Terug naar de hoofdpagina van toneelgroep Sagezo

Titel: 40 jaar wel van wee.
Toneelstuk in vier bedrijven door Theo van de Vliet.
Teksten van de liedjes: Flip Trooster.
Een muzikaal toneelspel, waarin 40 jaren parochie Herfte-Wijthmen de revue passeren.
De verzamelde gegevens zijn opgetekend uit de monden van vele parochianen.
De decors zijn ontworpen door Willem Graswinckel.

Regie: Olivo Andrean.

Souffleur: Gradus Holterman.
Grime: Wim van Lenthe c.s.

De voorstelling vond plaat t.g.v. het 40 jarige bestaan van de parochie Herfte-Wijthmen (1943-1983)
op zaterdag 26 mei en zondag 17 mei 1984.

Rolverdeling in volgorde van opkomst:
Opoe van Herman……………………………………………………………
Annie Kieftenbeld-Vosman.
Moeder van Herman………………………………………………………..
Tineke Kouwen.
Herman (14/21 jaar………………………………………………………….
Marcel Poppe.
Vader van Herman………………………………………………………….
Harm Hülsmann.
Willem…………………………………………………………………………..
Wilco Meiberg
Dirk………………………………………………………………………………
Ronald Poppe.
Vrouw 1 uit Herfte (Moeder van Jan)…………………………..
Thera Hülsmann.
Vrouw 2 uit Herfte………………………………………………………..
Truus Beumer
Man 1 uit Herfte (Vader van Jan)…………………………………
Jos Nijboer.
Man 2 uit Herfte…………………………………………………………..
Anton Hutten.
Spelende kinderen…………………………………………………….
Lucas Fakkert, Arnold Beumer enMarco Mulder.
Jan (14/21jaar)…………………………………………………………
André Meiberg.
Teun (8 jaar)……………………………………………………………..
Barry Blankvoort.
Willy (8 jaar)…………………………………………………………………
Willemien van de Beld.
Misdienaars……………………………………………………………….
Ronald Poppe, Wilco Meiberg, Arnold Beumer, Marco Mulder en Lucas Fakkert.
Patertje……………………………………………………………………..
Jos Nijboer. (dubbele rol)
Vreemdeling…………………………………………………………….
Joop Giezen.
Teun (17/25/40 jaar)……………………………………………….
Gerard Mulder.
Willy.(17/25/40 jaar)……………………………………………….
Ellen Rosendaal.
Herman. (39 jaar)………………………………………………….
Anton Hutten. (dubbel rol)
Teun junior. (7 jaar)……………………………………………….
Michel Noordman.
Jongen (iets ouder)………………………………………………
Richard Beumer

Koor onder leiding van………………………………………….
Herman Dinkelberg.

Overzicht bedrijven:
1e bedrijf:
Lied “Op een plek stil en verlaten”
Acte 1. Huiskamer van Herman’s familie.
Acte 2. Ingang noodkerk: Lied “wat men door in Wijthmen verwachtte.
Acte 3. Koffietijd ‘s-avonds.
Acte 4. Op het schoolplein.
Acte 5. Zondag naar de hoogmis.
Acte 6. Bij Logtenberg Lied: “Toen ik werk aan de zandweg dee”
Acte 7. Bij ‘n landweg. Lied: ” ‘t is de plicht dat iedre jongen”
Acte 8. Huiskamer van Herman’s familie.
Acte 9. Ontmoeting.
Acte 10. Gevel nieuwe kerk met omgeving.
Acte 11. Huiskamer van Herman’s familie.

Pauze.

In deze pauze en naar afloop tot ongeveer 23.30u spelen de leden van het “Veurkamertrio” onder leiding van Heman Dinkelberg.
2e bedrijf:
Lied: “En Kolkman kwam na pastoor van Wee”
Acte 1: Nieuwe kerk, vlaggen, vaandels.
Acte 2: Iemand zit te vissen.
Lied: “Oh, ‘t was fijn, Oh, ‘t was fijn.”3e bedrijf:
Acte 1. Ontmoeting.
Acte 2. Huiskame Herman’s familie.
Acte 3. Nieuwe kerk met omgeving.
4e bedrijf ‘n koe wordt gemolken.

