Definitief plan Wijthmenerplas d.d. 24 mrt. 2015.

Hieronder de brief die verzonden is naar alle omwonenden, betreffende het definitieve plan Wijthmenerplas.


 

Behandeld door A.H.W. Koop

Datum 24 maart 2015

Onderwerp Definitief plan Wijthmenerplas

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief wil ik u informeren over het definitieve plan voor de Wijthmenerplas.

Vorig jaar heeft in september een inloopavond plaats gevonden voor de inwoners van

Wijthmen lHerftel Zalné waarbij informatie werd gegeven over de invulling van het plan

voor de Wijthmenerplas.

Zoals u misschien uit de verschillende media heeft vernomen, hebben met name de duikverenigingen om meer ruimte gevraagd voor hun sport.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad op 9 februari 2015 is een motie aangenomen met het verzoek om een tracé voor de waterskibaan uit te werken dat meer rekening houdt met de duikers.

Randvoorwaarden Onderwatersport

Aan de hand van randvoorwaarden van de Nederlandse Onderwatersport Bond heeft

de ondernemer onderzocht welke baanvarianten alsnog mogelijk zijn. Verdere aanpassingen op de huidige locatie bleken niet te leiden tot meer ruimte voor de duikers. Omdat het tracé van de waterskibaan aan specifieke randvoorwaarden moet voldoen is er voor gekozen om de waterskibaan, en daarmee ook het paviljoen, te verplaatsen naar een ander deel van de Wijthmenerplas.

(Zie bijlage hieronder).

def plan wijthmerplas

Verplaatsing waterskibaan en paviljoen naar ander deel Wijthmenerplas, zie rode rechthoek links.

Gewijzigd plan

Het bijgevoegde ontwerp voor de waterskibaan leidt tot meer ruimte voor de duikers.

Ook ligt de waterskibaan ten opzichte van het vorige ontwerp op een grotere afstand

van de diverse stranden aan de oostzijde van de plas.

Het paviljoen is vanwege de samenhang met het startpunt van de waterskibaan in

noordwestelijke richting verplaatst. (Locatie 3 van de inpassingsvisie).

Het ontwerp voor het paviljoen met terras is niet gewijzigd. Een combinatie van een steiger/ vlonder

verbindt het terras met het startpunt van de waterskibaan.

De ondernemer heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor het vorige plan ingetrokken en een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Het doel van de ondernemer is om dit jaar al met haar activiteiten te starten.

Beheerplan

Zoals bekend wordt gewerkt aan een beheerplan. Dit plan is bijna afgerond. Het doel

van het beheerplan is primair om overlast voor de bewoners in de nabijheid van de Wijthmenerplas te voorkomen als gevolg van de activiteiten die door Lakeside worden georganiseerd.

Om het beheerplan compleet te maken wordt nog informatie over de toegestane maximum geluidsniveaus toegevoegd. Ook wordt een tekening gemaakt waarop staat aangegeven binnen welk gebied rond het paviljoen Lakeside haar vaste activiteiten organiseert.

Zodra deze informatie beschikbaar is ontvangen alle omwonenden het volledige beheerplan. Aansluitend wordt een moment georganiseerd waarbij nog op het beheerplan kan worden gereageerd en/of vragen kunnen worden gesteld.

Tot slot wordt het beheerplan door het College vastgesteld.

Het vastgestelde beheerplan wordt vervolgens naar de omwonenden gestuurd.

lk vertrouw er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Eventuele vragen kunt u richten aan YMP.Mieremet@zwolle.nl.

Met vriendelijke groeten,

Aldert Koop

Projectmanager.


 

Ed Anker, onze nieuwe wijkwethouder over zijn ‘Wijthmen’

Beeldschoon Wijthmen

Is de wijk van de solidariteit en gemeenschapszin.

“Beeldschoon” , zo betitelt wijkwethouder Ed Anker ‘zijn’ Wijthmen.

“Het is een prachtig buitengebied, nabij het Zwolse stadscentrum. De sfeer is ook prettig. De wijk heft veel honkvaste bewoners. De nieuwkomers die naar de wijk trekken, vallen allemaal voor het karakter van dit stukje Zwolle

Langs de Heinoseweg, een klein aantal kilometers buiten het stadshart van Zwolle, ligt een kleine ‘dorpsgemeenschap’. Het centrum wordt hoofdzakelijk gevormd door het Kulturhus waar een sporthal, voetbalclub, gemeenschapscentrum en een basisschool in zijn gevestigd.

Verder veel vrijstaande woningen en boerderijtjes. Een echt Hollands dorp. Bijna negentig procent van de huizen zijn koopwoningen; slechts 13 procent is huurwoning. Gestapelde woningen komen niet voor in deze buurt.

