Geluid moet ‘gelijkmatig’ op festivals

Wijthmenerplas In 2016 weer toneel van diverse festivals

Wijthmenerplas In 2016 weer toneel van festivals

De Raad van State vindt dat het geluid tijdens muziekevenementen aan de Wijthmenerplas ‘gelijkmatiger’ moet.

Hoewel de gemeente Zwolle deze zomer in opdracht van de Raad van State de geluidsregels voor dance- en muziekevenementen op het Wijthmenerplas-evenemententerrein al had aangescherpt, is de Raad nog niet helemaal tevreden.

De Raad paste daarom gisteren in de definitieve uitspraak over het bestemmingsplan Wijthmenerplas zelf de geluidsnormen aan met een technische meetregel. In het kort komt het erop neer dat er bij concerten en evenementen minder overlastgevende bassende geluidspieken of scherpe uithalen mogen zijn. Tijdens concerten moet de geluidsinstallatie ‘gelijkmatiger worden afgesteld’.

Met die aanpassing is de Raad omwonenden van de plas meer tegemoet gekomen dan de gemeente van plan was. Maar voor de rest heeft de Raad alle bezwaren, waaronder die tegen de gevreesde verkeers- en parkeeroverlast van tafel geveegd. Ook vormen de evenementen geen bedreiging voor de beschermde vleermuizen die in het gebied rondfladderen, zo meent ‘s lands hoogste bestuursrechtscollege. Kortom, concerten en evenementen mogen doorgaan, maar wel een tikkie minder dan de gemeente en organisatoren voor ‘oren’ hadden.

De gemeente Zwolle zegt in een reactie: ‘De Raad van State heeft de argumentatie van de gemeente Zwolle voor het overgrote deel gevolgd en de aanpassingen die op basis van de tussenuitspraak gedaan zijn, zijn door de Raad voldoende bevonden. We buigen ons nog over de uitwerking van een andere wijze van geluid meten en het effect daarvan voor de organisatoren van evenementen bij de Wijthmenerplas’.

Pinkstereo

Voor komend jaar staan twee grootschalige muziekevenementen op het programma op het recreatieterrein, waarvan een op twee achtereenvolgende dagen. Dat betreft het nieuwe dancefeest Pinkstereo, op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Organisator High Energy Events meldt dat de zaterdag in het teken staat van housemuziek; op de zondag komen hardere muziekstijlen aan bod.

Daarnaast is op zaterdag 4 juni opnieuw het Wildnessfestival gepland bij de Wijthmenerplas, met een mix van muziekstijlen.

(Bron: de Stentor van zaterdag 24 december 2015)

Filippino Snertwandeltocht.

Deze inmiddels traditionele wandeltocht is op 3 januari 2016, met start en finish bij;

Dorpshuis Lierderholthuis, Kerkslagen 2, 8144 RD  te Lierderholthuis.

*

U kunt kiezen uit 2 prachtige routes van ca. 5 en 10 kilometer.

Inschrijven en start tussen 11.00 en 13.00 uur.

Inschrijfkosten; volwassenen € 5,- en Kinderen € 2,- inclusief koffie/thee en na afloop een heerlijk bakkie snert verzorgd door café-rest De Mol.

(Bij de 5 km is er een puzzeltocht voor de kinderen waar mooie prijsjes mee te winnen zijn)

redhorse compagnie

De opbrengst van deze wandeltocht komt geheel ten goede aan onze projecten voor de allerarmsten in de Filippijnen.

 

ANBI Stichting, van harte aanbevolen.

*

Bart Reuvekamp – voorzitter RHC

 

 

 

Met het ZIN-busje naar Sagezo!

Sagezo

Wilt u graag een van de voorstellingen van toneelgroep Sagezo bezoeken op vrijdag 22 januari, zaterdag 23 januari en zaterdag 30 januari, maar bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar het Parochiehuis te komen?

Als u aan de voorwaarden voor de vervoersdienst voldoet, kunt u op aanvraag gebruikmaken van het busje van vervoersdienst ZIN Wijthmen!

Meld u in dat geval minimaal 24 uur van tevoren aan via de website www.zinzwolle.nl (hier info voorwaarden) of

via telefoonnr. 06 22606073 (op werkdagen van 9.30 11.00 uur).

