Henk Wageman 1949-2018

Wageman Henk 1949-2018

In zijn woonplaats Zwolle is Henk Wageman (69) overleden, de man die jarenlang bestuurslid was van onze voetbalvereniging Wijthmen en in het dagelijks leven de chef sport van de Stentor was.

Henk was van seizoen 1981-1982 tot en met 1984-1985 bestuurslid van onze voetbalvereniging.

Hij  fungeerde acht maanden in seizoen 1984-1985 als interim voorzitter tussen het voorzitterschap van Henk Nijmeijer en de aanstelling van Jan Groters in maart 1985.

Jelle Boonstra

Meer dan dertig jaar zorgde hij ervoor dat de amateurclubs met evenveel passie werden gevolgd als het profvoetbal bij PEC in Zwolle. Henk was een Groninger, een Winschoter met als het er op aankwam een onwrikbaar karakter, noem het maar gerust koppigheid.

Journalistieke eerlijkheid ging boven alles, zegt zijn zoon Stephan. Dat werd in bestuurskamers in de regio lang niet altijd op de juiste waarde geschat. ,,Ondanks zijn kritische blik werd hij alom gerespecteerd. Hij had het karakter en lef om een kop koffie te komen drinken met de mensen die hij in de krant bekritiseerde.”

De periode op de Zwolse redactie, aan de Blaloweg, voordat uitgeverij Wegener het aloude Tijl in één hap opslokte, vond hij zonder enige twijfel de kroonjaren. Alles kon en mocht toen, ze reisden de wereld over voor sportprestaties en de collega’s op de sportredactie waren hecht en toegewijd. Dat z’n zonen Stephan en Sander ook journalist werden is geen toeval. ,,Ik mocht mee naar wedstrijden van PEC. Tegen Feyenoord bijvoorbeeld, 5-5, weet ik nog. Dan zaten we in de auto en zei hij: bedenk eens een mooie kop boven het verhaal”, zegt Stephan. PEC kon hij hartstochtelijk afbranden, en toch zat hij wekelijks in de inner circle met clubbaas Marten Eibrink en andere vertrouwelingen te praten.

Het zaterdagmiddagvoetbal bij de amateurs was hem trouwens net zo dierbaar. In Genemuiden, of bij WHC in Wezep waar ze een boze brief aan de krantendirectie stuurden toen Henk na al die jaren andere journalistieke arbeid ging doen. Bijna zeven jaar geleden zwaaide hij af, als één van de laatste vutters in het vak. In z’n vrijgekomen tijd zette hij zwollenu.nl op en een website voor amateurvoetbalverenigingen. Schreef een boek over de bekerfinale van PEC in 1977. En zat hij in de journalistenbond. Journalist boven alles. En sportliefhebber. Terwijl zijn ziekte hem sloopte, fietste hij nog graag even naar vv Berkum. Toch weer lekker langs de lijn.

(Bron: de stentor van 30 maart 2018 met een kleine uitbreiding van het gedeelte over V.V.Wijthmen)

Zwolle controleert geluidsnorm, nieuw dancefestival Wijthmen

Wijthmenerplas In 2016 weer toneel van festivals

Voorzitter Eko Huisman van Plaatselijk Belang Wijthmen wil een zienswijze indienen bij de gemeente Zwolle over een nieuw dancefestival bij de Wijthmenerplas. Nadat voorgaande evenementen voor veel overlast hebben gezorgd, zijn de geluidsnormen aangescherpt. ,,Ik ben benieuwd of dat wordt gehandhaafd.”
HESSEL VAN DER WAL
Duco Nijp van het Veldtrip Festival zegt dat de organisatie zal er alles aan doen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving. ,,Het is niet anders dan deelnemen aan het verkeer: wij horen ons aan de regels te houden.”

Eko Huisman van Plaatselijk Belang Wijthmen heeft zijn twijfels: ,,Tot nu toe is er elk jaar wel een organisator die zich niet aan de geluidsnorm houdt. De gemeente Zwolle speelt hier ook een rol in. Als ze pas na drie, vier of vijf overtredingen ingrijpt, heeft het weinig zin.”