Groen en water

“Wie praat over wonen in Zwolle, heeft het vaak direct over het historische sfeervolle stadscentrum”, zegt Ed Anker. “Begrijpelijk, want Zwolle heeft een mooi stadshart. Maar mensen staan er soms niet bil stil hoe fijn je kunt. wonen in het buitengebied. Het is heerlijk wonen daar. Er is zo veel groen en vergeet de Wijthmenerplas niet. Dat zijn echt kwaliteiten van dit dorp.”

Bron: NVM Zwolle Magazine

Bron: NVM Zwolle Magazine

 OnaÍhankelijk en daadkrachtig

“Het zou zomaar eens kunnen dat alle bewoners van Wijthmen elkaar kennen”, beaamt de wijkwethouder.

“Er wonen immers 630 mensen en velen daarvan wonen er al lange tijd.”

“Bovendien zijn de bewoners erg actief het is een kleine maar sterke gemeenschap.

Ze steken zelf de handen uit de mouwen. Onlangs wilde men meer verlichting in de buurt Ze hebben toen via Marktplaats zelf lantaarnpalen op de kop getikt en deze geplaatst.

Voor de stroomvoorziening hebben ze contact met de gemeente gezocht.

Dat hebben we geregeld. Fantastisch zulk ondernemerschap. lk ben van meerdere kleine dorpsgemeenschappen in het Zwolse buitengebied wijkwethouder, maar deze groep mensen springt eruit qua onafhankelijkheid’

Een van de hoogtepunten van de Wijthmener daadkracht is volgens Ed Anker het plan dat de gemeenschap zelf ontwikkelde.

“Er moesten woningen bij komen voor senioren.

Het doel van de gemeenschap was tweeledig: allereerst konden de ouderen dan in de wijk blijven wonen en ten tweede kwamen er door de verhuizingen weer woningen vrij voor nieuwe, jonge aanwas in de wijk’

Sociaal

Ook was het Wijthmen die in Zwolle vooruitliep op de komst van sociale wijkteams, die sinds I januari 20 I 5 de toegang tot zorg en ondersteuning op wijkniveau organiseren.

“Overal in Nederland spreekt men over de overgang naar de ‘participatiesamenleving’ en dat dat best spannend is, maar in Wijthmen was men al lang op die manier bezig.

Begin vorig jaar ging er een wijkteam aan de slag met een wijkverpleegkundige en een dorpsondersteuner vanuit de gemeente Zwolle. Bewoners hebben daarnaast zelf een dienstenteam opgericht vrijwilligers waarop ouderen een beroep kunnen doen voor hulp bij boodschappen, vervoer of bijvoorbeeld tuinonderhoud. De gemeenschap loopt wat dat betreft voor op de rest van de stad.”

Leefbaar

Enig minpuntje dat geregeld wordt gehoord in Wijthmen, is het geluid waarmee de feesten aan de Wijthmenerplas in voorjaar en zomer gepaard gaan.”Op die dance-festivals wordt soms pittige muziek gedraaid. En omdat het in de openlucht is, hoor je dat in het buitengebied goed”, legt de wijkwethouder uit. “Daarnaast zijn er ook feesten met mildere muzieksoorten en daarover wordt dan ook beduidend minder geklaagd’

“In Wijthmen scoort de leefbaarheid hoe dan ook beter dan gemiddeld in Zwolle”, weet Ed Anker op basis van onderzoeken die in Zwolle per wijk worden gehouden.

“Veel bewoners van Wijthmen hebben een sterke band met de buurt.  Ondanks het lagere voorzieningsniveau – om echt te winkelen moet je naar het centrum of aangrenzende wijken –  worden woonomgeving en leefbaarfheid zeer goed gewaardeerd.

Ja Wijthmen is gewoon nog zo’n dorp waar het goed toeven is.”

(Bron: NVM Zwolle Magazine. Tekst: MCM tekst).

 


 

 

Plantenactie volleybal-vereniging Wijthmen/Hoonhorst.

Plantenactie volleybal-vereniging Wijthmen/Hoonhorst.

Op de dag dat ik dit stukje schrijf, 1 maart, begint de meteorologische lente. We kunnen de balans op maken over de winter van 2014-2015. We zijn het waarschijnlijk snel met elkaar eens: de afgelopen winter wilde eigenlijk nooit een echte winter worden. Het was het allemaal net niet. Voor de liefhebbers van schaatsen op natuurijs was het al helemaal niets. Deze winter gaan we maar snel vergeten.  We gaan uitkijken naar het voorjaar met al zijn aantrekkelijke kanten. Voor de tuinliefhebbers betekent het: we mogen weer aan de slag. Voorzichtig beginnen we de tuin te ontdoen van de resten van het vorige groeiseizoen. Deze resten kunnen afgevoerd worden in een groencontainer, op de composthoop of versnipperd tussen de planten gestrooid. Opruimen geeft een goed gevoel, maar levert wel een lege aanblik op.

