Het is nog altijd fijn wonen in Herfte Wijthmen

Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018In Herfte en Wijthmen wonen vinden onze 1028 inwoners nog altijd een fijne aangelegenheid volgens de cijfers van het Buurt-voor Buurt Onderzoek 2018 uitgevoerd door de gemeente Zwolle aan.

Op de  indexen voor leefbaarheid en sociale en fysieke gesteldheid zijn er in Herfte en Wijthmen in de afgelopen jaren geen grote veranderingen zichtbaar.

Op de veiligheidsindex is er een positieve ontwikkeling zichtbaar, zowel ten opzichte van 2012 als ten opzichte van 2016.

De gunstige ontwikkeling in de laatste twee jaar heeft plaatsgevonden in Wijthmen, Herfte scoort hier minder door het aantal inbraken.

Ten opzichte van Zwolle als geheel hebben Herfte en Wijthmen een gunstige score op de leefbaarheidsindex en de sociale index.

Qua veiligheid wijken Herfte en Wijthmen weinig af van het gemiddelde van Zwolle.

Op fysiek vlak blijft het gebied achter bij Zwolle als geheel. Dit heeft te maken met het lagere voorzieningenniveau en het minder aanwezig zijn van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

Positieve ontwikkelingen:

In vergelijking tot 2016 is het vertrouwen in Herfte en Wijthmen gegroeid.

De bewoners zijn positiever over de toekomstige ontwikkelingen

in hun buurt en hebben grotere waardering voor het functioneren van gemeente en politie dan in 2016. Verder is ook de externe veiligheid toegenomen door een afname in fijnstof. De afgelopen jaren is er daarnaast een toename zichtbaar in het bewonerstoezicht, met name door een groter deel van de bewoners dat meedoet aan een buurtpreventieproject.

Negatieve ontwikkelingen:

Negatieve ontwikkelingen zijn in Buitengebied-Oost in de laatste jaren weinig geweest. Het meest in het oog springend is het toegenomen

aantal inbraken in Herfte ten opzichte van de periode voor 2016.

Als de meest voorkomende buurtproblemen geven we aan :

  • Te hard ruiden
  • Geluidsoverlast
  • Agressief verkeersgedrag

In dit onderzoek komen diverse aspecten  onder de loep genomen, uitgekristalliseerd in een bijzonder rapport.

Wil u het rapport lezen klik dan op deze tekst

 

Wilt u nog veel meer weten over Zwolle met daarin Herfte en Wijthmen  op dit gebied dan kunt u op deze tekst klikken