Nog even alles weten over de voorstellingen van Sagezo, klik hier

 

zin

Afgelopen zaterdag Kerstgala in partyhal “De Elshof

Kerstgala

Afgelopen zaterdagavond maakte Wijthmen kennis met het kerstgala 2015.

Een heel bijzondere gezellige avond met veel vertier. De sporthal werd tijdelijk omgedoopt tot ´Partyhal De Elshof”

Bij zo een deftig feest was er natuurlijk een dresscode en wel, hoe kan het ook ander, gala.

De presentatie van deze avond was in handen van Nurca Arayo Nunez en de muzikale omlijsting werd verzorgd door Connery Small.

Er was ook een wedstrijd aan deze avond verbonden, namelijk het maken van zelf gemaakte filmpjes met een duur van maximaal 90 seconden uit de categorieën Sport, Kerst en Bloopers.

Een leuke opdracht, echter het publiek uit Wijthmen liep hier nog niet warm voor, de organisatie mocht slechts een enkele inzending noteren.

 

Gezelligheid is troef op het Kerstgala 2015

Gezelligheid is troef op het Kerstgala 2015

Dit mocht de pret echter beslist niet drukken, in snel tempo werd er een quiz opgezet met dezelfde categorieën als de in te zenden filmpjes, hier met veel vragen over ons eigen Wijthmen.

Charl Hulsmann was de gelukkige, de na loting met Jarno van de Kolk als winnaar van deze quiz uit de bus kwam. Hij ontving een boodschappenbon.

Dat dit Gala beslist niet was opgezet voor de oudere jeugd, maar ook voor de 50+, bewijst de fotografische impressie van Caroline Eenkhoorn van dit Kerstgala 2015.

Klik voor haar foto’s op deze link en kies dan diavoorstelling op het volgende scherm linksbovenin

Bericht: Kerstsamenzang 2015

Kerstboom-640x360
Komt u ook meezingen bij de Kerstsamenzang 2015 op zondag 20 december om 19.00 u. in R.K. kerk (Valkenbergweg) te Herfte-Wijthmen.
Er worden weer bekende en minder bekende kerstliederen gezongen. Speciaal voor deze kerstsamenzang wordt een projectkoor samengesteld. Komt u lekker meezingen?
We repeteren op maandag 14 december van 20.00 – 22.00 uur in de R.K. Kerk. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Tuin rond kerk weer winterbestendig dankzij vele vrijwilligers

De vele vrijwilligers op de gevoelige plaat vastgelegd

De vele vrijwilligers op de gevoelige plaat vastgelegd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was het vandaag druk bij onze kerk , 29 heren en 1 dame hebben het

volledige perceel rondom de Langst Levende Kerk , weer winterbestendig
gemaakt en van top tot teen ziet hij er weer als nieuw uit.
Vrijwilligers , namens ons allen heel hartelijk dank dat jullie het weer
hebben geflikt.
Daar was het uitgebreide stampotten eten bij Theo een duidelijk signaal van!
Wensen jullie alvast een mooi Sinterklaas feest ,  en een mooie en gezellige
Kerst en Nieuwjaarswisseling toe.
Jan en Astrid.

IMG_0027IMG_0019IMG_0006IMG_0005IMG_0002
Sinterklaas te gast in de Elshof

GHN 2015-12-03 Sinterklaas Elshof Wijthmen 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag ( 2 december 2015) was het dan zover, Sinterklaas was te gast in de Elshof.

Hij was echter zonder zijn schimmel, deze had hij in Meppel achtergelaten.

Hij arriveerde met een motorzijspan bij de Elshof met zijn hoofdpiet.

De andere pieten kwamen met een echt skelter aan.

