Koen Nijmeijer opvolger Toine van Laarhoven als voorzitter St. de Elshof.

Beste dorpsgenoten,
Een goede zes jaar geleden zijn wij vanuit Zwolle-Zuid verhuisd naar Wijthmen. Landelijker wonen met meer natuur bracht ons hiernaartoe.
Hier wonende kwamen wij erachter, dat Wijthmen een warme gemeenschap is waar men nog veel oog heeft voor elkaar en waar men elkaar helpt.
En, als het kan, help je zelf ook mee door middel van vrijwilligerswerk. Zo helpt Irma mee in de organisatie van het Sportgala, maakt Anouk de snoepzakjes voor de kantine en werd ik vijf jaar geleden voorzitter van de Stichting De Elshof. In de stichting wordt door de sportverenigingen en Plaatselijk Belang samengewekr om het beheer en de exploitatie van de Elshof (Kulturhus) zo optimaal mogelijk te laten verlopen met al haar vrijwilligers. Het is me opgevallen, dat die samenwerking echt harmonieus gaat en dat een ieder begrip heeft voor elkaars standpunten zodat je ook echt aan samenwerken toekomt!
Na vijf jaar is het goed als er nieuwe energie in de stichting komt en ik vind het prettig dat Koen Nijmeijer die rol kortgeleden van me heeft overgenomen.
Ik wil een ieder meer dan hartelijk bedanken voor de samenwerking en wil nu Koen even de ruimte geven om zich voor te kunnen stellen als nieuwe voorzitter.
Met warme groet,
Toine van Laarhoven

Beste mensen,
Allereerst wil ik Toine heel hartelijk bedanken voor de tijd en de (zakelijke) deskundigheid, die hij in de afgelopen jaren in de Elshof (Kulturhus) heeft gestoken. Je moet wel een beetje durven en ook nog zin hebben om als nieuwe inwoner van ons mooie dorp aan een bestuursfunctie te beginnen, maar Toine heeft dat met veel enthousiasme en professionaliteit gedaan. En op zijn tijd is een frisse kijk op de gang van zaken in Wijthmen heel gezond.
Ik kan Toines woorden over harmonie en begrip alleen maar onderstrepen. Ikzelf ken Wijthmen natuurlijk van binnenuit, en ik was reeds eerder bij het bestuur van deze stichting betrokken, maar het is me sinds 1 april, toen ik de voorzittershamer van Toine overnam, toch weer in positieve zin opgevallen hoeveel vrijwilligers (van jong tot oud) zich eigenlijk wel niet inzetten, op wat voor manier dan ook, voor onze gemeenschap in het algemeen en de sportverenigingen en het Kulturhus in het bijzonder. Op een harmonieuze en constructieve manier. De gemeenschapszin in Wijthmen heeft nog niets aan kracht ingeboet. Integendeel.
Zo zijn we als stichtingsbestuur blij om Femke Wienen te mogen begroeten als nieuw bestuurslid. Zij neemt de taken over van Marietta Teusink-Klink. We vinden het natuurlijk heel jammer, dat Marietta is gestopt, maar het is illustratief voor haar, dat zijzelf een goede opvolgster heeft aangedragen.
Hartelijk groet,

Koen Nijmeijer

 

Wijthmen wil regie over kerk en begraafplaats

begraafplaatsZWOLLE – De katholieke kerstsamenzang, opening en afsluiting van het schooljaar, de vieringen van Markant en begrafenissen kunnen in onze kerk blijven plaatsvinden.” Doordat de geloofsgemeenschap een stichting wordt, is die ‘niet langer gebonden aan de strak richtlijnen van het bisdom kunnen we op een manier ga vieren waar we ons allen pret bij voelen’. De intentie is om wel parochiaan van Thomas a Kempis te blijven om de katholieke gedachte zeker niet uit het oog te verliezen’.

Katholieke inwoners Wijthmen proberen de kerk, begraafplaats, pastorie en grond te verwerven.

,,Maar”, zo stelde een aanwezige,dat zorgt er ook voor dat mensen van andere geloven in onze kerk kunnen trouwen of een bijeekomst kunnen houden.”
De leden van de geloofsgemeenschap zullen het geld moet gaan opbrengen dat nodig is om de plannen uit te voeren. Bovedien zijn zij ook nodig als vrijwliger en als bezoeker. ,,Zonder U geen vitale geloofsgemeenschap
(bron: de stentor van zaterdag 7 juni 2014)

De wind stond verkeerd

Eindelijk zijn ze wakker geworden  , nu een geluidsstroom van meerdere duizend bezoekers samen met snoeiharde bassen van het hardshock Festival,met de “verkeerde” wind over de Wipstreek raasde ,en men zelfs op de Thorbeckegracht voluit kon genieten van de musicale “uitspatting” aan de Wijthmenerplas. Het is na al die jaren dat zich dit geluidprobleem steeds veelvuldiger voordoet , met de welwillende goedkeuring van de “feest”-wedhouder de Heer,eindelijk uit de hand gelopen.

