroesenallee een 30 km weg kan worden.

 

Reactie Wijkplatform : rondsturen enquête

Tijdens het Wijkplatform is een toelichting gegeven en is aan de aanwezigen gevraagd:

 • Kunt u zich vinden in het voornemen om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede

te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan

staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

 

 • Zijn er zwaarwegende redenen voor eventueel een andere bestemming van het

bedrag bijvoorbeeld een voetgangersbrug over de N35 naar Soeslo?

 

De aanwezige bewoners op het Wijkplatform vonden het lastig gelijk te moeten

reageren op de vragen en vroegen om wat meer bedenktijd. Vervolgens is afgesproken

dat alle bewoners van Wijthmen d.m.v. een korte enquête op de vragen kunnen

reageren. (Deze brief wordt op alle woonadressen in Wijthmen en Herfte bezorgd.)

Graag uw mening.

U kunt de vragen beantwoorden via internet of via de thuis ontvangen brief met enquêteformulier en deze zonder postzegel terugzenden.

U kunt de vragen via internet beantwoorden, gebruik de in de brief aangegeven inloggegevens:

 • Ga naar zwolle.nl/onderzoek
 • Klik op ‘Enquête Wijthmen’
 • Log in met de volgende persoonlijke codes onder:
 • Project lD:
 • Wachtwoord:

————————————————————————

Meedoen via internet kan tot en met 31 januari 2018.

————————————————————————-

 Hebt u geen internet en wilt u wel graag meedoen aan de enquête? Stuur deze brief

dan vóór 31 januari 2018 terug in de bijgevoegde antwoordenvelop (Gemeente Zwolle,

Onderzoek & lnformatie, Antwoordnummer 119, 8000 VB Zwolle (geen postzegel

nodig)).

In de bijlage vindt u informatie (voor- en nadelen) van de verschillende mogelijkheden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via e-mail:

whi.valkeman@zwolle.nl of via het telefoonnummer aangegeven in de brief.

 

Bijlage

Voor- en nadelen van de bestedingsmogelijkheden

De verschillende bestedingsmogelijkheden die op het Wijkplatform zijn toegelicht:

 •  Besteding volledig voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg;
 •  Besteding gedeeltelijk voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg in
  combinatie met de verlegging van de Kroesenallee;
 • Besteding aan een voetgangersbrug ten behoeve van een extra recreatieve
  verbinding tussen Wijthmen en Soeslo.

De voor – en nadelen van elke mogelijkheid staan hieronder toegelicht.

 

Omlegging best heinoseweg-02

 

Herinrichting best heinoseweg-02

 

Omlegging best heinoseweg-01

 

 

Datum 15 januari 2018

Sagezo speelt “Geen Piet, maar pizza”

Volgend jaar gaat Sagezo het stuk Geen Piet, maar pizza op de planken brengen. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Wilma Renes-Leertouwer.

Het stuk speelt zich af in een pizzeria, die een flinke verbouwing ondergaat. Dat vergt nogal wat van de decorbouwers onder ons. In de voorbereiding, maar ook tijdens de voorstellingen. Het doek zal wat vaker dichtgaan dan normaal: niet alleen tussen de bedrijven, maar af en toe ook midden in een bedrijf.

Piet en Bep runnen een wat verlopen pizzeria. Als ze een mooie geldprijs winnen, kunnen ze eindelijk hun zaak opknappen en zijn ze van de ondergang gered. Maar u snapt het al, er zit een addertje onder het gras. Alles loopt anders dan ze het zich zo mooi hadden voorgesteld en de oplossingen die Piet bedenkt, maken het er niet beter op…

Onze toneelgroep is uitgebreid met een jonge blom, de 16-jarige Anouk Poppe. Zij treedt in de voetsporen van haar moeder Willemien, die jarenlang bij Sagezo heeft gespeeld. Kom haar kunsten en die van de andere spelers bewonderen tijdens een van onze voorstellingen: zaterdag 27 januari, vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiehuis, aanvang 20:00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden 6 euro.

Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro. We hopen dat u ook na de verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.

Kaarten à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij:

Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741

Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 0529-401926 of 06-16884981

Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen!

