18. Uitbreiding van het aantal huizen

Het aantal huizen in de buurschap Wijthmen nam door de verbeterde bestaansmogelijkheden en het verbeteren van de waterstaatkundige toestand aanvankelijk langzaam toe. Tussen 1839 en 1870 steeg het aantal huizen van 41 tot 52. Omstreeks 1930 was dit opgelopen tot zo’n 85 huizen.

De grootste uitbreiding van Wijthmen vond na de Tweede Wereldoorlog plaats. Bij raadsbesluit van 10 juni 1958 werd het Uitbreidingsplan Wijthmen I vastgesteld, waarbij de volgende kanttekeningen werden gemaakt: ‘Het plan voor de kern Wijthmen is opgezet om vóór alles de vaak te verspreide bebouwing buiten de kernen to kunnen opvangen. Daardoor is de omvang relatief groot (ca. 60 woningen), wat anderzijds ook weer nodig was om deze wat losgeslagen openliggende bebouwing langzamerhand een kern te geven. Een moeilijkheid was daarbij de weg naar Dalfsen (Kroesenallee), waarlangs een rooilijnafstand van 30 m moest worden aangekondigd.

Dit is gebruikt om een soort brink te maken aan de noordzijde van de weg, waarop dan de nieuw ontworpen bebouwing, waarin ook enkele winkels mogelijk zullen zijn, zal aansluiten.

De oude R.K.school is noch als gebouw noch in deze situatie te handhaven, reden waarom de bouw van een nieuwe school op grotere afstand van de weg is mogelijk gemaakt.

Achter de school ligt nu een speelveld waardoor het dorpsleven wellicht mede gesterkt zal kunnen worden.’

Het terrein werd in 1960 en 1961 in twee gedeelten bouwrijp gemaakt, waarna alle bouwterreinen voor mei 1962 waren uitgegeven.

In 1966 vond nog een kleine uitbreiding plaats op het terrein tussen de Kroesenallee, de Veldhoekweg en de Erfgenamenweg, waar vroeger de oude school en de onderwijzerswoning hadden gestaan. Op dit perceel van ca. 2100 m2 bouwgrond verrezen nog een blok woningen en drie bungalows.