Gemeente steunt aanleg zonnepanelenveld aan Herfterlaan

impressie-zonnepanelen-herfterlaan

Op het voormalige Wezo-terrein aan de Herfterlaan kan de komende jaren een zonnepanelenveld van 7,5 hectare – bijna vijftien voetbalvelden – worden aangelegd. De zonnepanelen gaan voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien. De gemeente steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie.

De initiatiefnemer voor de zonneweide is De Herfte Beheer BV van ondernemers Teun Bouwhuis en Marc Huitink die in september 2016 de gronden van de Wezo-kwekerij overnamen van de gemeente Zwolle. Speciaal voor het aanjagen van alle maatschappelijke initiatieven op het terrein hebben zij ‘Stichting Meedoen in het groen’ opgericht.

Grootste in regio

Het terrein is in totaal 14 hectare groot en wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. Op circa de helft van het terrein worden zonnepanelen op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen, lammeren en geiten er onderdoor kunnen lopen.

De panelen worden in een zodanige hoek geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsende zonnestralen. Aan de noordzijde van het zonneveld worden bomen herplant om de panelen aan het oog te onttrekken vanuit de zijde van de Kuyerhuislaan.

Het zonnepanelenveld of ‘zonneweide’ wordt het grootste in de regio Zwolle en een van de meest productieve in de provincie Overijssel. De initiatiefnemers hopen in oktober van dit jaar met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en volgend voorjaar de eerste stroom op te gaan wekken.

Natuurlijke inrichting

De overige delen van het terrein worden op een natuurlijke manier ingericht  met mogelijkheden voor recreatie. Voor de inrichting van het voormalige kwekerijcomplex is een landschapsplan opgesteld. Door de zorgvuldige landschappelijke inpassing verbetert zowel de ecologische als de recreatieve waarde van het gebied.

Op een deel van het terrein blijft de oude bebouwing staan die onder andere gebruikt wordt voor verschillende maatschappelijke activiteiten.

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld en besloten het vooroverleg te starten

(bron: Gemeente Zwolle)

 

Kapwerkzaamheden van start voor verbreding N35 Zwolle-Wijthmen

N35

N35

 

Aannemer Heijmans en Rijkswaterstaat beginnen woensdag met de kapwerkzaamheden voor de verbreding en verlegging van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. De kap is nodig om de bestaande weg te verbreden en een nieuw gedeelte ten zuiden van Wijthmen aan te leggen.

Door het kappen verdwijnen ongeveer 450 bomen en 1,6 hectare bosvakken. Om dit te compenseren komen er in hetzelfde gebied ongeveer 250 bomen en 1,3 hectare bosvakken voor terug.

Dat aantal wordt misschien verhoogd, zodat alle bomen en bosvakken terug worden geplaatst in hetzelfde gebied. Lukt dat niet, dan wordt een deel van deze compensatie op een andere plek gerealiseerd.

Start aanleg zuidelijke parallelweg

Volgende maand start de aanleg van het eerste deel van de nieuwe zuidelijke parallelweg. Ook worden in deze periode kabels en leidingen verlegd. Daarnaast doet Heijmans onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn mogelijk aanwezig bij de kruising van de N35 met de Oldeneelallee.

In het tweede kwartaal van 2017 start de aanleg van de nieuwe weg, ten zuiden van Wijthmen. Daarna volgen de werkzaamheden voor de verbreding van het gedeelte tussen Zwolle en Wijthmen. Uiterlijk eind 2018 is de gehele weg klaar.

Bron:http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=262903

In Memoriam Sjors Jansen of Lorkeers 1958-2017

Vandaag was de uitvaart van Sjors Jansen of Lorkeers met een viering in O/L. Vrouw Ten Hemelopneming in Heino, met aansluitend de crematie in Zwolle.
Sjors is slechts 58 jaar oud geworden en was erelid van de voetbal vereniging Wijthmen.

Link hier naar het bericht van de voetbalvereniging

Voorbereidende werkzaamheden N35 Zwolle-Wijthmen van start

Aannemer Heijmans begint half februari met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Harm Brouwer (Heijmans) en Nico van den Berg (Rijkswaterstaat) geven tekst en uitleg.

Drukte in de avondspits op de N35 tussen Zwolle en Heino
Drukte in de avondspits op de N35 tussen Zwolle en Heino

De voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om straks bij de daadwerkelijke verbreding meters te kunnen maken. ‘We willen de hinder voor omwonenden en weggebruikers zo veel mogelijk beperken’, legt Harm Brouwer, realisatiemanager wegen bij Heijmans, uit. ‘De voorbereidende werkzaamheden zorgen ervoor dat we de ‘echte’ werkzaamheden uiteindelijk snel en efficiënt kunnen uitvoeren.’ Daarbij gaat het overigens niet alleen om werkzaamheden die buiten plaatsvinden. ‘Ook intern zijn we druk bezig met het uitwerken van werkplannen en de planning, maar ook met afstemming en overleg met allerlei betrokkenen.’ Nico van den Berg, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat, vult aan: ‘Het staat of valt met de voorbereiding. Die is bij dit project meer dan het halve werk.’