Namens Sagezo,

Gemma Rosendaal

 

Carbid schieten aan Woestijnenweg maakt slachtoffer

Enkele container- en afvalbrandjes, illegaal geschiet met carbid, maar ook een twintiger die ernstige brandwonden in zijn gezicht heeft opgelopen. Dit tekent de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Zwolle.

Lokatie Woestijnenweg

Lokatie Woestijnenweg

Volgens burgemeester Henk Jan Meijer is oudejaarsnacht vergelijkbaar geweest met andere jaren. Wel is er meer illegaal geschoten met carbid, weet hij. ,,Gemeente en politie hebben hier samen tegen opgetreden. Het gemeentelijk telefoonnummer voor het melden van carbidoverlast is een aantal keren gebeld.” Op de locatie waar het zondagmiddag misging, werd wel legaal geschoten. De Woestijnenweg in Wijthmen was één van de veertien aangewezen schietplekken in de gemeente. De eerste knal moest nog gelost worden toen kort na één uur ‘s middags een schutter gewond raakte. Volgens Jorn Noordman van de organisatie gebeurde het door één seconde van onoplettendheid. Z’n kameraad van midden twintig maakte zich op voor de eerste knal van de dag, maar kreeg een steekvlam in z’n gezicht. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis en de organisatie besloot meteen het evenement te stoppen.

Na het incident werd het evenement afgeblazen

Na het incident werd het evenement afgeblazen

Het slachtoffer heeft tweede-graads brandwonden opgelopen. Zijn oren en ogen zijn nog goed, weet Noorman. ,,Maar hij heeft een lange weg te gaan, werd in het ziekenhuis gezegd.”

(Bron: de stentor van 2 januari 2017 door Jordy Boschman)

 

 Home Remedies For Wrinkles


<>

Historisch Wijthmen in 2018 en een kleine terugblik op 2017

gelukkig-nieuwjaar

Historisch Wijthmen en Wijthmen.nl wensen u allen een gelukkig en gezond 2018 toe.

In 2018 staat er weer veel op stapel, zo zal een begin gemaakt worden alle foto’s van Historisch Wijthmen naar Wijthmen.nl over te hevelen en daar onder de straatnamen, verenigingen etc.  te plaatsen zodat u een makkelijk overzicht krijgt van onze historie.

Zal uw straat of vereniging er dan ook vertegenwoordigd zijn?

Ook hopen we in 2018 weer een beroep op u te kunnen doen door uw film/foto materiaal op de tijdlijn van Facebook  te plaatsen, deze te zenden via de chat op hetzelfde Facebook of via mail naar Historisch  Wijthmen te zenden, het adres is: historischwijthmen@gmail.com

De tijd tussen Kerst en Oud- en Nieuw is vaak een mooie gelegenheid om die zolang niet bekeken fotoboeken weer eens te voorschijn  te halen.

In 2017 bereikte Historisch Wijthmen ongeveer 170 foto’s , dit is ongeveer gemiddeld 32%.

Hierbij maakte wel veel foto’s deel uit van een enkele inzending en onderwerp, dus hier valt nog wat te winnen met uw medewerking.

Wij willen iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage en voor het bezoeken van onze Facebookpagina en de website Wijthmen.nl

We hopen u volgend jaar weer te kunnen begroeten.

Kerstbingo en stamppotbuffet in de Elshof, bekijk hier de foto’s

DSC_0035-web

Stichting Ouderen Zorg Wijthmen zorgde plande 21 december een inloopmiddag voor de mensen van 55 jaar en ouder.

De bezoekers werden welkom geheten met een kop koffie en een cake.

Daarna was het de beurt aan Toby Joku om een kerstbingo te presenteren waarbij mooie prijzen vielen te verdienen.

Theo van de Stouwe van “Het Parochiehuis” verzorgde een smakelijk stamppotbuffet die ieder zich wel liet smaken.

Bep Spijker maakte verschillende foto’s van dit bijzondere middag, haar bijdrage kunt U zien door op de onderstaande link te klikken.

