Terug naar de hoofdpagina van toneelgroep Sagezo

Titel: De mooie moordenares.
Een blijspel in 4 bedrijven van Jim Keulemans

Rolverdeling:

Ingrid Sanders…………………………………………………………….Miss Charme.
Annet Satink.
Karel Sanders………………………………………………………………….haar man.
Benny van Eekeren.
Marijke Wenselaar…………………………………………………….verslaggeefster.
Tinneke Kouwen.
Vromhof…………………………………………………………inspecteur van politie.
Harm Hülsmann.
Wanders…………………………………………………………………..zijn assistent.
Fons Beltman.
Albana Poot……………………………………………….hulpje in de huishouding.
Gemma Rosendaal.
Flip Worgel………………………………………………………………………………..
Anton Hutten.
Charly Verstraate………………………………………………….officier van justitie
Joop Giezen.
Mia Verstraate………………………………………………………………zijn vrouw.
Thera Hülsmann.
Winkelbediende………………………………………………………………………….
Gerrit Veerman.
Portierster van vrouwengevangenis………………………………………………….
Bep Spijker.

  • Regie: Gerrit Veerman.
  • Souffleur: Gradus Holterman.
  • Belichter: Jos Brouwer.
  • Grime: Wim van Lenthe c.s.

Korte inhoud van het toneelstuk:
Uitgeroepen tot “Miss Charme”, heeft de immens populaire verkoopster Ingrid in een bevlieging zo maar een
revolvertje gekocht. Wie weet hoe het ding nog eens van pas kan komen als de mannen wat al te opdringerig
worden. Zij wil er buiten mee gaan oefenen. Haar man is daar witheet over. Wat ‘n idee, wat ‘n verstand! Maar
diezelfde avond ligt haar man buiten dodelijk getroffen door een kogel! Tegenover de politie vertelt Ingrid van
haar revolver en haar oefeningen op het middernachtelijk uur. Voor de politie is de zaak duidelijk. Ingrid wordt
gearresteerd. Maar de stad komt in opstand

Overzicht bedrijven:

1e bedrijf: Huiskamer in de flat van het echtpaar Sanders, vrijdagavond.
2e bedrijf: Dezelfde kamer, maandagmorgen vroeg.
PAUZE.
3e bedrijf: Woonkamer van de Officier Mr. Charly Verstaate, dinsdag.
4e bedrijf: Voor de vrouwengevangenis, dezelfde dag

De voorstellingen vonden plaats op:
datum 1989.

Sagezo in de media.uit de Zwolse Courant

Wijthmen smult van de mooie moordenares.

De mooie moordenares sagezo - kopie - kopie

Een scene uit het blijspel ‘De mooie moordenares” met Benny van Eekeren(l) en Annet Satink (r).

De toneelgroep Sagezo uit Wijthmen heeft drie avonden achter ekaar een voorstelling gegeven in het parochiehuis
te Wijthmen. De publieke belangstelling voor alle voorstellingen was zeer groot.

De laatste twee avonden, vrijdag en zaterdag speelde Sagezo voor een uitverkochte zaal.

Opgevoerd werd werd het blijspel ‘De mooie moordenares’.
Daarin draait het om een jonge vrouw die wordt beschuldigd van moord. De pers brengt het verhaal in geuren en
kleuren.
De officier van justitie, die haar moet aanklagen staat in tweestrijd en vraagt zich vertwijfeld af of de mooie jonge vrouw de moord wel gepleegd heeft.

Wijthmen heeft drie avonden gesmuld van de verrichtingen van de acteurs en actrices van Sagezo.

Dat bleek ook wel uit het daverende applaus na afloop van elke voorstelling.
Na afloop werd er nog gedanst in het parochiehuis.

 

 

Uit de Elshofbode:

Sagezo bracht handen op elkaar.
op vrijdag de dertiende gaf toneneelgroep Sagezo al een voorstelling in Hoonhorst voor de plaatselijke
Carnavalsvereniging, die na afloop de oude prins afvoerde en de nieuwe binnenhaalde.
Daarna speelde de groep 3 avonden in ‘t Parochiehuis in Wijthmen.
De Mooie Moordenares is een blijspel in 4 bedrijven, dat zich op verschillende locaties afspeelt.
Tussen het derde en vierde bedrijf moest een woonkamer nog veranderd worden in het voorplein van een
gevangenis.
Ooit stelden deze coulissen nog een kerkgebouw voor……
Alles draait over een moord die achteraf niet eens gepleegd blijkt te zijn. Ingrid Sanders (Annet Satink) , zie pas
tot Miss Charme is uitverkozen, heeft een revolver gekocht en gaat ‘s-nachts oefenen vanaf het balkon.
Haar man (Benny van Eekeren) wordt laten in het park gevonden, doodgeschoten.
Miss Charme wordt gearresteerd en dan volgen allerlei verwikkelingen. Een verslaggeefster (Tinneke Kouwen) is
blij met de moord, want nu heeft ze een lekker sensatieverhaal voor de krant.
Ze begeeft zich zelfs tussen het publiek in de zaal en houd een heus ‘straatinterview’ over de moordzaak Sanders.
Verder komen in het stuk natuurlijk ook een inspecteur van Politie (Harm Hülsmann) en zijn assistent (Fons
Beltman) voor, die meer aan hun maag denken dan aan het achtervogen van twee verdachte personen.
Dat zijn Albana Poot (Gemma Rosendaal), een aardig maar ordinair hulpje in de huishouding, en Flip Worgel,
(Anton Hutten), privé-detective in de vrije tijd en gek op lijken.
De officier van Justitie (Joop Giezen) wordt bedreigt omdat hij Miss Charme gevangen heeft gezet.
Zijn vrouw (Thera Hülsmann) laat zich uit veiligheidsoverwegingen vrijwillig opsluiten in de vrouwengevangenis
waar portierster Bep Spijker de wacht houd.
Zoals dat bij een blijspel hoort loopt alles tenslotte goed af.
Het verdwenen lijk wordt springlevend, zij het enigzins gehavend, teruggevonden en Miss Charme wordt
vrijgelaten.
het stuk begon rustig, de spanning wordt geleidelijk opgvoerd tot aan het onverwachte slot.
Natuurlijk viel er ook veel te lachen.
Met goed spel heeft Sagezo weer menigeen een plezierige avond bezorgd.

De redactie.