Wil je mee van dit festijn weten, klik dan op deze link en bekijk de foto’s die er zijn gemaakt 

 

Prachtig slotwoord Antoinette Holterman, voorzitter Locatieraad Herfte-Wijthmen 22 november 2015

begraafplaats

Beste allemaal.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze bijzondere prachtige viering vol bagage.
Vanaf deze plek wil ik mijn dank uitspreken. Dank speciaal aan u, die heeft meegewerkt aan deze viering, maar ook dank aan u voor uw inzet en het meedenken de afgelopen 1½jaar. Dit is absoluut geen verspilde energie. Uw inbreng gaan we zeker gebruiken.
Deze viering was het begin van een nieuwe tijd. Niet alleen voor ons, maar voor alle locaties in de Thomas a Kempis parochie,
Dat het zeker voor ons als locatie gaat veranderen na vandaag, staat als een paal boven water.
Hoe die nieuwe tijd voor ons ingevuld gaat worden/wordt, weten we nog niet. Daar is de tijd (1½ week) te kort voor geweest.
Wat we wel weten, is dat na vandaag op 20 december de kerstsamenzang zal zijn om 19.00uur, door het plaatselijk belang georganiseerd. De eerste viering zal kerstavond 24 december om 21.00uur zijn, waarin pastoor Boogers voorgaat en op oudjaarsavond zal een viering zijn.
Zodra er meer bekend is, zullen we u informeren per mail of per brief.
Over de rest moeten we ons nog bezinnen.
Het is ook goed om even een pas op de plaats te maken. De afgelopen 1½ jaar, vergeef me de vergelijking, waren een rouwproces.
We hebben boosheid gekend, we hebben gevochten, onderhandeld. We zijn verdrietig geweest en uiteindelijk hadden we het geaccepteerd. Ja zelfs aanvaard, door met elkaar kijken hoe kunnen we verder.
Deze gevoelens kunnen en mogen we niet zo maar aan de kant schuiven, alsof er niets is gebeurd, Dat is niet goed, want dan doen we ons zelf tekort.
We zijn diep gegaan en moeten ons herpakken. Dat kost tijd.
Maar ik weet dat we het kunnen. We hebben ondertussen laten zien, dat we als locatie er de schouders onder willen zetten. Maar dat zullen we dan ook daadwerkelijk moeten tonen. Dus geen loze woorden, maar concrete daden. Laten we tonen als gemeenschap dat we het echt kunnen, dat we in staat zijn om de komende “tig” jaren open te blijven.
Ik wilde graag met passende woorden afsluiten. Ik heb een tekst gevonden, die ik iets heb aangepast en daarmee wil ik eindigen.

We gaan een nieuwe tijd betreden
een reis weg van de oude tijd.
Die paden zijn platgereden.
Een nieuwe weg, maar nog niet geplaveid.
Wat gaat er mee in de bagage.
Bedenk zelfs een beschadigd hart
raakt onderhevig aan slijtage,
maak ruimte voor een nieuwe start.
Berg in de koffer maar vertrouwen;
geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.
Moed om de toekomst op te bouwen
is nergens te koop.
En brengt de weg oneffenheden
is er soms duisternis in zicht;
voel dan de steun van Maria, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, patrones van onze kerk,
en God onze herder, gids en wegwijzer wil met ons het pad betreden.
Houd het oog op hen gericht.
Dus kijk omhoog
Hou je vast aan mij
En maak het waar

Antoinette Holterman

(Bron: http://thomasakempisparochie.nl/slotwoord-voorzitter-locatieraad-herfte-wytmen-14-november-2015/)

Bisdom ontkent koerswijziging kerksluiting

begraafplaats
Dat de kerken in Wijthmen en IJsselmuiden niet mogen sluiten van het bisdom, is geen gevolg van een koerswijziging ‘van hogerhand’.

DOOR FRANCISCA MULLER

“Het Vaticaan heeft hier werkelijk helemaal niets mee te maken”, zegt perschef Hans Zuijdwijk van het aartsbisdom Utrecht. “Het bisdom kijkt bij een verzoek van een parochie tot sluiting van een kerk naar een groot aantal factoren, zoals de financiële positie, het aantal actieve vrijwilligers, het aantal activiteiten en het aantal kerkgangers. Bij deze kerken is aan de hand van deze checklist geconstateerd dat de grondslag voor sluiting ontbreekt. Aangetoond moet worden dat het echt niet langer kan. Dat was hier niet het geval. Inderdaad: de nood is niet hoog genoeg.”

Eerder deze week werd duidelijk dat het bisdom de geplande sluiting van de kerk in Wijthmen afwijst. Vorige maand gebeurde hetzelfde met de kerk in IJsselmuiden. Beide kerken vallen onder de Thomas a Kempis parochie, die de kerken wilde sluiten vanwege bezuinigingen en teruglopend kerkbezoek.