Wijthmen.nl wenst u alvast een gezond en mooi 2018 toe

Klik hier voor de foto’s

 

 

 

 

 

 

 

Column voorzitter voetbal december 2017

Kerkum Frans

 

 

 

Uit de bestuurskamer

Zoals al in de vorige Elshofbode werd vermeld is op 2 november de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier nog even de samenstelling van het huidige bestuur. Voorzitter is Frans Kerkum, secretaris is Jacqueline Noordman, penningmeester is Hermien Meijer (deze drie zijn tevens het dagelijks bestuur), Bestuurslid seniorzaken is Erik Bos, bestuurslid jeugdzaken is Erik Schonewille en algemeen bestuurslid met vooral onderhoud en materiaal onder zijn hoede is Thijs Hulsmann.

Het verzoek, binnengekomen bij het bestuur om het sportpark op zaterdag voor 12 uur rookvrij te maken, wordt opgepakt. De meningen zijn hierover natuurlijk verdeeld en hoe te handhaven moet nog worden bezien. Het zou mooi zijn wanneer ouders en begeleiders elkaar erop zouden aanspreken. Wanneer we echt hiermee aan de gang gaan komen er bordjes die geleverd worden door de Hartstichting. Hierdoor wordt rookvrij sportpark ook kenbaar gemaakt aan de tegenpartij.

Naast dit soort zaken wordt er natuurlijk fanatiek gevoetbald. De jeugdcombinatie doet het prima en spelen ook nog eens in een prachtig tenue, Wijthmen 1 doet het goed en ook Wijthmen 2 en Wijthmen 3 winnen op zijn tijd hun wedstrijden. De dames hebben de draad weer opgepakt na een wat moeizaam begin maar winnen nu ook wedstrijden weer. Bij de senior heren is het wel elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen. Soms moeten wedstrijden uitgesteld worden, maar tot nu toe lukt het. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk herstellen alle blessures tijdens de winterstop.

Afgelopen zaterdag 9 december was er weer “Foute Kerst”. De organisatie was er weer druk mee en hebben ervoor gezorgd dat het weer een succes geworden is. Je hebt wat gemist wanneer je niet bent geweest.

Een nog een puntje van aandacht. Kleedkamers moeten na elke wedstrijd schoongemaakt worden. Ook wanneer de kleedkamer na een wedstrijd nog een keer gebruikt gaat worden. Ook de binnen kleedkamers moeten na gebruik schoongemaakt worden en niet alleen droog vegen maar gewoon met water. Wanneer dan op zaterdag om vijf uur de kleedkamers leeg zijn moeten ze gewoon schoon zijn. Het is nu een paar keer voorgekomen dat op maandag mensen bezig zijn om de troep in de kleedkamers op te ruimen. Dat is niet de bedoeling. En laten we er ook voor zorgen dat elk team in de juiste kleedkamer zit. Dat voorkomt problemen. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat dit voor elkaar komt!!!!

Verder zoeken we nog steeds een vervanger voor Dick Smeenk als gastheer op zaterdag bij thuiswedstrijden van het eerste en zijn we nog steeds opzoek naar een vervanger van Jeroen Harink als wedstrijdsecretaris. Verder heeft onze secretaris aangegeven dat dit seizoen haar laatste seizoen is. Ook voor Jacqueline zoeken we dus een vervanger/ster. Denk en zoek mee aub!!!!!

Datums om te onthouden: 28 en 29 december IJsselcup in WRZV hallen, 6 januari 2018 nieuwjaarsreceptie van de stichting de Elshof voorafgegaan met een onderling toernooitje (hiervoor is al een mail rondgegaan), 13 januari 2018 de Wijthmenerplasloop.

(de inschrijving is al open op www.mijninschrijving.nl of op www.wijthmenerplasloop.nl)

 

Voor diegene die ik niet meer zie of spreek alvast fijne dagen en tot in 2018

 

Frans Kerkum

Duizend jaar oude bouwresten gevonden in bodem achter café de Mol

archeologie

Duizend jaar oude bouwresten gevonden in bodem bij Zwolle

Archeologen zijn volop aan het graven in een terrein achter café De Mol in Wijthmen, waarvan wordt vermoed dat het tot in de vroege middeleeuwen een belangrijke woon- en werklocatie is geweest. Honderden verkleuringen in de bodem duiden op de aanwezigheid van houten palen, die mogelijk de dragende constructie hebben gevormd van schuren en boerderijen.

