15. Vrijheid  van godsdienst

De sedert de Bataafse Revolutie van 1795 ingevoerde gelijkheid van godsdienst had vooral voor de rooms-katholieke meerderheid in Wijthmen positieve gevolgen. In het kader van de leuze vrijheid, gelijkheid en broederschap waren voortaan alle godsdienstige gezindten gelijkgesteld. De katholieken verloren hun status van tweederangsburgers en mochten hun godsdienst zonder belemmeringen uitoefenen. Nadat in 1853 door de benoeming van bisschoppen de kerkelijke hierarchie in Nederland was hersteld, werden overal nieuwe parochies opgericht. De lokale bevolking van Wijthmen wilde graag samen met Herfte en Marshoek een nieuwe parochie vormen, die ongeveer 400 communicanten zou tellen. De kerkelijke overheid dacht daar echter anders over en richtte op 15 april 1855 in Hoonhorst de parochie van den H. Cyriacus, martelaar, op. Ook Wijthmen viel hieronder. Vervolgens werd in 1858 in Hoonhorst een nieuwe kerk gebouwd.

Pas tegen het einde van 1943 werd in Herfte-Wijthmen alsnog een eigen parochie opgericht. Omdat de kerk in Hoonhorst to klein was geworden, had een aantal parochianen hiertoe het initiatief genomen. Wegens het ontbreken van een kerkgebouw werden de missen voorlopig gehouden in een als noodkerk ingerichte schuur bij de boerderij op de voormalige buitenplaats Veldwijk. Kapelaan Th. van Wee uit Enschede werd de eerste pastoor van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Onder zijn leiding maakte men plannen voor de bouw van een `echte’ kerk. Men zocht in eerste instantie een bouwlocatie bij de Kroesenallee in de kern van Wijthmen, maar door het beschikbaar stellen van een bouwperceel aan de Erfgenamenweg (tegenwoordig Valkenbergweg) week men van dit voornemen af. De kerk met pastorie zou hier verrijzen. Architect Johs. Sluymer uit Enschede maakte een ontwerp voor een kerk met circa 325 zitplaatsen. Deken Th.J. de Wit legde op 24 augustus 1950 de eerste steen. In de loop van 1951 waren de werkzaamheden afgerond en kon het bedehuis in gebruik worden genomen. Een jaar later kwam op deze plek ook een parochiehuis te staan.

GHN_AntoniusFranciscus Josephus Maria de Wit  (1891-1965)

Antonius Franciscus Josephus Maria de Wit (1891-1965)

De rooms-katholieke kerk was niet het eerste religieuze gebouw dat in de 20ste  eeuw in Wijthmen verrees. In 1911 was in de buurschap de protestantse evangelisatievereniging “Rehoboth” opgericht, met als doel het verspreiden van het evangelie in Wijthmen en omgeving. Dit doel trachtte men onder meer to realiseren door het houden van zondagse erediensten in de buurschap. Het huidige kerkgebouw “Rehoboth” aan de Heinoseweg, achter herberg De Mol, stamt uit 1949.