Veel vragen in gemeenteraad over waterskibaan Wijthmen

Gemeenteraad praat over waterskibaan.

Voor de komst van de van de waterskibaan in de Wijthmenerplas komt er een scherp beheersplan.

Hierin wordt rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de huidige gebruikers van de

plas. Dat zegde wethouder René de Heer maandag de gemeenteraad toe.

wethouder_rene_de_heer

Wethouder René de Heer

 

Door Joop de Haan

De raad sprak tot laat over de komst van de, zoals het officieel heet, groene vrijetijdsvoorziening in de recreatieplas. Het gaat om een waterskibaan met paviljoen.

De waterskiërs worden er voortgetrokken door een met een elektromotor aangedreven kabel.

Het paviljoen is het gehele jaar door geopend, in de winter zijn er activiteiten die passen bij die tijd van het jaar.

 


PLAN VRAAGT GOEDE AFSTEMMING VAN BELANGEN GEBRUIKERS

wijthmenerplas

De prachtige Wijthmenerplas, straks met waterskibaan?

 


Initiatiefneemster Esther Vredeveld van Lake Side legde de plannen voorafgaand aan het debat nog een keer uit aan de raad.

“We hechten aan samenwerking met de partijen die de plas gebruiken en willen een open relatie met de buren” benadrukte ze.

Dat vraagt een goede afstemming, want de plas kent veel gebruikers.

Zomerse recreanten, vissers, lange afstandzwernmers, natuurliefhebbers, gebruikers van

het naaktstrandje en duikers.

Bij die laatste was het overleg misgegaan, pas eind deze maand is er een eerste gesprek met duikcentrum de Tuimelaar.

“Waterskiën en duikers gaan niet samen, zei Vincent Ossewold van het duikcentrum tegen de

gemeenteraad. Onder de waterspiegel heeft het duikcenlrum, met instemming van de gemeente een pacours van objecten gemaakt.

 


Wethouder belooft balans voor plas.

Esther Vredeveld van Lakeside wil wel kijken of de waterskibaan enigszins kan worden opgeschoven, en anders wil ze meewerken aan het verhuizen van de onderwaterobjecten.

“lk denk dat we wel een oplossing kunnen vinden”, zei ze maandag.

 door Joop de Haan

Alle fracties noemen de voorzieningen een mooie aanvulling op de  vrijetijdsaanbod van Zwolle.

Maar voor realisatie moeten nog wat  plooien worden gladgestreken.

Zo stelde de gemeenteraad veel vragen over de botsende belangen van gebruikers van de plas.

eildert_noorda (groenlinks)

Eildert Noorda (Groenlinks)

 

EildertNoorda(Groenlinks) opperde een verplaatsing was gaan kijken in het Gel-

van de waterskibaan naar de Millegerplas.  “De baan legt een enorme claim op de natuur en heeft negatieve ker. Jammer dat we niet met

gevolgen voor omwonenden  en andere gebruikers”, zei hij.

 

 

silvia_bruggenkamp (Swollwacht)

Silvia Bruggenkamp (Swollwacht)

 

Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) vroeg zich af in hoeverre er verwachtingen zijn gewekt bij  omwonenden dat het rustig rond de plas zou blijven.

 

 

 

 

harold_van_vilsteren (CDA)

Harold van Vilsteren (CDA)

 

 

Ook Harold van Vilsteren (CDA) tilde zwaar aan de kritiek die buurtbewoners hebben.

“Zíjn we nog wel een betrouwbare overheid”, vroeg hij zich af.

 

 

 

brammert_geerling (SP)

Brammert Geerling (SP)

 

Brammert Geerling (SP) pleitte daarom voor een “stevig beheersplan”.

Ook wil hij een oplossing voor de duikers.

 

 

 

 

claudia_van_bruggen (D660

Caudia_van Bruggen (D66)

 

Claudia van Bruggen (D66) had twijfels. “De balans slaat nu door naar de waterskibaan en in het nadeel van de huidige gebruikers.

 

Hoe brengen de balans terug in de belangen”, vroeg ze de wethouder.

 

 

 

herman_sieben (PVDA)

Herman Sieben (PvdA)

 

Herman  Sieben (PvdA) was enthousiast over de komst van een beachclub.

