Wijthmen.nl in een nieuw jasje.

Knipsel

Nieuwe layout voor Wijthmen.nl

Vorig jaar zijn we zijn met veel enthousiasme begonnen aan een nieuw ontwerp voor Wijthmen.nl met medewerking van het webdesignbureau Ruud & Dolf en de inbreng van het Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.

Toch heeft het sleutelen aan de website meer tijd genomen dan we hadden verwacht, maar over het resultaat zijn we meer dan tevreden. Met deze site kunnen we door haar flexibiliteit werkelijk jaren verder.

In de intro op de site is aangegeven wat we met de site willen bewerkstelligen, samengevat de bewoners en organisaties binnen Herfte-Wijthmen e.o. een platform te bieden voor meningen, verhalen, eigenlijk alles wat men kwijt wil.

Een andere belangrijke functie die we zien is die van ‘verbindingssite’.

We willen alle bezoekers van informatie kunnen voorzien door ze door te loodsen zowel binnen Wijthmen.nl als naar de overige sites buiten Wijthmen.nl.

Ook willen we graag onze eigen projecten lanceren zoals Mannus een tijd terug, maar ook bijvoorbeeld de historie van Wijthmen.

Een onderdeel daarvan is onze Facebook pagina ‘Historisch Wijthmen’, die ik van harte bij u aanbeveel.

Vooral deze projecten is veel ondersteuning nodig, dus ook enthousiast? Meld je dan aan!

De aangesloten verenigingen die nog niet over een eigen website beschikken kunnen al hun informatie op Wijthmen.nl onder hun eigen gedeelte kwijt.

Enkele leden als de Volleybal vereniging en toneelgroep Sagezo zijn al aan de slag gegaan en hebben al enkele stukjes geplaatst, vooral door de makkelijke benaderbaarheid van het WordPress-systeem.

Zo schreef de voorzitter van de Volleybal, Richard Noordman ons: ‘Complimenten voor de website, ik heb inmiddels al enkele foto’s geplaatst en een berichtje geschreven.’

Dit is natuurlijk fantastisch om te horen, we hopen dat de overige verenigingen ook snel gaan volgen.

Ik hoor soms dat er wel erg veel websites in Wijthmen zijn, daarbij vooral doelende op de site van de Elshofbode en die van Wijthmen.nl.

Natuurlijk hebben we wel raakvlakken, maar we gaan elkaar beslist niet in de wielen rijden.

Beide sites hebben zo hun eigen zwaartepunten om de inwoners van Herfte-Wijthmen de nodige informatie te verschaffen en ook zal dit in de toekomst niet anders zijn.

Wij hope dat u vaak op deze site aan te zullen treffen en wensen u een gelukkig, enthousiast en gezond 2015 toe.

gerardhulsmann