Niet omdat deze geluidsgolf de bordjes lieten rinkelen bij onze burgemeester thuis , maar ook bij vele andere bewoners van onze stad,die zich hier bijzonder aan hebben geergerd,zelfs bewoners aan de Heerenweg konden hun BBQ buiten door de lawaaigolf niet gebruiken.

Dit heeft tot ieders verbazing geleid tot een verklaring op onze gemeentelijke webside , waarin het gemeente –bestuur liet weten het vervelend te vinden , dat mensen daar overlast van hebben ondervonden! Dat de organisator van dit feestje het een “zeer geslaagde” derde editie vind , waarin hij beloofd er ieder jaar een tandje bij te zetten , is het de hoop van een heleboel Zwollenaren dat dan ook bij die volgende edities de wind dan ook over de Wipstreek zal waaien ..

De rest van de stad heeft in al die andere jaren al problemen genoeg gehad met deze musicale activiteiten!

Jan Stappenbeld.

Nieuws vanuit het bestuur

Deze week gaan we met de trainers om de tafel om het afgelopen jaar te evalueren. En natuurlijk kijken we vooruit naar het volgende seizoen. Sportief gezien was het afgelopen jaar een groot succes met de kampioenschappen
bij dames 1, bij meisjes A en bij de mini’s. Onze vereniging is qua talenten springlevend.
Ook kunnen we terug kijken op een financieel geslaagde plantenactie met een hogere opbrengst in vergelijking met vorig jaar.

Nieuws vanuit de jeugd

Het bestuur feliciteert hier nogmaals meisjes A en de mini’s voor het behaalde resultaat. Wij zijn super trots op jullie.

Meisjes A

Geef de pen door aan..

Wie ben je?
Ik ben Demi en ik ben dit jaar net 16 geworden.
Naast volleybal doe ik ook aan paardrijden en
ik woon in Herfte/Wijthmen.
Ik heb een broer en een broertje waarvan mijn
broertje het ook heel erg leuk vind om te volleyballen
en we dit ook vaak samen doen.

Welk team speel je?
Ik speelde dit jaar in MA1, wat een superleuk en gezellig
team is !! En dit jaar zijn we ook nog eens kampioen
geworden, de competitie zelf was wel wat makkelijk.
Volgend jaar gaan we eerste klasse spelen, nu maar
hopen dat Leo en Willy ons weer kampioen laten
worden
Ook heb ik dit jaar met plezier best veel wedstrijden
meegedaan met Dames1 en ook hiermee zijn we
kampioen geworden!

Hoelang speel je al in Wijthmen?
Ik zit op volleybal sinds dat ik ongeveer 13/14 jaar was.
Ik begon er mee toen ik ongeveer in het eerste zat.
Ik vind volleybal echt superleuk om te doen en heb er
ook echt geen spijt van!

Wat vind je leuk aan volleybal?
Het spel zelf vind ik erg leuk, maar vind het vooral
leuk omdat het een teamsport is en we dus alles
samen doen en samen je doel bereikt (kampioenen!!)
Ook de contacten onderling zijn leuk en buiten de
volleybal kunnen we het algemeen ook erg goed
met elkaar vinden!

Wat is je favoriete plek?
Zelf doen we nu nog niet aan vaste plekken wat
we volgend jaar wel gaan doen, dit lijkt me heel
leuk! Het liefst sta ik denk ik links buiten op de
aanval.

Wie is jou grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld in de volleybalwereld heb
ik niet echt, ik verdiep me er eerlijk gezegd ook
niet in.

Wat doe je graag buiten het veld?
Zoals ik al zei doe ik naast volleybal ook aan
paardrijden, wat ik heel erg leuk vind! Ook houd
ik er van om met vriendinnen samen wat leuks te
gaan doen en winkelen is ook nooit verkeerd!

Welke muziek hoor je graag bij de warming-up?
Zoals Christel al zei houd ik ook bij de warming-up
van muziek met een lekkere beat erin.

Waar mogen we jou ‘s nachts voor wakker maken?
Voor de volleybal natuurlijk, ik ben altijd wel in voor
een potje! Ook andere sporten vind ik erg leuk!
Ik geef de pen door aan Saskia de Wit