HENRY VAN DER WAL

,,We hebben het hier over de periode 1000 tot 1300. Van het hout zelf is niks meer over, vanwege de zuurgraad van de zandgrond op deze plek”, legt Zwolles stadsarcheoloog Michael Klomp uit. ,,Door de paalkuilen te couperen kunnen we de doorsnede zien, zodat we kunnen bepalen wat mogelijk bij elkaar hoort. Daarna zullen we proberen er een patroon in te ontdekken.” Vanuit de archieven is volgens Klomp niets bekend over deze locatie, waar binnenkort een verbindingsweg wordt aangelegd tussen de nieuwe N35 en de oude Heinoseweg. ,,In die tijd waren er nog geen archieven. Maar uit het aantal verkleuringen is wel op te maken dat er een lange periode is gewoond en dat het dus een belangrijke locatie was.” Naast verkleuringen zijn er scherven gevonden, waarvan de ouderdom nog niet is vastgesteld. Die scherven zijn volgens Klomp meegekomen met de grond waarmee de palen in de paalputten zo’n duizend jaar geleden zijn vastgezet. ,,Aardewerk duidt bijvoorbeeld op de vroege middeleeuwen, maar zouden we ook vuursteen vinden dan hebben we het over een veel vroegere periode.”

Na het veldwerk is er nog geruime tijd nodig voor nader onderzoek van de vondsten. Klomp schat dat pas over een jaar een beeld is gecreëerd van aard en omvang van de bebouwing.

(Bron: de stentor van vrijdag 1 december 2017)

Foute Kerst 2017 met programma

2017 foute kerst

Op 9 december is het weer zo ver, voor de tweede keer wordt het Foute Kerst feest georganiseerd, ditmaal met goed vastgezette tenten… Vorig jaar bleek the day after dat de tenten weggewaaid waren, met als record de tent van de familie Hulsmann op het kunstgrasveld.

In de middag is er een kerstmarkt met verschillende kraampjes. Deze kraampjes worden bemand door mensen uit Wijthmen en omgeving. Zo zijn er de welbekende vaste gezichten, maar ook veel nieuwe kraampjes. Deze kerstmarkt wordt muzikaal begeleid door een bandje die speelt op zelfgemaakte sigaardoosgitaren. Tussen de bedrijven door is het mogelijk om zelf zo’n sigaardoosgitaar te bespelen. Voor de inwendige mens is er weer van alles; oliebollen, snert, stamppot, voor ieder wat wils.

’s Avonds barst de feestavond los. Net als vorig jaar is er geen dresscode.

DJ Gerard Holterman draait deze avond de plaatjes. Om de sfeer los te krijgen zijn er een aantal sets door een kwartet van een smartlappenkoor. Ten behoeve van de Stichting is er tevens weer een verloting, waar fantastische prijzen zijn te winnen. Alle ingrediënten voor een mooie avond zijn aanwezig, hopelijk zie ik u op zaterdag 9 december!

Namens de organisatie wil ik alvast  alle sponsoren, vrijwilligers en een ieder die zijn steentje heeft of nog moet bijdragen voor het Foute Kerst bedanken

Erik Schonewille, voorzitter organisatie Foute Kerst.

 

Verloting : Om de kosten enigszins te drukken zal er i.p.v. entree geld een verloting worden gehouden. Prijzen verloting waaronder :

 • Half varken.
 • Tuinontwerp studio PUUR
 • Bon Kniphoeve.
 • Bon Karba.
 • Bon Sauna Swoll.
 • Bon Lakeside, Wijthmenerplas.
 • Verassende hoofdprijs.

 2017 foute kerst

 PROGRAMMA OVERZICHT

Sportfeest het bedrijf van Jim Brinkhof organiseert voor ons de volgenden activiteiten.

Voor slechts € 2,00 kunnen U en/of Uw kinderen zich deze middag vermaken. Afhankelijk van het weer zal dit buiten dan wel binnen plaats vinden.