Voorheen werden bij de Wijthmenerplas meerdere keren per jaar dancefestivals gehouden. Doordat de omwonenden hier veel overlast van hadden, heeft de gemeente in juli 2016 de geluidsnormen aangescherpt, in een beleidsplan over evenementen in de buitenlucht. Dit had als gevolg dat veel festivals zijn verdwenen.

In juni komt nu toch weer een nieuw evenement, Veldtrip Festival, dat al een vergunning heeft van de gemeente. De plannen van de organisatie zijn ambitieus, maar nog kleinschalig. ,,Wij doen onze uiterste best om geen overlast te veroorzaken. Speakers en stages worden gericht zodat ze het minste overlast veroorzaken”, zegt Nijp. ,,Het moet natuurlijk wel vet blijven klinken.”

Netjes
Huisman: ,,Als de organisatie zich aan de maatstaven houdt van het plan, is er niets aan de hand. Ik ben niet tegen festivals, als ze het maar netjes doen.”

De Nationale Hoorstichting heeft een convenant met de evenementenbranche om gehoorbeschadiging te voorkomen. Hierin staan maatregelen voor geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming. Volgens Huisman wordt het geluidsniveau regelmatig overschreden en verstopt de gemeente Zwolle zich achter smoezen over foutmarges.

De gemeente Zwolle geeft aan dat het beleidsplan regels bevat over het geluidsniveau. De organisatie en geluidsmedewerkers van de gemeente stellen vooraf het geluidsniveau vast zodat de geluidsnormen niet worden overschreden. ,,Beiden verrichten metingen tijdens het evenement en houden hierover contact”, geeft woordvoerder Marieke Stenfert aan.

(Bron: de stentor van 28 mrt 2018)

Janco Cnossen wordt informateur voor nieuw college Zwolle

Tijdens het duidingsgesprek hebben de raadsfracties de ChristenUnie gevraagd het voortouw te nemen in de vorming van de nieuwe coalitie. De ChristenUnie heeft oud-wethouder Janco Cnossen gevraagd dit proces te begeleiden. Als oud-wethouder is hij bekend met de Zwolse politieke issues en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele en verbindende coalitie.

De ChristenUnie Zwolle is na de gemeenteraadsverkiezingen met zeven zetels de grootste partij gebleven in Zwolle. Het is gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college. Een goede manier om de eerste fase van dat proces vorm te geven is door het aanstellen van een informateur.

Samenwerken
De ChristenUnie Zwolle benadrukt dat zij in dit proces samen wil optrekken met alle andere fracties in de raad, waarbij specifiek oog is voor de positie van de tweede partij GroenLinks. Deze partij haalde ook zeven zetels. De informateur zal de fracties bevragen op hun ideeën over het consulteren van inwoners.

De Zwolse informateur is Janco Cnossen, hij heeft veel bestuurlijke  ervaring. Hij was wethouder in de periode 2002 – 2010 en was voorzitter van het GPV (één van de rechtsvoorgangers van de ChristenUnie). De ChristenUnie heeft hem gevraagd vanwege zijn bekendheid met de Zwolse politiek.  Hij heeft voldoende afstand om boven de partijbelangen uit te stijgen en om de vorming van een stabiel en verbindend college voor ogen te houden. Bovendien kan Cnossen rekenen op een groot draagvlak binnen en buiten de politiek.

In Wijthmen is Cnossen vooral bekend om zijn voorzitterschap van de Ouderenzorg Wijthmen.

 

(Bron: de stentor van maandag 26 maart 2018)

Column voorzitter voetbal

De winter heeft alsnog toegeslagen. Dus veel afgelastingen de laatste tijd, omdat de velden niet goed waren en voor de jeugd speelde ook de kou nog een rol. Positief was natuurlijk wel dat we weer een keer konden schaatsen. Ook leuk voor de schaatsvereniging HWZ. De ijsbaan kon weer een keer open. Zelf was ik die week met wintersport, maar op het allerlaatste moment op zondagochtend nog net kunnen schaatsen.

