Terug naar de openingspagina van toneelgroep Sagezo

De cast van 2005
(nog foto plaatsen)

Titel: Een beeld van een man.
Blijspel in drie bedrijven geschreven door: J. Hemmink-Kamp.
.
Regie: Benny van Eekeren en Thera Hülsmann.
Souffleur: Benny van Beesten.
Algemene Zaken: Thera Hülsmann.
Grinme: Wim van Lenthe c.s.

Rolverdeling:
Barones………………………………………………………………………….
Bep Spijker
Baron……………………………………………………………………………..
Benny van Eekeren
Parker……………………………………………………………….de butler.
Peter Bastiaans.
Smit……………………………………………………………….secretaresse.
Rita Boerkamp.
Dicky………………………………………………………………tuinjongen.
Adriaan van krevel.
Josefien…………………………………………………………………………..
Gemma Rosendaal.
Jannus……………………………………………………………………………
Erik Bos.
Louise……………………………………………………. nicht van barones.
Jenny Kloekhorst
Lodewijk…………………………………………………………….haar man.
Harm Hülsmann.
Gree…………………………………………………………….. keukenmeisje.
Natalie Selles.
Lia……………………………………………………………… keukenmeisje.
Petra van Eekeren.
Kok……………………………………………………………………………….
Jasper Nijland.

.
Overzicht bedrijven:
Eerste bedrijf: de werkkamer van de barones.
Tweede bedrijf: iets later
Derde bedrijf: ‘s-nachts.

Samenvatting toneelstuk:
Een baron en barones wonen met het nodige personeel op een klein landgoed. De baron is erg verstrooid en leeft
helemaal in zijn eigen wereldje.
De barones verzamelt kunst en dweept met Napoleon.
Op een dag doet ze een heel bijzondere aankoop voor haar verzameling: een levensgroot beeld van de keizer.

De voorstellingen vonden plaats op:
zaterdag 22 januari 2005;
vrijdag 28 januari 2005;
zaterdag 29 januari 2005in het parochiehuis te Wijthmen.
.
Sagezo in de media:
De publicatie in Sassenpoorter in de rubriek “in’t zonnetje” van 8 febr. 2005.
(Door Gertjan van dere Wal)
Toneelgroep Sagezo uit Wijthmen bestaat 25 jaar.
Jubileum op gepaste wijze gevierd.
Toneelgroep Sagezo uit Wijthmen staat dit jaar een kwart eeuw op de planken. Dit heuglijke feit zette het
gezelschap luister bij met het stuk: Een beeld van een man.
De voorstellingen vonden plaats in het uitverkochte, lokale parochiehuis en niet meer in een tent, zoals bij de
première bijna vijfentwintig jaar geleden vertelt speelster Gemma Rosendaal.De eerste aanzet voor Samen geraapt Zooitje, zoals de groep voluit heet, ontstond in september 1979.
Zij trad daarmee in de voetsporen van haar jaren zeventig opgeheven voorgangers.
Na de nodige repetities op de deel bij één van de leden thuis voerde Sagezo mei van het daarop volgende jaar ,
Het Hek van de dam op.
Vast onderkomen van de club vormt inmiddels het Parochiehuis.
“Wij oefenen op hetzelfde podium waar ook opgetreden wordt. Niet veel verenigingen hebben die luxe’, weet
Rosendaal. In café- De Mol vinden daarnaast de leesrepetities plaats.
“Toevallige bezoekers vragen zich wel eens af waar al dat ‘remoer” achter in de zafak toch over gaat’.
Spekken verenigingskas.
De samenstelling van Sagezo onderging in de achterliggende periodes de nodige wisselingen.
Twee acteurs van het eerste uur zijn nog steeds actief.
Bep Spijker en Harm Hulsman fungeren met hun ervaring als vraagbaak voor de nieuwkomers.
‘Zij helpende “jonkies” op weg”, verzekert de speelster.
Niet alleen in het eigen dorp treedt het vijftien personen sterke gezelschap op.
In Heino, Zwolle, Kampen, Hoonhorst, Nieuwleusen, Berkum en Spoolde maakte de formatie in het verleden haar
opwachting.
‘Het blijft dan altijd spannend om te zien of onsstuk daar eveneens aanslaat. Voor het publiek zijn wij geen
bekenden.’
Soms dreigen toneelspelers, letterlijk door de planken te zakken of verschenen slechts een handvol toeschouwers.
Bovendien kwam het voor dat de verdiensten, na aftrek van alle kosten, niet in de vereniginskas belandden,
verontschudigt ze zich ‘Die werden nog dezelfde avond aan de bar geconsumeerd.”
Enthousiasme.
In het eigen honk voerde de toneelgroep eind januari drie voorstellingen op.
Na het vallen van het doek voor Een beeld van een man kijkt Sagezo vooruit. “We gaan met veel enthousiasme,
inzet, maar vooralmet plezier zeker door” benadrukt Rosendaal.
“Gesteund door onze familieleden en sponsoren op naar het volgende jubileum”.