 

14.30 uur – 19.00 Sport

Activiteit Waar
Bubble football Kunstgrasveld / sporthal
Boogschieten Kunstgrasveld / sporthal

 

 Kerstmarkt 14.30 – 17.30 uur kraampjes ( Kantine, tent en parkeerplaats )

Kraampje Door :
Diverse kramen waar onder :
Verkoop originele Kerststukken. Bloemschikdames
Daimond Panting Erica Pluim
Kerstrommel Sietze Nijland
Schoonheidsspecialiste Suzanne van Krevel
Zelf gemaakte bier en wijn Dhr. Van Lente
Boekkunst Kerst knutsel zussies
Exclusieve lampen Dhr. De Haan
Kerst spullen uit Haiti Jannie Sikkema
Janny’s home made
Sigaardoosgitaren Henri Grotenhuis*
Heerlijke warme oliebollen. Ine , Gerry en Bep
Broodje bratwurst en stampotten De Elshof
Accesoires 4 stars, Dalfsen
 

* The Boothill Stompers

Skiffle- en jugbands waren vanaf de jaren 20  tot  in de jaren 60 erg populair. Met allerlei zelfgemaakte (percussie) instrumenten als theekist bassen, wasborden en noem maar op,  traden ze in- en bij diverse gelegenheden op. De Beatles bijvoorbeeld, zijn ooit als de skiffle band ‘The Quarrymen’  begonnen.  Een tijdje was skiffle muziek uit beeld, maar tegenwoordig is er steeds meer vraag naar deze oervorm van muziek met invloeden van o.a. country, ragtime, blues en Americana.

The Boothill Stompers spelen deze muziek stijlen op dezelfde authentieke instrumenten, aangevuld met cigar box gitaren.

Een hele bijzondere ervaring om naar te kijken en te luisteren, hoe men met zeer beperkte en vooral goedkope middelen, toch muziek kan maken, waarbij ze het publiek ook graag mee laten doen.

Het is met name de eenvoud van de instrumenten wat het zo leuk maakt om muziek mee te maken. Muziek die een glimlach op het gezicht brengt,  aldus de Boothill Stompers.

 The Boothill Stompers is:

Petra Klaver:                     zang en whisky vat bass

John vd Vegt:                    gitaar

Henk Riezebos:                 zelfbouw drumstel en percussie

Maaike Kappert:              gitaar

Cigarbox Henri:                (cigarbox) gitaren en  wasbord)

 2017 Boothil Stompers foute kerst

Rock stompin’good!!

 SMARTLAP KWARTET DE REISVERENIGING ( vanaf 17.30 uur)

2017 Smartlappen kwartet foute kerst

 

 

 

 

Wij zijn de jongens en het meisje van de Reisvereniging.

Komen uit Zwolle en zingen oude zingers en smartlappen.

Kortom een gezellige boel…….

                    

 

 

 

FOUTE KERST ACT ( circa : 22.45 uur)

Acts :  onder leiding van Bianca Ruiterkamp,

waarbij iedereen mee mag / moet mee doen tijdens demonstratie.

2017 foute kerst

 BACK IN TIME, met D.J. Gerard Holterman ( gehele avond)

Van jongs af aan ben ik een enorme muziekliefhebber vooral muziek uit de tachtiger en negentiger jaren. Mijn voormalige buurman was al jaren een dj bij vele discotheken in de buurt vooral bij de bekende White Devil  in Heino. Ooit had ik een feestje bij mij in de loods waar Henry toen ook draaide en ik later op de avond ook wat heb meegedraaid. Later dat jaar kwamen ze bij Henry om te draaien en mede te organiseren van een oud en nieuw feest in Heino waar we 5 jaar hebben gestaan. Hij vroeg me of ik niet mee wilde draaien die avond en dat heb ik gedaan. Daarna hebben wij zelf de nodige

geluidsapparatuur aangeschaft  en de naam back in time bedacht. We draaien op vele feesten en partijen van alle soorten muziek wat de klant maar wenst van 80,90,00 feestmuziek en Nederlandstalig. Mijn motto is altijd ” u vraagt en wij draaien” .