Het rookvrij maken van het sportpark op zaterdag voor 12 uur begint vorm te krijgen. Er is een adviesgesprek met de Hartstichting geweest en het was goed om te horen hoe het één en ander te organiseren is. De Hartstichting heeft voor de nodige bordjes gezorgd en inmiddels zijn die opgehangen. Verder wordt er nagedacht waar we de “rookplek” kunnen plaatsen. Zoals het nu is voor de ingang van de Elshof kan niet meer. De rrokplek moet dus echt verplaatst worden. Volgens mij loopt de vv Wijthmen samen met “de Stichting de Elshof” voorop in deze actie. Ik heb nog niet gehoord dat andere Zwolsche voetbalverenigingen al zover zijn, maar komend seizoen “Rookvrij” bij alle Zwolsche voetbalverenigingen is een vaststaand feit. Dit is afgesproken in het “Samenwerkingsverband Zwolsche voetbalverenigingen”, de opvolger van de “Federatie Zwolsche voetbalverenigingen”.

Overigens gaat het vooral om kinderen rookvrij te laten sporten en bedenk daarbij dat “Zien roken, doet roken”!!!

Kijk ook eens op https://rookvrijegeneratie.nl/ voor meer informatie!!!

Rookvrije kantine

 

Inmiddels begint de lente en gaan de competities weer van start. Zaterdag 17 maart zijn de eerste wedstrijden met wisselend succes gespeeld. Bij de senior heren zal het elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen nog wel even doorgaan. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk zijn alle blessures spoedig hersteld. Maar we hebben ook nieuwe leden nodig. Een oproep aan iedereen om mogelijke kandidaten te interesseren om lid te worden van de gezelligste vereniging van Zwolle en te spelen op de mooiste velden van Zwolle!!!!

Want niet alleen wij vinden dat maar ook PEC Zwolle vind dat. PEC Zwolle wil weer graag de voorbereiding op de Elshof af werken. Het is hun erg goed bevallen en vv Wijthmen is er blij mee. Wij houden jullie op de hoogte.

Al is het nog ver weg maar het 50 jarig bestaan van vv Wijthmen komt er aan. Op 28 april 2019 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. We zijn inmiddels begonnen om een organisatiecommissie samen te stellen en zijn dus op zoek naar personen die daar aan mee willen doen. Wij hebben aan de seniorenteams (dames en heren) gevraagd om per team 2 personen hiervoor te leveren. Inmiddels zijn er een paar aanmeldingen, maar we wachten nog op de teams die nog niet gereageerd hebben. Wie de schoen past trekke hem aan .

Datums en evenementen om te onthouden: zaterdag 31 maart oudijzeraktie, 19 mei (vermoedelijk) einde seizoens-BBQ, mei 2019 50 jarig bestaan vv Wijthmen.

Geniet van de wedstrijden op een rookvrije accommodatie en speel met RESPECT !!!

Kijk ook altijd even op de site van de v.v. Wijthmen www.vvwijthmen.nl

 

Frans Kerkum

Kroesenallee straks mogelijk om Wijthmen heen

De omlegging van de weg vormt een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen dat in 2011 samen met de inwoners is opgesteld. Om deze wens van de inwoners zeven jaren na datum te toetsen  is er een enquete gehouden onder bewoners van Wijthmen en Herfte. Een ruime meerderheid (83%) heeft aangegeven nog steeds achter het voorstel te staan om de Kroesenallee te verleggen.

Uitgebreid onderzoek

De gemeente start nu met een breed onderzoek naar de precieze effecten voor onder andere de omgeving, direct omwonenden en het verkeer. Het onderzoek wordt samen met onder meer Provincie Overijssel, Plaatselijk Belang en Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) uitgevoerd. Naar verwachting is het onderzoek eind 2018 afgerond. De kosten voor het onderzoek  worden betaald  uit het budget dat de gemeente van het Rijk  ontvangt voor het overnemen van de  oude Heinoseweg.