De parochie is hoogst verbaasd door de afwijzing van het bisdom en suggereerde dat ‘Rome’ de bisschop heeft opgedragen om minder soepel om te gaan met verzoeken tot kerksluitingen.

Volgens Zuijdwijk klopt het wel dat de Thomas a Kempis parochie de eerste en enige parochie in het bisdom is die nul op het rekest heeft gekregen bij verzoeken tot sluiting. “Het is ook erg zuur dat het ook nog twee kerken in één parochie betreft. Maar dit zegt helemaal niets over volgende verzoeken van deze of andere parochies. Die worden op inhoud beoordeeld.”

Afscheidsviering

De afwijzing van het verzoek kwam voor Wijthmen op een bijzonder laat moment: komende zondag zou er een afscheidsviering zijn. Maar dat kan het bisdom niet volledig aangerekend worden, zegt Zuijdwijk. “Als een parochie een sluiting van een kerk aankondigt en voorbereidt terwijl de procedure nog loopt, neemt ze daarmee een risico.”

Jo Klein Meulman van het parochiebestuur van de Thomas a Kempis bevestigt dat de parochie vooruitliep op het eindoordeel van het bisdom. “Maar wij gingen er vanuit dat het een gelopen race was, en wilden eerst het plan voor het overdragen van het kerkgebouw aan de gemeenschap rond hebben voordat we naar het bisdom zouden gaan. Dus ja, dat is een beetje het kip en ei-verhaal.”

Feit blijft dat de parochie verrast is en in gesprek wil met het bisdom over het besluit.

(Bron: de stentor van 19-11-2015)

Sagezo viert 35e jarig jubileum met Rag en Rauw

Sagezo speelt Rag en Rauw

Toneelgroep Sagezo speelt eind januari driemaal het blijspel Rag en Rauw, geschreven door Cees Verwaaijen. Even een tipje van de sluier. De families Rag en Rauw zijn al jaren elkaars buren en ook elkaars tegenpolen. De familie Rag is keurig netjes, bij smetvrees af. De familie Rauw neemt het allemaal niet zo nauw. Eigenlijk kunnen ze niet met en niet zonder elkaar. Op een dag valt de straatprijs van de Postcodeloterij in de straat waar beide families wonen…

We kunnen dit jaar een nieuwe speelster aan u voorstellen: Esther Damman. Ze is afkomstig uit Goor, woont inmiddels 4 jaar in Hoonhorst, met man Remco en dochter Fleur, en werkt bij de thuiszorg in Heino. We zijn blij haar erbij te hebben! Op de foto ziet u haar in de onderste rij, tweede van links.

PIC_1544 sagezo nov 2015

Het voltallige SAmenGEraapte ZOoitje. Bovenste rij, van links naar rechts: Benny van Eekeren, Bep Spijker, Peter Bastiaans, Bart van der Kolk, Bennie van Beesten en Rita Boerkamp; onderste rij, van links naar rechts: Gemma Rosendaal, Esther Damman, Jacqueline Noordman, Adriaan van Krevel en Thera Hülsmann.

  35-jarig jubileum: gratis kans op extra prijs

Sagezo bestaat dit jaar alweer 35 jaar! Wat vliegt de tijd toch. Om u dit heuglijke feit mee te laten vieren en te bedanken dat u elk jaar weer onze voorstellingen komt bezoeken, stellen we een extra hoofdprijs beschikbaar. Voor deze prijs, een boodschappenmand ter waarde van 50 euro, hoeft u geen loten te kopen: iedereen krijgt bij de ingang een gratis lot en maakt daarmee in een afzonderlijke trekking kans op deze fantastische hoofdprijs!

Noteer dus alvast de volgende data in uw agenda: vrijdag 22 januari, zaterdag 23 januari en zaterdag 30 januari. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiehuis, aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden € 6,00.

Na afloop van elke voorstelling vindt dus weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn en dit keer dus twee boodschappenmanden. We hopen dat u ook daarna nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.

 Kaarten à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij:

Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741

Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 0529-401926 of 06-16884981

Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen!

Namens Sagezo,

Gemma Rosendaal