Voor dit laatste heeft de volleybal-vereniging een oplossing. Op woensdag 22 april a.s. kunt u ons weer aan de deur verwachten met een grote keuze aan planten om uw tuin of plantenbakken op te fleuren. Vanaf 17.00 uur komen we bij u langs. We kopen de planten in bij een erkende kweker, die alleen maar goed plantenmateriaal aflevert tegen scherpe prijzen. Ook dit jaar geldt weer voor de volleybal-vereniging: u een gevulde bloementuin de volleybal-vereniging een gevulde kas.

Overzicht activiteiten 55+

Dinsdag 7 april is er om 14.30 uur een optreden van de muziekband Las Paljas.

Het optreden zal plaatsvinden in het Kulturhus en de entree is 5 euro inclusief koffie/ thee.

Muziekband Las Paljas bestaat al sinds 1972.

Hun doel is om een gezellig optreden te verzorgen met zang en muziek.

De groep bestaat uit door de wol geverfde amateurmuzikanten met een professionele inslag:

Drummer, accordeonist, gitarist, bassist, saxofonist, klarinettist en trompettist. Door de variëteit van de muzikale nummers blijft het programma boeiend en een genot voor oog en oor.


 

Dinsdag 21 april is er om 15.00 uur een muziekbingo met live muziek!

De bingo zal plaatsvinden in het Kulturhus en de entree is 5 euro, inclusief koffie/ thee en deelname aan de muziekbingo.

De muzikale klanken worden verzorgd door pianist Ruud de Nooij.

U bent van harte welkom!


 

 Binnenkort verwacht: historisch café, computercursus en uitstapjes!

 Op korte termijn zullen we starten met het Historische Café. In samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is het ‘café’ om de twee weken geopend in het Kulturhus.

Doel is om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen over de geschiedenis van Herfte, Wijthmen en Zalné. Heeft u (oude)foto’s, verhalen of wat dan ook, dan kunt u dat inbrengen en zal het gearchiveerd worden. We zijn nog op zoek naar enkele enthousiastelingen die ons hiermee willen helpen. Uiteindelijk zal er (in het Kulturhus)een expositie plaatsvinden van alle ingebrachte materiaal. Nadere info volgt z.s.m.

Ook zal er binnenkort een computercursus starten, indien u hier interesse in heeft kunt u contact opnemen met welzijnmedewerkster Ineke Schoenmakers van Driezorg; 06-10995428

Daarnaast zijn we druk doende om de bus op een effectievere wijze in te kunnen zetten. Er zullen onder meer enkele uitstapjes gepland worden. Meer nieuws volgt.


 

Bezoek regionale markten.

 Naast de te plannen uitstapjes zullen er (mits er voldoende animo is) bezoekjes aan de regionale markten gebracht worden. Bij wijze van proef zal er gestart worden met de zaterdagmarkt in Zwolle op zaterdag 18 april, van ca. 9.30 tot 11.30 uur.

Minimaal aantal vier en maximaal aantal acht deelnemers! In volgorde van aanmelding!

Aanmelden kan via 06-2260607


 

Gymvereniging

Inmiddels niet meer weg te denken uit Wijthmen de Gymnastiekvereniging. Vroeger de ouders en nu hun kinderen. En is er veel verandert?

Nee, de intentie is gebleven! De laatste dag van de week nog even de laatste energie er uit bewegen, de jongste kinderen spelenderwijs kennis laten maken met verschillende manieren van bewegen, klimmen en klauteren om uiteindelijk een mooie koprol of een handstand te kunnen maken. Met rode wangetjes en een stralende lach verlaten ze na 45 min. de gymzaal.

We bieden bij de vereniging een 3 tal groepen. Namelijk:

Groep 1: leeftijd van 3 tot 5 jaar

Groep 2: leeftijd van 5 tot 6 jaar

Groep 3: leeftijd van 7 tot 12 jaar

 

Het is erg leuk dat als de kinderen drie jaar zijn, ze hun leeftijdsgenoten van de basisschool al leren kennen. Juf Renee verzorgt de leuke en spontane lessen.

Kom gerust een keer een kijkje nemen op vrijdagmiddag vanaf:

15:30 uur groep 1

16:15 uur groep 2

17:00 uur groep 3

 

Maar daar blijft het niet bij, wij beschikken over prachtige materialen zoals een evenwichtsbalk, een brug, de kast en een ontzettend mooi systeem om schommelen, te zwaaien enz.