Betere doorstroming N35

De Kroesenallee sluit aan op de N35. Rijkswaterstraat werkt op dit moment aan de nieuwe N35. Zij verbreedt de weg, verlegt een deel van de weg en maakt een nieuwe aansluiting van de Kroesenallee op de N35 door de aanleg van een viaduct met op- en afritten. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio 2018 gereed.

 

Aanpak treintraject Zwolle-Herfte kost 170 miljoen euro

image-4283925

Goed nieuws voor treinreizigers die regelmatig tussen Zwolle en Groningen of Leeuwarden heen en weer pendelen. Het traject Zwolle-Herfte wordt aangepakt. Kosten? 170 Miljoen euro. Ingrid Willems van regionaal dagblad De Stentor schreef er over.

Reizigers profiteren straks van kortere reistijden en ook de aansluitingen op station Zwolle worden beter. Bovendien rijden er straks extra treinen tussen Zwolle en Leeuwarden. Reizigers moeten nog wel even geduld hebben. De verwachting is dat het werk in 2021 klaar is.

Bij de ondertekening van de overeenkomst gaat het projectdeel IJssel-Herfte, waarin onder meer het spoortraject Zwolle-Herfte wordt verdubbeld. Het spoor tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte is nu een knelpunt. Door hier extra sporen aan te leggen, hoeven treinen van en naar Emmen of Meppel straks niet meer op elkaar te wachten. Op deze manier kunnen meer treinen bij Zwolle tegelijk aankomen of vertrekken en wordt Zwolle als belangrijk overstapstation beter benut.

Eerder dit jaar al kondigde ProRail aan dat vanwege het werk aan de spooruitbreiding Zwolle-Herfte, het station in Zwolle liefst zestien dagen op slot gaat. In die periode wordt er gewerkt aan wissels, sporen, perrons en beveiliging.

Na Utrecht is Zwolle het tweede spoorknooppunt van Nederland. Treinen komen hier vanuit acht richtingen en op werkdagen tikt het aantal reizigers de 60.000 aan. Steeds meer treinreizigers stappen in Zwolle op de trein of maken er een overstap. Daar wil ProRail de dienstregeling op aanpassen en maakt daarom het station en de sporen klaar voor de toekomst.

Facebook Historisch Wijthmen voorlopig op zwart.

Asfaltfabriek Wijthmen-01 v Ittersum-banner

 

Velen van u hebben het inmiddels al ontdekt: “Facebook Historisch Wijthmen” is verdwenen van internet.

Na we mogen hopen spreken we hier van een tijdelijke status , maar wat is er aan de hand?

De pollicy van Facebook heeft een wijziging ondergaan en één van die wijzigingen is dat de Facebook gebruikers hun eigennaam moeten gaan gebruiken zoals zij dit ook in het dagelijks leven doen, dus bijvoorbeeld geen pseudoniem.

Hier valt natuurlijk veel van te zeggen, misbruik ligt natuurlijk altijd op de loer.

Historisch Wijthmen is de naam die is gekozen omdat dit de mensen aanspreekt en er direct duidelijk wordt gemaakt wat deze Facebook pagina nu daadwerkelijk in houd.

Op dit moment vindt er nog een briefwisseling plaats met Facebook om toch de oorspronkelijke naam als leidraad te behouden met op de achtergrond de naam van de beheerder(s).

Hoe lang deze ontwikkeling gaat duren hangt voor een groot deel af wat de werkzaamheden die er moeten komen als er een geheel nieuwe pagina moet worden opgezet.

Basis van een eventuele nieuwe pagina zal altijd de inbreng van onze 555 vrienden moeten zijn, hun inbreng is van essentieel belangvoor onze geschiedenis.

Welke kant we ook opgaan, de bijdragen uit het verleden zijn zeker gesteld en worden via deze website gepubliceerd zoals afgesproken.

We hopen dat u begrip heb voor de nu ontstane situatie en vragen u dit bericht te delen.

 

Gerard Hulsmann