19. De Wijthmenerplas

Na de samenvoeging van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel in 1967 werden diverse buurschappen door de stad opgeslokt. Het relatief ver van Zwolle gelegen Wijthmen ontsnapte hieraan, maar kreeg toch to maken met de gevolgen van de stadsuitbreiding. Het zand dat voor de aanleg van nieuwe wijken en wegen nodig was, werd vanaf 1967 onder meer in Wijthmen gewonnen. In oktober 1974 werd bij de zandafgraving de een miljoenste kubieke meter zand afgevoerd. Zo’n drie jaar later werden de werkzaamheden stopgezet, waarna de Wijthmen Overigens vond na de Tweede Wereldoorlog ook op tal van plaatsen aan de oppervlakte in Wijthmen ontzanding  plaats. Hierdoor is de geaccidenteerdheid van het terrein, dat in de beschrijvingen van het landschap omstreeks 1900 nog duidelijk naar voren komt, vrijwel verdwenen