“Dat is een prima centrum voor een keur aan groene activiteiten.

Maar wat is de impact van de skibaan op de rust en de ruimte van de plas?”wilde hij weten.

 

 

Volgens Michiel van Willegen valat dat wel mee. Hij was gaan ki;jken in het Gelderse Emst, waar  een vergelijkbare waterskibaan ligt.

“Die baan is geen druktemaker. Jammer dat we niet met z’n allen zijn gaan kijken.”

aly_van_der_vegte_-_poot (VVD)

Aly van der Vegte-Poot (VVD)

 

 

Aly van der Vegte (VVD) had niks dan lof voor het voorstel van Lakeside.

“Het proces is prima verlopen, de ondernemer heeft  communicatie hoog in het vaandel staan.

Ik had nog geen enkel probleem gehoord dat niet opgelost kon worden.”

 

Dat vond wethouder René de Heer ook. Volgens hem is vanaf 2008 een zorgvuldig traject doorlopen om meer dynamiek bij de Wijthmenerplas te krijgen. “De plannen voor de skibaan zijn van februari 2014. Sindsdien hebben we op frequente basis overleg met de klankbordgroep waarin ook omwonenden zitten.

En dat is geen applausmachine.”

De wethouder baalt ervan dat er niet eerder overleg is geweest met duikcentrum De Tuimelaar.

“We wilden het zo zorgvuldig mogelijk doen en zijn toch iemand vergeten.

Maar we gaan open in gesprek met de duikers. We gaan de balans terugbrengen.”

 

Aan het beheersplan wordt gewerkt, meldde De Heer.

‘Als die klaar is gaat het eerst nog naar de bewoners, en dan nog een keer naar het college van B en W.”

Volgens de wethouder heeft de stadsecoloog geen bezwaar.

“Hij heeft kritisch gekeken en aanvullende maatregelen zijn niet nodig.” Hij beloofde die onderbouwing naar de gemeenteraad te sturen.

De gemeenteraad.neemt maandag, 26 januari een besluit.

 


(Tekst Bron De Peperbus van woensdag 14 januari 2015, foto website gemeente Zwolle geplaatst door Wijthmen.nl)

Robbie van Krevel erevoorzitter

Elshof Stichting Logo

Robbie van Krevel is tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 3 januari benoemd tot erevoorzitter van Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof (lees: Kulturhus).

Robbie van Krevel, op 14 januari 65 jaar geworden, heeft een lange staat van dienst voor ‘Wijthmen’. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor volleybalvereniging en stichting. Altijd met aandacht voor het algemeen belang. Altijd met de bedoeling om de boel bij elkaar te houden.

In zijn lange periode als bestuurslid van de stichting, voorzitter van de beheerscommissie en uiteindelijk stichtingsvoorzitter (als opvolger van wijlen Wessel Beekman vanaf 2000 tot 2010) is de herbouw van het oorspronkelijke gemeenschapscentrum tot Kulturhus met Basisshool De Kubus gerealiseerd. Dat was een helse operatie met veel hoofdbrekens aan de bestuurstafel, maar Robbie was ook niet te beroerd om vele zaterdagen met zijn knieën in de modder te liggen om met het zware straatwerk te helpen.

Foto Robbie van Krevel

Kersverse erevoorzitter Robbie van Krevel, geflankeerd door zijn vrouw Annie, doet een dankwoordje

Bij de heropening  van het Kulturhus in 2007 lanceerde Robbie het plan voor een ouderenvoorziening, waardoor mede-Wijthmeners op hoge leeftijd vanwege hun gezondheid niet meer zouden hoeven te verhuizen. Nog steeds is hij penningmeester van Stichting Ouderenzorg Wijthmen en achter de schermen betrokken bij de redding van de RK-kerk voor het dorp. Hij zingt ook nog steeds in het kerkkoor.

 

Meer foto’s van de nieuwjaarsreceptie, klik hier!

ZIN Wijthmen gaat op dezelfde voet door!

zin

Het eerste operationele jaar van ZIN Wijthmen zit erop! Al met al is het een zeer geslaagd jaar geworden. Zelfs zozeer, dat wij als Zorg In Nabijheid (ZIN) Wijthmen van de gemeente en Driezorg op dezelfde voet mogen doorgaan en met dezelfde mensen.

