Zorgen om de zorg gaan aan Wijthmen voorbij

In Wijthmen hebben de oudere bewoners al wat langer ervaring met keukentafelgesprekken. ZIN Wijthmen de sociale organisatie in het dorp, nam daarvoor in april vorig jaar al het initiatief.   De gesprekken moesten helderheid geven over zowel het huisvestingsvraagstuk in het dorp, als de toekomstige zorgvraag.  De respons was groot.  In totaal werden 192 65-plussers in het dorp aangeschreven.

Daarvan deed 84 procent aan de keukentafelgesprekken mee. Die leverdenniet de verwachte extra zorgvraag op. ,,Het bleek dat de oudere bewonersgroep van Wijthmen heel vitaal is.

De aanvragen voor woningaanpassingen of huishoudelijke hulp die we hadden verwacht, kwamen niet of nauwelijks”, vertelt dorpsondersteuner Marion Tolhuis, die de gemeente Zwolle vertegenwoordigt in het sociale wijkteam van Wijthmen.   ,,Mensen zijn wel bewuster gaan nadenken welke zorg ze misschien in de toekomst nodig hebben.”   Het bleek dat het omzien naar elkaar, het ‘noaberschap’, al lang in het dorp is ingeburgerd.

Een aantal senioren heeft zorgen over de toekomstige huisvesting.  In het dorp staan veel oudere woningen met steile trapopgangen. Ook wordt de tuin vaker meer een last dan een lust. Doorstromen naar een kleinere (zorg)woning kan bij gebrek aan aanbod niet terwijl men wel het liefst in Wijthmen zou willen blijven wonen.

Nu in tussen plannen voor nieuwbouw in het dorp met zorgwoningen concreter worden, besluiten meer ouderen tóch er te blijven wonen, weet Tolhuis.   Anderen zijn er meer van overtuigd geraakt dat ze met aanpassingen nog langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Door het vroegtijdig houden van de keukentafelgesprekken is de zorg over de nieuwe zorgstructuur die per r januari van kracht is in het land, aan Wijthmen voorbijgegaan, concludeert Annet Uijttewaal. Zij zit als wijkverpleegkundige namens Driezorg in het sociale wijkteam van Wijthmen.

,,Mensen weten waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.   Elf Medewerkers van sociale wijkteams gaan in de komende weken op pad om de zorgvraag van burgers in kaart te brengen.    ‘mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen en kennen de gezichten erbij.  Dat geeft vertrouwen en veiligheid.

—————————————————————————————————————–

‘Mensen weten goed waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen

(Annet Uijttewaal, Driezorg.)

—————————————————————————————————————–

Elke week houden we in het Kultuurhus een spreekuur en de rest de dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar.”   Maar storm loopt nodig niet.  ,,De Wijthmeners zijn heel zelfredzaam.”   De gevoerde gesprekken heb wel nieuwe dorpsinitiatieven geleverd. Zo komt er een dienst team voor tuinonderhoud en er naast de al bestaande oudersoos nu ook gymlessen voor senioren en toneel- en muziekmiddagen.   Senioren worden gestimuleerd daaraan mee te doen.

ZIN Wijthmen , de sociale organisatie binnen het dorp, verwacht dat door goed georganiseerde zorg in de abijheid, met trouwde gezichten en een goede kennis van de sociale kaart, voorkomen wordt dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg in verzorgingshuizen

(Bron: artikel van Ingrid Stijkel uit de stentor van zaterdag 31 januari 2015)

Infiltranten in voetbalkantines om drank- en horeawet te controleren

 

Alcoholverbod_1.jpg

Voorzitters met gestrekt been duel in kopte de de Stentor zaterdag 31 januari.

De woorden van wijlen sportcommentator Herman Kuiphof werden historisch toen Gert Muller in 1974 het vonnis voltrok door het doelpunt dat er toe leidde dat Nederland geen wereldkampioen voetballen werd. “Zijn we er toch ingetuind” constateerde de verslaggever.

Dit is het gevoel dat 40 jaar later in Dalfsen overheerst.

Burgemeester Han Notten maakte afgelopen woensdag bekend met een vileine glimlach, dat er infiltranten kunnen rondlopen in voetbalkantines.

Infiltranten?  Wat is er hier dan toch allemaal aan de hand?

In de Drank- en Horecawet , waarbij de gemeenten nu zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving is het niet langer toegestaan alcohol te schenken aan jongeren onder de achtien jaar. Om controle hierop te kunnen uitoefenen heeft de gemeente noodzakelijk geacht een soort ‘Paard van Troje” in te zetten,  bemand door een minderjarige die doodleuk aan de bar om een biertje vraagt.

Als deze minderjarige – dus bekend bij de opsporingsambtenaar – toch zijn biertje krijgt van de niets vermoedende vrijwilliger is de vereniging gevangen in het net en wordt het op de bon geslingerd.

Daar waar de ene gemeente alles op z’n beloop laat is burgemeester Notten een stuk strikter.

Alcoholverbod_2.jpg

De verschillende voorzitters in de omgeving zijn natuurlijk razend: “Uitlokking” stellen ze.

Een een rondje langs de velden bij enkele verenigingen:

  •  SV Nieuwleusen:

Dit verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs stelt voorzitter Bert de Roo die het handelen van de gemeente bekritiseert. Ik denk zelfs dat het een onrechtmatige manier is om bewijs te verzamelen, maar zover wil ik helemaal niet gaan, misleiding zo ziet hij het.   Als iemand onder de 18 jaar om alcohol vraagt, dan steken wij daar een stokje voor. Helaas is dit in ons geval niet gebeurd.

  •  Voetbalvereniging Lemerelerveld:

Ook voetbalvereniging Lemerlerveld ging voor de bijl en dat werd door voorzitter René Jansen betreurd. Juist omdat de vereniging haar eigen leden nog zo heeft geïnformeerd en nu genekt word door een buitenstander.  “We hebben voordat de nieuwe wetgeving werd ingesteld de leeftijdsgroep van zestien- en zeventien bij elkaar geroepen.  We snappen dat het vervelend is” hebben we gezegd, “Maar breng ons barpersoneel niet in de problemen”  Dat het nu juist een buitenstaander wel is gelukt, noemt Jansen dan ook  ‘uitlokking’.  “Het was netjes geweest om ons eerst te informeren en dan pas de pers, maar goed.”

  •  ASC’64:

Prese Vissscher is niet te spreken over de ietwat doortrapte drankcontrole van Dalfsen. Meer nog omdat het barpersoneel bij ASC’62 wel degelijk naar een leeftijd heeft gevraagd, maar ‘vergat’ om identiteitsbewijzen op te eisen.  “Ja als je zegt dat je achttien bent, maar je bent het niet, dan begin je al verkeerd. Ik ben meer van een open houding dan van liegen en bedriegen. Maar laten we wel  wezen ik ben bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente geweest.  En heb daar niemand om legitimatiebewijzen zien vragen.”

Een hele hoop zorgen voor de diverse voorzitters dus, a.s. woensdag praten ze bij met Noten.

Ook voor de vrijwilligers van Wijthmen geld ook kennis te nemen van dit artikel, zodat de clubkas niet voor verrassingen kan komen te staan.

gerardhulsmann

(Bron: Dit artikel ontleent aan het artikel van Arjan Bosch in de Stentor van zaterdag 31 januari 2015)