Hieronder de publicatie in de Elshofbode.

Toneelvereniging Sagezo vierde het 25e jubileum.
.
Ongelooflijk, wat vliegt de tijd. Het is alweer 25jaar geleden dat toneelgroep Sagezo (voor wie het nog niet weet:
dat staat voor SAmen GEraapt ZOoitje) is opgericht. Herfte-Wijthmen kende al eerder een toneelvereniging, die in
het begin van de jaren zeventig echter ophield te bestaan. Naar aanleiding van een kerkelijke festiviteit kwam in
september 1979 weer een groep bijeen om een stuk in te studeren. Dat werd ‘Het hek van de dam’, in mei 1980
in een tent opgevoerd. Een quizmaster haalde de kandidaten uit het aanwezige publiek en menigeen sloeg de
schrik om het hart: oh, als ik maar niet hoef… Wat bleek: de toneelspelers zaten al verkleed en wel in de zaal.
.
Vaste repetitie- en voorstellingsplek is het Parochiehuis. Sagezo verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er
direct al kan worden gerepeteerd op het toneel waar de voorstellingen zullen plaatsvinden en daar kan menig
toneelvereniging jaloers op zijn. In de beginjaren werd er nog gerepeteerd bij Anton Hutten op de deel.
Leesrepetities vonden vaak plaats bij een van de leden thuis; tegenwoordig zijn we daarvoor te vinden bij café-
restaurant De Mol. Menig vrachtwagenchauffeur heeft zich wel eens afgevraagd wie daar toch zo fel tegen elkaar
van leer trokken. Toneelspelers gaan nu eenmaal niet op gedempte toon te werk…
.
Af en toe worden de voorstellingen ook buiten de dorpsgrenzen voor het voetlicht gebracht. Zo heeft Sagezo
onder andere in Heino, Zwolle, Kampen, Hoonhorst, Nieuwleusen, Berkum en Spoolde opgetreden. Na drie
doorgaans succesvolle avonden voor eigen publiek was het dan telkens weer bijzonder spannend hoe ons spel zou
worden ontvangen door een publiek voor wie de spelers geen bekenden waren. En je maakt nog eens wat mee.
Als je meestal voor een bomvolle zaal speelt, is het een heel bijzondere ervaring om voor zeven man publiek toch
gewoon je best te blijven doen. Soms dreigden we letterlijk door de planken te zakken. Ook gebeurde het wel dat
de verdiensten die na aftrek van alle kosten de kas moesten spekken, nog dezelfde avond aan de bar werden
geconsumeerd.
.
De samenstelling van de groep onderging in de loop der jaren heel wat wisselingen. Ik zal u een opsomming van
alle namen besparen. Toch noem ik twee leden die al vanaf het eerste uur bij Sagezo betrokken waren en nog
steeds hun steentje bijdragen: Bep Spijker en Harm Hulsman. Bep en Harm hebben al van jongs af aan toneel
gespeeld (letterlijk dus) en hebben met hun ervaring, zowel in het acteren als in het regisseren, heel wat ‘jonkies’
op weg geholpen.
We kunnen terugkijken op een succesvolle kwart eeuw waarin Sagezo jaarlijks met enthousiasme, inzet en vooral
veel plezier naar de opvoeringen heeft toegewerkt. Graag willen we benadrukken dat een en ander alleen mogelijk
was dankzij de steun en daadkrachtige hulp van onze familieleden en de financiële steun van onze sponsors. Onze
hartelijke dank! We gaan door, op naar het volgende jubileum!
Het stuk dat Sagezo in dit jubileumjaar gaat opvoeren, heet ‘Een beeld van een man’. Over de inhoud van dit
blijspel willen we niet te veel kwijt. Het gaat in elk geval over ‘een sukkel op een sokkel’. Het is geen boerenstuk; er komen heel deftige lui in voor en heel ‘gewone’. We beloven u een vrolijk avondje!
We hebben aan het eind van het vorige seizoen tot onze spijt afscheid genomen van Willemien Poppe. In haar
plaats hebben we maar liefst drie nieuwe spelers weten aan te trekken: Jenny Kloekhorst (terug van
weggeweest), Natalie Selles en Jasper Nijland.
De voorstellingen van ‘Een beeld van een man’ zijn op zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 29januari in het
Parochiehuis, aanvang 20.00 uur. De laatste zaterdagavond wordt muzikaal afgesloten met een live optreden.
Maar ook voor de beide andere avonden geldt dat we het heel leuk vinden als u na afloop nog gezellig even
nablijft.
.
De toegangsprijzen zijn €4,00 (22 en 28januari) en €6,00 (29januari).
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij:
Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 401728.
Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 401926.
Namens Sagezo,
Gemma Rosendaal