Bomenkap

Maar waaruit bestaan die voorbereidende werkzaamheden dan precies? Brouwer vertelt dat Heijmans half februari begint met het kappen van bomen en struiken langs het hele tracé. Later dit jaar vindt er nog een 2e kapronde plaats. ‘Daarbij gaan we selectief te werk, ook omdat we de vliegroutes van de in het gebied aanwezige vleermuizen niet willen verstoren.’ Van den Berg vult aan: ‘De bomenkap is noodzakelijk voor het verbreden van de weg. Maar dat wil niet zeggen dat de aannemer alle bomen in het projectgebied direct mag kappen. Juist vanwege de vleermuizen wordt over elke boom nagedacht.

Vleermuizen

Van den Berg legt uit dat veel vleermuizen hun leefgebied hebben aan weerszijden van de N35. ‘Hun vliegroutes gaan niet alleen langs, maar ook over de N35. Vleermuizen herinneren zich die routes als ze uit hun winterslaap ontwaken. Dus als de aannemer in februari en maart bomen kapt, moeten we ervoor zorgen dat de vliegroutes in april als de vleermuizen uit hun winterslaap ontwaken intact zijn.’ Brouwer vult aan: ‘Daar waar we echt ingrijpen in vliegroutes, plaatsen we zogenaamde hop-overs. Dit zijn nieuwe, hoge bomen of kunstmatige voorzieningen, waarmee we een soort ‘zebrapad’ in de lucht creëren. Zo zorgen we ervoor dat de vleermuizen niet de weg kwijt raken.’

Nieuwe toegangsweg

Heijmans begint half maart met de aanleg van het eerste deel van de nieuwe Zuidelijke Parallelweg. ‘Die weg leggen we aan om ervoor te zorgen dat Sauna Swoll en landgoed Soeslo bereikbaar blijven’, legt Brouwer uit. ‘De huidige toegangsweg komt namelijk midden in het bouwterrein rondom het nieuwe viaduct te liggen.’

Kabels en leidingen

Ook het verleggen van kabels en leidingen – zoals elektriciteit- en datakabels en gas- en waterleidingen – is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden. ‘Bij het verbreden van een weg ontkom je niet aan het verleggen van kabels en leidingen, aldus Van den Berg. Heijmans overlegt uitvoerig met de netbeheerders van de kabels en leidingen die in het werkgebied aanwezig zijn. Brouwer: ‘Samen bepalen we welke kabels en leidingen verlegd moeten worden. De netbeheerders zorgen voor de daadwerkelijke verlegging. Maar Heijmans is uiteindelijk eindverantwoordelijk.

Niet-gesprongen explosieven

Daarnaast doet Heijmans onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Brouwer: ‘Op verschillende locaties liggen mogelijk niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond. Bijvoorbeeld bij de kruising van de N35 met de Oldeneelallee. Het is lang niet zeker dat er iets ligt, maar we moeten dit natuurlijk wel echt weten voor we met de werkzaamheden beginnen. Hoe? We gebruiken hiervoor een soort metaaldetector. Slaat die aan, dan doen we op die locatie nader onderzoek. Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat er explosieven liggen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen.’

Sjors Jansen of Lorkeers overleden

Sjors Jansen of Lorkeers

Donderdagmiddag bereikte ons het bericht dat Sjors Jansen of Lorkeers is overleden. Hoewel we wisten dat dit er aan zat te komen kwam dit bericht bij ons hard aan. Dat het zo snel zou gaan was toch onverwacht.

Sjors is jarenlang jeugdleider en scheidsrechter bij vv Wijthmen en vv Hoonhorst. Hij was een vrijwilliger waar je op kon rekenen. Neem alleen al al het kluswerk wat hij in de Elshof heeft verricht.

Sjors was erelid van de vv Wijthmen, een titel die hem een paar jaar gelden werd verleend als beloning voor al zijn vrijwilligerswerk. Sjors was de vaste supporter bij het eerste en was van plan om bij het eerste te gaan vlaggen. Maar eerst wilde hij beter worden. Het heeft helaas niet meer zo mogen zijn.

Wij zullen hem missen.

Dierbare herinneringen

voeden zich als een kostbaar gemis
gelaten zullen we dagen dragen
het leven te leven

Door te blijven beseffen
dat er voor ons gezamenlijk
weer een nieuwe morgen is!

 

Namens het bestuur van de vv Wijthmen

 

Frans Kerkum

GHN Afscheid Sjors Jansen of Lorkeers_2013-05-07 - 276