Korte inhoud toneelstuk: (zie de complete tekst met foto’s verder op deze pagina)
Het verhaal bestrijkt een periode van 40 jaar in het dorpje Wijthmen, we beleven de tijd van de
oprichtingspastoor van Wee met zijn zwembad, de erg bescheiden pastoor Kolkman, de vernieuwende ter Meulen
en de jachtige Fennis.
Pastoor Kolkman tijdens een processie in Wijthmen
Herman’s familie vormt het middelpunt in deze periode, een toch roerige periode met veranderingen op religieus
gebied waarbij sommigen toch het ‘oude’ in stand willen houden.
Zo bijvoorbeeld ook het voorgenomen huwelijk tussen Heman’s broer Teun met Willy.
Willy is echter Hervormd en een huwelijk is voor de katholieke kerk niet bespreekbaar zolang Willy zich niet tot
dat geloof laat bekeren.
De geliefden laten zich hiervan niet weerhouden en met enige vertraging trouwen ze toch, krijgen 2 kinderen en
vieren ook nog hun 12 1/2 jarig huwelijksfeest in de spel.
Talloze verwikkelingen met vele wetenwaardigheden over deze periode.
Fraai is de zinssnede die de plaatsvervanger van pastoor ter Meulen tegen Teun en Willy zegt:”Vergeef een oude
man, dat hij even de tijd nodig heeft om het nieuwe in het goede en het goede in het nieuwe te ontdekken”

De media

De Elshofbode januari 1984 3e jaargang nr 9:
1943 40 jaar wel van Wee 1983
Op zaterdag 26 en zondag 27 mei jl. werd een musikaal-toneelspel opgevoerd, waarin 40 jaren parochie HerfteWijthmen,
de revue zijn gepasseerd.
De gegevens van 40 jaar geschiedenis werden opgetekend uit de monden van de vele parochianen, alsmede oudparochianen,
die soms groepsgewijs, maar ook wel individueel werden benaderd.
Ook een schrijver werd vrij snel gevonden.
Theo v.d. Vliet was bereid van de gegevens een toneelstuk samen te stellen en Flip Trooster stond garant voor de
geestige liedjes tussendoor.
Olivo Andrean heeft zich als regisseur hiermee bemoeid en zonder souffleur Gradus Holterman zou menigeen met
de mond vol tanden hebben gestaan.
De gehele toneelgroep ‘Sagezo, stond weer garant voor subliem toneelwerk en aangevuld met leerlingen van de
Jozefschool werd het een echte happening.

Het kerkkoor o.l.v. Herman Dinkelberg en achter de piano Stefan Hageman hebben de liedjes tussendoor op
voortreffelijke wijze naar voren gebracht.
Hoewel door het gehele stuk met een gefingeerde familie werd gespeeld, waren de gegevens, genoemd in dit
stuk, allemaal authentiek.
Voor velen riep het prettige herinneringen op.
Voor sommigen misschien ook we een beetje pijnlijk.Maar het is geenszins de bedoeling geweest tegen zere schenen te schoppen.

De feestcommissie
Drie jaren gedegen voorbereiding door de feestcommissie ging aan dit alles vooraf.
Hoewel het feest over twee avonden verdeeld was, deed het aan het enthousiasme van het publiek geen afbreuk
Het wachten tussen de kleine actes, veroorzaakt door de vele decorwisselingen, werd door het pianospel van
Herman Dinkelberg alleszins vergoed.
Ook maakte hij deel uit van het ‘Veurkamertrio’, verder gevormd door zonen René (slagwerk) en Harold (viool).
Deze drie hebben op de zaterdagavond vóór aanvang en in de pauze voor een gezellige muzikaal onderhoud
gezorgd.
En wat te zeggen van de prachtige decors, ontworpen door Willem Graswinckel en onder leiding geschilderd door
de toneelgroep.
En zonder Ben Eykelkamp hadden wij ze niet zo snel klaar gehad.
En de grote groep achter de schermen: De tentopbouwers- afbrekers, groenverzorgers, verlichtingverzorgers,
toneelbouwers, rekwisietenorganisatoren, toiletwagen-pleeboys en girls enz. willen we niet vergeten.
Naar afloop van de zaterdagavond werden wij bezig gehouden door de boerenkapel uit Liederholthuis.
Jos Satink heeft als afsluiting op de zondagavond gezorgd voor een gezellig platenprogramma.
Rest mij nog te vermelden dat Wim vanLenthe uit Oud-Leusen met twee hulpen het grimeerwerk heeft verzorgd.
Naar het applaus, op beide avonden, te oordelen was het geloof ik toch wel een succes.

Namens de feestcommissie
Bep Spijker.


Door op de onderstaande pagina’s aan te klikken is de volledige tekst van het toneelstuk

met foto’s van spelers en de historische personen beschikbaar.