Annet Uijttewaal blijft dus als wijkverpleegkundige aan ‘Wijthmen’ verbonden en Marion Tolhuis zal haar werkzaamheden als dorpsondersteuner voorzetten. Tenminste één van hen zal ook in het jaar 2015 tijdens het spreekuur van ZIN Wijthmen (elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur) in het Kulturhus zijn om u te helpen met al uw zorgvragen of alle andere zaken (zoals jeugdzorg, werk en participatie), die onder een sociaal wijkteam vallen.

Wijthmen is weliswaar onderdeel van het nieuwe Sociaal Wijktean Stadsdeel Oost, maar u hoeft niet naar het kantoor aan het Simon Van Slingelandtplein. U kunt nog steeds vanuit het Kulturhus geholpen worden of direct met Annet of Marion bellen. Indien u doorverwezen moet worden, dan weten zij de weg.

Hun telefoonnummers zijn ongewijzigd gebleven: 06 13 13 57 63 (Annet) en 038 498 32 30 (Marion).

Op het algemene telefoonnummer van ZIN Wijthmen (06 22606073) kunt u bellen voor zaken als (rolstoel)vervoer.

Inmiddels hebben wij ook kennisgemaakt met Joke Wierbos als de nieuwe teamleider van Sociaal Wijkteam Stadsdeel Oost en ook zij is enthousiast op de manier waarop wij in Wijthmen bezig zijn. Dat schept vertrouwen voor de toekomst. Samen gaan wij kijken of wij een aantal activiteiten bovenwijks beter zouden kunnen regelen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijnsactiviteiten, de vervoersdienst of een boodschappendienst. We zijn dus nog niet klaar, maar op de goede weg.

Dat laatste blijkt, in alle bescheidenheid, ook uit het feit, dat we ons zorgconcept op verzoek van de gemeente in meerdere wijken hebben mogen uitleggen en – opnieuw na tussenkomst van de gemeente – door de landelijke krant Nederlands Dagblad zijn gevraagd ons verhaal te doen. De betrokken journalist is ook bij Ina Visscher en Lies en Wicher Kieskamp op bezoek geweest om hun ervaringen op te tekenen. Het ND gaat ons in de komende maanden volgen en zal daar later nogmaals verslag van doen. De kop van het eerste artikel luidde: Zorgzaam buurtschap Wijthmen als voorbeeld voor de stad Zwolle. (Wie een kopie van het artikel wil, kan zich bij ZIN melden)


 

 

Zeer geslaagd kerstdiner als afsluiting eerste jaar ZIN Wijthmen

zin

Liefst 30 kilo aardappelen, 4 kilo boerenkool, 4 kilo zuurkool, 4 kilo wortels en uien, 1 kilo prei, 27 rookworsten, 65 zelfgedraaide gehaktballen en heel veel spekjes. Ziedaar, de ingrediënten voor het kerstdiner voor ouderen in Wijthmen.

Liefst 72 ouderen (!) aten met smaak in het Kulturhus van de stamppotten, die waren gemaakte door Jorien, Heilke en Margriet Borst, Joyce de Vries en Silvia van Krevel. Met een kerstmannetje van Oreo-koekjes, room en aardbei als toetje.

IMG-20141223-WA0004

De aardappelen werden beschikbaar gesteld door Wim en Hermien Selles, de rookworst door de Jumbo in Dalfsen. Potten, pannen, servies en bestek werden door Barbara van Krevel beschikbaar gesteld. De gemeente deed een flinke duit in het zakje met ‘premie op actie’ en Driezorg regelde een heus Dickenskoor, geheel passend bij de sfeervolle tijd van het jaar. Marieke Poppe zong, waarbij zichzelf op gitaar begeleidde.

Tevens werden de aanwezigen door Bart Reuvekamp geïnformeerd over de stand van zaken van het vrijwillige dienstenteam. Kortom, voor herhaling vatbaar en een waardige en gezellige afsluiting van het eerste jaar van ZIN Wijthmen!

Foto 2 kerstdiner Foto 1 kerstdiner